Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Tadeusza Urbańskiego


          ARTYKUŁY

1925
Urbański Tadeusz : Ocena górniczych materiałów wybuchowych na podstawie obliczeń i doświadczeń. Przegląd Górniczo-Hutniczy. 1925
Urbański Tadeusz : Stacje doświadczalne do badań materiałów wybuchowych górniczych. Czasopismo Techniczne. 1925, R. 43, nr 20, s. 360-366
Urbański Tadeusz : Stacje doświadczalne do badań materiałów wybuchowych górniczych. [2]. Czasopismo Techniczne. 1925, R. 43, nr 21, s. 383-385

1926
Urbański Tadeusz : Fotograficzne badania przebiegu detonacji kruszących materiałów wybuchowych. Roczniki Chemii. 1926, T. 6, s. 838-847
Urbański Tadeusz : Über das Verhalten der Sprengstoffe im Bohrloch. Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins zu Katowice. 1926, vol. 65, s. 217-

1927
Urbański Tadeusz : Photographische Untersuchungen des Detonationverlaufes brisanter Sprengstoffe. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1927, vol. 22, s. 270-

1929
Urbański Tadeusz : Kilka uwag o rekuperacji rozpuszczalnika przy wyrobie prochu bezdymnego. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1929, s. 1-
Urbański Tadeusz : Materiały wybuchowe używane przez armię niemiecką w czasie wojny 1914-1918. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1929, s. 1187-

1932
Hackel J., Urbański Tadeusz : Badania nad produktami nitracji skrobi. I. Otrzymywanie azotanów skrobi ze skrobi ziemniaczanej. Roczniki Chemii. 1932, R. 12, s. 276-297
Urbański Tadeusz : Badania fotograficzne nad przebiegiem detonacji materjałów wybuchowych. Roczniki Chemii. 1932, T. 12, s. 715-769
Urbański Tadeusz : O kruszności materiałów wybuchowych. Wiadomości Techniczno-Artyleryjskie. 1932, s. 3-
Urbański Tadeusz, Hackel J. : Badania nad nitrowaniem skrobii. I. Wiadomości Techniczno-Artyleryjskie. 1932, s. 38-
Urbański Tadeusz, Pietrzyk Cz. : Badania nad własnościami wybuchowymi izonitroamin. III. Wiadomości Techniczno-Artyleryjskie. 1932, s. 10-
Urbański Tadeusz, Wesołowski T. : Badania nad własnościami wybuchowymi izonitroamin. II. Wiadomości Techniczno-Artyleryjskie. 1932, s. 28-
Urbański Tadeusz, Zacharewicz J. : Badania nad własnościami wybuchowymi izonitroamin. I. Wiadomości Techniczno-Artyleryjskie. 1932, s. 16-

1933
Hackel J., Urbański Tadeusz : Badania nad produktami nitracji skrobi. II. Otrzymywanie azotanów skrobi ze skrobi rozmaitego pochodzenia. Roczniki Chemii. 1933, T. 13, s. 221-225
Hackel J., Urbański Tadeusz : Über die Stärkenitraten. [I]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1933, vol. 28, s. 306-
Hackel J., Urbański Tadeusz : Über die Stärkenitraten. [II]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1933, vol. 28, s. 350-
Hackel J., Urbański Tadeusz : Über die Stärkenitraten. [III]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1933, vol. 28, s. 378-
Urbański Tadeusz : Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych, zawierających azotany organiczne. Roczniki Chemii. 1933, T. 13, s. 399-434
Urbański Tadeusz : O pewnych zjawiskach, towarzyszących detonacji materjałów wybuchowych. Roczniki Chemii. 1933, T. 13, s. 130-139
Urbański Tadeusz : Z dziejów wynalezienia nitrocelulozy. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1933, s. 1-
Urbański Tadeusz, Kwiatkowski B. : Badania nad rozpuszczalnością czteroazotanu pentaerytrytu. Roczniki Chemii. 1933, T. 13, s. 740-741
Urbański Tadeusz, Kwiatkowski B. : Badania nad rozpuszczalnością trójnitro-trójmetyleno-trójaminy. Roczniki Chemii. 1933, T. 13, s. 585-587

1934
Hackel J., Urbański Tadeusz : Über die Nitrierung der Stärke. II. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1934, vol. 29, s. 14-
Hackel J., Urbański Tadeusz : Własności wybuchowe azotanów skrobi. Przemysł Chemiczny. 1934, R. 18, s. 398-401
Urbański Tadeusz : Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych, zawierających azotany organiczne. Roczniki Chemii. 1934, T. 14, s. 925-940
Urbański Tadeusz : Le centenaire de la nitrocellulose. Mem. de l'artillerie franҫaise. 1934, vol. 13, s. 825-
Urbański Tadeusz : O rozpuszczalności nitrocelulozy. Roczniki Chemii. 1934, T. 14, s. 944-956
Urbański Tadeusz, Hackel J., Galas T. : Badania nad własnościami wybuchowymi pikrynianu amonu. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1934, s. 1-
Urbański Tadeusz, Kwiatkowski B. : Analiza termiczna układu : kwas pikrynowy-dwunitronaftalen. Roczniki Chemii. 1934, T. 14, s. 941-943
Urbański Tadeusz, Rabek-Gawrońska I. : Analiza termiczna mieszanin zawierających trójnitro-trójmetyleno-trójaminę. Roczniki Chemii. 1934, T. 14, s. 239-245
Urbański Tadeusz, Rusiecki A. : Azotan trójazoetanolu - nowy materiał wybuchowy. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1934, s. 442-

1935
Kołaczkowska M., Urbański Tadeusz : Badania rentgenograficzne produktów nitrowania skrobi. I. Roczniki Chemii. 1935, T. 15, s. 339-342
Urbański Tadeusz : Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych, zawierających azotany organiczne. III. Roczniki Chemii. 1935, T. 15, s. 191-197
Urbański Tadeusz : Dwunitrodwumetyooksamid, jako materjał wybuchowy. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, nr spec., z. 4, s. 3-9
Urbański Tadeusz : Paul Vieille (1854-1934) i jego prace. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, s. 202-
Urbański Tadeusz : Über Brisanz der Sprengstoffe. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1935, vol. 30, s. 68-
Urbański Tadeusz : Zastosowanie analizy termicznej w chemji materjałów wybuchowych. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, nr spec., z. 4, s. 61-136
Urbański Tadeusz, Hackel J., Kwiatkowski B. : Skrobia, jako surowiec do fabrykacji materjałów wybuchowych. Przegląd Techniczny. 1935, vol. 74, s. 3-6
Urbański Tadeusz, Kapuściński Z., Wojciechowski W. : O własnościach wybuchowych pewnych pochodnych mocznika. Azotan guanidyny i nitroguanidyna, azotan mocznika i nitromocznik. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, nr spec., z. 4, s. 35-60
Urbański Tadeusz, Kołaczkowska M. : Badania rentgenograficzne skrobi nitrowanej. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 1935, T. 28, s. 45-
Urbański Tadeusz, Kowalczyk M. : O własnościach wybuchowych kwasu metazonowego (nitroacetaldoksymu) i jego soli. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, nr spec., z. 4, s. 22-34
Urbański Tadeusz, Kwiatkowski B., Miładowski W. : Badania nad wpływem nitrozwiązków aromatycznych na stałość estrów kwasu azotowego. Przemysł Chemiczny. 1935, R. 19, nr 11-12, s. 225-239
Urbański Tadeusz, Pietrzyk Cz. : Badania nad własnościami wybuchowemi izonitroamin. Cz. III. Sole i estry metylenodwuizonitroaminy. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1935, nr spec., z. 4, s. 10-21

1936
Urbański Tadeusz : Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych, zawierających estry kwasu azotowego. IV. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 359-365
Urbański Tadeusz : O NN'-dwumetylo-dwuamidzie kwasu winnego i NN'-dwunitro-dwumetylo-dwuamidzie dwuazotanu kwasu winnego. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 334-338
Urbański Tadeusz : O wrażliwości materjałów wybuchowych na uderzenie. I. Metody badania. Przemysł Chemiczny. 1936, R. 20, nr 6-7, s. 117-127
Urbański Tadeusz : O wrażliwości materjałów wybuchowych na uderzenie. II. Wrażliwość mieszanin. Przemysł Chemiczny. 1936, R. 20, nr 8-9, s. 179-187
Urbański Tadeusz, Kołodziejczyk S. : Analiza termiczna mieszanin, zawierających azotany : amonu, sodu, potasu i wapnia. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 119-125
Urbański Tadeusz, Skrzynecki J. : Analiza termiczna mieszanin azotanu amonu, azotanu guanidyny i nitroguanidyny. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 353-358
Urbański Tadeusz, Słoń M. : O nitrowaniu normalnych węglowodorów parafinowych. I. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 466-469
Urbański Thadée, Słoń M. : Sur la nitration de quelques hydrocarbures paraffiniques normaux. Comptes rendus. 1936, vol. 203, s. 620-622

1937
Świętosławski W., Urbański Tadeusz, Całus H., Rosiński M. Badania kalorymetryczne przemian, zachodzących w prochach nitrocelulozowych. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 444-453
Urbański Tadeusz : Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych, zawierających estry kwasu azotowego. V. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 585-590
Urbański Tadeusz : Henry Le Chatelier (1850-1936) - twórca teorii wybuchu. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 53-60
Urbański Tadeusz : O otrzymywaniu trójnitro-trójmetyloaminobenzenu. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 591-593
Urbański Tadeusz : Widma Ramana a budowa cząsteczek. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 477-496
Urbański Tadeusz, Janiszewski Z. : O nitrowaniu celulozy i skrobi bezwodnikiem azotowym. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 349-352
Urbański Tadeusz, Kapuściński Z. : O wybuchowych własnościach nitroguanidyny. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1937, s. 525-
Urbański Tadeusz, Kwiatowski B., Miładowski W. : Über den Einfluss der aromatischen Nitrokörper auf Stabilität der Saltpetersäure-Ester. [I]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1937, vol. 32, s. 1-
Urbański Tadeusz, Kwiatowski B., Miładowski W. : Über den Einfluss der aromatischen Nitrokörper auf Stabilität der Saltpetersäure-Ester. [II]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1937, vol. 32, s. 29-
Urbański Tadeusz, Kwiatowski B., Miładowski W. : Über den Einfluss der aromatischen Nitrokörper auf Stabilität der Saltpetersäure-Ester. [III]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1937, vol. 32, s. 67-
Urbański Tadeusz, Kwiatowski B., Miładowski W. : Über den Einfluss der aromatischen Nitrokörper auf Stabilität der Saltpetersäure-Ester. [IV]. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1937, vol. 32, s. 85-
Urbański Tadeusz, Słoń M. : O nitrowaniu normalnych węglowodorów parafinowych. II. Roczniki Chemii. 1937, T. 17, s. 161-164
Urbański Tadeusz, Woźniak E. : Sur les mélanges éclairants et de signalization. Mém. de l'artillerie française. 1937, vol. 16, s. 785-
Urbanski Thadée, Słon M. : Sur la nitration des hydrocarbures paraffiniques au moyen du peroxyde d’azote. Comptes rendus. 1937, vol. 204, s. 870-871

1938
Urbański Tadeusz : Badania fotograficzne przebiegu detonacji materjałów wybuchowych. II. Detonacja trójnitrotoluenu. Roczniki Chemii. 1938, T. 18, s. 852-855
Urbański Tadeusz : Determination of the sensitiveness of explosives to impact. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1938, vol. 33, s. 41-
Urbański Tadeusz : O pewnych własnościach mieszanin wybuchowych. Przemysł Chemiczny. 1938, R. 22, nr 11-12, s. 521-532
Urbański Tadeusz : The sensitiveness to impact of certain explosive mixtures. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1938, vol. 33, s. 62-
Urbański Tadeusz, Giedroyć J. : O nitrowaniu fenylo-nitrometanu i o nowym izomerze trójnitrotoluenów. Roczniki Chemii. 1938, T. 18, s. 125-130
Urbański Tadeusz, Hackel J., Kwiatkowski B. : Własności wybuchowe mieszanin nitroskrobii z azotanem amonu i sodu. Przegląd Techniczny. 1938
Urbański Tadeusz, Malendowicz W. : O wpływie promieni ultrafioletowych na substancje wybuchowe. Roczniki Chemii. 1938, T. 18, s. 856-864
Urbański Tadeusz, Miładowski W. : O stałości czteroazotanu pentaerytrytu. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1938, s. 65-
Urbański Tadeusz, Miładowski W. : The influence of organic materials on the stability of pentaerythritol tetranitrate. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1938, vol. 33, s. 247-
Urbański Tadeusz, Woźniak E. : Badania pewnych własności mieszanek sygnalizacyjnych i oświetleniowych. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1939, s. 43-
Urbanski [Thadée] : Sur la nitration du phénylnitrométhane. Comptes rendus. 1938, vol. 206, s. 1122-1124

1939
Urbański Tadeusz : O wrażliwości materiałów wybuchowych na uderzenie. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1939, s. 497-
Urbański Tadeusz : Über die Detonation des rauchlosen Pulvers. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1939, vol. 34, s. 103-
Urbański Tadeusz, Galas T. : O detonacji prochu bezdymnego. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1939, s. 501-
Urbański Tadeusz, Krawczyk S. : Stałość chemiczna heksogenu. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1939, s. 490-
Urbański Tadeusz, Pietrzyk Cz. : Über die Verbesserung der Schlagempfindlichkeits-Apparate. Zeitschrift fuer das Gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen. 1939, vol. 34, s. 206-
Urbański Tadeusz, Pillich J. : O działaniu siarki na substancje wybuchowe. Wiadomości Techniczne Uzbrojenia. 1939, s. 79-
Urbański Tadeusz, Simon J. : O możliwości dimorfizmu s-trójnitrobenzenu. Roczniki Chemii. 1939, T. 19, s. 487-491
Urbański Tadeusz, Szypowski W. : O nitrowaniu celulozy kwasem azotowym w obecności soli nieorganicznych. Roczniki Chemii. 1939, T. 19, s. 387-392
Urbański Thadée, Galas T. : Sur la vitesse de détonation des mélanges d’explosifs solides avec des liquides non explosifs. Comptes rendus. 1939, vol. 209, s. 558-560
Urbanski Thadée, Malendowicz W., Dybowicz K. : Action des rayons ultraviolets sur la nitroglycérine. Comptes rendus. 1939, vol. 209, s. 103-105
Urbansky T[hadée], Rychter [S.] : Action du contact d’une surface métallique surchauffée sur quelques substances explosives. Comptes rendus. 1939, vol. 208, s. 900-902

1946
Urbanski Tadeusz : Contributions to the chemistry of pyridine. Part I. Condensation of β-hydroxypyridine with formaldehyde in alkaline medium. Journal of the Chemical Society. 1946, s. 1104-1105
Urbański Tadeusz : O współczesnych tworzywach sztucznych. Przemysł Chemiczny. 1946, R. 2, nr 10-11, s. 186-190
Urbański Tadeusz : Sur quelques régularités observées dans les propriétés des certains mélanges explosifs. Mem. de l'artillerie française. 1946, vol. 20, s. 237-

1947
Hirst E. L., Jones J. K. N., Minahan S., Ochynski F. W., Thomas A. T., Urbanski Tadeusz : The reaction of 1-nitropropane with formaldehyde and ammonia. Journal of the Chemical Society. 1947, s. 924-928
Urbański Tadeusz : Acetylen, jako surowiec chemiczny. Przemysł Chemiczny. 1947, R. 3, nr 5, s. 153-164
Urbański Tadeusz : Chemia pirydoksyny (witaminy B6). Przemysł Chemiczny. 1947, R. 3, nr 6, s. 193-200
Urbanski Tadeusz : Contributions to the chemistry of pyridine. Part II. 3- and 5-hydroxy-2-methylpyridine, and the condensation of 5-hydroxy-2-methylpyridine with formaldehyde in alkaline medium. Journal of the Chemical Society. 1947, s. 132-134
> Urbański Tadeusz : Przemysł Chemiczny. 1947, R. 3, nr 7-8, s. 231-233
Urbański Tadeusz :
O wpływie promieni pozafioletowych na substancje wybuchowe. II. Roczniki Chemii. 1947, T. 21, s. 120-123
Urbański Tadeusz : Synteza penicyliny. Przemysł Chemiczny. 1947, R. 3, nr 4, s. 130-131

1948
Galinowski S., Urbański Tadeusz : Products of nitration of some derivatives of dimethylaniline, auramine, and crystal-violet. Journal of the Chemical Society. 1948, s. 2169-2170
Urbański Tadeusz : On cross linking of cellulose esters. Bulletin des Societes Chimiques Belges. 1948, vol. 57, s. 467-
Urbański Tadeusz : O nowszych kierunkach chemoterapii gruźlicy. Przemysł Chemiczny. 1948, R. 4, nr 3, s. 143-148
Urbański Tadeusz : Z postępów w dziedzinie materiałów wybuchowych w okresie ostatniego dziesięciolecia. Przemysł Chemiczny. 1948, R. 4, nr 10, s. 487-494

1949
Jones J. K. N., Urbanski Tadeusz : Reactions of nitroparaffins. Part II. The reaction of 2-nitropropane with formaldehyde and ammonia. Journal of the Chemical Society. 1949, s. 1766-1767
Urbański Tadeusz : O nowszych kierunkach chemoterapii gruźlicy. II. Przemysł Chemiczny. 1949, R. 5, nr 9, s. 457-466
Urbański Tadeusz : Reactions of nitroparaffins. Part III. The reaction of primary nitroparaffins with acetic anhydride. Journal of the Chemical Society. 1949, s. 3374-3376
Urbański Tadeusz : Teoria reakcji wybuchowych w świetle prac Siemionowa i Roginskiego. Przemysł Chemiczny. 1949, R. 5, nr 10/11, s. 528-530
Urbański Tadeusz : Vitamin B6: pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. Research. 1949, vol. 2, nr 11, s. 507-512

1950
Foss M. E., Hirst E. L., Jones J. K. N., Springall H. D., Thomas A. T., Urbański Tadeusz : On the structure of Knudsen's base and of related compounds. Part I. Journal of the Chemical Society. 1950, s. 624-628
Foss M. E., Hirst E. L.; Jones J. K. N., Springall H. D., Thomas A. T., Urbański Tadeusz : On the structure of Knudsen's base and of related compounds. Part II. Journal of the Chemical Society. 1950, s. 1691-1695
Urbański Tadeusz : O kwasie salicylohydroksamowym jako możliwym środku przeciwgruźliczym. Gruźlica. 1950, vol. 20, s. 206-208
Urbański Tadeusz : Salicylhydroxamic acid as an antitubercular agent. Nature. 1950, vol. 166(4215), s. 267-

1951
Chechelska B., Urbański Tadeusz : Badanie wywarów po fermentacji acetonowo-butanolowej na zawartość riboflawiny i możliwość jej otrzymywania. Prace Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego. 1951, R. 1, s. 65-67
Malinowski S., Urbański Tadeusz : Reakcje nitroparafinów. IV. Reakcje nitrometanu z fomaldehydem i aminami. Roczniki Chemii. 1951, T. 25, s. 183-212
Urbański Tadeusz : Badania nad pochodnymi chinoliny. Otrzymywanie i własności 5-(N-sulfo-hydroksyloamino)-8-hydroksychinoliny. Roczniki Chemii. 1951, T. 25, s. 297-311
Urbański Tadeusz : Metody fizyko-chemiczne w technologii chemicznej. Wiadomości Chemiczne. 1951, R. 5, z. 1-3, s. 62-71
Urbański Tadeusz : New derivatives of nitroparaffins and their antitubercular and antirickettsial properties. Nature. 1951, vol. 168(4274), s. 562-563
Urbański Tadeusz : O mniej znanych własnościach nitrozwiązków. Roczniki Chemii. 1951, T. 25, s. 257-286
Urbański Tadeusz, Chechelska B. : Otrzymywanie surowego koncentratu witaminy C z owoców dzikiej róży. Prace Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego. 1951, R. 1, s. 77-80
Urbański Tadeusz, Gurzyńska W. : Reakcje nitroparafinów. V. Reakcje pierwszo- i drugo-rzędowych nitroparafinów z ketenem oraz z bezwodnikiem octowym. Roczniki Chemii. 1951, T. 25, s. 213-221
Urbański Tadeusz, Kwiatkowska S. : O penta- i heksaazotanie sorbitu. Roczniki Chemii. 1951, T. 25, s. 312-314
Urbanski Tadeusz, Slopek S., Venulet J. : Antitubercular activity of some 8-hydroxyquinoline derivatives. Nature. 1951, vol. 168(4262), s. 29

1952
Bojarska-Dahlig H., Urbański Tadeusz : Badania nad związkami pirydyny. III. O bezpośrednim karboksylowaniu 3-hydroksypirydyny. Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 158-167
Bojarska-Dahlig H., Urbański Tadeusz : O reakcjach charakteryzujących własności fenolowe 3-hydroksypirydyny ze szczególnym uwzględnieniem reakcji bezpośredniego karboksylowania. Prace Placówek Naukowo-Badawczych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. 1952, nr 1, s. 1-15
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Reakcje nitroparafinów. VII. Reakcja nitrometanu z aldehydem octowym i aminami. Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 571-592
Skowrońska-Serafinowa B., Urbański Tadeusz : O guanidynowych pochodnych chinazoliny. Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 51-57
Urbański Tadeusz : O zastosowaniu teorii reakcji łańcuchowych do tłumaczenia niektórych własności materiałów wybuchowych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1952, R. 1, s. 93-98
Urbański Tadeusz, Chechelska B. : Otrzymywanie ergosterolu z grzybni Aspergillus niger w skali laboratoryjnej. Prace Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego. 1952, R. 2, s. 56-60
Urbański Tadeusz, Hornung S., Slopek S., Venulet J. : New hydroxamic acids as antitubercular agents. Nature. 1952, vol. 170(4331), s. 753-754
Urbański Tadeusz, Lewenstein W. : Badania nad kwasami hydroksamowymi. II. O kwasie salicylohydroksamowym i jego pochodnych. Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 565-570
Urbański Tadeusz, Lipska E. : Reakcje nitroparafinów. VI. Reakcje nitroetanu z formaldehydem i amoniakiem. Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 182-195
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Malinowski S., Ślopek S., Kamieńska I., Venulet J., Jakimowska, K. : Poszukiwania nowych środków przeciwgruźliczych. [I]. Gruźlica. 1952, vol. 20, s. 157-170
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Malinowski S., Ślopek S., Kamieńska I., Venulet J., Jakimowska K. : Poszukiwania nowych środków przeciwgruźliczych. [II]. Gruźlica. 1952, vol. 20, s. 293-

1953
Chechelska B., Urbański Tadeusz : Badania nad związkami pirydyny. IV. Reakcje amidów kwasów pikolinowego, nikotynowego i izonikotynowego z formaldehydem i aminami. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 396-409
Chechelska B., Urbański Tadeusz : O reakcji amidu kwasu pirośluzowego z formaldehydem i aminami. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 410-414
Okoń K., Urbański Tadeusz : O własnościach chemicznych 4,4'-dwuhydroksydwufenylosulfonu i kilku jego nowych pochodnych. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 348-365
Urbański Tadeusz : Homologi i analogi kwasu salicylohydroksamowego - nowe substancje przeciwgruźlicze. Gruźlica. 1953, vol. 21, s. 721-725
Urbański Tadeusz : On certain hydroxamic acids as antitubercular agents. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1953, vol., nr 7, s. 319-323
Urbański Tadeusz : On the structure of some aliphatic nitro-compounds. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1953, vol. 1, nr 6, s. 239-243
Urbański Tadeusz, Biernacki Z., Gürne D., Halski L., Mioduszewska M., Serafinowa B., Urbański J., Żelazko D. : Preparatyka hydrazydu kwasu izonikotynowego. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 161-166
Urbański Tadeusz, Krzyżanowski S. : Badania nad pochodnymi chinoliny. II. O 6,7-dwuchloro-5,8-dwuhydroksychinolinie, chinolino-5'8-chinonie i jego 6,7-dwuchlorowej pochodnej. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 390-395
Urbański Tadeusz, Lewenstein W. : Badania nad kwasami hydroksamowymi. II. Otrzymywanie kwasu 5-bromosalicylohydroksamowego. [uzup. do Roczniki Chemii. 1952, T. 26, s. 565-570]. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 314
Urbański Tadeusz, Malinowski S., Zakrzewski L., Piotrowska H. : Badania nad kwasami hydroksamowymi. III. Nowe pochodne i analogi kwasu salicylohydroksamowego. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 47-53
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Dąbrowska H. : Reakcje cyjanoguanidyny z aminami aromatycznymi. II. Powstawanie N1-amidyno-N2-(p-nitrofenylo)- i (p-karboksyfenylo)-mocznika. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 65-73
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafin B., Dąbrowska H., Jankowska J. : On reactions of aromatic amines with cyanoguanidine. Formation of aryl-derivatives of amidine-urea and their transformation into carbanilides. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1953, vol. 1-2, s. 74-76
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Gacówna J. : Reakcje cyjanoguanidyny z aminami aromatycznymi. III. Powstawanie 2,4-dwuhydroksy-7-nitrochinazoliny z kwasu 4-nitroantranilowego i cyjanoguanidyny. Roczniki Chemii. 1953, T. 27, s. 167-169
Урбанский Тaдeyш : О некоторых гидрокса<овых кислотaх как антитуберкулезных факторах. Бюллетень Польской Акаде<ии Наук. Отделение III. T. III, н. 7, c. 319-323
Урбанский Тaдeyш : О структуре некоторых алифатических нитросоединений. Бюллетень Польской Акаде<ии Наук. Отделение III. 1953, T. 1, н. 6, c. 235-239

1954
Chechelska B., Urbański Tadeusz : Otrzymywanie kwasu alginowego z morszczynu pęcherzykowatego. Prace Głównego Instytutu Przemysłu Rolnego i Spożywczego. 1954, R. 4, z. 2, s. 39-42
Urbański Tadeusz : On the structure of some aliphatic nitro-compounds. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1954, vol. 2, nr 8, s. 393-394
Urbański Tadeusz : O wiązaniu wodorowym w nitrozwiązkach. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1954, R. 3, s. 31-45
Urbański Tadeusz : Über Nitroparaffine; Darstellung, Eigenschaften und einige neue Synthesen. Chemische Technik. 1954, vol. 6, s. 442-445
Urbański Tadeusz, Bełżecki Cz. : Nowe tiosemikarbazony. Roczniki Chemii. 1954, T. 28, s. 677-678
Urbański Tadeusz, Biernacki Z., Lipska E. : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. X. Tworzenie pierścienia heksahydropirymidynowego z 1-nitropropanu, formaldehydu i amoniaku. Roczniki Chemii. 1954, T. 28, s. 169-173
Urbański Tadeusz, Gürne D. : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XI. O nowej pochodnej tetrahydooksazyny z nitrometanu, formaldehydu i benzyloaminy. Roczniki Chemii. 1954, T. 28, s. 175-184
Urbański Tadeusz, Malinowski S., Skowrońska-Serafinowa B., Chechelska B., Dąbrowska H., Falęcki J., Gürne D., Halski L., Ślopek S., Kamieńska I., Venulet J., Jakimowska K., Urbańska A. : Poszukiwania nowych środków przeciwgruźliczych. Gruźlica. 1954, vol. 22, s. 681-690
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Dąbrowska H. : Reakcje cyjanoguanidyny z aminami aromatycznymi. V. Otrzymywanie nowych pochodnych amidyno-fenylo-mocznika i przekształcenie ich w pochodne dwufenylomocznika. Roczniki Chemii. 1954, T. 28, s. 423-437
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Dąbrowska H. : Reactions of aromatic amines with cyanoguanidine. Formation of derivatives of amidineurea and their reaction with aniline. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1954, vol. 2, nr 9, s. 453-454
Урбанский Тaдeyш, Сковронская-Серафинoвa Б., До<бровская Г. : Реакции аро<атических а<инов с циангуанидино<. Oбразование а<идин<очевины и её реакции с анилино<. Бюллетень Польской Акаде<ии Наук. Отделение III. 1954, T. II, н. 9, c. 457-458

1955
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : On the alkylation of derivatives of 5-nitro-1,3-dioxane. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 9, s. 489-491
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : On the reactions of 5-nitro-1,3-dioxane with diazocompounds, and the synthesis of arylazonitrodiols. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 8, s. 433-436
Gürne D., Urbański Tadeusz : On the synthesis and degradation of some derivatives of tetrahydro-1,3-oxazine. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 3, s. 175-178
Koliński R., Urbański Tadeusz : On the products of the reaction of 1-nitropropane with formaldehyde and ethylenediamine. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 9, s. 493-495
Piotrowska H., Urbański Tadeusz : On the formation of derivatives of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine substituted in position 2. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 7, s. 389-390
Sobótka W., Urbański Tadeusz, Eckstein Z. : On ultraviolet absorption spectra of some β-halogen derivatives of β-nitroalcohols. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 6, s. 441-445
Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XV. Dalsze uwagi o interpretacji widm absorpcji w ultrafiolecie związków pochodnych nitroparafinów. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 375-378
Urbański Tadeusz : O zastosowaniu nitroparafinów w technice wybuchowej. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1955, R. 4, s. 3-13
Urbański Tadeusz, Ciecierska D. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XII. Budowa niektórych nitrozwiązków alifatycznych i heterocyklicznych na podstawie badań widma absorpcji w ultrafiolecie. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 11-19
Urbański Tadeusz, Eckstein Z. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XIII. O reakcji Liebermanna dla amin drugorzędowych, zawierających grupę nitrową. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 916-918
Urbański Tadeusz, Eckstein Z., Sobótka W. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XVIII. O produktach reakcji nitrometanu z aldehydem izowalerianowym. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 399-409
Urbański Tadeusz, Ficenes M. : Reakcje nitrozwiązków. XIX. Otrzymywanie żywic gliptalowych z kwasów nitroftalowych i etylenoglikolu. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 410-414
Urbański Tadeusz, Gürne D., Eckstein Z., Ślopek S. : On the anti-tubercular properties of some derivatives of benzoxazine-1,3. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 7, s. 397-399
Urbański Tadeusz, Kolesińska J. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XVII. O produktach reakcji 1-nitro-izo-butanu z formaldehydem i amoniakiem. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 392-398
Urbański Tadeusz, Kolesińska J., Piotrowska H. : On some properties of tetrahydro-1,3-oxazines deriving from 1-nitrobutane or 1-nitro(isob)utane. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1955, vol. 3, nr 3, s. 179-182
Urbański Tadeusz, Piotrowska H. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XVI. O produktach reakcji 1-nitro-n-butanu z formaldehydem i amoniakiem. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 379-391
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XIV. Wpływ nitroparafinów na reakcję 2-aminopirydyny z formaldehydem. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 367-374
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Dąbrowska H. : Reakcje amin aromatycznych z cyjanoguanidyną. VI. Dalsze pochodne amidyno-fenylo-mocznika i ich reakcje z aniliną. Roczniki Chemii. 1955, T. 29, s. 450-460
Урбанский Тaдeyш, Гюрне Д., Экштейн З., Слёпек С. : O антитуберкулезных свойствах некоторых производных бензоксазина - 1,3. Бюллетень Польской Акаде<ии Наук, Отделение III. 1955, T. III, н. 7, c. 393-395

1956
Bełżecki Cz., Urbański Tadeusz : O tiosemikarbazonach ketokwasów. I. α,β-tiosemikarbazony estru acetylooctowego i ich przemiany. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 781-787
Eckstein Z., Sobótka W., Urbański Tadeusz : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XX. Reakcje nitroolefinów. II. Pochodne 5-nitro-5-(1-cykloheksenylo)-tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 133-147
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Badania nad kwasami hydroksamowymi. VI. O własnościach chemicznych i czynności grzybobójczej pewnych pochodnych kwasów aryloksyacetohydroksamowych. Przemysł Chemiczny. 1956, R. 12, nr 11, s. 640-642
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : On fungicide activities of some aryloxyacetohydroxamic acids. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 9, s. 627-630
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXIV. Reakcje 5-nitro-1,3-dioksanów. III. Próby alkilowania pochodnych 5-nitro-1,3-dioksanu. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 1163-1174
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXV. Reakcje pochodnych 5-nitro-1,3-dioksanów. IV. O produktach sprzęgania ze związkami dwuazoniowymi. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 1175-1187
Gürne D., Urbański Tadeusz : On the synthesis and degradation of certain derivatives of tetrahydro-1,3-oxazine. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 4, s. 221-224
Jones J. K. N., Koliński R., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : On formation of a derivative of 1,5-diazabicycle (3,3,3) undekane from 1-nitropropane, formaldehyde and ammonia. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 8, s. 521-522
Skowrońska-Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Reakcje amin aromatycznych z cyjanoguanidyną. VII. O reakcjach aryloamidynomoczników z aminami heterocyklicznymi i drugorzędowymi aromatycznymi. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 1189-1196
Urbański Tadeusz : Dalsze badania nad wiązaniem wodorowym w nitrozwiązkach alifatycznych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1956, R. 5, nr 2B, s. 159-173
Urbański Tadeusz : On a new color reaction of aldehydes. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 9, s. 599-600
Urbański Tadeusz : On hydrogen bonds in some nitroalcohols, (on the basis of infra-red absorption spectra). Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie.1956, vol. 4, nr 2, s. 87-96
Urbański Tadeusz : On hydrogen bonds in some nitroalcohols. II. Infra-red absorption bands of nitrogroups. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 6, s. 381-385
Urbański Tadeusz : O budowie niektórych związków nitrowych w oparciu o badanie widma absorpcji w podczerwieni. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1956, R. 5, nr 2A, s. 21
Urbański Tadeusz, Eckstein Z., Wojnowska H. : On reaction of 1-nitromethylcyclohexanol and its halogen derivatives with formaldehyde and acetaldehyde. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 7, s. 461-463
Urbański Tadeusz, Falęcki J. : On nitration of salicylhydroxamic acid. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 3, s. 151-152
Urbański Tadeusz, Falęcki J., Halski L. : Otrzymywanie dwusiarczku bis-(2,2'-karbametoksyfenylu) przez utlenienie 2-merkaptobenzoesanu metylu za pomocą hydroksyloaminy. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 969-972
Urbański Tadeusz, Gac-Chylińska B. : O pochodnych 1,3-oksazyny. XII. O własnościach kilku pochodnych 4,4,6-trójmetylotetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 185-194
Urbański Tadeusz, Gac-Chylińska B. : O pochodnych 1,3-oksazyny. XIII. Otrzymanie i własności 3- benzylo-4,4,6-trójmetylotetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 195-199
Urbański Tadeusz, Koliński R. : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XXI. O produktach reakcji 1-nitropropanu z formaldehydem i etylenodwuaminą. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 201-213
Urbański Tadeusz, Radzikowski Cz., Ledóchowski Z., Czarnocki W. : Biological activity of benzoxazine-1,3 derivatives, particularly against experimental sarcoma. Nature. 1956, vol. 178(4546), s. 1351-1352
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafin B. : Reactions of aromatic amines with cyanguanidine. Reactions of phenylamidineurea and their derivatives with 2-aminopyridine. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie.1956, vol. 4, nr 6, s. 361-362
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafin B. : Reactions of aromatic amines with cyanguanidine. Reactions of phenylamidineurea and their derivatives with N-methylaniline. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 6, s. 363-364
Urbański Tadeusz, Szczyciński B. : On acetylation of bis(2-hydroxymethyl-2-nitro)-butylamine. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 4, s. 225-226
Urbański Tadeusz, Szczyciński B. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXII. O acetylowaniu dwu-(2-hydroksymetylo-2-nitro)-butyloaminy. Roczniki Chemii. 1956, T. 30, s. 1295-1297
Urbański Tadeusz, Szyc-Lewańska K. : Some remarks on the structure of aniline black, on the basis of ultraviolet absorption spectra. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1956, vol. 4, nr 11, s. 775-781
Урбанский Тaдeyш, Фаленцкий И. : O нитровании салицийгидрокса<овой кислоты. Бюллетень Польской Акаде<ии Наук, Отделение III. 1956, T. IV, н. 3, c. 147-148

1957
Alkiewicz J., Eckstein Z., Halweg H., Krakówka P., Urbański Tadeusz : Fungistatic activity of some hydroxamic acids. Nature. 1957, vol. 180(4596), s. 1204-1205
Eckstein Z., Kraczkiewicz T., Urbański Tadeusz, Wojnowska H.: On endo- and exoisomers of nitroölefines (1-cyclohexenyl- and cyclohexylidenenitromethane). II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 3, s. 315-322
Eckstein Z., Sacha A., Urbański Tadeusz : On the properties and preparation of 1-cycloheptenylnitromethane. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 2, s. 213-218
Eckstein Z., Sobótka W., Urbański Tadeusz : Wyjaśnienie do pracy: Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XX. Reakcje nitroolefinów. II. Pochodne 5-nitro-5-(1-cykloheksenylo)-tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 347-348
Eckstein Z., Urbański Tadeusz, Sobótka W. : On ultraviolet and infra-red absorption spectra of 2,2-dinitropropane-1,3-diol. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 6, s. 679-684
Eckstein Z., Urbański Tadeusz, Wojnowska H. : On endo- and exoisomers of nitroölefins (1-cyclohexenyl- and cyclohexylidenenitromethane). I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 2, s. 219-222
Eckstein Z., Urbański Tadeusz, Wojnowska H. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXIV. O izomerycznych nitroolefinach pochodnych cykloheksylonitrometanu. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 1177-1187
Gürne D., Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXII. O syntezie i degradacji 3-benzylowych pochodnych tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 855-867
Gürne D., Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXIII. O syntezie i degradacji 3-cykloheksylowych pochodnych tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 869-878
Hetnarski B., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Chemiczne środki działające grzybobójczo. I. O pewnych pochodnych S-alkilo-, -alkoksyalkilo- i -arylortęciowych 2-merkaptobenzotiazolu. Przemysł Chemiczny. 1957, R. 13, nr 5, s. 291-293
Jones J. K. N., Koliński R., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXVIII. O pochodnej 1,5-dwuazabicyklo (3,3,3) undekanu i z 1-nitropropanu, formaldehydu i amoniaku. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 101-108
Sobótka W., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : On ultraviolet absorption spectra of some β-halogen derivatives of β-nitroalcohols. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 6, s. 653-658
Urbański Tadeusz : Nové skupiny látek v chemoterapii tuberkulosy. Československa Farmacie. 1957, vol. 6, s. 29-
Urbański Tadeusz : On infra-red absorption spectra of aminonitrocompounds deriving from nitroparaffins. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 5, s. 533-539
Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXVI. Wiązanie wodorowe w nitroalkoholach na podstawie badań widm absorpcyjnych w podczerwieni. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 37-57
Urbański Tadeusz, Bełżecki Cz. : Tiosemikarbazony aromatických ketokyselin a jejich analoga jako látky s tuberkulostatickým ú inkem. Československá Farmacie. 1957, vol. 6, s. 20-
Urbański Tadeusz, Chylińska B. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXI. O otrzymywaniu alkoholi z nitroparafin pierwszorzędowych i formaldehydu. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 695-698
Urbański Tadeusz, Dąbrowska H., Lesiowska B., Piotrowska H. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXX. O produktach reakcji 1-nitro-n-pentanu i 1-nitro-n-heksanu z formaldehydem i amoniakiem lub aminami pierwszorzędowymi. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 687-694
Urbański Tadeusz, Dobosz T. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXVI. O otrzymywaniu siarczanu hydroksyloaminy z 1,2-dwunitroetanu. Przemysł Chemiczny. 1957, R. 13, nr 7, s. 387-389
Urbański Tadeusz, Dobosz T. : On the preparation of hydroxylamine sulphate from 1,2-dinitroethane. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 5, s. 541-542
Urbański Tadeusz, Eckstein Z., Wojnowska H. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXVII. Produkty reakcji 1-nitrometylocykloheksanolu i jego chlorowcopochodnych z aldehydami alifatycznymi. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 93-100
Urbański Tadeusz, Falęcki J., Nowak J. : Badania nad kwasami hydroksamowymi. VI. O nitrowaniu kwasu salicylohydroksamowego. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 517-523
Urbański Tadeusz, Piotrowska H. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXIX. O otrzymywaniu 2-podstawionych pochodnych 5-nitro-tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1957, T. 31, s. 553-558
Urbański Tadeusz, Piotrowski A. : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXVII. O otrzymywaniu kaprolaktamu z cykloheksanonu i dwunitroetanu. Przemysł Chemiczny. 1957, R. 13, nr 8, s. 455
Urbański Tadeusz, Piotrowski A. : On the preparation of caprolactam from cyclohexanone and dinitroethane. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 5, s. 543-544
Urbański Tadeusz, Radzikowski Cz., Ledóchowski Z., Czarnocki W. : On activity of benzoxazine-1,3 derivatives against experimental sarcoma. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 4: Série des sciences des biologiques. 1957, vol. 5, nr 2, s. 63-65
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A. : On preparation of N,2,4,6-tetranitromethylaniline by an action of nitric acid on dimethylaniline. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 6, s. 649-651
Urbański Tadeusz, Siemaszko A. : On nitration of cellulose with nitryl chloride. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 12, s. 1145-1147
Urbański Tadeusz, Sobótka W., Eckstein Z. : On ultraviolet absorption spectra of some nitro- and halogenonitrodiols. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 2, s. 209-211
Urbański Tadeusz, Szyc-Lewańska K. : Further remarks on the structure of aniline black on the basis of infra-red absorption spectra. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Classe 3: Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie. 1957, vol. 5, nr 2, s. 203-208

1958
Bełżecki Cz., Urbański Tadeusz : O tiosemikarbazonach ketokwasów. II. Tiosemikarbazony kwasów aroilotłuszczowych. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 769-778
Bełżecki Cz., Urbański Tadeusz : O tiosemikarbazonach ketokwasów. III. Tiosemikarbazony estrów etylowych kwasów aroiloctowych i ich produkty przemiany. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 779-787
Czerwińska E., Eckstein Z., Hetnarski B., Kowalik R., Sadurska I., Urbański Tadeusz : On biological activity of some organomercury compounds. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 1, s. 5-18
Eckstein Z., Halweg H., Krakówka P., Urbański Tadeusz : O działaniu fungistatycznym kwasu 3,4-dwuchlorofenoksyacetohydroxamowego na grzyby chorobotwórcze in vitro. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 1958, nr 4, s. 487-492
Eckstein Z., Halweg H., Krakówka P., Urbański Tadeusz : On fungistatic activity of 3,4-dichlorophenoxyacethydroxamic acid on pathogenic fungi in vitro. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 4, s. 235-238
Eckstein Z., Hetnarski B., Urbański Tadeusz : Chemiczne środki działające grzybobójczo. II. O pewnych pochodnych N-alkilo- i -fenylortęciowych benzoksazolonu i 6-chlorowcobenzoksozolanu. Przemysł Chemiczny. 1958, T. 37, nr 1, s. 44-46
Eckstein Z., Hetnarski B., Urbański Tadeusz : Chemiczne środki działające grzybobójczo. III. O pewnych pochodnych S-alkilo- i -fenylortęciowych 2-merkaptobenzimidazolu i 2-merkaptobenzoksazolu. Przemysł Chemiczny. 1958, T. 37, nr 3, s. 160-161
Eckstein Z., Kraczkiewicz T., Sacha A., Urbański Tadeusz : On absorption spectra of 2-nitro-2-(1'-cyclohexenyl)- and 2-nitro-2-(1'-cycloheptenyl)-1-p-chlorophenylethylene. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 313-318
Eckstein Z., Sacha A., Sobótka W., Urbański Tadeusz : On preparation and properties of 1-cycloöctenylnitromethane. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 10, s. 621-624
Koliński R., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XXXVIII. O stereochemii pochodnych1,5-diazacyklooktanu. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 1289-1300
Koliński R., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : The stereochemistry of some 1 : 5-diazacyclooctane derivatives. Journal of the Chemical Society. 1958, s. 2319-2322
Mikulski J., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Z zagadnień otrzymywania środków chwastobójczych. VI. Otrzymywanie 2-arylooksyetyloamin i pewnych ich pochodnych. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 661-666
Semeńczuk A., Urbański Tadeusz : On preparation of N,2,4,6-tetranitromethylaniline with fuming nitric acid in the presence of inert organic solvents. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 309-311
Skulski L., Urbański Tadeusz : On azo dyes deriving from 4-(ω-nitrovinyl)-aniline. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 293-298
Sobótka W., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Z zagadnień otrzymywania środków chwastobójczych. VII. Estry kwasów aryloksyoctowych i nitroalkoholi alifatycznych. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 963-970
Szyc-Lewańska K., Urbański Tadeusz : Contribution to chemistry of cyclonite. On nitration of hexamethylenetriperoxidediamine (HMTDA). Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 3, s. 165-167
Ślopek S., Mordarska H., Mordarski M., Urbański Tadeusz, Gürne D. : On antineoplastic activity of some 1,3-oxazine derivatives in vitro. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 6, s. 361-363
Ślopek S., Mordarska H., Mordarski M., Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafin B., Dąbrowska H. : On antineoplastic activity of some guanidine derivatives in vitro. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 6, s. 355-359
Ślopek S., Urbański Tadeusz, Mordarska H., Mordarski M. : Badanie onkostatycznych właściwości różnych związków in vitro. Archiwum Immunologii i Terapii Doświadczalnej. 1958, vol. 6, s. 503-519
Urbański Tadeusz : O chemoterapii gruźlicy. Kosmos. 1958, B 4, s. 225-
Urbański Tadeusz : On isomerisation of nitroparaffins. Tetrahedron. 1958, vol. 2, s. 296-299
Urbański Tadeusz : O nitrowaniu rozcieńczonym kwasem azotowym. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 415-417
Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XXXV. Widma absorpcji w podczerwieni aminonitrozwiązków pochodnych nitroparafin. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 241-254
Urbański Tadeusz, Bełżecki Cz., Chechelska B., Chylińska B., Dąbrowska H., Falęcki J., Gürne D., Halski L., Malinowski S., Serafinowa B., Żyłowski J., Ślopek S., Kamieńska I., Venulet J., Janowiec M., Jakimowska K., Urbańska A., Kuźniecow A. : Poszukiwania nowych środków przeciwgruźliczych. Gruźlica. 1958, vol. 26, s. 889-917
Urbanski Tadeusz, Dabrowska U. : Intramolecular hydrogen bonding in ο-nitroaniline. Chemistry and Industry. 1958, s. 1206
Urbański Tadeusz, Hackel J. : Some remarks on the theory of nitration. Tetrahedron. 1958, vol. 2, s. 300-303
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Stefaniak L. : O otrzymywaniu dwuacylohydrazyn z acylohydrazonów. Roczniki Chemii. 1958, T. 32, s. 957-961
Urbański Tadeusz, Sikorska A. : On the sensitiveness of 2,4,6-trinitrotoluene to impact. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 10, s. 617-620
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafin B., Stefaniak L., Venulet J., Janowiec M., Jakimowska K., Urbańska A. : On iso-nicotinoylhydrazone of ethyl acetoacetate and its antituberculous activity. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 8, s. 475-479
Urbański Tadeusz, Szyc-Lewańska K., Kalinowski P. : Budowa pochodnych nitrowych błękitu metylenowego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1958, R. 7, s. 56-61
Urbański Tadeusz, Tarantowicz W. : On the preparation and some properties of butine-2-diol-1,4 dinitrate. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 289-292
Urbański Tadeusz, Urbański J. : On products of nitration of bis-4,4'-(dimethylamine)-azoxybenzene. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 307-308
Urbański Tadeusz, Urbański J. : On products of nitration of p,p'-azoxyanisole. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 299-303
Urbański Tadeusz, Urbański J. : On some new unsymmetrical isomeric derivatives of tetranitroazoxybenzene. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1958, vol. 6, nr 5, s. 305-306

1959
Calus H., Jankowska H., Piotrowska H., Urbanski Tadeusz : On hydrogen bonds and dipole moments of nitro-alcohols. Chemistry and Industry. 1959, s. 1286-1287
Czerwińska E., Eckstein Z., Hetnarski B., Kowalik R., Urbański Tadeusz : On the biological activity of some alkyl- and arylmercury halides. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 9, s. 639-643
Eckstein Z., Grochowski E., Urbański Tadeusz : On the fungicidal activity of derivatives of 2-nitropropanediol-1,3. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 5, s. 289-294
Eckstein Z., Sacha A., Urbański Tadeusz, Wojnowska-Makaruk H. : The reaction of 1-nitromethylcycloheptene with selenium dioxide. Journal of the Chemical Society. 1959, s. 2941-2943
Eckstein Z., Urbański Tadeusz, Mikulski J. : Z zagadnień otrzymywania środków chwastobójczych. XIII. Otrzymywanie 5-nitro-5-hydroksymetylu-3-fenoksyetylotetrahydro-1,3-oksazyn. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 519-524
Gac-Chylińska B., Urbański Tadeusz : Derivatives of 3,4-dihydro-1,3-oxazine condensed with aromatic rings in the positions 5,6. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 9, s. 635-637
Gürne D., Urbański Tadeusz : The stereochemistry of some tetrahydro-1,3-oxazine derivatives. Journal of the Chemical Society. 1959, s. 1912-1913
Piskorz M., Urbański Tadeusz : Porównanie własności niektórych soli metylenodwuizonitroaminy z własnościami odpowiednich soli metylenodwunitroaminy. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 1, s. 112-115
Semeńczuk A., Urbański Tadeusz : O nitrowaniu dwumetyloaniliny mieszaniną kwasu azotowego i bezwodnika octowego, albo kwasu octowego w środowisku chloroformu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 1, s. 109-
Semeńczuk A., Urbański Tadeusz : On nitration of dimethylaniline in presence of acetic acid or acetic anhydride. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 2, s. 91-92
Semeńczuk A., Urbański Tadeusz : Otrzymywanie tetrylu na drodze nitrowania dwumetyloaniliny dymiącym kwasem azotowym w nieczynnych rozpuszczalnikach organicznych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 1, s. 105-108
Urbański Tadeusz : A study of the hydrogen bonds between the nitro-group and the hydroxyl or amino-groups in substituted nitroparaffins. Tetrahedron Letters. 1959, vol. 1, s. 26
Urbański Tadeusz : A study of the hydrogen bonds between the nitro-group and the hydroxyl or amino-groups in substituted nitroparaffins. Tetrahedron. 1959, vol. 6, s. 1-9
Urbański Tadeusz : O niektórych nowszych osiągnięciach w dziedzinie chemii materiałów wybuchowych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 1, s. 49-62
Urbański Tadeusz : O nitrozwiązkach alifatycznych. XLI. Dalsze badania widm absorpcji w ultrafiolecie nitrozwiązków niearomatycznych. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 635-646
Urbański Tadeusz, Chimiak A., Eckstein Z. : O produktach reakcji 2-hydroksy-3-naftoesanu metylu z formaldehydem i cykloheksylo- oraz benzyloaminą. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 1201-1206
Urbański Tadeusz, Dąbrowska U. : The influence of the conjugation on the position of the infra-red band of the nitro group in some aromatic nitro-compounds. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 4, s. 235-237
Urbański Tadeusz, Gluziński P. : O wymianie chlorowiec-chlorowiec w pewnych α-chlorowcokwasach. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 1031-1037
Urbański Tadeusz, Hackel J., Mortka S., Szyc-Lewańska K., Ślebodziński T., Witek W. : O możliwości udoskonalenia produkcji trotylu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 1, s. 71-79
Urbański Tadeusz, Hackel J., Mortka S., Szyc-Lewańska K., Ślebodziński T., Witek W. : O możliwości udoskonalenia produkcji trotylu. Przemysł Chemiczny. 1959, T. 38, nr 9, s. 551-554
Urbański Tadeusz, Hofman W., Ostrowski T., Witanowski M. : Infra-red absorption spectra of products of carbonization of cellulose. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 12, s. 851-859
Urbański Tadeusz, Hofman W., Ostrowski T., Witanowski M. : Infra-red absorption spectra of products of carbonization of lignin. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 12, s. 861-865
Urbański Tadeusz, Hofman W., Witanowski M. : Infra-red absorption spectra of some polycyclic vat dyes deriving from anthraquinone. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 4, s. 215-221
Urbański Tadeusz, Hofman W., Witanowski M. : The infrared spectra of some carbohydrates. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 9, s. 619-624
Urbański Tadeusz, Kuczyński W., Hofman W., Urbanik H., Witanowski M. : The infra-red absorption spectra of extracted coals. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 4, s. 207-214
Urbański Tadeusz, Kwiatkowska S., Kutkiewicz W. : On the colour reaction of polynitrocompounds (Janovsky reaction). Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1959, vol. 7, nr 6, s. 397-398
Urbański Tadeusz, Lange J. : Otrzymywanie pochodnych kwasu fenylobursztynowego. I. Otrzymywanie kwasów p-chlorowcofenylobursztynowych. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 197-202
Urbański Tadeusz, Pawelec M. : O własnościach wybuchowych nitrometanu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8, nr 6, s. 120-124
Urbański Tadeusz, Piskorz M., Cetner W., Maciejewski M. : O własnościach czteronitrometanu. (I). Analiza termiczna mieszanin dwuskładnikowych zawierających czteronitrometan. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8(42), s. 24-36
Urbański Tadeusz, Piskorz M., Maciejewski M., Cetner W. : O własnościach czteronitrometanu (II). Własności wybuchowe mieszanin dwuskładnikowych czteronitrometanu z niektórymi substancjami palnymi lub wybuchowymi. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1959, R. 8(42), s. 37-41
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Chądzyński G. : Reakcje amin aromatycznych z cyjanoguanidyną. VIII. O reakcjach aryloamidynomoczników z aminami. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 1333-1341
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Matusiak A., Tyczyński A., Zarukiewicz M. : Reakcje amin aromatycznych z cyjanoguanidyną. X. Alkilowe i arylo-alkilowe pochodne amidynomocznika i ich reakcje z aminami. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 1383-1388
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Żyłowski J. : Reakcje amin aromatycznych z cyjanoguanidyną. IX. Otrzymywanie β-naftyloamidynomocznika i jego reakcje z aminami. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 1377-1382
Urbański Tadeusz, Urbański J. : O pochodnych azoksybenzenu. I. Produkty nitrowania p,p'-azoksyanizolu. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 669-685
Urbański Tadeusz, Urbański J. : O pochodnych azoksybenzenu. II. Izomery strukturalne niesymetrycznych pochodnych 3,5,3',5'-czteronitroazoksybenzenu. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 687-692
Urbański Tadeusz, Urbański J. : O pochodnych azoksybenzenu. III. Produkty nitrowania p,p'-azoksydwumetyloaniliny. Roczniki Chemii. 1959, T. 33, s. 693-702

1960
Chin Y. Ch., Wu Y. Y., Skowrońska-Serafin B., Urbański Tadeusz, Venulet J. : Antimalarial properties of some guanidine derivatives. Nature. 1960, vol. 186(4719), s. 170-171
Chin Y. Ch., Wu Y. Y., Skowrońska-Serafin B., Urbański Tadeusz, Venulet J., Jakimowska K. : Antimalarial properties of some derivatives of phenylamidineurea. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 3, s. 109-112
Czerwińska E., Eckstein Z., Hetnarski B., Kowalik R., Urbański Tadeusz : O aktywności biologicznej pewnych haloidków alkilo- i arylortęciowych. Przemysł Chemiczny. 1960, T. 39, nr 4, s. 222-225
Eckstein Z., Grochowski E., Urbański Tadeusz : O czynności grzybobójczej pochodnych 2-nitropropanodiolu-1,3. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 931-940
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : On infrared absorption spectra of 2-nitroindandione derivatives. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 10, s. 579-586
Gürne D., Urbański Tadeusz : Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XLIV. Analiza konformacyjna pochodnych 5-nitro-5-alkilo-3-cykloheksylo-tetrahydro-1,3-oksazyny. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 881-886
Hackel J., Urbański Tadeusz, Kutkiewicz W., Sterniński A. : Lepkość miesznin HNO3-H2SO4-H2O. Chemia Stosowana. 1960, T. 4, z. 3-4, s. 441-451
Hofman W., Ostrowski T., Urbanski Tadeusz, Witanowski M. : Infrared absorption spectra of products of carbonization of cellulose and lignin. Chemistry and Industry. 1960, s. 95-97
Ostaszyński A., Olszenko-Piontkowa Z., Urbański Tadeusz : On fluorosalicylhydroxamic acids. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 10, s. 591-597
Skowrońska-Serafin B., Urbański Tadeusz : Preparation of derivatives of amidineurea and their reactions. Tetrahedron. 1960, vol. 10, s. 12-25
Skulski L., Urbański Tadeusz : On absorption spectra of monoazo-dyes derived from 1-phenylazonaphthalene and 1-phenylazoanthracene. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 10, s. 561-568
Skulski L., Urbański Tadeusz : On absorption spectra of o- and p-hydroxyazo-dyes derived from 1-phenylazonaphthalene. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 10, s. 569-577
Skulski L., Urbański Tadeusz : O widmach absorpcji barwników azowych. I. Widma barwników azowych pochodnych 4-hydroksy- i 4-acetoksyazobenzenu. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 141-157
Skulski L., Urbański Tadeusz : O widmach absorpcji barwników azowych. II. Widma pochodnych 4-formylo-, 4-nitro- i 4-(β-nitrowinylo)-azobenzenu. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 443-455
Skulski L., Urbański Tadeusz : Reakcje i widma absorpcji związków pochodnych ω-nitrostyrenu. I. Otrzymywanie 4-(β-nitrowinylo)-aniliny. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 283-287
Skulski L., Urbański Tadeusz : Reakcje i widma absorpcji związków pochodnych ω-nitrostyrenu. II. Syntezy barwników z grupą β-nitrowinylową. Roczniki Chemii, 1960, T. 34, s. 431-441
Skulski L., Urbański Tadeusz : Reakcje i widma absorpcji związków pochodnych ω-nitrostyrenu. IV. O widmach absorpcji ω-nitrostyrenu i jego pochodnych podstawionych w pozycji para. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 1307-1328
Urbański Tadeusz : Zastosowanie niektórych metod fizykochemicznych do badania struktury związków organicznych. Wiadomości Chemiczne. 1960, R. 14, z. 3, s. 137-155
Urbański Tadeusz, Falęcki J. : Badania nad kwasami hydroksamowymi. VII. O nitrowaniu kwasów arylohydroksamowych. II. Roczniki Chemii. 1960, T. 34, s. 1283-1296
Urbański Tadeusz, Gürne D. : Wyjaśnienie do pracy: Reakcje nitrozwiązków alifatycznych. XI. O nowej pochodnej tetrahydooksazyny z nitrometanu, formaldehydu i benzyloaminy. Roczniki Chemii. 1960, R. 34, s. 315
Urbański Tadeusz, Gürne D., Ślopek S., Mordarska H., Mordarski M. : Anti-neoplastic activity of tetrahydro-1,3-oxazine derivatives. Nature. 1960, vol. 187(4735), s. 426-427
Urbański Tadeusz, Kuczyński W., Andrzejak A., Hofman W., Witanowski M. : Some notes on methods of investigation of coal in infra-red spectra. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 1, s. 19-22
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Głozak S., Świerkot T. : Nitration of toluene in presence of chromic acid. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1960, vol. 8, nr 1, s. 13-14
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Głozak S., Świerkot F. : Nitrowanie utleniające toluenu mieszaniną kwasu azotowego i bezwodnika chromowego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1960, R. 9, nr 8, s. 73-83
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Górski W. : Thermal analysis of the system : 1-chloro-2,4-dinitrobenzene-picryl chloride. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 9, s. 487-488
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Kawka H. : Nitration of toluene in presence of manganese dioxide. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1960, vol. 8, nr 1, s. 15-16
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Kawka H. : Nitration of toluene in presence of vanadium pentoxide. Bulletin de l'Academie Polonaise de Sciences, Serie des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 1960, vol. 8, nr 1, s. 17
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Kawka H. : Nitrowanie toluenu mieszaniną kwasu azotowego i siarkowego w obecności dwutlenku manganu lub pięciotlenku wanadu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1960, R. 9, nr 9, s. 35-41
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Gustowski W., Venulet J., Jakimowska K., Janowiec M. : Właściwości przeciwgruźlicze izonikotynoilohydrazonu acetylooctanu etylu (preparatu T428). Gruźlica. 1960, vol. 28, s. 955-960
Urbański Tadeusz, Szyc-Lewańska K., Bednarczyk M., Ejsmund J. : On formation of 2,4-dinitro-6-diazoxide by oxidation of picramic acid. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences : Série des Sciences Chimiques. 1960, vol. 8, nr 10, s. 587-590

1961
Bonecki Z., Urbański Tadeusz : On preparation of 2,4,6-trinitrophenylacetic acid. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 7, s. 461-462
Bonecki Z., Urbański Tadeusz : On preparation of 2,4,6-trinitrostyrene and some 2,4,6-trinitrophenylethane derivatives. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 7, s. 463-466
Całus H., Eckstein Z., Sobótka W., Urbański Tadeusz : On endo- and exoisomers of nitroölefins (1-cyclohexenyl- and cyclohexylidenenitromethane). III. Dipole moment measurements. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 11, s. 725-729
Eckstein Z., Gluziński P., Hofman W., Urbański Tadeusz : Infrared spectra and structure of some 1,3-oxazine derivatives. Journal of the Chemical Society. 1961, s. 489-494
Eckstein Z., Gluziński P., Sobótka W., Urbański Tadeusz : Infrared absorption spectra of aliphatic nitro-alcohols. Part I. Spectra of monohydric nitro-alcohols and their chloro- and bromo-derivatives. Journal of the Chemical Society. 1961, s. 1370-1375
Eckstein Z., Sacha A., Urbański Tadeusz : 5-nitro-5-(1′-cyclohexenyl)- and 5-nitro-5-(1′-cycloheptenyl)-3-benzyl- and 3-cyclohexyl tetrahydro-1,3-oxazines. Tetrahedron. 1961, vol. 16, s. 30-44
Urbański Tadeusz : A colour reaction of primary nitroparaffins. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 5, s. 319-320
Urbański Tadeusz : On a new colour reaction of nitromethane and some aromatic nitrocompounds. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 5, s. 321-322
Urbański Tadeusz : Quelques aspects de la chimie des nitroparaffines. Bulletin de la Societe Chimique de France. 1961, s. 1475-1479
Urbański Tadeusz, Michalska-Mazurkiewicz K. : Some addition polymers as adsorbents in liquid phase chromatography. Chemistry and Industry. 1961, s. 1950-1951
Urbański Tadeusz, Piskorz M. : Zagadnienia teoretyczne struktury nitroamin i ich izomerów. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1961, R. 10, nr 11/12, s. 109-120
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Górski W. : Analiza termiczna układu 1-chloro-2,4-dwunitrobenzen-chlorek pikrylu. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1961, R. 10, nr 5, s. 104-108
Urbański Tadeusz, Semeńczuk A., Górski W. : The action of ultrasonic waves on nitration. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1961, vol. 9, nr 7, s. 467-469

1962
Biernacki W., Urbański Tadeusz : Gas-liquid chromatography of the C1-C4 nitroparaffins. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 11-12, s. 601-604
Buczkowski Z., Urbański Tadeusz : Infra-red spectra of sodium salts of some primary nitroparaffins. Spectrochimica Acta. 1962, vol. 18, s. 1187-1194
Daniewski A. R., Dąbrowska H., Piasek Z., Urbański Tadeusz : Infrared absorption spectra of some urea inclusion compounds. Journal of the Chemical Society. 1962, s. 2340-2343
Eckstein Z., Gluziński P., Grochowski E., Mordarski M., Urbański Tadeusz : Homologous series of 3-alkyl- and 5-alkyl-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines and their antitumour activity. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 7, s. 331-336
Eckstein Z., Gluziński P., Gürne D., Plenkiewicz J., Urbański Tadeusz : By-products and the mechanism of formation of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine derivatives. Chemistry and Industry. 1962, s. 1503-1504
Eckstein Z., Gluziński P., Plenkiewicz J., Urbański Tadeusz : On the contribution of hexahydro-s-triazines in the synthesis mechanism of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine derivatives. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 9, s. 487-492
Hofman W., Stefaniak L., Urbański Tadeusz : Infrared spectra and structure of nitrates of some aldehydes, ketones, and ethers. Journal of the Chemical Society. 1962, s. 2343-2347
Lange J., Urbański Tadeusz : Preparation and biological activity of the derivatives of phenylsuccinic acid. II. Preparation and antibacterial screening of some nitrogen derivatives of p-halophenylsuccinic acid. Roczniki Chemii. 1962, T. 36, s. 1625-1630
Lange J., Urbański Tadeusz, Venulet J. : Preparation and biological activity of the derivatives of phenylsuccinic acid. III. Preparation and anticonvulsant activity of some p-halophenylsuccinimides. Roczniki Chemii. 1962, T. 36, s. 1631-1638
Nowak Z., Urbański Tadeusz : Próby otrzymywania związków nitrowych zawierających w cząsteczce krzem. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. 1962, R. 11, nr 3, s. 149-154
Piasek Z., Urbański Tadeusz : Tautomerism of urea. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 7, s. 341-343
Piasek Z., Urbański Tadeusz : Tautomerism of urea. Tetrahedron Letters. 1962, vol. 3, nr 16, s. 723-727
Piasek Z., Urbański Tadeusz : The infra-red absorption spectrum and structure of urea. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 3, s. 113-120
Piotrowska H., Urbański Tadeusz : The stereochemistry of some hexahydropyrimidine derivatives. Journal of the Chemical Society, 1962, s. 1942-1943
Serafin B., Urbański Tadeusz : Reactions of amines with cyanoguanidine. Part XI. Heterocyclic derivatives of amidineurea. Roczniki Chemii. 1962, T. 36, s. 679-683
Skulski L., Urbański Tadeusz : O widmach absorpcji barwników azowych. III. Widma barwników acetoksy- i acetyloaminoazowych szeregu 1-benzenoazonaftalenu. Roczniki Chemii. 1962, T. 36, s. 801-820
Urbański Tadeusz : New colour reactions of elemental sulphur and carbon disulphide. Talanta. 1962, vol. 9, s. 799-800
Urbański Tadeusz, Bełżecki Cz., Eckstein Z. : Reactions of nitroparaffins. Part XLVIII. On 5-aryl derivatives of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine. Roczniki Chemii. 1962, T. 36, s. 879-888
Urbański Tadeusz, Piskorz M., Cetner W., Maciejewski M. : Thermal analysis of tetranitromethane mixtures with benzene and nitroaromatic compounds. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1962, vol. 10, nr 6, s. 263-266
Урбанский Тaдeyш : Конфор<ация некоторых гетероциклических соединений. Журнал Всесоюзного Хи<ическово Общества и.<. Д. И. Менделеева. 1962, T. 7, c. 396-400

1963
Andrzejak A., Kuczyński W., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Infrared absorption spectra of organic matter extracted from brown coal pretreated with acids. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 4, s. 201-204
Buczkowski Z., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : Dipole moment and structure of 1,2-dinitroethane. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 4, s. 197-200
Chylińska J.B., Urbański Tadeusz, Mordarski M. : Dihydro-1,3-oxazine derivatives and their antitumor activity. Journal of Medicinal Chemistry. 1963, vol. 6, nr 5, s. 484-487
Czyżyk A., Urbański Tadeusz : Influence of 5-bromosalicylhydroxamic acid on serum cholesterol-level. Nature. 1963, vol. 197(4865), s. 381-382
Dąbrowska U., Urbański Tadeusz : Infra-red spectra of nitrophenols and the internal hydrogen bond between phenolic and nitro group. Roczniki Chemii. 1963, T. 37, s. 805-817
Eckstein Z., Gluziński P., Grochowski E., Urbański Tadeusz : Poszukiwanie związków przeciwnowotworowych w grupie pochodnych 5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyny. Dissertationes Pharmaceuticae. 1963, vol. 15, nr 3, s. 257-262
Eckstein Z., Grochowski E., Kowalik R., Urbański Tadeusz : Fungicidal activity of some 2-nitropropanedi-1,3-ol derivatives. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 12, s. 687-693
Gustowski W., Urbański Tadeusz : O pochodnych furanu. I. Reakcja 5-nitro-furfurylideno-malonianu dwuetylu z hydrazydami. Roczniki Chemii. 1963, T. 37, s. 437-442
Hetnarski B., Urbański Tadeusz : Nowa metoda przyrządzania pewnych soli dwualkiloołowiowych. Roczniki Chemii. 1963, T. 37, s. 1073-1075
Hetnarski B., Urbański Tadeusz : Reaction of nitrogen tetroxide with tetraalkyllead and new method of preparation of leaddialkyl salts. Tetrahedron. 1963, vol. 19, s. 1319-1322
Jungstand W., Urbański Tadeusz, Serafin B. : In vivo-Versuche mit Nitroguanil an Trypanosoma gambiense-infisierten Mäusen. Monatsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1963, vol. 5, s. 192
Piotrowska H., Serafin B., Urbański Tadeusz : Aliphatic nitro-compounds - LIII. Nitro derivatives of dioxaboracyclohexane. Tetrahedron. 1963, vol. 19, s. 379-383
Piskorz M., Urbański Tadeusz : Ultraviolet and infrared spectra and structure of “isonitramines” (nitrosohydroxylamine derivatives). Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 11, s. 597-606+[1]
Piskorz M., Urbański Tadeusz : Ultraviolet and infrared spectra of some nitramines. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 11, s. 615-624
Piskorz M., Urbański Tadeusz : Ultraviolet and infrared spectra of some nitrosamines. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 11, s. 607-613
Urbański Tadeusz, Nowak Z., Morąg E. : Formation of tetranitromethane from nitroform and nitryl chloride. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1963, vol. 11, nr 2, s. 77-78
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Mąkosza M., Jończyk A. : Otrzymywanie i reakcje α-bromo-α-fenylobutyronitrylu. Roczniki Chemii. 1963, T. 37, s. 1137-1142
Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Infra-red spectra of nitric esters. Part 1. - Influence of inductive effects of substituents. Transactions of the Faraday Society. 1963, vol. 59, s. 1039-1045
Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Infra-red spectra of nitric esters. Part 2. - Rotational isomerism of some esters. Transactions of the Faraday Society. 1963, vol. 59, s. 1046-1054
Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Infra-red spectra of nitric esters. Part 3. - Hydrogen bond in partly O-nitrated polyhydro-alcohols. Transactions of the Faraday Society. 1963, vol. 59, s. 1510-1512

1964
Baskov Yu. V., Urbański Tadeusz, Witanowski M., Stefaniak L. : Isomeric nitropropenes and their nuclear magnetic resonance spectra. Tetrahedron. 1964, vol. 20, s. 1519-1526
Chylińska J.B., Grochowski E., Mordarski M., Urbański Tadeusz : Oncostatic properties of 1,3-oxazine derivatives. Acta Unio Internationalis Contra Cancrum. 1964, vol. 20, nr 1-2, s. 118-
Chylińska J. B., Urbański Tadeusz : The stereochemistry of some dihydro-1,3-oxazine derivatives. Journal of Heterocyclic Chemistry. 1964, vol. 1, nr 2, s. 93-95
Dąbrowska U., Urbański Tadeusz, Witanowski M., Stefaniak L. : Nuclear magnetic resonance studies of internal hydrogen bonds in nitrophenols. Roczniki Chemii. 1964, T. 38, s. 1323-1326
Eckstein Z., Gluziński P., Urbański Tadeusz : Some remarks of the Senkus method for synthesis of 5-nitrotetrahydro-oxazine. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1964, vol. 12, nr 9, s. 623-626
Gürne D., Urbański Tadeusz, Witanowski M., Karniewska B., Stefaniak L. : Stereoisomerism of quaternary salts of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines. Tetrahedron. 1964, vol. 20, s. 1173-1177
Hofman W., Stefaniak L., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Proton magnetic resonance study of nitroalkanes. Journal of the American Chemical Society. 1964, vol. 86, nr 4, s. 554-558
Kątcka M., Urbański Tadeusz : Infrared absorption spectra of quaternary salts of pyridine. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1964, vol. 12, nr 9, s. 615-621
Ostaszyński A., Urbański Tadeusz, Wielgat J. : Investigations on the Michael reaction. V. Michael condensation with alkali-metal fluorides as catalysts. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1964, vol. 12, nr 1, s. 1-8
Urbański Tadeusz : Kierunki badań w chemii organicznej i stosowanie metod fizykochemicznych w planie do 1980 r. Wiadomości Chemiczne. 1964, R. 18, z. 6, s. 321-339
Urbański Tadeusz : Less known properties of nitric esters. Journal of the Industrial Explosives Society, Japan. 1964, vol. 25, s. 229-
Witanowski M., Urbański Tadeusz, Stefaniak L. : Nitrogen-14 nuclear magnetic resonance in nitro compounds. Journal of the American Chemical Society. 1964, vol. 86, nr 13, s. 2569-2570

1965
Biernacki W., Urbański Tadeusz : Liquid-phase nitration of ethyl n-valerate and n-valeric acid. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1965, vol. 13, nr 5, s. 349-354
Buczkowski Z., Lange J., Urbański Tadeusz : Preparation and properties of phenylsuccinic acid derivatives. IV. On the infrared spectra of some succinimides. Roczniki Chemii. 1965, T. 39, s. 231-236
Dąbrowska U., Urbański Tadeusz : Solvent effects on infrared OH-group frequency of internally bridged nitrophenols. Spectrochimica Acta. 1965, vol. 21, s. 1765-1771
Duda H., Ostaszyński A., Urbański Tadeusz : Halogensalicylohydroxamic acids. I. Dihalogensalicylohydroxamic acids. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1965, vol. 13, nr 5, s. 341-347
Kolesińska J., Urbański Tadeusz, Wielopolski A. : Thin-layer chromatography of benzenecarboxylic acids. I. Chemia Analityczna. 1965, T. 10, z. 6, s. 1107-1112
Makosza M., Serafin B., Urbanski Tadeusz : La méthode d’alcoylation catalytique du phénylacétonitrile et de des dérivés. Chimie et Industrie. 1965, vol. 93, nr 5, s. 537-539
Ślebodziński T., Urbański Tadeusz, Bimer J., Sałbut D. : Nitrowanie węglowodorów parafinowych w fazie gazowej. II. Rozdzielanie i identyfikacja mononitroparafin metodą sprzęgania z solami arylodwuazoniowymi. Przemysł Chemiczny. 1965, T. 44, nr 8, s. 435-438
Ślebodziński T., Urbański Tadeusz, Łukasiewicz A. : Nitrowanie węglowodorów parafinowych w fazie gazowej. I. Nitrowanie n-heksanu dwutlenkiem azotu. Przemysł Chemiczny. 1965, T. 44, nr 7, s. 378-385
Urbański Tadeusz, Serafin B., Hawking F. : Searching for new antimalarial compounds. WHO (Mal). 1965, vol. 524, s. 65-
Urbański Tadeusz, Wolff M. : Acenaftenon-1 i jego pochodne. I. O selektywnym utlenianiu acenaftenu i jego nitrowych pochodnych. Roczniki Chemii. 1965, T. 39, s. 1447-1453
Urbański Tadeusz, Żyszczyński S. : Structure of cellulose - nitric acid Knecht compounds. I. Spectroscopic examination. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1965, vol. 13, nr 6, s. 377-382+1

1966
Buczkowski Z., Urbański Tadeusz : Vibrational spectra of gem-dinitroparaffins - I 2,2-dinitropropane. Spectrochimica Acta. 1966, vol. 22, s. 227-233
Daniewski W., Urbański Tadeusz : Diptych-boroxazines and a new method of separating some diastereoisomers. Tetrahedron.1966, Suppl. 8, Part II, s. 663-666
Kolesińska J., Urbański Tadeusz, Wielopolski A. : Thin-layer chromatography of benzenecarboxylic acids. II. Chemia Analityczna. 1966, T. 11, z. 3, s. 473-478
Orłowska B., Makaruk H., Urbański Tadeusz, Mordarski M. : Działanie pochodnych chinoliny na rzęsistka pochwowego. Wiadomości Parazytologiczne. 1966, T. 12, nr 2-4, s. 444-447

1967
Daniewski A. R., Witanowski M., Urbański Tadeusz : Chemistry of furazan derivatives. II. Reaction of dibenzoylfuroxanes with diazomethane. Journal of Organic Chemistry. 1967, vol. 32, nr 12, s. 4050-4052
Kątcka M., Urbański Tadeusz : Infrared absorption spectra of quaternary salts of picolines. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1967, vol. 15, nr 9, s. 413-421
Orłowska B., Mordarski M., Gürne D., Urbański Tadeusz : The action of 5-bromo-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine derivatives on Entamoeba Moskovskii. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1967, vol. 15, s. 728-730
Orłowska B., Mordarski M., Gürne D., Urbański Tadeusz : The action of 5-bromo-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine derivatives on Trichomonas vaginalis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1967, vol. 15, s. 404-407
Ostaszyński A., Plenkiewicz H., Urbański Tadeusz : On certain derivatives of halogenosalicylhydroxamic acids. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1967, vol. 15, nr 6, s. 239-247
Szretter-Szmid M., Urbański Tadeusz : Preparation of 5-nitro-2-silatetrahydro-1,3-oxazine derivatives and their conformation. Tetrahedron Letters. 1967, vol. 8, nr 23, s. 2131-2136
Urbański Tadeusz : Formation of solid free radicals by mechanical action. Nature. 1967, vol. 216(5115), s. 577-578
Urbański Tadeusz, Falęcki J. : Danger of keeping a solution of dinitrogen tetroxide with alkanes. Chemistry and Industry. 1967, s. 1424-
Urbański Tadeusz, Lange J. : Explosion hazards in the preparation of m-nitrobenzaldehyde. Chemistry and Industry. 1967, s. 1424-
Urbański Tadeusz, Serafin B., Żylowski J. : Potential Antimalarial Compounds. IX. Pyrimidine derivatives of urea and guanidine. Journal of Medicinal Chemistry. 1967, vol. 10, nr 4, s. 521-525
Urbański Tadeusz, Żyłowski J. : Nitramines as nitrating agents. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1967, vol. 15, nr 1, s. 7-9

1968
Daniewski A. R., Urbański Tadeusz : Chemistry of furazane derivatives. Symmetrically substituted 3,4-furoxanes. Roczniki Chemii. 1968, T. 42, s. 289-296
Eckstein Z., Urbański Tadeusz, Wojnowska-Makaruk H., Muszalska A. : Badania nad pochodnymi chinoliny. IV. Bromowanie 5-(N-sulfohydroksylamino)-8-hydroksychinoliny kwasem bromowodorowym. Roczniki Chemii. 1968, T. 42, s. 843-854
Kątcka M., Urbański Tadeusz : NMR spectra of pyridine, picolines and hydrochlorides and of their hydrochlorides and methiodides. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1968, vol. 16, nr 7, s. 347-350
Kolesińska J., Urbański Tadeusz : Products of the reaction of diethylmalonate with formaldehyde and methylamine. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1968, vol. 16, nr 5, s. 253-256
Lange J., Urbański Tadeusz : Preparation and antibacterial properties of certain derivatives of hydroquinone. Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae. 1968, vol. 20, nr 6, s. 589-597
Lange J., Urbański Tadeusz : Preparation and antibacterial properties of certain derivatives of isomeric hydroxyphenylacetic acids. Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae. 1968, vol. 20, nr 6, s. 607-613
Lange J., Urbański Tadeusz : Preparation and antibacterial properties of certain thiophenol derivatives. Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae. 1968, vol. 20, nr 6, s. 599-605
Szczerek I., Urbański Tadeusz : New nucleoside analogues. β-D-glucopyranosyl derivatives of tetrahydro-1,3-oxazine. Carbohydrate Research. 1968, vol. 7, nr 3, s. 357-
Urbański Tadeusz : Chemie der Nitroparaffine. Allgemeine und Praktische Chemie. 1968, vol. 19, nr 3, s. 82-83
Urbański Tadeusz : Charcoal as an ingredient of black powder and some pyrotechnic mixtures. Explosivstoffe. 1968, vol. 16, nr 9, s. 200-
Urbański Tadeusz : Einige neurere heterocyclische nichtaromatische Systems (Autorreferat). Zeitschrift für Chemie. 1968, vol. 8, s. 73-
Urbański Tadeusz : Some remarks to pulping and stabilization of nitrocellulose. Explosivstoffe. 1968, vol. 16, nr 9, s. 199-

1969
Dąbrowska-Urbańska H., Katritzky A. R., Urbański Tadeusz : Chemistry of nitroalkanes - LXXXIII. Heterocyclic derivatives of methazonic acid. Formation of 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine derivatives. Tetrahedron. 1969, vol. 25, s. 1617-1628
Jaworska Z., Urbański Tadeusz : Infrared spectroscopic investigation of metal complexes of 1-hydroxyanthraquinone. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1969, vol. 17, nr 10, s. 579-585
Kamieński B., Koliński R., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : The reaction of 1-nitropropane with formaldehyde and ammonia. 1,3-di-(2-nitrobutyl)-5-ethyl-5-nitrohexahydropyrimidine. Tetrahedron Letters. 1969, vol. 10, nr 16, s. 1281-1282
Olszenko-Piontkowa Z., Urbański Tadeusz : Novel methods of formation of imidazo[2,1-b]thiazole. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1969, vol. 17, nr 6, s. 351-354
Ostaszyński A., Wielgat J., Urbański Tadeusz : Michael addition reaction in the presence of potassium and rubidium fluorides as catalysts. Tetrahedron. 1969, vol. 25, s. 1929-1938
Serafin B., Urbański Tadeusz, Warhurst D. C. : Antimalarial compounds. X. Biguanide and amidinourea derivatives of diphenyl sulfide, sulfoxide, and sulfone. Journal of Medicinal Chemistry. 1969, vol. 12, nr 2, s. 336-337
Stefaniak L., Urbański Tadeusz, Witanowski M., Januszewski H. : NMR conformational study of cyclic products from degradation of hexamethylenetetramine. Hexahydro-1,3,5-triazines and octahydro-1,3,5,7-tetrazocines. Roczniki Chemii. 1969, T. 43, s. 1687-1694
Ślebodziński T., Urbański Tadeusz, Bimer J., Sałbut D. : On attempts to obtain 1,2,3-trinitropropane. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques, 1969, vol. 17, nr 10, s. 595-597
Wolff M., Urbański Tadeusz : Acenaftenon-1 i jego pochodne. II. Nowa metoda otrzymywania biacenaftylidenodionu. Roczniki Chemii. 1969, T. 43, s. 881-883

1970
Buźniak J., Urbański Tadeusz : Wpływ nitrozwiązków aromatycznych na opóźnianie polimeryzacji rodnikowej. I. Wpływ nitrobenzenu. Polimery. 1970, vol. 15, nr 7, s. 333-337
Hetnarski B., Południkiewicz W., Urbański Tadeusz : A new kind of charge transfer complexes. Nitric esters as electron acceptors. Tetrahedron Letters. 1970, vol. 11, nr 1, s. 3-6
Hetnarski B., Południkiewicz W., Urbański Tadeusz : Esters of nitric acid as electron acceptors. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1970, vol. 18, nr 7, s. 385-390
Januszewski H., Stefaniak L., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Benzofenony - momenty dipolowe a stała Hammetta. Roczniki Chemii. 1970, T. 44, s. 2361-2370
Kamieński B., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Reaction of nitroparaffins with formaldehyde and ammonia. New 5-nitrohexahydropyrimidine derivatives. Tetrahedron Letters. 1970, vol. 11, nr 6, s. 451-452
Koliński R. A., Urbański Tadeusz : Chemistry of nitroparaffins. Part LXXXVIII. Diastereoisomeric derivatives of 5-ethyl-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines. Journal of the Chemical Society C: Organic. 1970, s. 1004-1006
Mordarski M., Chylińska B., Urbański Tadeusz : Antitumor properties of 1,3-oxazine derivatives. I. Derivatives of 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis. 1970, vol. 18, s. 679-
Ostaszyński A., Urbański Tadeusz, Wielgat J. : The reaction of cinchonine with 1,1-dinitroethane. Roczniki Chemii. 1970, T. 44, s. 445-446
Schmidt-Szałowska A., Urbański Tadeusz : Chloromercuric salts of 5-alkyl-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1970, vol. 18, nr 2, s. 73-79
Ślebodziński T., Urbański Tadeusz, Biernacki W. : Reaction of 2-nitropropane with nitrogen dioxide in gas phase. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1970, vol. 18, nr 11-12, s. 677-680
Urbański Tadeusz : Progrese recente in domeniu medicamentelor noi. Revista de Chimie. 1970, vol. 21, s. 665-
Urbański Tadeusz, Benbenek S., Bedyński S., Wasilewski A. : Free radicals in charcoal and the combustion of compositions containing charcoal. Explosivstoffe. 1970, vol. 18, nr 1, s. 9-11
Urbański Tadeusz, Hetnarski B., Południkiewicz W. : D-Mannitol hexanitrate as an electron acceptor in charge transfer complexes. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1970, vol. 18, nr 7, s. 405-410

1971
Baskov Yu. V., Perekalin V. V., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : 5-nitro-5-vinyl-1,3-dioxanes. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 11-12, s. 681-683
Chylińska J. B., Janowiec M., Urbański Tadeusz : Antibacterial activity of dihydro-1,3-oxazine derivatives condensed with aromatic rings in positions 5, 6. British Journal of Pharmacology. 1971, vol. 43, nr 3, s. 649-657
Kedzierski B., Piotrowska H., Urbanski Tadeusz : Absorption bands of axial and equatorial nitro group in 1,3-dioxanes. Chemistry and Industry. 1971, s. 1302
Kędzierski B., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : On cis-trans isomers of 4-ter-butyl-1-methyl-1-nitrocyclohexane. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 3, s. 177-180
Łukasiewicz-Ziarkowska Z., Urbański Tadeusz : Novel methods of preparation of 2-oxazolidones. Organic Preparations and Procedures International. 1971, vol. 3, nr 1, s. 1-
Olszenko-Piontkowa Z., Urbański Tadeusz : Heterocyclic compounds with sulfur and nitrogen. II. 1-Thia-3-azacycloheptane derivatives. Organic Preparations and Procedures International. 1971, vol. 3, nr 1, s. 27-
Ostaszyński A., Plenkiewicz H., Hetnarski B., Urbański Tadeusz : Preparation of ferrocenylacetohydroxamic acid. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 3, s. 181-183
Ostaszyński A., Plenkiewicz H., Urbański Tadeusz : Preparation of benzoxazolones from halogenosalicylhydroxamic acids and ethyl chloroformate. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 1, s. 15-20
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Bednarska W. : 1,3-Dialkyl-5,5-dimethylhexahydropyrimidines. Organic Preparations and Procedures International. 1971, vol. 3, nr 1, s. 21-
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Wejroch-Matacz K. : Chemistry of nitroparaffins. Part XCIV. Reactions of 2,2-dinitropropanediol-1,3 with primary amines. Roczniki Chemii. 1971, T. 45, s. 1267-1273
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Wejroch-Matacz K. : Reaction of 2,2-dinitropropane-1,3-diol with 1,3,5-trialkylhexahydro-s-triazines. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 6-7, s. 359-362
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Wejroch-Matacz K. : Reactions of nitroparaffins. Part XCVII. Novel features of the reaction of 2,2-dinitropropanediol-1,3 with primary amines. Roczniki Chemii. 1971, T. 45, s. 2107-2112
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Wołochowicz I. : Heterocyclic derivatives of ethyl nitroacetate. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 10, s. 591-594
Urbański Tadeusz : Degradation of amber and formation of free radicals by mechanical action. Proceedings of the Royal Society of London, Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 1971, vol. 325(1562), s. 377-
Urbański Tadeusz : O nowym rodzaju kompleksów z przeniesieniem ładunku. Wiadomości Chemiczne. 1971, R. 25, z. 6, s. 405-417
Urbański Tadeusz, Benbenek S., Malinowski S. : Analytical data of Polish amber from Baltic Sea. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1971, vol. 19, nr 4, s. 227-229
Urbański Tadeusz, Buźniak J. : Influence of aromatic nitro compounds on retarding of radical polymerization. Part II. Influence of some disubstituted derivatives of benzene. Roczniki Chemii. 1971, T. 45, s. 789-802
Urbański Tadeusz, Buźniak J. : Influence of aromatic nitro compounds on retarding of radical polymerization. Part III. Influence of some methyl drivatives of nitrobenzene, m-dinitrobenzene and sym-trinitrobenzene. Roczniki Chemii. 1971, T. 45, s. 1841-1847

1972
Czyżyk A., Ostaszyński A., Plenkiewicz H., Szczepanik Z., Urbański Tadeusz : Lowering of cholesterol level in the blood serum of rabbits by halogen-substituted salicylhydroxamic acids. Arzneimittel-Forschung. 1972, vol. 22, nr 2, s. 465-468
Kędzierski B., Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Borys A. : Cis-trans isomers of some1,3-dioxane derivatives. Roczniki Chemii. 1972, T. 46, s. 1559-1565
Peters W., Piotrowska H., Serafin B., Urbański Tadeusz : Antimalarial compounds. XII. Guanidine derivatives of diphenyl sulfone and related compounds. Journal of Medicinal Chemistry. 1972, vol. 15, nr 2, s. 204-206
Urbański Tadeusz : Wpływ cieczy niewybuchowych na szybkość detonacji stałych materiałów wybuchowych. Archiwum Procesów Spalania. 1972, vol. 3, nr 2, s. 117-132
Urbański Tadeusz, Hetnarski B.; Południkiewicz W. : Charge-transfer complexes with nitrate esters as electron acceptors. Canadian Journal of Chemistry. 1972, vol. 50, nr 20, s. 3340-3349
Urbański Tadeusz, Sas W., Kosiński K. : Charge-transfer in simple organic compounds. Chemistry and Industry, 1972, s. 690-691

1973
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : Hydrogenation of 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines. Roczniki Chemii. 1973, T. 47, s. 1233-1241
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Kmiotek I. : Michael addition of a 5-nitro-1,3-dioxane. Roczniki Chemii. 1973, T. 47, s. 409-413
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Sienicki W. : 5-bromo-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines. Roczniki Chemii. 1973, T. 47, s. 193-197
Urbański Tadeusz, Krasiejko T., Południkiewicz W. : A method for the detection of nitrate esters. Journal of Chromatography A. 1973, vol. 84, s. 218-219
Urbański Tadeusz, Kryszewski M., Kosiński K., Sas W. : Charge transfer in simple organic compounds. Roczniki Chemii. 1973, T. 47, s. 757-765
Urbański Tadeusz, Południkiewicz W. : Electron donor-acceptor phenomena between mannitol and some pyrimidine and purine bases. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1973, vol. 21, nr 2, s. 87-90
Urbański Tadeusz, Selva A. : On the structure of Dziewoński hydrocarbons (preliminary communication). Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1973, vol. 21, nr 7-8, s. 525-527
Urbański Tadeusz, Stanuch J. : Decomposition of initiating explosives under reduced pressure. Archiwum Procesów Spalania. 1973, vol. 4, nr 1, s. 5-12

1974
Jaworska Z., Jose C. I., Urbański Tadeusz : Nature of metal complexes of 1-hydroxyanthraquinone. Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 1974, vol. 30A, s. 1161-1165
Stefaniak L., Urbanski Tadeusz, Witanowski M., Farminer A. R., Webb G. A. : Structural studies on some 1,3,5,7-tetraazabicyclo-[3.3.1]-nonane derivatives. Tetrahedron. 1974, vol. 30, s. 3775-3779
Urbanski Tadeusz : Conformational analysis of some nitro and nitroso compounds. Journal of Scientific and Industrial Research. 1974, vol. 33, nr 3, s. 124-130
Urbański Tadeusz : On the possible structure of O-nitro anions formed by the charge transfer phenomenon. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1974, vol. 22, nr 1, s. 1-2
Urbański Tadeusz : Primary nitro compounds as a source of some heterocyclic systems. Synthesis. 1974, nr 9, s. 613-632
Urbanski Tadeusz : Searching for new drugs. Journal of Scientific and Industrial Research. 1974, vol. 33, nr 3, s. 119-123
Urbański Tadeusz : Z historii reakcji Grignarda. Wiadomości Chemiczne. 1974, R. 28, z. 7, s. 453-459

1975
Peters W., Piotrowska H., Serafin B., Urbański Tadeusz : Antimalarial compounds. XIII. New derivatives of phenyl chloromethyl sulfone. Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy. 1975, vol. 27, nr 3, s. 283-287
Peters W., Piotrowska H., Serafin B., Urbański Tadeusz : Antimalarial compounds. XIV. New derivatives of 2-bromo-N,N-bis-(diethylaminoethyl)-4,5-dimethoxyanaline (RC 12). Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy. 1975, vol. 27, nr 3, s. 289-295
Urbański Tadeusz : Stereochemia - historyczny rozwój. Wiadomości Chemiczne. 1975, R. 29, z. 5, s. 323-345

1976
Urbański Tadeusz : Barbier-Grignard : explosive reaction. Chemistry in Britain. 1976, vol. 12, nr 6, s. 191-192
Urbański Tadeusz, Glinka T., Wesołowska E. : On the chemical composition of Baltic amber. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1976, vol. 24, nr 8, s. 625-629
Urbański Tadeusz, Schmidt-Szałowska A. : 5-alkyl-5-nitrotetrahydro-1,3-oxazine-2-ones. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1976, vol. 24, nr 6, s. 447-451

1977
Lipczyńska-Kochany E., Urbański Tadeusz : Chemistry of nitroalkanes. Part CXXV. Intramolecular hydrogen bonds between OH, OCH3 and NO2 groups. Roczniki Chemii. 1977, T. 51, s. 2349-2354
Lipczyńska-Kochany E., Kochany J., Urbański Tadeusz : Intramolecular hydrogen bond in some secondary and tertiary aliphatic β-nitroalcohols. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 7, s. 513-518
Lipczyńska-Kochany E., Urbański Tadeusz : The intramolecular hydrogen bond in some β-nitroalcohols. Chemistry of nitroalkanes. Part CXIX. Canadian Journal of Chemistry. 1977, vol. 55, nr 13, s. 2504-2509
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : 5-nitrohexahydropyrimidines. The dependence of conformational equilibrium on the solvent. Roczniki Chemii. 1977, T. 51, s. 1541-1544
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : Chemistry of nitroalkanes. Part CXV. 2-substituted derivatives of 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines : 1H NMR and conformation. Roczniki Chemii. 1977, T. 51, s. 483-492
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : Preparation and stereochemistry of 2-methyl and 2-phenyl derivatives of 1,3-diphenyl-5-methyl-5-nitrohexahydropyrimidine. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 9, s. 701-706
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : Synthesis and configuration of 1,3-dibenzyl-2-phenyl-5-nitrohexahydropyrimidine. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 7, s. 519-522
Piotrowska H., Sas W., Urbański Tadeusz : The ring-chain equilibrium in derivatives of 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine in trifluoroacetic acid. Tetrahedron. 1977, vol. 33, s. 1979-1981
Piotrowska H., Serafin B., Urbański Tadeusz, Vasudeva S. K. : Tetrahydro-2,1,3-boraoxazines - a new group of boron heterocyclics. Roczniki Chemii. 1977, T. 51, s. 1997-1999
Piotrowska H., Urbański Tadeusz, Vasudeva S. K. : New 5-nitrotetrahydro-1,3-oxazines substituted in position 2. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 10, s. 779-783
Urbański Tadeusz : On ESR signals of amber. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 10, s. 785-787
Urbański Tadeusz : Some phenomena of detonation of solid explosives. Archiwum Termodynamiki i Spalania. 1977, vol. 8, nr 1, s. 5-12
Urbański Tadeusz, Lipczyńska-Kochany E., Wacławek W. : Intramolecular hydrogen bond in some β-nitro alcohols. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1977, vol. 25, nr 3, s. 185-191

1978
Lipczyńska-Kochany E., Kochany J., Urbański Tadeusz : Dipole moments of some secondary and tertiary aliphatic β-nitroalcohols and hydrogen bond. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1978, vol. 26, nr 6, s. 423-425
Urbanski Tadeusz, Vasudeva S. K. : Heat resistant explosives. Journal of Scientific and Industrial Research. 1978, vol. 37, nr 5, s. 250-255

1979
Kanabus-Kamińska J., Urbański Tadeusz : Spectroscopic determination of salicylhydroxamic and 5-bromosalicylhydroxamic acids. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1979, vol. 27, nr 12, s. 891-893
Lipczyńska-Kochany E., Urbański Tadeusz, Langer, J. : Intramolecular hydrogen bonds in β-nitroalcohols. Analysis of OH stretching bands in the first overtone region. Polish Journal of Chemistry. 1979, T. 53, s. 205-208
Łytko-Krasuska A., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : Reductive elimination of a tertiary nitro group in 5-nitro-1,3-dioxanes. Tetrahedron Letters. 1979, vol. 20, nr 14, s. 1243-1246
Matacz Z., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : Oxidative substitution in salts of nitroalkanes. Polish Journal of Chemistry. 1979, T. 53, s. 187-190

1980
Gryff-Keller A., Łytko-Krasuska A., Piotrowska H., Urbański Tadeusz : Reductive elimination of tertiary nitro group in 5-nitro-1,3-dioxanes. Part II. ESR spectra. Polish Journal of Chemistry. 1980, T. 54, s. 53-56
Pobłocka K., Urbański Tadeusz, Wacławek W. : Electron donor-acceptor phenomena. VI. Hexamethylphosphotriamide and trinitrosubstituted benzenes. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1980, vol. 28, nr 28, s. 277-280
Urbański Tadeusz : On entropy and free energy of explosives (preliminary communication). Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1980, vol. 28, nr 7-8, s. 511-513
Urbański Tadeusz : On the mechanism of nitration with dilute nitric acid. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences : Serie des Sciences Chimiques. 1980, vol. 28, nr 9-10, s. 609-611
Urbański Tadeusz : Poszukiwanie nowych leków. Chemia Stosowana. 1980, T. 24, z. 3, s. 297-310

1981
Urbański Tadeusz, Vasudeva S. K. : Explosions and explosives : fundamental aspects. Journal of Scientific and Industrial Research. 1981, vol. 40, nr 8, s. 512-519

1983
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Czynne biologicznie naturalne i syntetyczne pochodne kwasu hydroksamowego. Wiadomości Chemiczne. 1983, R. 37, z. 5-6, s. 347-389
Kanabus-Kamińska J. M., Lange J., Urbański Tadeusz, Palińska H. : On the infrared spectra and molecular association of some cyanomethyl ethers. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Chemistry. 1983, vol. 31, nr 3-7, s. 87-92

1984
Urbański Tadeusz, Molak W. : Chemistry of Baltic amber. Part VII. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Chemistry. 1984, vol. 32, nr 1-2, s. 3-8


KSIĄŻKI
Książki dostępne są w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

1954
Urbański Tadeusz : Wstęp do technologii materiałów wybuchowych, Warszawa, 1954
Urbański Tadeusz : Chemia i technologia materiałów wybuchowych. T. I. Warszawa, 1954

1955
Urbański Tadeusz : Chemia i technologia materiałów wybuchowych. T. II. Warszawa, 1955
Urbański Tadeusz : Chemia i technologia materiałów wybuchowych. T. III. Warszawa 1955
Urbański Tadeusz : Teoria nitrowania. Warszawa, 1955

1957
Technologia chemiczna organiczna. T. I. Pod red. Stanisława Malinowskiego, Tadeusza Ślebodzińskiego, Tadeusza Urbańskiego. Warszawa, 1957

1958
Technologia chemiczna organiczna. T. II. Pod red. Stanisława Malinowskiego, Tadeusza Ślebodzińskiego, Tadeusza Urbańskiego. Warszawa, 1958
Urbański Tadeusz : Chemie a technologie výbušin. I Dil. Praha, 1958
Urbański Tadeusz : Chemie a technologie výbušin. II Dil. Praha, 1958

1959
Urbański Tadeusz : Chemie a technologie výbušin. III Dil. Praha, 1959

1961
Urbański Tadeusz : Chemie und Technologie der Explosivstoffe. Bd I. Leipzig, 1961

1963
Urbański Tadeusz : Chemie und Technologie der Explosivstoffe. Bd II. Leipzig, 1963

1964
Urbański Tadeusz : Chemie und Technologie der Explosivstoffe. Bd III. Leipzig, 1964
Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. I. Oxford - Warszawa, 1964

1965
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. II. Oxford - Warszawa, 1965

1967
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. III. Oxford - Warszawa, 1967

1976
Urbański Tadeusz : Chemia i technologia materiałów wybuchowych (tłumaczenie w jęz. chińskim). Vol. I. II, III. Pekin, 1976

1983
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. I. Repr. (with corrections). Oxford [etc.], 1983
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. II. Repr. (with corrections). Oxford [etc.], 1983
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. III. Repr. (with corrections). Oxford [etc.], 1983

1984
Urbański Tadeusz : Chemistry and Technology of Explosives. Vol. IV, Oxford [etc.], 1984


ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1948
Książki dostępne są w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
Urbański Tadeusz : Historia chemoterapii. W: Chemia i Technika, T. 2: Chemia syntetycznych środków lekarskich. Warszawa, 1948, s. 7-28

1949
Urbański Tadeusz : Witamina B6 - pirydoksyna. W: Witaminy. Pod. red. Antoniego Dmochowskiego, Wandy Polaczkowej, Bolesława Skarżyńskiego. Łódź, 1949, s. 171-188

1950
Urbański Tadeusz : Polimery i polimeryzacja. W: Chemia i Technika, T. 7: Związki wielkocząsteczkowe. Warszawa, 1950, s. 145-184
Urbański Tadeusz : Witamina B6 - pirydoksyna. W: Chemia i Technika, T. 6: Witaminy i hormony. Warszawa, 1950, s. 173-188
Urbański Tadeusz, Venulet J. : Chemia i farmakologia współczesnych środków przeciwgrużliczych. W: Leki przeciwgruźlicze. Pod red. Janiny Misiewicz. Warszawa, 1950, s. 8-19

1957
Urbański Tadeusz : Przerób acetylenu. W: Technologia chemiczna organiczna. T. I. Pod red. Stanisława Malinowskiego, Tadeusza Ślebodzińskiego, Tadeusza Urbańskiego. Warszawa, 1957, s. 876-930

1958
Urbański Tadeusz : Materiały wybuchowe. W: Technologia chemiczna organiczna. T. II. Pod red. Stanisława Malinowskiego, Tadeusza Ślebodzińskiego, Tadeusz Urbańskiego. Warszawa, 1958, s. 656-743

1963
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : 1,3-oxazine derivatives. W: Advances in Heterocyclic Chemistry, vol. 2. Ed. by A. R. Katritzky. New York-London, 1963, s. 311-342

1969
Urbański Tadeusz : Wiązanie wodorowe między grupą nitrową a grupą wodorotlenową lub aminową drugorzędową. W: Wiązanie wodorowe. Pod red. L. Sobczyka. Warszawa, 1969, s. 345-353

1970
Urbański Tadeusz : Directing effects of the nitro group in electrophilic and radical aromatic substitutions. W: The Chemistry of the Nitro and Nitroso Groups, Pt. 2. Ed. by H. Feuer. New York [etc.], 1970, s. 49-73

1976
Urbański Tadeusz : Teaching Chemistry in Poland. W: Chemical Education in Europe. Ed. P. J. Farago, M. J. Frazer, S. D. Walker. London, 1976, s. 132-

1978
Eckstein Z., Urbański Tadeusz : 1,3-Oxazine Derivatives. W: Advances in Heterocyclic Chemistry, vol. 23. Ed. by A. R. Katritzky, A. J. Boulton. New York-San Francisco-London, 1978, s. 1-53


MATERIAŁY KONFERENCYJNE

1934
Urbański Tadeusz : Les nouveaux explosifs : A. Methylenediisonitramines, B. Nitromethyleneisonitroamines, C. Triazoethanolnitrate. W: IX Congreso Internacional de Quimica Pura y Aplicada : Madrid, 5-11 abril 1934. Madrid, 1934

1937
Urbański Tadeusz, Słoń M. : Sur la nitration des hydrocarbures paraffiniques et polyméthyleniques au moyen de peroxyde d'azote. W: IIe [Deuxième] Congrès mondial du pétrole : Paris, [14-18 juin] 1937. Paris, 1937, Sect. II, s. 163-

1938
Urbański Tadeusz : Sur la nitration des composés aliphatiques au moyen du peroxyde d'azote. W: X Congresso internazionale di Chimica. Roma, 15–21 maggio 1938, Roma 1938-1939, Sec. V, s. 1055-
Urbański Tadeusz : Sur quelques propriétes de certains mélanges explosifs. W: X Congresso internazionale di Chimica. Roma, 15–21 maggio 1938, Roma 1938-1939, Sec. V, s. 1059-
Urbański Tadeusz, Galas T. : Quelques remarques sur la vitesse de détonation des explosifs solides. W: Congrès de chimie industrielle, Paris, 26 sept. - 3 oct. 1937. [Paris], 1938, s. 429-431

1939
Urbański Tadeusz, Hackel J. : Sur la préparation et propriétés de l'amidon nitré. W: VIe Congrès des Industries Agricoles, Budapest, 1939, s. 766-

1955
Urbański Tadeusz : On some new products from nitroparaffins. W: Congress Handbook XIVth International Congress of Pure and Applied Chemistry, Zürich, July 20 to 28, [Zürich], 1955, s. 353
Urbański Tadeusz : On the nitration of paraffins with nitrogen dioxide and some reaction of nitroparaffins. W: Congress Handbook XIVth International Congress of Pure and Applied Chemistry, July 20 to 28, [Zürich], 1955, s. 328
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Dąbrowska H. : On a new reaction between cyanoguanidine with aromatic amines and a new method of obtaining diaryl urea derivatives. W: Congress Handbook XIVth International Congress of Pure and Applied Chemistry, July 20 to 28, [Zürich], s. 354

1957
Urbański Tadeusz, Eckstein Z., Sobótka W. : On steric effects upon nitrogroup in some β-nitroalcohols and their halogen derivatives. W: XVIe Congrès Internnational de Chimie Pure et Appliquée, Paris, 1957, vol. 2, s. 147-
Urbański Tadeusz, Koliński R., Piotrowska H. : On stereochemistry of 1,5-diazacyclooctane derivatives. W: XVIe Congrès Internationale de Chimie Pure et Appliquée, Paris, 1957, vol. 2, s. 154-
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B. : On the mechanism of the reaction of arylamidineureas with primary amines. W: XVIe Congrès Internationale de Chimie Pure et Appliquée, Paris, 1957, vol. 2, s. 23-

1961
Urbański Tadeusz, Hofman W. : The structure of addition products of aldehydes and ketones with nitric acids. W: Abstracts of Scientific Papers Presented at the 18. International Congress of Pure and Applied Chemistry, Montreal, August 1961, Montreal, 1961

1964
Biernacki W., Urbański Tadeusz : Nitration of paraffins. Determination of nitro group position in secondary nitroheptane. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964 s. 19-25
Falęcki J., Minc S., Urbański Tadeusz : The reaction between n-hexane and dinitrogen tetroxide induced by ionizing radiation. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 15-18
Gürne D., Stefaniak L., Urbański Tadeusz, Witanowski M. : Conformation of 5-nitro-tetrahydro-1,3-oxazines by N.M.R. and dipole moments. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 211-218
Leśniak K., Urbański Tadeusz : Mechanism of nitration of phenolsulfonic acids. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 61-69
Ostaszyński A., Wielgat J., Urbański Tadeusz : Condensation of nitromethane and nitroethane with ethyl maleate and fumarate in the presence of potassium fluoride. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 285-289
Serafin B., Urbański Tadeusz, Zylowski J. : Derivatives of pyrimidine obtained by condensation of p-nitrophenylbiguanide and p-nitrophenylamidineurea with ethyl acetoacetate and acetylacetone, and their biological activity. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 469-473
Tuszko W., Urbański Tadeusz : Preparation of 5-nitro-tetrahydro-1,3-oxazin-2-ones. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 325-329
Urbański Tadeusz, Gürne D., Koliński R., Piotrowska H., Jończyk A., Serafin B., Szretter-Szmid M., Witanowski M. : Stereochemistry of heterocyclic systems deriving from primary nitroalkanes. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 195-210
Urbański Tadeusz, Kutkiewicz W. : Nitration of 8-hydroxyquinoline with dilute nitric acid and nitrous acid. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 97-101
Urbański Tadeusz, Piasek Z. : Tautomerism of urea. W: IUPAC Symposium, The Chemistry of Natural Products, Abstracts of papers, Kyoto 1964, s. 233
Urbański Tadeusz, Serafin B., Clyde D. F., Jakimowska K., Wutkiewicz M., Nantka-Namirski P., Venulet J., Schültz G. O., Spławiński J., Potaczek T. : Biological activity of nitroguanil. W: Nitro Compounds: proceedings of the International Symposium held at the Institute of Organic Synthesis, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 18-20 September 1963. Ed. by Tadeusz Urbański. Oxford - Warszawa, 1964, s. 463-468

1967
Urbański Tadeusz, Szczerek I. : On new derivatives of D-glycosylamine. W: XXIst International Congress of Pure and Applied Chemistry, Prague 1967, Abstracts of papers, s. 36-

1970
Urbański Tadeusz : Nowe pochodne imidu kwasu fenylobursztynowego o działaniu przeciwdrgawkowym. W: Sympozjum naukowe: Lek syntetyczny, Kraków 29-30 maja 1970 : streszczenia referatów, [Kraków], s. 13-
Urbański Tadeusz : The life of Professor Świętosławski and his activities in industrial research. W: Proceedings of the First International Conference Calorimetry and Thermodynamics, Warszawa, August 31-September 4, 1969, Warszawa, [1970], s. 17-20
Urbański Tadeusz, Lange J., Tondys H., Serafin B., Janowiec M. : Poszukiwanie nowych środków przeciwgruźliczych w grupie pochodnych triazolu. W: Sympozjum naukowe: Lek syntetyczny, Kraków 29-30 maja 1970 : streszczenia referatów, [Kraków], 1970, s. 37-
Urbański Tadeusz, Serafin B., Piotrowska H. : Guanidynowe pochodne analogów dwufenylosulfonu o spodziewanym działaniu przeciwmalarycznym. W: Sympozjum naukowe: Lek syntetyczny, Kraków 29-30 maja 1970 : streszczenia referatów, [Kraków], s. 36-

1971
Urbański Tadeusz, Hetnarski B., Południkiewicz Conformation of some chain o-nitro compounds in CT complexes. W: XXIIIrd International Congress of Pure and Applied Chemistry, Abstracts of papers No 328, Boston, 1971, s. 138

1975
Urbański Tadeusz : Synthesis of some new drugs against parasitic diseases. W: Development of chemotherapeutic agents for parasitic diseases : proceedings of the international conference, Versailles, 11-13 June, 1974, Amsterdam, 1975

1976
Urbański Tadeusz : Nitrate esters as electron accepting compounds. W: Fourth Symposium on Chemical Problems Connected with the Stability of Explosives, Mölle, Sweden 1976, s. 377-

1977
Urbański Tadeusz : Nitrate esters as electron accepting compounds. W: Symposium on Chemical Problems Connected with the Stability of Explosives, [Proceedings]. 1977, 4, s. 377-

1979
Urbański Tadeusz : Behavior of some explosives at high temperatures. W: Symposium on Chemical Problems Connected with the Stability of Explosives, [Proceedings]. 1979, 5, s. 41-

1982
Urbański Tadeusz : Salicylhydroxamic acid and its derivatives. W: Chemistry and Biology of Hydroxamic Acids, [proceedings of the 1st International Symposium on Chemistry and Biology of Hydroxamic Acids, Dayton, Ohio, May 21, 1981], Basel [etc.], 1982, s. 119-122


PATENTY
Treść patentów dostępna jest na stronie Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego

1934
Urbański Tadeusz : Sposób otrzymywania pentrytu. Polska. Opis patentowy. PL 19858. Opubl. 30.05.1934

1947
Urbanski Thaddeus : Combustible synthetic resins. USA. Opis Patentowy. US 2419043 Opubl. 15.04.1947

1948
Urbański Tadeusz : Improvements in or relating to syntetic resins. Wielka Brytania. Opis Patentowy. GB 601101. Opubl. 28.04.1948

1949
Urbański Tadeusz, Poole H. J. : Improvements in or relating to syntetic resins. Wielka Brytania. Opis Patentowy. GB 616337. Opubl. 20.01.1949

1952
Urbański Tadeusz, Galicki B. : Sposób otrzymywania skór rękawiczkowych typu „pecari” i „renifer” Polska. Opis patentowy. PL 34787. Opubl. 02.04.1952
Urbański Tadeusz, Okoń K. : Sposób wytwarzania barwników syntetycznych Polska. Opis patentowy. PL 34628. Opubl. 15.02.1952
Urbański Tadeusz, Okoń K. : Sposób wytwarzania garbników syntetycznych. Polska. Opis patentowy. PL 34628. Opubl. 15.02.1952

1953
Urbański Tadeusz, Jaszewski A. : Sposób wytwarzania lakieru ochronnego. Polska. Opis patentowy. PL 35347. Opubl. 10.06.1953
Urbański Tadeusz, Okoń K. : Sposób wytwarzania garbników syntetycznych. Polska. Opis patentowy. PL 35436. Opubl. 07.10.1953

1954
Biernacki Z., Mioduszewska M., Serafinowa B., Urbański J., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania estru etylowego kwasu izonikotynowego. Polska. Opis patentowy. PL 36123. Opubl. 10.08.1954
Okoń K., Urbański Tadeusz, Zalewska J. : Sposób wytwarzania substancji garbujących. Polska. Opis patentowy. PL 37087. Opubl. 30.10.1954

1955
Albińska K., Okoń K., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania substancji garbujących. Polska. Opis patentowy. PL 37685. Opubl. 30.07.1955
Albińska K., Okoń K., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania substancji garbujących. Polska. Opis Patentowy. PL 37686. Opubl. 30.07.1955
Okoń K., Urbański Tadeusz, Zalewska J. : Sposób wytwarzania garbników syntetycznych z ługów posiarczynowych. Polska. Opis patentowy. PL 37765. Opubl. 25.06.1955

1956
Urbański Tadeusz, Okoń K. : Sposób wytwarzania żywic sztucznych imitujących szelak. Polska. Opis patentowy. PL 36831. Opubl. 20.01.1956

1957
Urbański Tadeusz, Dobosz T. : Sposób wytwarzania siarczanu hydroksyloaminy. Polska. Opis patentowy. PL 40008. Opubl. 01.07.1957
Urbański Tadeusz, Piotrowski A. : Sposób wytwarzania kaprolaktamu. Polska. Opis patentowy. PL 40009. Opubl. 15.06.1957

1959
Hetnarski B., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Środek grzybobójczy i bakteriobójczy. Polska. Opis patentowy. PL 42513. Opubl. 10.12.1959
Semeńczuk Antoni, Urbański Tadeusz : Sposób otrzymywania tetrylu i innych podobnych nitroamin aromatycznych. Polska. Opis patentowy. PL 41964. Opubl. 02.06.1959

1960
Eckstein Z., Ejmocki Z., Sobótka W. , Urbański Tadeusz : Środek do zwalczania roztoczy. Polska. Opis patentowy. PL 43915. Opubl. 15.11.1960
Hetnarski B., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania metylortęciocyjanoguanidyny. Polska. Opis patentowy. PL 43577. Opubl. 19.12.1960
Hetnarski B., Eckstein Z., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania monometylortęciopochodnej lub bis-alkilo(arylo)rtęciopochodnych cyjanoguanidyny. Polska. Opis patentowy. PL 43578. Opubl. 19.12.1960

1962
Eckstein Z., Majewski K., Urbański Tadeusz : Środki hamujące lub stymulujące wzrost niepożądanej roślinności w uprawach roślin użytkowych. Polska. Opis patentowy. PL 45894. Opubl. 18.06.1962
Urbański Tadeusz, Bełżecki Cz., Lange J., Makarukowa H., Mąkosza M., Serafinowa B. : Sposób wytwarzania kwasu α - fenylomasłowego do celów farmaceutycznych. Polska. Opis patentowy. PL 46030. Opubl. 19.06.1962

1963
Urbański Tadeusz, Hackel J., Kuboszek R., Kutkiewicz W. : Sposób wytwarzania w jednej operacji roztworu kwasu nadoctowego lub innych nadkwasów organicznych. Polska. Opis patentowy. PL 47058. Opubl. 29.06.1963 ; Wielka Brytania. Opis patentowy. GB 1018182. Opubl. 1969 ; Francja. Opis patentowy. FR 1329956

1964
Kolesińska J., Ulak F., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania δ-laktonu kwasu laktobionowego. Polska. Opis patentowy. PL 48292. Opubl. 14.07.1964
Kolesińska J., Ulak F., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania laktobionianów i antybiotyków posiadających charakter zasad. Polska. Opis patentowy. PL 47977. Opubl. 10.02.1964
Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania nowych organicznych pochodnych boru. Polska. Opis patentowy. PL 48253. Opubl. 25.05.1964
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Bełżecki Cz., Lange J., Makarukowa H., Mąkosza M. : Sposób katalitycznego alkilowania cyjanku benzylu. Polska. Opis patentowy. PL 47950. Opubl. 25.01.1964
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Bełżecki Cz., Lange J., Makarukowa H., Mąkosza M. : Sposób wytwarzania dwupodstawionych pochodnych acetonitrylu. Polska. Opis patentowy. PL 47902. Opubl. 10.02. 1964
Urbański Tadeusz, Serafinowa B., Księżna D. : Sposób wytwarzania chlorowodorku 1-/p-nitrofenylo/-2- amidynomocznika. Polska. Opis patentowy. PL 48020. Opubl. 24.02.1964
Urbański Tadeusz, Skowrońska-Serafinowa B., Księżna D. : 1-(p-Nitrophenyl)-3-amidinourea hydrochloride (1964), FR 1365556. Opubl. 03.07.1964

1965
Chylińska J. B., Janowiec M., Urbański Tadeusz, Venulet J. : Sposób wytwarzania nowych środków bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Polska. Opis patentowy. PL 48464. Opubl. 11.08.1965
Gniłka J., Urbański Tadeusz, Mąkosza M., Serafinowa B., Ptaszyński L., Kostrzębski Cz., Józefiak K., Ciosek A. : Sposób wytwarzania imidu kwasu 2-fenylo-2-etylo-glutarowego.Polska. Opis patentowy. PL 48498. Opubl. 20.04.1965 ; Francja. Opis patentowy. FR 1403928. Opubl. 1965
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania cyjanoestrów. Polska. Opis patentowy. PL 48991. Opubl. 20.01.1965 ; Niemcy. Opis patentowy. DE 1222927. Opubl. 1967
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania nitryli podstawionych kwasów chlorowcotłuszczowych. Polska. Opis patentowy. PL 49022. Opubl. 15.02.1965 ; Niemcy. Opis patentowy. DE 1222928. Opubl. 1967 ; Szwajcaria. Opis patentowy. CH 442264. Opubl. 1967
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania nitryli podstawionych kwasów cykloalifatycznych lub heterocyklicznych. Polska. Opis patentowy. PL 48982. Opubl. 08.03.1965 ; Szwajcaria. Opis patentowy. CH 442283. Opubl. 1967
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania nitryli symetrycznie podstawionych kwasów dwukarboksylowych. Polska. Opis patentowy. PL 49072. Opubl. 27.03.1965 ; Niemcy. Opis patentowy. DE 1222929. Opubl. 1967
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania trójpodstawionych pochodnych acetonitrylu. Polska. Opis patentowy. PL 49071. Opubl. 27.03.1965
Ślebodziński T., Urbański Tadeusz, Bimer J., Sałbut P.D. : Sposób utleniania węgla kamiennego do aromatycznych kwasów karboksylowych. Polska. Opis patentowy. PL 50387. Opubl. 20.11.1965

1966
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób katalitycznego wytwarzania podstawionych aminocyjanoestrów. Polska. Opis patentowy. PL 51152. Opubl. 26.04.1966
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz : Sposób katalitycznego wytwarzania podstawionych aminonitryli pochodnych acetonitrylu. Polska. Opis patentowy. PL 51001. Opubl. 20.06.1966
Ostaszyński A., Urbański Tadeusz, Welgat J. : Sposób otrzymywania estrów etylowych kwasów 3-nitro-I, 2-propano oraz 3-nitro-l, 2-butano-karboksylowych. Polska. Opis patentowy. PL 51465. Opubl. 20.12.1966
Urbański Tadeusz, Gürne D., Orłowska B., Mordarski M. : Sposób otrzymywania 5-halogeno-5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyn. Polska. Opis patentowy. PL 51812. Opubl. 05.10.1966 ; Wielka Brytania. Opis patentowy. GB 1098759. Opubl. 1968 ; Szwecja. Opis patentowy. SE 314374. Opubl. 1969

1967
Brud W., Lange J., Serafin B., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania trójnitryli, pochodnych beta-podstawionego kwasu trójkarballilowego. Polska. Opis patentowy. PL 53336. Opubl. 10.05.1967
Lange J., Mąkosza M., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania dwunitryli. Polska. Opis patentowy. PL 53334. Opubl. 10.05.1967
Urbański Tadeusz, Gürne D., Szczerek I., Mordarski M. : Sposób otrzymywania nowych pochodnych 5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyny podstawionych w pozycji 3 i 5. Polska. Opis patentowy. PL 54007. Opubl. 25.09.1967 ;
Urbański Tadeusz, Gürne D., Szczerek I., Mordarski M. : Sposób otrzymywania nowych pochodnych 5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyny podstawionych w pozycji 3 i 5. Polska. Opis patentowy. PL 54033. Opubl. 25.09.1967
Urbański Tadeusz, Gürne D., Szczerek I., Mordarski M. : Sposób otrzymywania nowych pochodnych 5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyny podstawionych w pozycji 2, 3 i 5 . Polska. Opis patentowy. PL 54035. Opubl. 25.09.1967

1968
Lange J., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania kwasu p-aminofenylobursztynowego i jego N-acylowych pochodnych. Polska. Opis patentowy. PL 55806. Opubl. 10.08.1968
Lange J., Urbanski Tadeusz, Venulet J., Desperak-Naciążek A., Szmal Z. : Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidu kwasu bursztynowego o własnościach leczniczych. Polska. Opis patentowy. PL 56196. Opubl. 25.10.1968
Mąkosza M.J., Serafin B.J., Urbański Tadeusz : Process for preparing nitriles for cycloaliphatic or heterocyclic acids. USA. Opis patentowy. US 3413309. Opubl. 26.11.1968 ; Niemcy. Opis patentowy. DE 1278433. Opubl. 1969

1969
Kolesińska J., Ostaszyński A., Skrzynecki J., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania laktobionianu żelazawego. Polska. Opis patentowy. PL 56870. Opubl. 10.03.1969

1972
Hetnarski B., Ostaszyński A., Plenkiewicz H., Urbański Tadeusz : Sposób otrzymywania nowych kwasów hydroksamowych. Polska. Opis patentowy. PL 64965. Opubl. 25.05.1972
Mąkosza M., Serafinowa B., Urbański Tadeusz, Jaszkowska A., Krzemiński H., Morawski B. : Sposób wytwarzania 2-fenylobutyronitrylu. Polska. Opis patentowy. PL 64435. Opubl. 29.02.1972

1973
Łukasiewicz Z., Urbański Tadeusz : Sposób otrzymywania 3-arylo-5-chlorometylo-oksazolidonów-2. Polska. Opis patentowy. PL 66622. Opubl. 15.04.1973
Łukasiewicz Z., Urbański Tadeusz : Sposób otrzymywania 3-arylooksazolidonów-2. Polska. Opis patentowy. PL 66623. Opubl. 31.04.1973
Urbański Tadeusz, Kubajowa Z. : wytwarzania antrachinonu. Polska. Opis patentowy. PL 67707. Opubl. 10.06.1973
Urbański Tadeusz, Ostaszyński A., Plenkiewicz H. : Sposób otrzymywania 1,3-benzoksazolonu-2 i jego pochodnych. Polska. Opis patentowy. PL 67472. Opubl. 24.03.1973

1975
Chylińska B., Grochowski E., Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania pochodnych 5-nitrotetrahydro-l,3-oksazyny podstawionych w pozycji 3,5. PL 76879. Opubl. 30.06.1975
Chylińska J. B., Urbański Tadeusz, Mordarski M. : Sposób wytwarzania 5-nitrotetrahydro-1,3-oksazyn. PL 69926. Opubl. 08.09.1975
Urbański Tadeusz, Piskorz M., Buźniak J., Fabiańczyk S. : Materiał wybuchowy. PL 81877. Opubl. 30.10. 1975

1978
Urbański Tadeusz : Sposób wytwarzania materiału wybuchowego typu „slurry”. Polska. Opis patentowy. PL 96029. Opubl. 31.07.1978

1980
Urbański Tadeusz, Małkowski J. : Sposób wytwarzania nowych, monoazowych barwników pochodnych amidynomocznika. Polska. Opis patentowy. PL 107753. Opubl. 30.12.1980

1984
Łada W. A., Urbański Tadeusz, Migdał W., Strzelecki M. : Sposób wyodrębniania złota w postaci metalicznej z fazy organicznej. Polska. Opis patentowy. PL 119838 B1. Opubl. 31.08.1984


INNE TEKSTY
1937
Urbański Tadeusz : Zagadnienia współczesnej inżynierii i technologii chemicznej w świetle Kongresu Inżynierii Chemicznej w Londynie. Przemysł Chemiczny. 1937, R. 21, nr 4, s. 124-132

1938
Urbański Tadeusz : Zagadnienie paliwa ciekłego na tle II-go Światowego Kongresu Naftowego w Paryżu (14-19 czerwca 1937 r. ). Przemysł Chemiczny. 1938, R. 22, nr 2, s. 37-44
Urbański Tadeusz : Kształcenie inżynierów chemików zagranicą i na Politechnice Warszawskiej. Przegląd Chemiczny. 1938, R. 2, nr. 8, s. 483-487
Urbański Tadeusz : Organizacja inżynierów chemików w Wielkiej Brytanii. Przegląd Chemiczny. 1938, R. 2, nr 11, s. 676-678

1947
Urbański Tadeusz : Postępy chemii organicznej w świetle XI Międzynarodowego Kongresu Chemii Czystej i Stosowanej. Przemysł Chemiczny. 1947, R. 3, nr 11, s. 419-428
Urbański Tadeusz : Postępy chemii i technologii chemicznej w okresie wojny od 1939 do 1945 r. Przegląd Chemiczny. 1947, R. 5, nr 1-2, s. 1-12

1956
Urbański Tadeusz : XIV Międzynarodowy Kongres Chemii Czystej i Stosowanej i XVIII Konferencja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej w Zurychu, 1955 r. Przemysł Chemiczny. 1956, R. 35, nr 1, s. 24-29
Urbański Tadeusz : Sympozjum Chemii Makromolekularnej. Przemysł Chemiczny. 1956, R. 35, nr 3, s. 136-138
Urbański Tadeusz : Międzynarodowe Sympozjum Chemii Makromolekularnej w Izraelu. Problemy. 1956, vol. R. 12, s. 440-441
Urbański Tadeusz : Międzynarodowe Sympozjum Chemii Makromolekularnej (Izrael, 3-9 kwietnia 1956 r.). Nauka Polska. 1956, R. 4, s. 224-227
Urbański Tadeusz : Sprawozdanie z II Kongresu Chemików Węgierskich w Budapeszcie (17-20.XI.1955). PAN, Sprawozdania z czynności i prac. 1956, R. 4, s. 164-
Urbański Tadeusz : Z postępów w dziedzinie chemii i technologii polimerów. Przemysł Chemiczny. 1956, R. 35, nr 9, s. 488
Urbański Tadeusz : Nagroda Nobla w 1956 r. w dziedzinie chemii. Problemy. 1956, R. 12, s. 899-900

1957
Urbański Tadeusz : Powstanie Sekcji Nauk Chemicznych przy PAN. Problemy. 1957, R. 13, s. 534-535
Urbański Tadeusz : Sympozjum w Lublanie o wiązaniu wodorowym. Problemy. 1957, R. 13, s. 743-744
Urbański Tadeusz : Sympozjum Chemii Makromolekularnej w Pradze. Problemy. 1957, R. 13, s. 825-827

1958
Urbański Tadeusz : Współpraca naukowa między Chinami a Polską. Problemy. 1958, R. 14, s. 210-211
Urbański Tadeusz : Posiedzenie Zarządu Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej w Londynie. Problemy. 1958, vol. R, s. 463-464
Urbański Tadeusz : Posiedzenie Zarządu Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej w Londynie, 10-11 kwietnia 1958 r. Nauka Polska. 1958, R. 6, s. 179-181
Urbański Tadeusz : Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej. Przemysł Chemiczny. 1958, R. 37, nr 11, s. 710-712

1959
Urbański Tadeusz : Nowi członkowie honorowi PTCh. Wiadomości Chemiczne. 1959, R. 13, z. 10, s. 599-600

1960
Urbański Tadeusz, Czerwińska E., Eckstein Z., Hetnarski B., Kowalik R. : On biological activity of some organomercury compounds. Verhandlungen des IV Intern. Pflanzenschutz-Kongresses, Hamburg, 1957, Bd 2, Braunschweig 1960, s. 1393-

1961
Urbański Tadeusz : XVIII Kongres i XXI Konferencja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Problemy. 1961, R. 17, s. 741-

1962
Urbański Tadeusz : XVIII Kongres i XXI Konferencja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Wiadomości Chemiczne. 1962, R. 16, z. 1, s. 50-52
Urbański Tadeusz : Nauka za granicą. Wrażenia z pobytu w Bułgarii. Problemy. 1962, R. 18, s. 49-
Urbański Tadeusz : Nowe czasopismo chemiczne. Problemy. 1962, R. 18, s. 444-
Urbański Tadeusz : Wyróżnienie wybitnego chemika (Lord Todd). Problemy. 1962, R. 18, s. 528-

1963
Urbański Tadeusz : Młynki Raczyńskiego do mielenia nitrocelulozy. Uwagi do książki S. Książkiewicza, J. Kubickiego i E. Tęsiorowskiego pt. Nitroceluloza. (Wydawnictwo MON, 1961). Przemysł Chemiczny. 1963, R. 42, nr 8, s. 462-473
Urbański Tadeusz : XXII Konferencja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) i XIX Kongres Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Przemysł Chemiczny. 1963, R. 42, nr 11, s. 650-653
Urbański Tadeusz : Międzynarodowe obrady chemików w Londynie. Problemy. 1963, R. 19, s. 640-

1964
Urbański Tadeusz : Polimery. Nagroda Nobla w dziedzinie chemii (Natta i Ziegler). Problemy. 1964, R. 20, s. 56-
Urbański Tadeusz : Chemia życia. Problemy. 1964, R. 20, s. 137-
Urbański Tadeusz : Sympozjum Chemii Produktów Naturalnych. Problemy. 1964, R. 20, s. 440-
Urbański Tadeusz : Impression on Japanese Chemistry. Kagaku-Dojin (Kyoto). 1964, s. 1222-

1965
Urbański Tadeusz : Sympozjum chemii organicznej Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Problemy. 1965, R. 21, s. 628-
Urbański Tadeusz : Konferencje Gordona. Problemy. 1965, R. 21, s. 759-

1966
Urbański Tadeusz : Pierwsi Polacy w Ameryce. Problemy. 1966, R. 22, s. 309-

1967
Urbański Tadeusz : XXIV Konferencja Międzynarodowej Unii Chemicznej. Problemy. 1967, R. 23, s. 748-
Urbański Tadeusz : XXI Międzynarodowy Kongres Chemiczny. Problemy. 1967, R. 23, s. 752-
Urbański Tadeusz : Osiągniecia karbochemii w Stanach Zjednoczonych i perspektywy dla Polski. Koks-Smoła-Gaz. 1967, vol. 12, s. 343-

1968
Urbański Tadeusz : Międzynarodowy sympozjon n.t. chemii organicznych nadtlenków. Problemy. 1968, R. 24, s. 54-
Urbański Tadeusz : XXIV Konferencja Międzynarodowej Unii Chemicznej (IUPAC) w Pradze od 28 sierpnia do 2 września 1967 r. Wiadomości Chemiczne. 1968, R. 22, z. 2, s. 157-158
Urbański Tadeusz : Międzynarodowy sympozjon “Chemia Organicznych Nadtlenków” w Berlinie. Wiadomości Chemiczne. 1968, R. 22, z. 2, s. 158-159

1969
Urbański Tadeusz : Traugott Sandmeyer, wielki chemik szwajcarski. Problemy. 1969, R. 25, s. 300-
Urbański, Tadeusz : Kongres Nauki Indyjskiej. Nauka Polska. 1969, R. 17, nr 5, s. 49-51
Urbański Tadeusz : Wacław Cybulski. Nauka Polska. 1969, R. 17, nr 6, s. 43-46

1970
Urbański Tadeusz : Rzut oka na 50 lat chemii. Nauka Polska. 1970, R. 18, s. 72-78
Jeżowska-Trzebiatowska B., Urbański Tadeusz : Międzynarodowe Sympozjum poświęcone nauczaniu chemii w wyższych uczelniach, Frascati, 16-19. X.1969. Nauka Polska. 1970, R. 18, nr 4, s. 114-117

1971
Urbański Tadeusz : Zagadnienia nowoczesnego nauczania chemii. Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. 1971, vol. 142, s. 26-
Urbański Tadeusz : Narada w sprawie roli UNESCO w ulepszeniu nauczania chemii. Wiadomości Chemiczne. 1971, R. 25, z. 10, s. 739-741

1973
Urbański Tadeusz : I Konferencja IUPAC poświęcona organicznej chemii fizycznej, Crans sur Sierre (Szwajcaria), 4-8 września1972. Wiadomości Chemiczne. 1973, R. 27, z. 4, 281-285
Urbański Tadeusz : Konferencja poświęcona chemicznym i mechanicznym zjawiskom pod wpływem mechanicznego działania na polimery, Londyn, 12 grudnia 1972. Wiadomości Chemiczne. 1973, R. 27, z. 7, s. 505-507
Urbański Tadeusz : Sympozjon z chemii organicznej, Uniwersytet w Madras (India), 18-20 stycznia 1973. Wiadomości Chemiczne. 1973, R. 27, z. 7, s. 507-508

1974
Urbański Tadeusz : Europejski Sympozjon “Combustion Institute”, Sheffield 16-21 września 1973 Wiadomości Chemiczne. 1974, R. 28, z. 5, s. 374375

1975
Urbański Tadeusz : Międzynarodowe konferencje na temat polimerów. Nauka Polska. 1975, R. 23, s. 78-
Urbański Tadeusz : Landmarks in development of mining explosives. Kolar Gold Minning and Metallurgical Society. vol. 29. 1975, Bull. No. 102, s. 23-

1977
Urbański Tadeusz : Profesor Stig Veibel : członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wiadomości Chemiczne. 1977, R. 31, z. 5, s. 325-326
Urbański Tadeusz : Sir Edmund Langley Hirst. Wiadomości Chemiczne. 1977, R. 31, z. 6, s. 387

1979
Urbański Tadeusz : Jerzy T. Wróbel. Nauka Polska. 1979, R. 27, s. 33-

1984
Urbański Tadeusz : Zapiski do autobiografii naukowej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1984, R. 29, nr 1, s. 3-34+[8]