Filters

Search for: [Subject and Keywords = PLANOWANIE PRZESTRZENNE REGIONALNE] OR [Title = Granice prawne terenów z punktu widzenia planowania przestrzennego \: opracowanie pomocnicze do tematu I. Biegańskiej \"Użytkowanie terenów w miastach \- Zarys metody klasyfikowania\"] OR [Creator = Bukowska\-Mankiewicz, Zofia.]

Number of results: 34

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information