Filters

Search for: [Subject and Keywords = zanieczyszczenia powietrza przemysłowe] OR [Subject and Keywords = monitoring środowiska] OR [Subject and Keywords = oczyszczanie ścieków] OR [Title = Metoda określania wartości emisji zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych powietrza z wybranych obiektów gospodarki komunalnej] OR [Creator = Kulig, Andrzej \(1955\- \).]

Number of results: 66

Items per page:

Bernacka, Jadwiga (1933-2007). Sałbut, Jadwiga. Kaźmierczuk, Marcin (1947- ).

1984
maszynopis

Bernacka, Jadwiga (1933-2007). Giercuszkiewicz-Bajtlik, Mieczysława (1934- ). Nechay, Aleksandra.

1984
maszynopis

This page uses 'cookies'. More information