Wstęp

    Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej organizuje w październiku 2009 roku II Sympozjum p. t. Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów.

Jest to okazja do pokazania dorobku polskich inżynierów konstruktorów sprzętu pancernego i ciągników, pracujących w okresie II Rzeczypospolitej.

Na czele zespołu pracującego w Państwowych Zakładach Inżynierii stał inż. Edward Habich, późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej.

Profesor Edward Habich był przede wszystkim wybitnym konstruktorem, utrzymującym ścisłe związki z przemysłem.

Jego dorobek prezentowany, w wersji pełnotekstowej, w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej, to przede wszystkim opracowania i dokumentacja konkretnych maszyn i urządzeń, patenty uzyskane w latach 1936 – 1977.

Zamieszczamy dodatkowo artykuł wstępny, poświęcony Profesorowi, napisany przez Zbigniewa Żebrowskiego, ucznia i wychowanka, osoby mogącej więc ocenić zarówno dorobek zawodowy, jak i umiejętności dydaktyczne Profesora.


powrót