Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [Subject and Keywords = _do opracowania rzeczowego] OR [Subject and Keywords = NORMY BRANŻOWE] OR [Title = Matryce do składania i odlewania jednolitych wierszy \- Grubość matryc i sygnatura kroju pisma \- Krój pisma \"Silesia\" BN\-75\/7434\-03 Arkusz 02 \/ autorzy projektu normy \- Jan Świerc, Henryk Kaleta \; opracowanie normalizacyjne \- Jerzy Krukowski \; instytucja opracowująca normę \- Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.]

Number of results: 1 031

Items per page:

Zajezierska, Anna Steinmec, Franciszek Michalak, Jacek Gibińska, Wiesława Instytut Technologii Nafty

1975
norma branżowa

Ludeńska, Jadwiga Instytut Technologii Nafty

1975
norma branżowa

Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych METALE

1979
norma branżowa

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen"

[ca 1972]
norma branżowa

Durst, Krzysztof Klir, Tadeusz Poloczek, Werner Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

1983
norma branżowa

This page uses 'cookies'. More information