Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych dnia 1 marca 1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie metod badań od dnia 1 października 1969 r. \(Mon. Pol. nr 20\/1969 poz. 172\)."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information