Filters

Search for: [Subject and Keywords = PLANOWANIE TERENÓW WIEJSKICH] OR [Subject and Keywords = OSADNICTWO WIEJSKIE] OR [Title = Opinia o pracach\: 1. M. Mankiewicza i R. Wachowiaka \- Analiza lokalizacji szkolnictwa w wiejskiej sieci osadniczej na przykładzie powiatu Ciechanów i Puławy oraz wnioski do modelu sieci osadniczej. 2. Stanisława Janickiego \- Urządzenia administracji w wiejskiej sieci osadniczej na przykładzie powiatów Ciechanów i Puławy. 3. Romualda Wirszyłły \- Ocena systemu lokalizacji urządzeń kultury fizycznej w wiejskiej sieci osadniczej] OR [Creator = Toeplitz, Kazimierz Leon \(1902\-1991\).]

Number of results: 66

Items per page:

Kachniarz, Tadeusz (1919-2003). Dembiński, Henryk. Grabowska, Halina.

1966
maszynopis

Toeplitz, Kazimierz Leon (1902-1991).

1968
maszynopis

Toeplitz, Kazimierz Leon (1902-1991).

1956
maszynopis

Toeplitz, Kazimierz Leon (1902-1991).

1956
maszynopis

Onitzchowa, Krystyna.

1947
maszynopis

Witebski, Zdzisław. Skórski, Aleksander Pintara, Henryk.

1963
maszynopis

This page uses 'cookies'. More information