Filters

Search for: [Description = "Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA dnia 20 grudnia 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. \(Dz. Norm. i Miar nr 11\/1983 poz. 21\)"]

Number of results: 1

Items per page:

Durst, Krzysztof Klir, Tadeusz Poloczek, Werner Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

1983
norma branżowa

This page uses 'cookies'. More information