Pełnotekstowa bibliografia prac profesora Edwarda Habicha
Bibliografia
1. Żebrowski Z., Profesor Edward Habich (1905 - 1987), [W:] Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Jubileusz 40-lecia Wydziału, Warszawa 1993
2. Postęp w rozwoju konstrukcji ciągników, Przegląd Mechaniczny 1948, nr 7/8, s. 291-296
3. Sprawność ciągników rolniczych i drogowych, Przegląd Mechaniczny 1948, nr 9, s.346-349
4. Urządzenia mechaniczne sceny w Teatrze Narodowym, Architektura 1950, nr 5/6, s. 144-147
5. Kierunki rozwoju konstrukcji samochodu terenowego. Biuletyn WAT 1954, nr 2A, s. 217-246
6. Teoretyczne podstawy oceny własności terenowych samochodów wojskowych, Biuletyn WAT 1955, nr 3C, s.215-225
7. Analiza celowości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego do samochodów terenowych, Biuletyn WAT 1956, nr 3B, s. 196-205
8. Mechanika pojazdów samochodowych, [W:] Techniczny poradnik samochodowy, Warszawa 1956, s. 130-171
9. Mechanika pojazdów, [W:] Techniczny poradnik samochodowy, Cz. 1, Warszawa 1962, s. 632-690
10. Katedra Ciągników, [W:] 50 lat Wydziałów Mechanicznych Politechniki Warszawskiej 1915-1965, Warszawa 1968, s. 232-234


Patenty
11. Gąsienica czołgowa. Polska, nr 22518. Opubl. 1936
12. Planetarna skrzynia biegów do pojazdów mechanicznych. Polska, nr 51657. Opubl. 1966
13. Przekładnia planetarna do ciągników rolniczych. Polska, nr 71913. Opubl. 1974
14. Przekładnia planetarna do ciągników rolniczych. Polska, nr 71920. Opubl. 1974
15. Przekładnia planetarna do pojazdów mechanicznych. Polska, nr 72883. Opubl. 1974
16. Trzybiegowa przekładnia planetarna do ciągników rolniczych. Polska, nr 72888. Opubl. 1974
17. Hydromechaniczna skrzynia przekładniowa do samochodów ciężarowych i autobusów. P. 183859. Opubl. Wiadomości Urzędu Patentowego, 1977 nr 21, s. 19

powrót