Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dnia 7 sierpnia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1973 r. \(Dz. Norm. i Miar nr 21\/1972 poz. 46\) \; Zamiast BN\-65\/8771\-11."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information