Piśmiennictwo Leona Karasińskiego- zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacjiKSIĄŻKI
Karasiński Leon
Ćwiczenia z wytrzymałości tworzyw. [Warszawa : Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Politechniki Warszawskiej, 1917]

Karasiński Leon
Kurs silników parowych. Warszawa : Szkoła Mechaniczno-Techniczna H. Wawelberga i S. Rotwanda, 1915

Karasiński Leon
Podstawy teorji sprężystości. Według wykładów [...]. Warszawa : nakładem Komisji Wydawniczej Tow. „Bratnia Pomoc” Stud. Politechniki Warszawskiej, 1920/21

Karasiński Leon
Wytrzymałość tworzyw. [Cz. 1 kursu]. Warszawa : Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska, 1916/17

Karasiński Leon
Wytrzymałość tworzyw. [Cz. 2 kursu]. Warszawa : Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska, 1917/18

Karasiński Leon
Wytrzymałość tworzyw. Warszawa: nakładem „Komisji Wydawniczej” Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1918

Karasiński Leon
Wytrzymałość tworzyw. Wyd. 2. Warszawa : Komisja Wydawnicza Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1921

Karasiński Leon
Wytrzymałość tworzyw. T. 1. (stanowi zamkniętą całość). Wyd. 3 w nowem oprac. Warszawa : Komisja Wydawnicza Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1930

ARTYKUŁY, ROZDZIAŁY z KSIĄŻEK
Karasiński Leon
Badania naprężeń normalnych. Przegląd Techniczny, 1909, T. 47, nr 20, s. 237-239 ; nr 21, s. 249-252 ; nr 22, s. 261-264 ; nr 23, s. 273-275 ; nr 24, s. 285-287

Karasiński Leon
Betonowe ustroje prętowe. Cement, 1937, nr 7, s. 104-107

Karasiński Leon
Długa belka na podporach sprężystych równoległych. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 52, s. 714-715

Karasiński Leon
Dowód twierdzenia Menabre’a. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 28, s. 141-142

Karasiński Leon
Ilokrotność hyperstatyczności ustrojów prętowych. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 4, s. 57

Karasiński Leon
Laboratorjum Maszynowe Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 52, s. 239

Karasiński Leon
Maszyny i próby wytrzymałościowe. Przegląd Techniczny, 1928, T. 66, nr 3, s. 54-56 ; nr 5, s. 89-93 ; nr 6, s. 114-118 oraz W: Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Spostrzeżenia, prace doświadczalne i teoretyczne. Cz. 1. Warszawa, 1928, s. 3-13

Karasiński Leon
Najnowszy silnik grzejny. Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 33/34, s. 275-278

Karasiński Leon
Normalja Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 36/37, s. 230-231 oraz odbitka [Warszawa,1921]

Karasiński Leon
O projekcie utworzenia Naukowego Instytutu Budownictwa. Listy do Redakcji. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr. 10, s. 326

Karasiński Leon
Obciążenie osiowe belki, związanej z podłożem sprężystem. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 10, s. 202-204

Karasiński Leon
Odkształcenia płaskich ustrojów prętowych. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 23, s. 489-493

Karasiński Leon
Odkształcenia przestrzennych ustrojów prętowych. Przegląd Techniczny, 1936, T. 75, nr 3, s. 77-79

Karasiński Leon
Odpowiedź prof. Huberowi [dotyczy krytyki książki „Wytrzymałość Tworzyw” zamieszczonej w sierpniowym nr Przeglądu Technicznego]. Przegląd Techniczny, 1922, T. 60, nr 9, s. 54

Karasiński Leon
Ogólne równanie pięciu momentów. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 26, s. 626-630 oraz odbitka [Warszawa, 1927]

Karasiński Leon
Ogólne wzory Clerc’a i Claperyon’a. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 14, s. 329-331 oraz odbitka [Warszawa, 1927]

Karasiński Leon
Pierwiastki sześcienne na rachownicy (arytmometrze). Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 5, s. 95-98

Karasiński Leon
Płaskie odkształcenia szyny, jako belki na sprężystym podłożu. Inżynier Kolejowy, 1937, R. 14, nr 1, s. 7-14

Karasiński Leon
Płaskie odkształcenia szyny, jako belki, związanej z podporami sprężystymi, równoodległymi. Inżynier Kolejowy, 1937, R. 14, nr 4, s. 130-140

Karasiński Leon
Płaskie ustroje prętowe. Cement, 1936, R. 6, nr 4, s. 62-64

Karasiński Leon
Polemika z prof. Huberem dotycząca artykułu „Czego wymaga nauka i praktyka od wzorów na wyboczenie”. Listy do Redakcji. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 50, s. 683-684

Karasiński Leon
Projekt polskich norm cementu portlandzkiego. Przegląd Techniczny, 1923, T. 61, nr 48, s. 502-503

Karasiński Leon
Przyczynek do teoryi przemian termodynamicznych. Przegląd Techniczny, 1915, T. 53, nr 31/32, s. 316-318 ; nr 33/34, s. 332-334

Karasiński Leon
Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników / Antoni Łomnicki. T. 1. Rachunek różniczkowy / [Rec.] Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 12, s. 241-242

Karasiński Leon
Rodzaje równowagi. Przegląd Techniczny, 1923, T. 61, nr 43, s. 439-440

Karasiński Leon
Równowaga sprężysta ustrojów budowlanych. Przegląd Techniczny, 1924, T. 62, nr 21, s. 239-240

Karasiński Leon
Słup ramowy. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 29, s. 147

Karasiński Leon
Stanisław Krasuski: Wytrzymałość materiałów. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 6, s. 30

Karasiński Leon
Termodynamika czynnika. Przegląd Techniczny, 1915, T. 53, nr 45/46, s. 432-434 ; nr 47/48, s. 448-452

Karasiński Leon
Twierdzenia o pracy sprężystej. Przegląd Techniczny, 1922, T. 60, nr 33, s. 248-249

Karasiński Leon
W sprawie nowego wzoru na wyboczenie niesprężyste. [Odpowiedź na list prof. Hubera]. Listy do Redakcji. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 15, s. 251-252

Karasiński Leon
W sprawie oceny „Wytrzymałość tworzyw” przez d-ra M. T. Hubera. [Polemika]. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 31, s. 205-206

Karasiński Leon
W sprawie polskich norm cementu portlandzkiego. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 3, s. 45-47 ; nr 4, s. 69-72

Karasiński Leon
Wątpliwa równowaga sprężysta. Nota L. Karasińskiego przyjęta na posiedzeniu Akademji Francuskiej dnia 11 lipca 1921 (Comptes Rendus. T. 173, Nr 3, 18/VI 1921). Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 47, s. 294

Karasiński Leon
Wielosprężyste podłoże szyny. Inżynier Kolejowy, 1937, R. 14, nr 9, s. 366-371 ; nr 10, s. 412-415

Karasiński Leon
Wyboczenie słupa. W: Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Spostrzeżenia, prace doświadczalne i teoretyczne. Cz. 1. Warszawa, 1928, s. 13-14

Karasiński Leon
Wytrzymałościowa ocena tworzyw. Przegląd Techniczny, 1928, T. 66, nr 13, s. 262-264

Karasiński Leon [L.K.]
Względne posuwy tłoka i korby. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 13, s. 262-263

Karasiński Leon
Wzorcowanie. Przegląd Techniczny, 1935, T. 34, nr 20, s. 422-425

Karasiński Leon
Wzorcowanie. W: Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Spostrzeżenia, prace doświadczalne i teoretyczne. Cz. 1. Warszawa, 1928, s. 2-3

Karasiński Leon
Wzorcowanie cementów przednich. Cement, 1931, R. 2, nr 10, s. 350-357

Karasiński Leon
Wzory Clerc’a i Clapeyron’a. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 10, s. 212-214

Karasiński Leon
Wzory Clerc’a i Clapeyron’a. Wzmianka historyczna. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 24, s. 592

Karasiński Leon
Wzory Clerc’a i Clapeyron’a dla belek prostych płasko zginanych. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 22, s. 658-664

Karasiński Leon
[Wzór dla końcowej strzałki sprężystego ugięcia pręta prostego]. Listy do Redakcji. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 1, s. 24

Karasiński Leon
Wzór na wyboczenie. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 51, s. 235

Karasiński Leon
Z Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 48, s. 226

Karasiński Leon
Zastosowanie wzorów Clerc’a i Clapeyron’a do wyznaczania strzałek ugięcia belek prostych. Przegląd Techniczny, 1923, T. 61, nr 38, s. 380

Karasiński Leon
Zginanie mimośrodkowe płaskie i wybaczanie prętów o stałym przekroju. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 17, s. 542-546

Karasiński Leon
Zginanie słupa siłą osiową mimośrodkową. Przegląd Techniczny, 1924, T. 62, nr 19, s. 215

Karasiński Leon, Meylert J.
Miara K. W: Laboratorjum Wytrzymałości Tworzyw Politechniki Warszawskiej. Spostrzeżenia, prace doświadczalne i teoretyczne. Cz. 1. Warszawa, 1928, s. 1-2

Karasiński Leon, Nechay Jerzy
Polski piasek wzorcowy do prób wytrzymałościowych cementu i tworzyw wiążących. Cement, 1931, R. 2, nr 12, s. 373-375


powrót