Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 24 października 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie konstrukcji i ekspoloatacji od dnia 1stycznia 1972 r. \(Mon. Pol. nr 44\/1970 poz. 354\)."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information