Filters

Search for: [Subject and Keywords = inżynieria środowiska] OR [Subject and Keywords = składowiska odpadów komunalnych] OR [Subject and Keywords = gospodarka odpadami komunalnymi] OR [Subject and Keywords = recykling odpadów] OR [Subject and Keywords = mikroorganizmy chorobotwórcze] OR [Subject and Keywords = biocenozy] OR [Title = Efektywność usuwania wybranych grup mikroorganizmów chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych w procesie oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w mieszaninie ze ściekami komunalnymi] OR [Creator = Szyłak\-Szydłowski, Mirosław]

Number of results: 16

Items per page:

Figurski, Andrzej. Łakomski, Tadeusz. Wąsek, Tamara.

1984
maszynopis

This page uses 'cookies'. More information