polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Kolekcja GPiM

Kolekcja maszynopisów i fotografii z zasobów pochodzących z dawnych zbiorów Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Liczba publikacji w kolekcji: 255

Najczęściej przeglądane

  1. Explication des termes d’architecture qui comprend l’architecture, les mathematiques, la geometrie, la mecanique [...], la distribution, la decoration, [...], les bastimens, antiques, sacrez, profanes [...], ensemble les etimologies, les noms latins des termes avec des exemples, des preceptes : le tout par raport à l’art de bâtir : suite du Cours d’Architecture [106]
  2. Zieleń Wrocławia [73]
  3. Opinia o planie generalnym Warszawy [66]
  4. Opisanie Polskich Żelaza Fabryk : W Którym świadectwa Historyków wzmiankuiących mieysca Minerałów przytoczone, Przywileie nadane szukaiącym Kruszców w całości umieszczone, początek wyrabiania u nas żelaza odkryty, Rudy Kraiowey czterdzieści ośm gatunków w kolorach właściwych wydane i w szczególności wyłożone, Piece i Dymarki w całym Krolestwie znayduiące się wyliczone, z żelaza Kraiowy zysk okazany, Słownik Kuzniacki, oprocz wyrazów Technicznych, wiele wiadomości zawieraiący przydany [49]
  5. Budowanie Wieyskie : Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym do Uwagi y Praktyki podane [47]
  6. Geometria praktyczna [45]
  7. Słońce w architekturze i urbanistyce [35]
  8. Architektura cywilna dla młodzi narodowej w dwóch częściach zawarta. Cz. 1 O Architektury Sztuce i Nauce [33]
  9. Nauka matematyki do użycia artyleryi francuzkjey. T. 1, Zawiéraiący w sobie fundamenta arytmetyki i jeometryi [33]
  10. Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [33]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...