Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego dnia 30 marca 1963 r. \(Mon. Pol. nr 52, poz. 266\) \; Obowiązuje od dnia 1.VII.63 r. w zakresie produkcji, opakowania, przechowywania i transportu."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information