Nawigacyjny Spis Treści

-- Wprowadzenie: Listy z Syberji.
1. Krótka historia mojego życia.
2. Czy jestem Żydem czy Polakiem?
3. Ania, Irena i inne problemy.
4. Śmierć wodza.
5. Ostatnie lata na Politechnice.
6. Beria zdemaskowany, kult jednostki w gruzach.
7. Pokłosie XX Zjazdu.
8. Witaj, Francjo!
9. Znów komunisci mordują komunistów.
10. Czwarty rok w Paryżu.
11. Coraz bliżej doktoratu.
12. Koniec tunelu i co dalej?
13. Z powrotem w kraju.
14. Tego nie ma w zielonej skrzynce.
15. Pełnia życia.
16. Pytania, odpowiedzi, uwagi
17. Przeznaczone na recenzje i komentarze czytelników.

Krótki zarys treści

Książka ta jest autobiografią Ludwika Kowalskiego, polskiego fizyka jądrowego i byłego komunisty (w latach 1948 -1964 członka ZWM, ZMP i PZPR). Oparta jest ona o dzienniki prowadzone w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych, obecnie przechowywane w amerykańskim archiwie historycznym. Angielskie wydanie „Pamiętnika byłego komunisty” ukazało się przed kilku laty. Jeden z amerykańskich czytelników napisał: “Ta krótka książka to fascynująca mieszanka autobiografii i fragmentów dziennika. K. przyznaje że jego pamięć w odniesieniu do poszczególnych faktów może szwankować, ale dzienniki dostarczają  udokumentowanego świadectwa w postaci wiernego zapisu myśli i uczuć na tle aktualnych wydarzeń… Polecam tę książkę studentom poznającym współczesną historię Europy. 

Autobiografia obejmuje całe dotychczasowe życie autora, najobszerniej opisując przebieg jego edukacji zawodowej (studia na  Politechnice Warszawskiej  + studium podyplomowe w Laboratorium Fryderyka Joliot –Curie pod Paryżem),  przeżycia osobiste i przede wszystkim stopniową ewolucję jego poglądów od jednej skrajności do drugiej, od bycia zaślepionym stalinistą (lata 50) do przeistoczenia się w aktywnego antykomunistę (ostatnie dekady XX w. aż po dziś dzień). Jak zauważyła kanadyjska czytelniczka, Kowalski i jego matka stali się ofiarami ideologii, której służyli, nawet po śmierci ojca i męża.