Piśmiennictwo profesora Czesława Domaniewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacjiKsiążki


Domaniewski Czesław
Budownictwo wiejskie. Według wykładów pr. Czesława Domaniewskiego na Kursach Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie / oprac. Mieczysław Patzer. Warszawa, 1913

Domaniewski Czesław
Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników. Warszawa : wydano nakładem autora. Skład Główny w Księgarni Trzaski, Ewerta i Michalskiego, 1929

Domaniewski Czesław
Normy do obliczania konstrukcyi budynków : uchwalone w r. 1905 przez Koło Architektów przy Sekcji Technicznej Oddz. Warsz. Tow. pop. przem. i handlu. Warszawa : nakładem autora. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1905

Domaniewski Czesław
Obliczenie ciężaru żelaza w stropach sklepionych na belkach żelaznych. Warszawa : nakładem autora. Druk Rubieszewski i Wrotnowski, 1901

Domaniewski Czesław
Plan i kosztorys Czworaków dla służby folwarcznej : 11 tablic i kosztorys z wskazówkami technicznymi. Dodatek do Gazety Rolniczej. Warszawa : nakładem Gazety Rolniczej, 1912

Domaniewski Czesław
Wydajność cementu portlandzkiego [współoprawne]. Warszawa : nakładem autora. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900Prace współautorskie

Domaniewski Czesław, Wawrzeniecki Marjan
Rozróżnianie stylów w architekturze : dla poświęcających się sztuce stosowanej oraz do użytku ogółu z 200 rysunkami. Warszawa : nakł. autorów i Zakładu Fotochemigraficznego Wierzbickiego i S-ki, 1900

Domaniewski Czesław, Wawrzeniecki Marjan
Rozróżnianie stylów w architekturze : dla poświęcających się sztuce stosowanej oraz do użytku ogółu z 200 rysunkami. Wyd. 3 uzupełnione uwzględnieniem zabytków krajowych. Warszawa : nakładem autorów i Zakładów Graficznych B. Wierzbicki i S-ka, 1913

Domaniewski Czesław, Wawrzeniecki Marjan
Rozróżnianie stylów w architekturze : dla poświęcających się sztuce stosowanej oraz do użytku ogółu . Wyd. 4-te uzup. uwzględnieniem zabytków krajowych. Warszawa : nakł. autorzy : Zakład Graficzny B. Wierzbicki, 1923

Domaniewski Czesław, Wawrzeniecki Marjan
Rozróżnianie stylów w architekturze : dla poświęcających się sztuce stosowanej oraz do użytku ogółu z 200 rysunkami. Wyd. 5 z uwzględnieniem zabytków krajowych. Warszawa : nakładem autorów i Zakładów Graficznych B. Wierzbicki i S-ka, 1930Artykuły

Domaniewski Czesław
Corso Jagiellońskie. Przegląd Techniczny, 1915, T. 53, nr 35/36, s. 355-356

Domaniewski Czesław
Normalne wymiary drzwi i okien : uchwalone w r. 1905 przez Koło Architektów przy Sekcyi Technicznej Oddz. Warsz. Tow. Pop. Przem. i Handlu. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 40, s. 483 oraz odbitka Warszawa, Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1905

Domaniewski Czesław
Normy do obliczania konstrukcyi budynków uchwalone w r. 1905-ym przez Koło Architektów przy Sekcyi Technicznej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa popierania przemysłu i handlu. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 25, s. 307-310

Domaniewski Czesław
Obliczenie ciężaru żelaza w stropach sklepionych na belkach żelaznych i kosztu stropów sklepionych na 1/2 cegły, przy danej cenie materiałów. Przegląd Techniczny, 1901, T. 39, nr 18, s. 159-160

Domaniewski Czesław
Piec kaflowy: według pomysłu architekta Czesława Domaniewskiego. Przegląd Techniczny, 1897, T. 35, nr 20, s. 317-318

Domaniewski Czesław
Politechnika a odrodzenie kraju. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 5/8, s. 27-28

Domaniewski Czesław
Projekt normalnych przekrojów bierwion. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 21, s. 143-145 oraz odbitka Warszawa, Druk Sraszewiczów, 1921

Domaniewski Czesław
Rzeźnie i targowiska. Przegląd Techniczny, 1916, T. 54, nr 29/30, s. 298-299

Domaniewski Czesław
Składy na siano : typy normalne w posiadłościach księcia Lichtensteina w Austryi. Przegląd Techniczny, 1899, T. 37, nr 40, s. 659-660

Domaniewski Czesław
Słowo wstępne. W: Borawski Władysław: Projekt szpitala ogólnego w Kaliszu. Warszawa, 1933

Domaniewski Czesław
Sposoby oznaczania wilgoci muru na zaprawie cementowej. Przegląd Techniczny, 1901, T. 39, nr 13, s. 116-117; nr 15, s. 132-133

Domaniewski Czesław
Układanie posadzek w domach nowych. Przegląd Techniczny, 1898, T. 36, nr 11, s. 197-198

Domaniewski Czesław
W sprawie regulacyi Powiśla. Przegląd Techniczny, 1918, T. 65, nr 13/16, s. 111

Domaniewski Czesław
W sprawie ustalenia miar i wag. Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 35/36, s. 295-296

Domaniewski Czesław
Wydajność cementu portlandzkiego. Przegląd Techniczny, 1899, T. 37, nr 49, s. 823-829

Domaniewski Czesław
Wymiary normalne pieców kaflowych. Przegląd Techniczny, 1907, T. 45, nr 19, s. 255-256 oraz odbitka Warszawa : Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1907

Domaniewski Czesław
Z przemówienia pożegnalnego prof. Czesława Domaniewskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w dniu 9 listopada 1929 r. Przegląd Budowlany, 1930, R. 2, z. 4, s. 375-376

Prace współautorskie

Domaniewski Czesław, Heurich Jan
Objaśnienie do projektu pod godłem: "Ja i on" (Tabl. XXIII-XXVI). Przegląd Techniczny, 1906, T. 44, nr 13, s. 144

Dziekoński J., Domaniewski Czesław
Prawidła konkursów architektonicznych. Architekt, 1901, R. 2, nr 1, s. 3-8; nr 2, s. 29-30; nr 3, s. 33-34

Projekty architektoniczne

Dom administracyi warsztatów dr. żel. W.-W. w Pruszkowie

Dom administracyi warsztatów dr. żel. W.-W. w Pruszkowie. Rzut poziomy przyziemia, [rys. 17]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dom administracyi warsztatów dr. żel. W.-W. w Pruszkowie. Rzut poziomy piętra, [rys. 18]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dom administracyi warsztatów dr. żel. W.-W. w Pruszkowie. Widok przedni, [tabl. VII]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom administracyi warsztatów dr. żel. W.-W. w Pruszkowie. Widok tylny, [tabl. VII]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom mieszkalny urzędników stacyi dr. żel. W.-W. w Ząbkowicach

Widok domu w Ząbkowicach, [rys. 16]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie

Dom d-ra A. Ciąglińskiego w Warszawie. Brama wjazdowa, [rys. 20]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 93

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Rzut poziomy przyziemia, [rys. 21]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Rzut poziomy piętra, [rys. 22]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Widok rozbieralni z osobn. kabinami, [tabl. V]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Rzut piwnic pod podwórzem, [tabl. V]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Rzut wysokiego podziemia, [tabl. V]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Przekrój przez bramę, [tabl. V]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Widok Sali Natryskowej, [tabl. VI]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego, przy ulicy Kopernika nr 11 w Warszawie. Schemat połączeń Katedry Lekarskiej z aparatami do nagrzewania wody i do wytworzenia wysokiego ciśnienia, [tabl. VI]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Lice Domu D-ra A. Ciąglińskiego przy ul. Kopernika (Wróblej) w Warszawie, [tabl. IV]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Plan Sytuacyjny Zakładu. Dom Dochodowy z Zakładem Leczniczym D-ra A. Ciąglińskiego w Warszawie, [tabl. VI]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7

Dworzec dr. żel. W.-W. w Ciechocinku

Dworzec dr. żel. W.-W. w Ciechocinku. Widok dworca w Ciechocinku, [rys. 19]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 92

Dworzec drogi żelaznej

Projekt dworca dr. żel. Lice główne, [rys. 8]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 90

Projekt dworca drogi żelaznej. Przekrój poprzeczny, [rys. 9]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 90

Projekt dworca drogi żelaznej. Rzut poziomy przyziemia, [rys. 10]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 90

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie

Plan sytuacyjny Szpitala im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie, [ryc. 1]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 383

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Wyjście dla chorych zakaźnych, [ryc. 3]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 384

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Rzut parteru, [ryc. 4]. W: Architektura i Budownictwo,1927, nr 11/12, s. 385

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Wejście dla chorych, [ryc. 5]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 386

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Sortownia chorych, [ryc. 6]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 386

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Sala operacyjna, [ryc. 7]. W: Architektura i Budownictwo,1927, nr 11/12, s. 387

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Ambulatorjum. Poczekalnia, [ryc. 8]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 387

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon główny wewnętrzno-chirurgiczny, [ryc. 9]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 387

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon główny wewnętrzno-chirurgiczny. Rzut parteru, [ryc. 10]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 388

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon Główny Chirurgiczno-Wewnętrzny. Sala oddziału wewnętrznego, w głębi 4 celki, [ryc. 11]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 389

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon Główny Chirurgiczno-Wewnętrzny. Oddział chirurgiczny. Sala operacyjna, II septyczna, [ryc. 12]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 389

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon Główny Chirurgiczno-wewnętrzny. Taras i ogródek oddziału chirurgicznego, [ryc. 13]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 389

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon obserwacyjny z górnemi celkami dla wentylacji celek, [ryc. 14], W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 390

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Rzut poziomy pawilonu obserwacyjnego, [ryc. 15]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 390

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Stacja obserwacyjna. Oszklone celki, [ryc. 16]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 391

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Droga „infekcyjna" — prowadząca do pawilonów zakaźnych, [ryc. 17]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 391

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Stacja Obserwacyjna. Korytarz „czysty", [ryc. 18]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 391

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon płoniczy, [ryc. 19]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 393

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Rzut parteru pawilonu płoniczego, [ryc. 20]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 393

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Pawilon dyfteryczny, w głębi kamera dezynfekcyjna, [ryc. 21]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 394

Szpital im. Karola i Marji dla dzieci w Warszawie. Rzut parteru pawilonu dyfterycznego, [ryc. 22]. W: Architektura i Budownictwo, 1927, nr 11/12, s. 394

Towarzystwo Muzyczne w Warszawie

Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Rzut poziomy przyziemia, [rys. 11]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 90

Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Rzut poziomy I-go piętra, [rys. 12]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 90

Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Rzut poziomy II-go piętra, [rys. 13]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 91

Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Rzut poziomy III-go piętra, [rys. 14]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 91

Projekt gmachu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Lice główne, [rys. 15]. W: Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 7, s. 91

powrót