Kolekcja

SEZAM - OKNO

Kolekcja materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów studiów na odległość, opracowanych w Ośrodku Kształcenia na Odległość - OKNO PW. Są to specjalnie opracowane multimedialne podręczniki, podzielone na jednostki lekcyjne, wyposażone w dodatkowe materiały np. słowniki stosowanych terminów, czy zalecaną bibliografię. Podręczniki są dostępne w 2 wersjach - w formacie pdf oraz iso (obraz płyty). ============================================================================================================ Kolekcja podręczników akademickich SEZAM-OKNO otwiera zasoby materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej dla studentów studiów przez Internet. Podejmując w 2000 roku decyzję o uruchomieniu studiów przez Internet na Wydziałach: Elektrycznym, Mechatroniki oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych postanowiono przygotować obszerny koszyk podręczników elektronicznych, praktycznie dla wszystkich przedmiotów wymienionych w programach studiów. Kilkudziesięciu profesorów i doktorów zasiadło do pisania oryginalnych podręczników, które miały służyć studentom studiów inżynierskich na kierunkach: - Elektronika i telekomunikacja, - Automatyka i robotyka, - Informatyka. Zbiór podręczników uzupełniono po uruchomieniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka. Wszystkie opracowane w latach 2001-2006 podręczniki zostały gruntownie zmienione, wzbogacone, uzupełnione nowymi treściami. Autorzy będą je modyfikowali na bieżąco. Zgodnie z przyjętymi zasadami z opracowanych podręczników mogą korzystać wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej. Otwarcie kolekcji SEZAM-OKNO otwiera nasze podręczniki wszystkim studentom i zainteresowanym, przy czym prawa autorskie chronione są Licencją Creative Commons. Wchodzimy w ten sposób do rodziny uczelni akademickich, które wzorem MIT (Massachusetts Institute of Technology) otwierają przez Internet dostęp do swoich zasobów akademickich. Będziemy wdzięczni wszystkim Czytelnikom i Słuchaczom za uwagi i komentarze, a także wskazanie nam dostrzeżonych błędów, gdyż Errare Humanum Est. Dlaczego SEZAM? Jest to akronim nazwy System Edukacyjnych Zasobów Akademickich Multimedialnych, którą przed kilku laty zaproponował dr Sławek Nowak. Wszyscy wykładowcy Ośrodka OKNO życzą przyjemnych studiów - prof. dr hab. Bogdan Galwas

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji