Filters

Search for: [Subject and Keywords = JAKOŚĆ POWIETRZA] OR [Subject and Keywords = GÓRY] OR [Title = Opracowanie i jednolicenie metod pomiarowych \: etap 1 \- wybór i weryfikacja metod do oceny jakości powietrza atmosferycznego w górskich rejonach przygranicznych] OR [Creator = Hławiczka, Stanisław \(1947\- \).]

Number of results: 16

Items per page:

Kodura, Apoloniusz. Fotograf

1998
dokument ikonograficzny

Hermańczyk, Teodor (1908-1980).

1969
dokument ikonograficzny

Barucki, Tadeusz (1922- ). Fotograf

[1969]
dokument ikonograficzny

Barucki, Tadeusz (1922- ). Fotograf

[1960]
dokument ikonograficzny

Baranowska-Janota, Maria (1939- ). Ptaszycka-Jackowska, Danuta (1939- ).

1984
maszynopis

Goldmerstein, J. Stodieck, K.

1935
maszynopis

Goldmerstein J. Stodieck K.

1935
maszynopis

Poddębski, Henryk

po 1922
fotografia

This page uses 'cookies'. More information