Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Witolda Broniewskiego

         

Broniewski Witold : Ćwiczenia i prace z metalografji. Cz. 1, Ćwiczenia z metalografji. Warszawa, 1929
Broniewski Witold : Dr. Inż. I. Feszczenko-Czopiowski. Metaloznawstwo, Część pierwsza 1930 r. 420 str. Część druga, Stale specjalne, 1934 r. 357 str. Wydawnictwo Państwowych Wytwórni Uzbrojenia Nr 1. Rec. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1934, T. 4, s. 140-141
Broniewski Witold : Électricité : sur les propriétés électriques des alliages aluminium-cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1909, T. 149, s. 853-855 oraz odbitka Paris, 1909
Broniewski Witold : Henri le Chatelier (Pięćdziesięciolecie działalności naukowej ). Przegląd Techniczny, 1922, T. 9, nr 20, s. 131-133
Broniewski Witold : Homnages a Henry le Chatelier. Revue de Métallurgie, 1937, T. 34, s. 126-127
Broniewski Witold : Introduction à l'étude des alliages : cours libre fait à la Sorbonne. Paris, 1918
Broniewski Witold : Inż. Władysław Wrażej. Naprężenia wewnętrzne objętościowe, jako powody zmian własności fizycznych żelaza w temperaturze między 20° i 300°. Czasopismo Techniczne, t. 46. Str. 252, 266 i 282 z 1928 r. (Rozprawa doktorska). Rec. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1929, T. 1, s. 101-107
Broniewski Witold : Laboratorjum Metalograficzne Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1928, T. 66, nr 48, s. 951-956 ; nr 49, s. 979-985 oraz odbitka Warszawa, 1928
Broniewski Witold : Les idées modernes sur les aciers. Chimie et Industrie, 1918, T. 1, s. 3-13
Broniewski Witold : Metale w przemyśle. Wrażej Wł. […] Warszawa, 1928. Rec. Mechanik, 1929, T. 11, z. 1, s. 32
Broniewski Witold : Metallographie. Revue Scientifique, 1913, T. 51, nr 2, s. 779-
Broniewski Witold : Metalurgja żelaza. Warszawa, 1922
Broniewski Witold : Nauka ścisła i nauka stosowana. Wstęp do wykładów o metalografii wygłoszony w Szkole Politechnicznej 12-go marca 1914 r. Czasopismo Techniczne, 1914, T. 32, nr 16, s. 189-190; nr 17, s. 201-202
Broniewski Witold : Notice bibliographique sur la Metallographie. Bulletin de documentation bibliographique, 1916
Broniewski Witold : Nowe monety polskie. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 49, s. 1027-1030
Broniewski Witold : O elektrycznych własnościach stopów glinu. Prace Matematyczno-Fizyczne, 1913, T. 24, nr 1, s. 177-272
Broniewski Witold : O zredukowaniu liczby jednostek zasadniczych. Wiadomości Matematyczne, 1911, T. 15, nr 1-4, s. 121-124
Broniewski Witold : Opór elektryczny i rozszerzalność metali : praca referowana na posiedzeniu wydziału technologicznego Akademji Nauk Technicznych d. 26 października 1924 r. Warszawa, 1925
Broniewski Witold : Recherches sur les propriétés électriques des alliages d'aluminium. Annales de Chimie et de Physique, 1912, T. 25, s. 5-125
Broniewski Witold : Recherches sur les propriétés électriques des alliages d'aluminium : thèses présentées a la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es sciences physiques. Paris, 1911
Broniewski Witold : Relation entre la variation de la résistance électrique et la dilatation des metaux. Journal de Chimie Physique, 1906, T. 4, s. 285- ; 1907, T. 5, s. 57-, s. 609-
Broniewski Witold : Relations entre la structure des alliages et leurs propriétés électrique. Association Internationale pour l'Essai des Matériaux. 6-e Congrès, New York, 1912. 9. New York, 1912
Broniewski Witold : Resistance électrique et dilatation des métaux. Rapports du 4-me conseil de Physique term en 1924 a’ Bruxelles sous auspices de l’Institut International de Solvay, sur la conductibilité electrique des metaux. Paris, 1927
Broniewski Witold : Stopy legalne w Polsce. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 17, s. 261-264 ; nr 18, s. 282-286
Broniewski Witold : Sur l'allongement de striction et le travail de rupture a la traction. Proceeding of the Fith International Congress of Applied Mechanic, 1938, s. 179-182 oraz odbitka [S. l.], 1938
Broniewski Witold : Sur l'emplacement de la martensite dans le diagramme fer-carbone. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences., 1916, T. 162, s. 917-919 oraz odbitka Paris, 1916
Broniewski Witold : Sur la conductivite electrique des alliages. Revue de Métallurgie, 1911, T. 8, nr 4, s. 320-334
Broniewski Witold : Sur la formule de Helmholtz relative à la force électromotrice d'une pile. Journal the Physique Théorique et Appliquée, 1908, T. 7, nr 1, s. 934-937
Broniewski Witold : Sur la réduction du nombre des unités fondamentales. Journal de Chimie Physique, 1912, T. 10, s. 193-
Broniewski Witold : Sur la structure de quelques alliages du cuivre. Congrès International des Mines, de la Metallurgie et de la Géologie appliquée 7e session. Section de Métallurgie, Paris, 1935, s. 219-227 oraz odbitka [S. l.], 1935
Broniewski Witold : Sur la structure des alliages cuivre-zinc et cuivre-étain. Revue de Métallurgie, 1915, T. 12, nr 11, s. 962-989
Broniewski Witold : Sur le thermo-électricite des aciers. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1913, T. 156, s. 1983-1985
Broniewski Witold : Sur les diagrammes d’équilibre des alliages du cuivre. International Association for Testing Materials. 2d Congress London, April 19-24, 1937, s. 88-
Broniewski Witold : Sur les points critiques du fer. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1913, T. 156, s. 699-702
Broniewski Witold : Sur les proprieties electriques des alliages aluminium-argent. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1910, T. 150, s. 1754-1757
Broniewski Witold : Sur les proprieties thermo-electriques des aliages. Revue de Metallurgie, 1910, T. 7, nr 5, s. 341-367
Broniewski Witold : Sur les proprieties electriques des alliages aluminium-magnesium. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1911, T. 152, s. 85-87
Broniewski Witold : Sur les propriétés mécaniques de quelques alliages du cuivre à la température ordinaire. Revue de Métallurgie, 1938, T. 35, nr 8, s. 333-348 ; nr 9, s. 385-396
Broniewski Witold : Travaux pratiques de metallographie. Paris, 1930
Broniewski Witold : Uwagi o wzorze Helmholtza dotyczące siły elektrycznej stosów. Prace Matematyczno-Fizyczne. 1909, T. 20, nr 1, s. 189-192 oraz odbitka Warszawa, 1909
Broniewski Witold : Wydłużenie przewężeniowe i praca przy rozrywaniu. Przegląd Techniczny, 1938, T. 64, nr 5, s. 148-152 oraz odbitka Warszawa, 1938
Broniewski Witold : Zależność pomiędzy zmianą oporu elektrycznego i rozszerzalnością metali jednoatomowych. Prace Matematyczno-Fizyczne, 1907, T. 18, nr 1, s. 171-213 oraz odbitka Warszawa, 1907
Broniewski Witold : Zależność pomiędzy zmianą oporu elektrycznego i rozszerzalnością metali wieloatomowych. Prace Matematyczno-Fizyczne, 1908, T. 19, nr 1, s. 77-97 oraz odbitka Warszawa, 1908
Broniewski Witold : Zasady metalografii. Lwów, 1921
Broniewski Witold, Glotz I. St. : Sur les propriétés physiques et mécaniques du fer pur en fonction de l'écrouissage. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences , 1937, T. 204, s. 1473-1475 oraz odbitka [S. l], 1937
Broniewski Witold, Hackiewicz Bronisław : Badania nad stopami miedzi z cyną. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1929, T. 1, s. 45-101
Broniewski Witold, Hackiewicz Bronisław : Sur la structure des alliages cuivre-étain. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences , 1928, T. 187, s. 651-654 oraz odbitka [S. L.], 1928
Broniewski Witold, Hackiewicz Bronisław : Sur la structure des alliages cuivre-étain. Revue de Métallurgie, 1928, T. 25, nr 12, s. 671-684 ; 1929, T. 26, nr 1, s. 20-28 oraz odbitka Paryż, 1929
Broniewski Witold, Hackspill L. : Sur les propriétés électriques des métaux alcalins du rhodium et l'iridium. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1911, T. 153, s. 814-816
Broniewski Witold, Jaślan Stanisław : L'influence de l'oxygène sur les propriétés du cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1933, T. 196, s. 174-177 oraz odbitka [S. l.], 1933
Broniewski Witold, Jaślan Stanisław : Sur les alliages du cuivre avec le manganèse. Annales de l’Academie des Sciences Techniques à Varsovie, 1936, T. 3, s. 141-154
Broniewski Witold, Jaślan Stanisław : Wpływ tlenu na własności miedzi. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 95-101
Broniewski Witold, Koślacz Stanisław : Stopy srebra z miedzią. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 46-58
Broniewski Witold, Koślacz Stanisław : Sur les alliages argent-cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1932, T. 194, s. 973-975 oraz odbitka [S. l.], 1932
Broniewski Witold, Kowalski W. : Sur les proprieties mecaniques des alliages zinc-aluminium. Annales de l’Academie des Sciences Techniques a Varsovie, 1937, T. 4, s. 216-226
Broniewski Witold, Król J. : Badania nad zgniotem żelaza. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 27-45
Broniewski Witold, Król J. : Sur l'écrouissage du fer. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1931, T. 193, s. 38-40 oraz odbitka [S. l.], 1931
Broniewski Witold, Kulesza S. : Sur les propriétes mécaniques des alliages du cuivre avec le nickel. Metaux et Corrosion, 1937, T. 12, s. 67-73
Broniewski Witold, Lewandowski W. : L'influence du soufre sur les propriétés du cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1935, T. 201, s. 273-275 oraz odbitka [S. l.], 1935
Broniewski Witold, Lewandowski W. : Odtlenianie mosiądzów. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1934, T. 4, s. 71-84
Broniewski Witold, Mazgis Stanisław : Sur la trempe du fer contenant de l'oxydule de fer. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie. 1938, T. 5, s. 115-129 oraz odbitka [Varsovie], 1938
Broniewski Witold, Mazgis Stanisław : Sur la trempe du fer contenant de l'oxydule de fer. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1938, T. 207, s. 342-344 oraz odbitka Paris, 1938
Broniewski Witold, Pełczyński Tadeusz : O zgniocie, odpuszczaniu i wyżarzaniu mosiądzów. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1934, T. 4, s. 17-45
Broniewski Witold, Pełczyński Tadeusz : Sur l'écrouissage, le revenz et le recuit des laitons. Revue de Métallurgie, 1934, T. 31, nr 1, s. 48-54 ; nr 2, s. 90-96 oraz odbitka Paris, 1934
Broniewski Witold, Perlberg M. : Sur le traitement thermique et l'écrouissage de l'alliage argent-cuivre 1-er titre polonais (940 %). Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie. 1937, T. 4, s. 227-233 oraz odbitka [Varsovie], 1937
Broniewski Witold, Pietrek Wiktor : Sur la structure des alliages nickel-cobalt. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1935, T. 201, s. 206-208 oraz odbitka [S. l.], 1935
Broniewski Witold, Pilko A. : Sur les propriétés mécaniques des alliages légers aluminium-cuivre. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1936, T. 3, s. 231-237 oraz odbitki [Varsovie], 1936
Broniewski Witold, Robowski W. : Sur quelques propriétés mécaniques du fer écroui et revenu. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1937, T. 4, s. 255-259 oraz odbitka [Varsovie), 1937
Broniewski Witold, Smoliński J. : O budowie stopów żelaza z niklem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1934, T. 4, s. 85-99
Broniewski Witold, Smoliński J. : Sur la structure des alliages fer-nickel. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1933, T. 196, s. 1793-1796 oraz odbitka [S. l.], 1933
Broniewski Witold, Strasburger J. : O budowie stopów miedzi z cynkiem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 3-26
Broniewski Witold, Strasburger J. : Sur la structure des alliages cuivre-zinc. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1930, T. 190, s. 1412-1415 oraz odbitka [S. l.], 1930
Broniewski Witold, Strasburger J. : Sur la structure des alliages cuivre-zinc. Revue de Métallurgie, 1931, T. 28, nr 1, s. 19-29 ; nr 2, s. 79-84 oraz odbitka Paris, 1931
Broniewski Witold, Szreniawski Janusz : L'influence de la témperature et de l'écrouissage sur les propriétés mécaniques d'un bronze pour médailles. Congres International des Mines, de la Métallurgie et de la Géologie appliquée. 7e session. Section de Métallurgie, Paris, 1935, s. 189-194 oraz odbitka Paris, 1935
Broniewski Witold, Szreniawski Janusz : L'influence de la témperature et de l'écrouissage sur les propriétés mécaniques d'un bronze pour médailles. Revue de Métallurgie, 1936, T. 33, nr 7, s. 442-447
Broniewski Witold, Szrojt L. : Sur les propriétés mécaniques de la perlite industrielle. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie , 1935, T. 2, s. 70-81 oraz odbitka Varsovie, Paris, 1935
Broniewski Witold, Śliwowski Ludwik : O stopach antymonu z cyną. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1929, T. 1, s. 3-36
Broniewski Witold, Śliwowski Ludwik : O stopach ołowiu z antymonem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1929, T. 1, s. 27-44
Broniewski Witold, Śliwowski Ludwik : Sur la structure des alliages et antimoine. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1928, T. 186, s. 1615-1616 oraz odbitka Paris, 1928
Broniewski Witold, Śliwowski Ludwik : Sur les alliages antimoine-étain. Revue de Métallurgie, 1928, T. 25, nr 6, s. 312-321 oraz odbitka Paris, 1928
Broniewski Witold, Śliwowski Ludwik : Sur les alliages plomb-antimoine. Revue de Métallurgie, 1928, T. 25, nr 7, s. 397-404 oraz odbitka Paris, 1928
Broniewski Witold, Śmiałowski Michał : O stopach glinu z krzemem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 59-83
Broniewski Witold, Śmiałowski Michał : Sur les alliages aluminium-silicum. Revue de Métallurgie, 1932, T. 29, nr 11, s. 542-552 ; nr 12, s. 601-604 oraz odbitka Paris, 1932
Broniewski Witold, Trzebski Stefan : O mechanicznych własnościach stopu miedzi z cynkiem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1934, T. 4, s. 3-16
Broniewski Witold, Trzebski Stefan : Sur les propriétés mécaniques des alliages cuivre-zinc. La Revue de Fonderie Moderne, 1934 oraz odbitka [S. l.], 1934
Broniewski Witold, Wawrzynkiewicz Zygmunt : Sur les propriétés mécaniques des alliages cuivre-étain. La Revue de Fonderie Moderne, 1936 oraz odbitka [S. l.], 1936
Broniewski Witold, Wesołowski K. : Influence de la temperature sur les proprietes mecaniques des laitons. Revue de Metallurgie, 1933, T. 30, nr 9, s. 396-401 ; nr 10, s. 453-457
Broniewski Witold, Wesołowski K. : Les alliages Or-argent comme type de solutions solides continues. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1932, T. 194, s. 2047-2049
Broniewski Witold, Wesołowski K. : Stopy złota ze srebrem jako typowy przykład ciągłych roztworów stałych. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 84-94
Broniewski, Witold, Wesołowski K. : Sur la structure des alliages or-cuivre. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1935, T. 1, s. 44-69
Broniewski, Witold, Wesołowski K. : Sur la structure des alliages or-cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1934, T. 198, s. 370-372
Broniewski, Witold, Wesołowski K. : Sur les propriétes mécaniques des alliages or cuivre. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1934, T. 198, s. 569-571
Broniewski Witold, Wesołowski K. : Zależność mechanicznych własności mosiądzów od temperatury. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1944, T. 4, s. 46-70
Broniewski Witold, Ziębiński M. : Sur les propriétés mécaniques de l'argent monétaire polonaise. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1935, T. 2, s. 199-216 oraz odbitka Varsovie, 1935
Broniewski Witold, Bernaciak Piotr, Błażewski Stefan : Sur les propriétés mécaniques des alliages aluminium-magnésium. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1937, T. 4, s. 289-300 oraz odbitka Varsovie, 1937
Broniewski Witold, Franczak S., Witkowski R. : Sur la susceptibilité magnétique des alliages or-cuivre or-argent, argent-cuivre et cuivre-nickel. Annales de Physique, Sér. 2, 1938, T. 9, s. 6-19 oraz odbitka Paris, [1938]
Broniewski Witold, Holtrop Janusz, Bortkiewicz J. F. : Sur le magnésium et ses alliages acev le lithium. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1939, T. 6. oraz odbitka Varsovie, 1939
Broniewski Witold, Jabłoński J.T., Maj Stanisław : Sur le diagramme de solidification des alliages cuivre-étain. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1936, T. 202, s. 305-307 oraz odbitka Paris, 1936
Broniewski Witold, Jabłoński J.T., Maj Stanisław : Sur le diagramme de solidification des alliages cuivre-zinc. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1936, T. 202, s. 411-414 oraz odbitka [S.l., 1936]
Broniewski Witold, Jelnicki St., Skwara M. : Sur la structure des alliages cuivre-aluminium. Annales de l'Académie des Sciences Techniques à Varsovie. 1938, T. 5, s. 81-96 oraz odbitka Varsovie, [1938]
Broniewski Witold, Jelnicki St., Skwara M. : Sur le diagramme de solidification des alliages cuivre-aluminium. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1938, T. 207, s. 233-235
Broniewski Witold, Kucharski Jan, Winawer Włodzimierz : Sur la structure des alliages aluminium-zinc. Revue de Métallurgie, 1937, T. 34, nr 8, s. 449-461 oraz odbitka Paris, 1937
Broniewski Witold, Przedpełski Stanisław, Sułowski S. : Sur quelques propriétés physiques et mécaniques des aciers très purs. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1937, T. 204, s. 1874-1876 oraz odbitka Paris, 1937
Bernadzikiewicz S., Broniewski Witold : Stopy glinu z litem. Prace Zakładu Metalurgicznego Politechniki Warszawskiej, 1933, T. 3, s. 102-112
Le Chatelier Henry, Broniewski Witold : O automatycznie regestrującym aparatacie. Czasopismo Techniczne, 1913, T. 31, nr 1
Le Chatelier Henry, Broniewski Witold : Sur un enregistreur photographique. Revue de Métallurgie, 1912, T. 9, nr 3, s. 133-146
Guntz A., Broniewski Witold : Opór elektryczny metali alkalicznych galu i telluru. Prace Matematyczno-Fizyczne, 1910, T. 21, nr 1, s. 21-36 oraz odbitka Warszawa, 1910
Guntz A., Broniewski Witold : Sur la résistance électrique des métaux alcalins, du gallium et du tellure. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 1908, T. 147, s. 1474-1477
Hackspill L., Broniewski Witold : O elektrycznych własnościach metali alkalicznych rodu i irydu. Prace Matematyczno-Fizyczne, 1915, T. 26, nr 1, s. 101-112
Hackspill L., Broniewski Witold : Sur les propriétés électriques des métaux alcalins du rhodium et l'iridium. Annales de Chimie et de Physique, 1913, T.29, s. 455-471 oraz odbitka Paris, 1913
Rengade E., Jolibois P., Broniewski Witold : Conferences sur les alliages. Paris, 1912