Filters

Search for: [Subject and Keywords = NORMY BRANŻOWE] OR [Title = Kanały rewizyjne dla pojazdów szynowych kolei normalnotorowej \- Wymiary BN\-77\/8939\-11 \/ Autor projektu normy \- Stanisław Radziwiłł \; instytucja opracowująca normę \- Centralne Biuro Projektowo\-Badawcze Budownictwa Kolejowego.]

Number of results: 1 030

Items per page:

Zajezierska, Anna Steinmec, Franciszek Michalak, Jacek Gibińska, Wiesława Instytut Technologii Nafty

1975
norma branżowa

Ludeńska, Jadwiga Instytut Technologii Nafty

1975
norma branżowa

Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych METALE

1979
norma branżowa

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen"

[ca 1972]
norma branżowa

Durst, Krzysztof Klir, Tadeusz Poloczek, Werner Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

1983
norma branżowa

This page uses 'cookies'. More information