Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 14 sierpnia 1982 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1976 r. \(Dz. Norm i Miar nr 15\/1975 poz. 52\) \; Zamiast BN\-67\/6761\-08."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information