Filters

Search for: [Description = "Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 września 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r. \(Dz. Norm. i Miar nr 4\/1979 poz. 27\) \; Zamiast BN\-70\/6114\-30."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information