Piśmiennictwo profesora Henryka Czopowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji


Czopowski Henryk
Antonin Iwanowski. Metoda wyższego uogólnienia. Warszawa, 1923 [Rec.] Przeglad Techniczny, 1923, T. 49, nr 25, s. 252
Czopowski Henryk
Belka wieloprzęsłowa na podporach sprężystych. Przegląd Techniczny, 1896, T. 34, nr 11, s. 292-296 ; nr 12, s. 317-320 ; Inżenier i Stroitiel
Czopowski Henryk
Bodaszewski Łukasz J. Teorya ruchu wody na zasadzie ruchu falowego [...] Lwów, 1902. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1906, T. 44, nr 35, s. 404-405
Czopowski Henryk
Co jest miarą wytrzymałości materyału. Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 28, s. 341-344
Czopowski Henryk
Działalność Wydziałów Towarzystwa Kursów Naukowych. Dział Techniczny 1906-1916. [W:] Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916. Warszawa, 1917, s. 101-122
Czopowski Henryk
Intuicja w naukach. Referat wygłoszony na posiedzeniu inauguracyjnem W. T. P. w dn.4/XII-21 i drukowany w zeszycie pierwszym Sprawozdań i Prac Warszawa, 1921 ; Sprawozdania i Prace Warszawskie Towarzystwo Politechniczne, 1921, T. 1, z. 1, s. 2-10
Czopowski Henryk
Jeszcze o realności energii potencyalnej. [Polemika.] Przegląd Techniczny, 1907, T. 45, nr 37, s. 436
Czopowski Henryk
Kształcenie i kwalifikowanie geometrów w Niemczech i u nas. Przegląd Techniczny, 1918, T. 56, nr 39/44, s. 211-214
Czopowski Henryk
Leon Karasiński. Wytrzymałość tworzyw. Warszawa, 1919 [Rec.] Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 17/20, s. 90
Czopowski Henryk
Matematyka dla inżynierów. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 35, s. 754-755
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i studiujących. T. 1. Statyka. Warszawa, Wyd. 2, 1921
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i studiujących. T. 2. Kinematyka. Warszawa, Wyd. 2, 1921
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i studiujących. T. 3. Dynamika punktu materyalnego. Warszawa, Wyd. 2, 1921
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i studiujących. T. 4. Dynamika układów. Warszawa, Wyd. 2, 1922
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i uczących się. T. 1. Kinematyka, statyka oraz podstawy rachunku wektorowego.Warszawa, 1911
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i uczących się. T. 2, Cz. 1. Dynamika punktu materyalnego. Warszawa, 1913
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i uczących się. T. 2, Cz. 2. Dynamika układów punktów i brył materyalnych.Warszawa, 1916
Czopowski Henryk
Mechanika teoretyczna dla inżynierów, techników i uczących się. T. 5. Statyka analityczna dla studjujących nauki inżynieryjne i fizyczne . Warszawa, 1933
Czopowski Henryk
O studjach politechnicznych. Referat wygłoszony na otwarciu roku akademickiego 1929/30 w Politechnice Warszawskiej. Warszawa, 1931
Czopowski Henryk
Obliczenie ekonomicznego ciśnienia i temperatury wody powrotnej ogrzewania pompkowego. Przegląd Techniczny, 1928, T. 66, nr 20, s. 440-442 ; nr 21, s. 460-463
Czopowski Henryk
Obliczenie lin drucianych. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 2, s. 17-19 ; nr 4, s. 41-43
Czopowski Henryk
Obliczenie lin drucianych. Przegląd Techniczny, 1907, T. 45, nr 28, s. 349-350 ; nr 30, s. 365-366
Czopowski Henryk
Obliczenie lin drucianych pracujących na ciągnienie. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 2, s. 13-14 ; nr 4, s. 41-43 ; nr 6, s. 75-77
Czopowski Henryk
Obliczenie lin drucianych pracujących na wale. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 35, s. 467-469 ; nr 37, s. 493-495 ; nr 39, s. 521-523 ; nr 41, s. 549-550
Czopowski Henryk
Ogrzewania centralne domów mieszkalnych. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 7, s. 83-85 ; nr 8, s. 93-94
Czopowski Henryk
Ogrzewanie centralne domów mieszkalnych. [Polemika.] Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 11, s. 130 ; nr 13, s. 156
Czopowski Henryk
Podręcznik ogrzewania i wietrzenia. H. Rietschel [...] Warszawa, 1933. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1933, T. 72, nr 11, s. 301
Czopowski Henryk
Podstawy energetyki. Przegląd Techniczny, 1906, T. 44, nr 27, s. 317-320 ; nr 29, s. 344-346 ; nr 31, s. 369-370 ; nr 33, s. 385-387 ; nr 35, s. 401-403 ; nr 40, s. 444-446 ; nr 41, s.451-453 ; nr 43, s. 467-469
Czopowski Henryk
Prawa mechaniczne spadania i utrzymywania ciał w powietrzu. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 29, s. 359-361 ; nr 30, s. 375-377
Czopowski Henryk
Prof. S. P. Timoszenko: Wytrzymałość materiałów, przełożył z IV wydania rosyjskiego Dr. M. T. Huber [...] [Rec.] Przegląd Techniczny 1922, T. 48, nr 22, s. 309-310
Czopowski Henryk
Przemysł a nauka. Przegląd Techniczny, 1923, T. 61, nr 39, s. 385-386
Czopowski Henryk
Przyczynek do artykułu inż. H. Majlerta: "Kilka uwag o określeniach pojęć pracy i energii w mechanice". Przegląd Techniczny, 1906, T. 44, nr 52, s. 583-584
Czopowski Henryk
Słowo wstępne do wykładów mechaniki ogólnej wypowiedziane przez H. Czopowskiego w kwietniu roku 1916 dla słuchaczów i słuchaczek wydziałów: chemji, inżynierji budowlanej i rolnej Politechniki w Warszawie. Warszawa, 1916 ; Przegląd Techniczny, 1916, T. 54, nr 19/20, s. 181-184
Czopowski Henryk
Słów kilka o wyboczeniu sprężystem. Czasopismo Techniczne, 1924, T. 42, nr 7, s. 65-67
Czopowski Henryk
Sposoby wyrażania równowagi sił i określania jej rodzajów. Przegląd Techniczny, 1923, T. 61, nr 23, s. 223-225 ; nr 24, s. 235-237
Czopowski Henryk
Stanisław Krasuski: Mechanika stosowana. [Rec.]. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 6, s. 30
Czopowski Henryk
Statyka analityczna. Warszawa, 1933
Czopowski Henryk
Stosunek przyrostów naprężeń do przyrostów długości prętów kratownicy statycznie wyznaczalnej na statycznie wyznaczalnych podporach. Warszawa, 1923 ; Sprawozdania i Prace, Warszawskie Towarzystwo Politechniczne, 1922, T. 1, nr 4, s. 39-61 ; 1923, T. 2, nr 3, s. 46-56
Czopowski Henryk
Warunki fizyczne powstawania wyboczenia sprężystego. Sprawozdania i Prace, Warszawskie Towarzystwo Politechniczne, 1924, T. 3.1, nr 8, s.19-26
Czopowski Henryk
Wstęp do termodynamiki. Przegląd Techniczny, 1907, T. 45, nr 34, s. 405-406 ; nr 36, s. 421-422 ; nr 38, s. 446-449 oraz odbitka Warszawa, 1907
Czopowski Henryk
Wydział Inżynierji Lądowej. W: Politechnika Warszawska 1915-1925, Warszawa 1925, s. 100-108
Czopowski Henryk
Z powodu art. inż. A. Słuckiego ""Sprawność ekonomiczna maszyny parowej" [Rec.] Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 14, s. 173-176
Czopowski Henryk
Z powodu artykułu "Czy istnieje energia potencyalna?" podanego w Nr 27, 29 i 31 Przeglądu Technicznego r. b. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1907, T. 45, nr 33, s. 401
Czopowski Henryk
Z powodu artykułu "Ocena wartości praktycznej latawca". [Polemika.] Przegląd Techniczny, 1910, T. 48, nr 7, s. 87-89
Czopowski Henryk
Z teoryi sprężystości. Przegląd Techniczny, 1906, T. 44, nr 8, s. 77-80
Czopowski Henryk
Z teoryi wodotrysków. Przegląd Techniczny, 1902, T. 40, nr 42, s. 513-516 ; nr 44, s. 540-541 ; nr 46, s. 565-566 ; nr 50, s. 619-621 ; Inżenier i Stroitiel
Czopowski Henryk
Zadania i metody matematyki wielkości przybliżonych. Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 39/40, s. 323-325 ; nr 41/42, s. 337-339 ; nr 43/44, s. 356-358 ; nr 45/46, s. 367-368 oraz odbitka Warszawa, 1917
Czopowski Henryk
Zasady energetyki. Odbitka z Przeglądu Technicznego. Warszawa, 1906
Czopowski Henryk
Zbiór zadań z Mechaniki teoretycznej na podstawie różnych źródeł, opracował I. Wojnicz-Sianożęcki, inżynier technolog, z 532 rysunkami w tekście. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 21/22, s. 164
Czopowski Henryk
Zygmunt Straszewicz. Środek ciężkości [...] Warszawa, 1908 [Rec.]. Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 24, s. 304-305

powrót