Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Górniczo\-Hutniczego Metali Nieżelaznych \"Metale\" dnia 6 lipca 1971 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania norm od dnia 1 lipca 1972 r."]

Number of results: 1

Items per page:

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen"

[ca 1972]
norma branżowa

This page uses 'cookies'. More information