Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo\-Hutniczego Metali Nieżelaznych METALE dnia 11 sierpnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. \(Dz. Norm. i Miar nr 2\/1979 poz. 9\) \; Zastępuje BN\-69\/0800\-04"]

Number of results: 1

Items per page:

Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych METALE

1979
norma branżowa

This page uses 'cookies'. More information