3. Pełnotekstowy zbiór artykułów, referatów z konferencji oraz fragmentów wydawniczych

The full texts of selected articles papers and extracts


1947
Drgania poprzeczne i wyboczenie układu ramowego jako problem łączny
Nowacki, Witold. Drgania poprzeczne i wyboczenie układu ramowego jako problem łączny. Czasopismo Techniczne. 1947, R. 60, nr 9-10, s. 159-164.
Wyboczenie układu ramowego w płaszczyźnie i z płaszczyzny ramy
Nowacki, Witold. Wyboczenie układu ramowego w płaszczyźnie i z płaszczyzny ramy. Politechnika. Czasopismo Naukowo Techniczne Studentów Politechnik Krajowych. 1947, nr 7-8, s. 198-206.
Zastosowanie metody odkształceń do błon obrotowych przy obciążeniu obrotowo-symetrycznym
Nowacki, Witold. Zastosowanie metody odkształceń do błon obrotowych przy obciążeniu obrotowo-symetrycznym. Czasopismo Techniczne. 1947, R. 60, nr 3-4, s. 53-57.
Zastosowanie rachunku różnic skończonych do wyboczenia ram ciągłych
Nowacki, Witold. Zastosowanie rachunku różnic skończonych do wyboczenia ram ciągłych. Czasopismo Techniczne. 1947, R. 60, nr 1-2, s. 11-14.
1948
Drgania własne i wymuszone rusztów płaskich
Nowacki, Witold. Drgania własne i wymuszone rusztów płaskich. Inżynieria i Budownictwo. 1948, R. 5, nr 11-12, s. 513.
Flexion et flambage d'un certain type de plaques continues orthotropes
Nowacki, Witold. Flexion et flambage d'un certain type de plaques continues orthotropes. W: Troisieme congrees. Dritter Kongress. Third Congress. Liege, 13-18 septembre 1948. Association Internationale des Ponts et Charpentes. [Liege: 1948], s.519-530.
Jednoczesne zginanie i ściskanie ciągłej płyty prostokątnej
Nowacki, Witold. Jednoczesne zginanie i ściskanie ciągłej płyty prostokątnej. Inżynieria i Budownictwo. 1948, R. 5, nr 11-12, s. 512.
Przyczynek do zagadnienia jednoczesnego ściskania i drgania płyty prostokątnej
Nowacki, Witold. Przyczynek do zagadnienia jednoczesnego ściskania i drgania płyty prostokątnej. Czasopismo Techniczne. 1948, R. 61, nr 3-4, s. 33-37.
The bending of a compressed continuous plate
Nowacki, Witold. The bending of a compressed continuous plate. Proceedings of the seventh International Congress for Applied Mechanics, 1948. Vol. I. [London]: 1948, s. 160-173.
1949
Jednoczesne zginanie i ściskanie pewnego typu płyt ciągłych
Nowacki, Witold. Jednoczesne zginanie i ściskanie pewnego typu płyt ciągłych / The bending of compressed continuous plate. Archiwum Mechaniki Stosowanej, 1949, T.1, z.1, s.67-79.
Vibrations transversales et flambage des systemes en portique traites comme probleme commun de stabilite
Nowacki, Witold. Vibrations transversales et flambage des systemes en portique traites comme probleme commun de stabilite. Memoires. 1949, vol. 9, s. 367-382.
Zginanie płyt ciągłych nieskończenie długich
Nowacki, Witold. Zginanie płyt ciągłych nieskończenie długich / Flexion des plaques continues infiniment longues. Archiwum Mechaniki Stosowanej, 1949, T.1, z.2, s.173-189.
1950
Drgania własne i wymuszone pewnego typu płyt ciągłych
Nowacki, Witold. Drgania własne i wymuszone pewnego typu płyt ciągłych. W: Naukowe osiągnięcia mechaniki w walce o postęp w budownictwie. Cz. III, z. I z materiałów nadesłanych na Zjazd Naukowy PZITB w Gdańsku 1-4 grudnia 1949 r.. Gdańsk-Wrocław: Wydaw. Ministerstwa Budownictwa, [ok. 1950], s. III-40-III-51. Wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa Nr 37.
O pewnych szczególnych przypadkach wyboczenia płyt.
Nowacki, Witold. O pewnych szczególnych przypadkach wyboczenia płyT. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1950, T. 2, z. 2, s. 107-122.
Przyczynek do teorii płyt ciągłych
Nowacki, Witold. Przyczynek do teorii płyt ciągłych. W: Naukowe osiągnięcia mechaniki w walce o postęp w budownictwie. Cz. III, z. I, z materiałów nadesłanych na Zjazd Naukowy PZITB w Gdańsku 1-4 grudnia 1949 r.. Gdańsk-Wrocław: Wydaw. Ministerstwa Budownictwa, [ok. 1950], s. III-12-III-27. Wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa Nr 37.
Stateczność podłużnie i poprzecznie ściskanej płyty ciągłej
Nowacki, Witold. Stateczność podłużnie i poprzecznie ściskanej płyty ciągłej. W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych prof. dr inż. M. T. Hubera z okazji 50-lecia pracy naukowej. Gdańsk: Politechnika, 1950, s. 305-316.
Sur les problemes de la stabilite d'une plaque orthotrope
Nowacki, Witold. Sur les problemes de la stabilite d'une plaque orthotrope. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1950, T. 2, z. 3, s. 169-182.
Z zagadnień stateczności płyt prostokątnych
Nowacki, Witold. Z zagadnień stateczności płyt prostokątnych. W: Naukowe osiągnięcia mechaniki w walce o postęp w budownictwie. Cz. III, z. I z materiałów nadesłanych na Zjazd Naukowy PZITB w Gdańsku 1-4 grudnia 1949 r.. Gdańsk-Wrocław: Wydaw. Ministerstwa Budownictwa, [ok. 1950], s. III-28-III-39. Wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa Nr 37.
1951
Płyty prostokątne o mieszanych warunkach brzegowych
Nowacki, Witold. Płyty prostokątne o mieszanych warunkach brzegowych. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1951, T. 3, z. 3-4, s. 419-435.
Pasmo płytowe ortotropowe. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. Pasmo płytowe ortotropowe. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1951, T. 3, z. 3-4, s. 259-270.
Teoria płyt
Nowacki, Witold. Teoria płyt. Przegląd Mechaniczny. 1951, R. 10, z. 6, s. 164-166.
Zastosowanie całki Fouriera do teorii płyt ortotopowych
Nowacki, Witold; Turski, S. : Zastosowanie całki Fouriera do teorii płyt ortotopowych. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1951, T. 3, z. 2, s. 89-97.
Z zastosowań rachunku różnic skończonych w mechanice budowli
Nowacki, Witold. Z zastosowań rachunku różnic skończonych w mechanice budowli. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1951, T. 3, z. 3-4, s. 483-512.
1953
Drgania własne i wyboczenie płyt prostokątnych podpartych swobodnie na obwodzie i punktowo w obrębie płyty
Nowacki, Witold. Drgania własne i wyboczenie płyt prostokątnych podpartych swobodnie na obwodzie i punktowo w obrębie płyty. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1953, T. 5, z. 3, s. 437-454.
Influence surfaces of plates shaped as sectors of a circular ring
Nowacki, Witold; Mossakowski, J.: Influence surfaces of plates shaped as sectors of a circular ring. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1953, vol. 1, nr 3, s. 89-95.
On certain cases of torsion of bars. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences
Nowacki, Witold. On certain cases of torsion of bars. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1953, vol. 1, nr 1-2, s. 18-23.
O pewnych przypadkach skręcania prętów
Nowacki, Witold. O pewnych przypadkach skręcania prętów. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1953, T. 5, z. 1, s. 21-46.
O wyznaczaniu naprężeń i odkształceń w ciele sprężystym o izotropii poprzecznej
Nowacki, Witold. O wyznaczaniu naprężeń i odkształceń w ciele sprężystym o izotropii poprzecznej. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1953, T. 5, z. 4, s. 545-556.
Płyty prostokątne o mieszanych warunkach brzegowych (II)
Nowacki, Witold. Płyty prostokątne o mieszanych warunkach brzegowych (II). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1953, T. 5, z. 2, s. 193-220.
Powierzchnie wpływowe płyt o konturze w postaci wycinka pierścienia kołowego
Nowacki, Witold; Mossakowski, J.: Powierzchnie wpływowe płyt o konturze w postaci wycinka pierścienia kołowego. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1953, T. 5, z. 2, s. 237-272.
The problem of rectangular plates with mixed boundary conditions
Nowacki, Witold. The problem of rectangular plates with mixed boundary conditions. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1953, vol. 1, nr 1-2, s. 10-14.
1954
Beitrag zur theorie der orthotropen platten
Nowacki, Witold. Beitrag zur theorie der orthotropen platten. Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1954, vol.8, nr 1-2, s.109-128.
Drgania własne i wyboczenie płyty prostokątnej na obwodzie całkowicie utwierdzonej
Nowacki, Witold. Drgania własne i wyboczenie płyty prostokątnej na obwodzie całkowicie utwierdzonej. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1954, T. 6, z. 4, s. 657-663.
Dziesięciolecie rozwoju konstrukcji inżynierskich w Polsce Ludowej
Mutermilch, J.; Nowacki, Witold; Olszak, W.: Dziesięciolecie rozwoju konstrukcji inżynierskich w Polsce Ludowej. Inżynieria i Budownictwo. 1954, R. 11, nr 7, s. 198-201.
Naprężenia cieplne w ciałach anizotropowych (I)
Nowacki, Witold. Naprężenia cieplne w ciałach anizotropowych (I). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1954, T. 6, z. 3, s. 481-492.
Stateczność płyt prostokątnych wzmocnionych żebrami
Nowacki, Witold. Stateczność płyt prostokątnych wzmocnionych żebrami. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1954, T. 6, z. 2, s. 317-342.
Statyka rusztów płaskich
Nowacki, Witold. Statyka rusztów płaskich. Rozprawy Inżynierskie. 1954, T. 2, z. 1, s. 143-187.
The stability of rectangular plates with ribs
Nowacki, Witold. The stability of rectangular plates with ribs. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1954, vol. 2, nr 2, s. 85-90.
The stress function in three-dimensional problems concerning an elastic body characterized by transverse isotropy
Nowacki, Witold. The stress function in three-dimensional problems concerning an elastic body characterized by transverse isotropy. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1954, vol. 2, nr1, s. 21-25.
Uber einige Falle der Verdrehung (Torsion) von Staben
Nowacki, Witold. Uber einige Falle der Verdrehung (Torsion) von Staben. Maschinenbautechnik. Technisch-Wissenschaftliche Zeitschrift fur Werkzeugmaschinen-, Schwermaschinen-, Kraft- und Arbeitsmaschinen- Sowie Spezialmaschinenbau. 1954, nr 7, s. 375-382.
Zagadnienia statyki i dynamiki płyt wzmocnionych żebrami
Nowacki, Witold. Zagadnienia statyki i dynamiki płyt wzmocnionych żebrami. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1954, T. 6, z. 4, s. 601-638.
Z zagadnień teorii rusztów płaskich (I). Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. Z zagadnień teorii rusztów płaskich (I). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1954, T. 6, z. 1, s. 101-138.
1955
O pewnych zagadnieniach brzegowych teorii sprężystości. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. O pewnych zagadnieniach brzegowych teorii sprężystości. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1955, T. 7, z. 4, s. 483-502.
Stateczność rusztów wzmocnionych płytą.
Nowacki, Witold; Kacner, Artur. Stateczność rusztów wzmocnionych płytą. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1955, T.1, z.1-2, s.5-51.
Wyboczenie i drgania własne powłoki walcowej
Nowacki, Witold. Wyboczenie i drgania własne powłoki walcowej. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1955, T. 7, z. 1, s. 111-131.
Zagadnienia dynamiki i stateczności płyty prostokątnej o nieciągłych warunkach brzegowych
Nowacki, Witold. Zagadnienia dynamiki i stateczności płyty prostokątnej o nieciągłych warunkach brzegowych. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1955, T. 7, z. 2, s. 266-284.
1956
Naprężenia cieplne w powłokach walcowych (1)
Nowacki, Witold. Naprężenia cieplne w powłokach walcowych (1). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1956, T. 8, z. 1, s. 69-83.
Naprężenia montażowe w płytach. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. Naprężenia montażowe w płytach. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1956, T. 8, z. 2, s. 215-232.
Płyta kołowa na obwodzie częściowo utwierdzona zupełnie i częściowo swobodnie podparta. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold; Olesiak, Z.: Płyta kołowa na obwodzie częściowo utwierdzona zupełnie i częściowo swobodnie podparta. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1956, T. 8, z. 2, s. 233-255.
Some problems of structural analysis of plates with mixed boundary conditions
Kaliski, Sylwester;Nowacki, Witold. Some problems of structural analysis of plates with mixed boundary conditions. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1956, T. 8, z. 4, s. 413-448.
Stateczność powłoki walcowej wzmocnionej żebrami
Nowacki, Witold; Olesiak, Z.: Stateczność powłoki walcowej wzmocnionej żebrami. Rozprawy Inżynierskie. 1956, T. 4, z. 1, s. 4-22.
The state of stress in a thin plate due to the action of sources of heat
Nowacki, Witold. The state of stress in a thin plate due to the action of sources of heat. Memoires. 1956, vol. 16, s. 373-398.
Z zagadnień stateczności powłoki walcowej
Nowacki, Witold. Z zagadnień stateczności powłoki walcowej. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1956, T. 8, z. 4, s. 705-724.
Z zagadnień stateczności prętów prostych i rusztów płaskich.
Nowacki, Witold. Z zagadnień stateczności prętów prostych i rusztów płaskich. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1956, T.2, z.4, s.359-380.
1957
A boundary problem of heat conduction
Nowacki, Witold. A boundary problem of heat conduction. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1957, vol. 5, nr 4, s. 205-212.
A dynamical problem of thermoelasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. A dynamical problem of thermoelasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 3, s. 325-334.
A plane distortion problem
Nowacki, Witold. A plane distortion problem. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 4, s. 417-438.
A quasi-stationary thermo-elastic problem in three dimensions
Nowacki, Witold. A quasi-stationary thermo-elastic problem in three dimensions. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1957, vol. 5, nr 3, s. 155-163.
A three-dimensional thermoelastic problem with discontinuous boundary conditions
Nowacki, Witold. A three-dimensional thermoelastic problem with discontinuous boundary conditions. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 3, s. 319-324.
Certain stability problems of rectangular plates
Nowacki Witold, Sokołowski, Marek. Certain stability problems of rectangular plates. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 2, s. 109-124.
O pewnym quasi-ustalonym zagadnieniu termosprężystości
Nowacki, Witold. O pewnym quasi-ustalonym zagadnieniu termosprężystości. Rozprawy Inżynierskie. 1957, T. 5, z. 3, s. 499-509.
O pewnym ustalonym zagadnieniu przestrzennym termosprężystości
Nowacki, Witold. O pewnym ustalonym zagadnieniu przestrzennym termosprężystości. Rozprawy Inżynierskie. 1957, T. 5, z. 3, s. 489-497.
Stan naprężenia w grubej płycie kołowej, wywołany działaniem pola temperatury.
Nowacki, Witold. Stan naprężenia w grubej płycie kołowej, wywołany działaniem pola temperatury. Archiwum Inżynierii Lądowej, 1957, T.3, z.4, s.373-390.
Stan naprężenia w przestrzeni sprężystej wywołany działaniem źródła ciepła zmieniającego się w czasie w sposób harmoniczny
Nowacki, Witold. Stan naprężenia w przestrzeni sprężystej wywołany działaniem źródła ciepła zmieniającego się w czasie w sposób harmoniczny. Rozprawy Inżynierskie. 1957, T. 5, z. 3, s. 511-521.
Stan naprężenia w tarczach wywołany działaniem źródeł ciepła
Nowacki, Witold. Stan naprężenia w tarczach wywołany działaniem źródeł ciepła. Archiwum Budowy Maszyn. 1957, T. IV, z. 2, s. 121-152.
Stan naprężeń wywołany w półprzestrzeni sprężystej działaniem chwilowego źródła ciepła
Nowacki, Witold. Stan naprężeń wywołany w półprzestrzeni sprężystej działaniem chwilowego źródła ciepła. Archiwum Budowy Maszyn [CDROM]. 1957, T. IV, z. 4, s. 413-425.
Stan naprężeń wywołany w przestrzeni sprężystej działaniem chwilowego źródła ciepła
Nowacki, Witold. Stan naprężeń wywołany w przestrzeni sprężystej działaniem chwilowego źródła ciepła. Archiwum Budowy Maszyn [CDROM]. 1957, T. IV, z. 3, s. 285-305.
State of stress in an infinite and semi-infinite elastic space due to an instantaneous source of heat
Nowacki, Witold. State of stress in an infinite and semi-infinite elastic space due to an instantaneous source of heaT. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1957, vol. 5, nr 2, s. 77-86.
The state of stress in an elastic semi-space due to an instantaneous source of heaT
Nowacki, Witold. The state of stress in an elastic semi-space due to an instantaneous source of heaT. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1957, vol. 5, nr 3, s. 165-173.
The state of stress in an elastic space due to a source of heat varying harmonically in function of time
Nowacki, Witold. The state of stress in an elastic space due to a source of heat varying harmonically in function of time. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1957, vol. 5, nr 3, s. 145-154.
The stresses in a thin plate due to a nucleus of thermoelastic strain
Nowacki, Witold. The stresses in a thin plate due to a nucleus of thermoelastic strain. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 1, s. 89-106.
Two steady-state thermoelastic problems
Nowacki, Witold. Two steady-state thermoelastic problems. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1957, T. 9, z. 5, s. 579-592.
1958
Bulletin_Academie_Polonaise_1958_n6_str308_319.pdf
Ignaczak, Józef; Nowacki, Witold. Two cases of discontinuous temperature field in an elastic space and semi-space. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1958, vol. 6, nr 6, s. 308-319.
Non-steady state thermal stresses in an infinite cylinder of rectangular or circular cross-section
Nowacki, Witold. Non-steady state thermal stresses in an infinite cylinder of rectangular or circular cross-section. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1958, vol. 6, nr 6, s. 321-326.
Some stability problems of cylindrical shells
Nowacki, Witold. Some stability problems of cylindrical shells. W: Proceedings of the second symposium on concrete shell roof construction, 1-3 July 1957. Oslo: Teknisk Ukeblad, [ok. 1958], s. 232-241.
Thermal stresses in transversally isotropic bodies
Mossakowska, Z. ; Nowacki, Witold. Thermal stresses in transversally isotropic bodies. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1958, T. 10, z. 4, s. 569-603.
The state of stress in an elastic slab due to a steady heat source
Nowacki, Witold. The state of stress in an elastic slab due to a steady heat source. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1958, vol. 6, nr 6, s. 301-308.
1959
Free vibration and buckling of a rectangular plate with all the edges clamped
Nowacki, Witold. Free vibration and buckling of a rectangular plate with all the edges clamped. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1959, vol. 7, nr 4, s. 249-256.
O nekotorych prostranstvennych zadacach termouprugosti
Nowacki, Witold. O nekotorych prostranstvennych zadacach termouprugosti. Prikladnaja matematika i mechanika. 1959, vol. 23, nr 3, s. 456-567.
Propagation of thermoelastic waves in plates
Nowacki, Witold; Sokołowski, Marek. Propagation of thermoelastic waves in plates. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 6, s. 715-727.
Some Dynamic problems of thermoelasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej
Nowacki, Witold. Some Dynamic problems of thermoelasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 2, s. 259-283.
Stress propagation in an infinite viscoelastic body produced by a time-variable point force
Nowacki, Witold. Stress propagation in an infinite viscoelastic body produced by a time-variable point force. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 6, s. 737-750.
Thermal stresses due to the action of heat sources in a viscoelastic space
Nowacki, Witold. Thermal stresses due to the action of heat sources in a viscoelastic space. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 1, s. 111-125.
Thermal stresses in orthotropic plates
Nowacki, Witold. Thermal stresses in orthotropic plates. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1959, vol. 7, nr 1, s. 1-6.
Thermal stress propagation in visco-elastic bodies (I)
Nowacki, Witold. Thermal stress propagation in visco-elastic bodies (I). Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1959, vol. 7, nr 4, s. 257-263.
Thermal stress propagation in visco-elastic bodies. II
Nowacki, Witold. Thermal stress propagation in visco-elastic bodies. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1959, vol. 7, nr 7-8, s. 459-467.
Transient thermal stresses in viscoelastic bodies (I)
Nowacki, Witold. Transient thermal stresses in viscoelastic bodies (I). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 5, s. 649-669.
Two one-dimensional problems of thermoelasticity
Nowacki, Witold. Two one-dimensional problems of thermoelasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1959, vol. 11, nr 3, s. 333-346.
Ustalone naprężenia cieplne w płytach
Nowacki, Witold. Ustalone naprężenia cieplne w płytach. Rozprawy Inżynierskie. 1959, T. 7, z. 1, s. 3-24.
Zagadnienia jednoczesnego zginania i ściskania, stateczności i drgań pasma płytowego i płyty prostokątnej
Nowacki, Witold. Zagadnienia jednoczesnego zginania i ściskania, stateczności i drgań pasma płytowego i płyty prostokątnej. W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych profesora doktora inżyniera Witolda Wierzbickiego. Warszawa: PWN, 1959, s. 157-184.
Zasady i tryb opracowania perspektywicznego planu rozwoju nauki polskiej na lata 1965-1975 oraz 5-letniego planu badań naukowych
Nowacki, Witold. Zasady i tryb opracowania perspektywicznego planu rozwoju nauki polskiej na lata 1965-1975 oraz 5-letniego planu badań naukowych. Nauka Polska. 1959, R. 7, nr 3 (27), s. 1-16.
1960
Transient thermal stresses in viscoelastic plates and shells
Nowacki, Witold. Transient thermal stresses in viscoelastic plates and shells. W: Proceedings of the second international congress in the aeronautical sciences, Zurich 12-16 September 1960, Vol. 4. Advances in aeronautical sciences. London-New York: Pergamon Press, 1962, s. 947-969.
Ustalone naprężenia w walcu ortotropowym oraz w tarczy ortotropowej
Nowacki, Witold. Ustalone naprężenia w walcu ortotropowym oraz w tarczy ortotropowej. Rozprawy Inżynierskie. 1960, T. 8, z. 3, s. 567-579.
Z doświadczeń i prac nad ogólnopaństwowymi planami badań naukowych
Groszkowski, Janusz; Nowacki, Witold. Z doświadczeń i prac nad ogólnopaństwowymi planami badań naukowych. Nauka Polska. 1960, R. VIII, nr 4, s. 1-24.
1961
A plane dynamic distortion problem in stresses
Nowacki, Witold. A plane dynamic distortion problem in stresses. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 5, s. 277-282.
Application of difference equations in structural mechanics
Nowacki, Witold. Application of difference equations in structural mechanics. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 4, s. 257-262.
Application of difference equations in structural mechanics. II
Nowacki, Witold. Application of difference equations in structural mechanics. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 8, s. 501-507.
Application of difference equations in the theory of plates (I)
Nowacki, Witold. Application of difference equations in the theory of plates (I). Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1961, vol. 13, nr 4, s. 479-510.
Ausbreitung der Warmespannungen in viskoelastischen Korpern. Osterreichisches Ingenieur - Archiv
Nowacki, Witold. Ausbreitung der Warmespannungen in viskoelastischen Korpern. Osterreichisches Ingenieur - Archiv. 1961, Bd.XV, s. 115-129.
Dynamic Distortion Problem. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences
Nowacki, Witold. Dynamic Distortion Problem. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 5, s. 271-276.
On some dynamical problems of thermoelasticity
Nowacki, Witold. On some dynamical problems of thermoelasticity. W: Problems of continuum mechanics. Contributions in honor of the seventieth birthday of academician N.I. Muskhelishvili, 16th February 1961.. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1961, s. 291-305.
On the treatment of the two-dimensional coupled thermoelastic problems in terms of stresses
Nowacki, Witold. On the treatment of the two-dimensional coupled thermoelastic problems in terms of stresses. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 3, s. 155-161.
Some problems of rectangular plates
Nowacki, Witold. Some problems of rectangular plates. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 4, s. 247-256.
The plane dynamic problem of thermoelasticity
Ignaczak, Józef; Nowacki, Witold. The plane dynamic problem of thermoelasticity. Proceedings of Vibration Problems. 1961, vol. 2, nr 4, s. 355-376.
The plane non-coupled dynamic problem of thermoelasticity
Nowacki, Witold. The plane non-coupled dynamic problem of thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 7, s. 427-433.
The problem of concentration of periodic thermal stresses at cylindrical holes and spherical cavities in uniform plane heat flow
Ignaczak, Józef; Nowacki, Witold. The problem of concentration of periodic thermal stresses at cylindrical holes and spherical cavities in uniform plane heat flow. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1961, vol. 13, nr 6, s. 841-849.
The three-dimensional dynamic problem of thermoelasticty
Nowacki, Witold. The three-dimensional dynamic problem of thermoelasticty. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1961, vol. 9, nr 7, s. 419-426.
Transversal vibration of a plate, produced by heating
Ignaczak, Józef; Nowacki, W. Transversal vibration of a plate, produced by heating. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1961, vol. 13, nr 5, s. 651-667.
1962
Approximate solution of the problem of bending of plates with mixed boundary conditions
Nowacki, Witold. Approximate solution of the problem of bending of plates with mixed boundary conditions. Paper No. 21. W: Symposium on the use of computers in civil engineering: October 1-5 1962, Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Lisbon, Portugal . [Lisbon: LNEC], 1962, s. 21.1-21.16.
Combined elastic and electromagnetic waves produced by thermal shock in the case of a medium of finite electric conductivity
Kaliski, S. ; Nowacki, Witold. Combined elastic and electromagnetic waves produced by thermal shock in the case of a medium of finite electric conductivity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1962, vol. 10, nr 4, s. 159-169.
Excitation of mechanical-electromagnetic waves induced by a thermal shock
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Excitation of mechanical-electromagnetic waves induced by a thermal shock. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1962, vol. 10, nr 1, s. 25-33.
Formulation of a boundary problem of the theory of elasticity with mixed boundary conditions
Nowacki, Witold. Formulation of a boundary problem of the theory of elasticity with mixed boundary conditions. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1962, vol. 10, nr 2, s. 71-78.
Kierunki rozwoju termosprężystości
Nowacki, Witold. Kierunki rozwoju termosprężystości. Rozprawy Inżynierskie. 1962, T. 10, z. 3, s. 411-430.
Sur certains problemes dynamiques de la thermoélasticité
Nowacki, Witold. Sur certains problemes dynamiques de la thermoélasticité. Warszawa: PWN, 1962, s. 3-22. Academie Polonaise des Sciences. Centre Scientifique a Paris. Confeences, Fascicule 37.
Thermal stress propagation in visco-elastic bodies
Nowacki, Witold. Thermal stress propagation in visco-elastic bodies. W: Applied mechanics. Proceedings of the tenth international congress of applied mechanics. Stresa (Italy), 1960. Ed. F.Frolla; W.T. Koiter. Amsterdam: Elsevier, 1962, s. 321-323.
The sommerfeld radiation conditions for coupled problems of thermoelasticity
Ignaczak, Józef; Nowacki, Witold. The sommerfeld radiation conditions for coupled problems of thermoelasticity. Examples of coupled stress and temperature concentration at cylindrical and spherical cavities. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1962, vol. 14, nr 1, s. 3-14.
Two-dimensional problem of magnetothermoelasticity. I
Nowacki, Witold. Two-dimensional problem of magnetothermoelasticity. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1962, vol. 10, nr 12, s. 485-493.
Związki nauki z życiem
Nowacki, Witold. Związki nauki z życiem. Nauka Polska. 1962, R. 10, nr 2 (38), s. 19-30.
1963
Nouveaux courants dans les recherches portant sur la thermoelasticite
Nowacki, Witold. Nouveaux courants dans les recherches portant sur la thermoelasticite.. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1963, 24 s. Accademia Polacca di Scienze e Lettere, Biblioteca di Roma, Conferenze, Fascicolo 21.
The plane problem of magnetothermoelasticity. II
Nowacki, Witold. The plane problem of magnetothermoelasticity. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1963, vol. 11, nr 1, s. 1-8.
1964
Green functions for an thermoelastic medium
Nowacki, Witold. Green functions for an thermoelastic medium. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 6, s. 315-322.
Green functions for the thermoelastic medium. II
Nowacki, Witold. Green functions for the thermoelastic medium. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 9, s. 465-472.
Mixed Boundary problems in heat conduction
Nowacki, Witold. Mixed Boundary problems in heat conduction. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 2, s. 115-122.
Mixed boundary problems of elastodynamics
Nowacki, Witold. Mixed boundary problems of elastodynamics. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 3, s. 169-175.
Mixed boundary-value problems in heat conduction
Nowacki, Witold. Mixed boundary-value problems in heat conduction. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1964, vol. 16, nr 4, s. 865-884.
Mixed boundary-value problems of elastodynamics
Nowacki, Witold. Mixed boundary-value problems of elastodynamics. Proceedings of Vibration Problems. 1964, vol. 5, nr 3, s. 161-177.
Mixed boundary value problems of thermoelasticity
Nowacki, Witold. Mixed boundary value problems of thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 11, s. 541-547.
Propagation of magnetoelastic disturbances in viscoelastic bodies
Kaliski, Sylwester; Nowacki, Witold. Propagation of magnetoelastic disturbances in viscoelastic bodies. W: Stress waves in anelastic solids. Symposium held at Brown University, Providence, R. I., April 3-5, 1963. Ed. Herbert Kolsky; William Prager. Berlin: Springer-Verlag, 1964, s. 43-53.
Some dynamic problems of thermoelasticity (II)
Nowacki, Witold. Some dynamic problems of thermoelasticity (II). Proceedings of Vibration Problems. 1964, vol. 5, nr 4, s. 249-262.
Thermal stresses in elastic and viscoelastic shells
Nowacki, Witold. Thermal stresses in elastic and viscoelastic shells. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1964, vol. 12, nr 11a (Suplement), s. 40-41. Problemes non-classiques des voiles minces. Symposium IASS, Varsovie, 1963.
Thermal stresses in shells
Nowacki, Witold. Thermal stresses in shells. W: Non-classical shell problems. Proceedings symposium, Warszawa, September 2-5, 1963. Ed. W.Olszak [et al.]. Warszawa: PWN, 1964, s. 1-18.
1965
A reciprocity theorem for coupled mechanical and thermoelectric fields in piezoelectric crystals
Nowacki, Witold. A reciprocity theorem for coupled mechanical and thermoelectric fields in piezoelectric crystals. Proceedings of Vibration Problems. 1965, vol. 6, nr 1, s. 3-12.
Certain dynamic problems of thermoelasticity. III
Nowacki, Witold. Certain dynamic problems of thermoelasticity. III. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 7, s. 409-418.
Dynamiczne zagadnienia termosprężystości
Nowacki, Witold. Dynamiczne zagadnienia termosprężystości. Mechanika Teoretyczna i Stosowana. 1965, T. 3, z. 3, s. 3-49.
Green functions for a thermoelastic medium. III
Nowacki, Witold. Green functions for a thermoelastic medium. III. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 4, s. 227-234.
Osobliwe równania całkowe termosprężystości
Ignaczak, Józef; Nowacki, Witold. Osobliwe równania całkowe termosprężystości. Rozprawy Inżynierskie. 1965, T. 13, z. 4, s. 655-670.
Podstawowe założenia do planu badań oraz rozwoju placówek naukowych PAN w latach 1966-1970
Nowacki, Witold. Podstawowe założenia do planu badań oraz rozwoju placówek naukowych PAN w latach 1966-1970. Nauka Polska. 1965, R. 13, nr 2 (56), s. 1-15.
Problem of linear coupled magneto-thermoelasticity I
Nowacki, Witold. Problem of linear coupled magneto-thermoelasticity I. Energetic theorem and uniqueness theorem of solutions. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 4, s. 235-240.
Problem of linear coupled magneto-thermo-elasticity. II
Nowacki, Witold. Problem of linear coupled magneto-thermo-elasticity. II. Variational formulation for magneto-thermo-elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 6, s. 331-336.
The reciprocity theorem in magneto-thermo-elasticity. I
Kaliski, S. ; Nowacki, Witold. The reciprocity theorem in magneto-thermo-elasticity. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 2, s. 67-73.
The reciprocity theorem of magneto-thermo-elasticity. II
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. The reciprocity theorem of magneto-thermo-elasticity. II. Real conductors. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 7, s. 377-384.
Twierdzenie o wzajemności dla rzeczywistych, anizotropowych przewodników w termo-magneto-sprężystości
Kaliski, Sylwester; Nowacki, Witold. Twierdzenie o wzajemności dla rzeczywistych, anizotropowych przewodników w termo-magneto-sprężystości. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego. 1965, R. 14, nr 11, s. 3-10.
Two-dimensional problem of magnetothermoelasticity III
Nowacki, Witold. Two-dimensional problem of magnetothermoelasticity III. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1965, vol. 13, nr 5, s. 305-312.
1966
Aktualne zagadnienia działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska
Nowacki, Witold. Aktualne zagadnienia działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1966, R. 14, nr 5 (65), s. 1-12.
Couples-stresses in the theory of thermoelasticity. I
Nowacki, Witold. Couples-stresses in the theory of thermoelasticity. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1966, vol. 14, nr 2, s. 97-106.
Couple-stresses in the theory of thermoelasticity. II
Nowacki, Witold. Couple-stresses in the theory of thermoelasticity. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1966, vol. 14, nr 3, s. 203-212.
Couple-stresses in the theory of thermoelasticity. III
Nowacki, Witold. Couple-stresses in the theory of thermoelasticity. III. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1966, vol. 14, nr 8, s. 505-513.
Green's functions for an thermoelastic medium (quasi-static problem)
Nowacki, Witold: Green's functions for an thermoelastic medium (quasi-static problem). Buletinul Institutului Politehnic din Iasi. Serie 1 Noua. Matematici, Mecanica Teoretica, Fizica. 1966, T. XII, Fasc. 3-4, s. 83-92.
Komitety naukowe PAN - zadania, sieć i skład
Nowacki, Witold. Komitety naukowe PAN - zadania, sieć i skład. Nauka Polska. 1966, R. 14, nr 3 (63), s. 1-5.
Quelques theoremes de la thermoelasticite
Nowacki, Witold. Quelques theoremes de la thermoelasticite. Revue Roumaine des Sciences Techniques. Serie de Mecanique appliquee. 1966, T. 11, nr 5, s. 1173-1183.
Singular integral equations of thermoelasticity
Ignaczak, J.; Nowacki, Witold. Singular integral equations of thermoelasticity. International Journal of Engineering Science. 1966, vol. 4, nr 1, s. 53-68.
Thermoelastic distortion problems. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences
Nowacki, Witold. Thermoelastic distortion problems. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1966, vol. 14, nr 3, s. 213-223.
The theorem on reciprocity for real anisotropic conductors in thermo-magneto-elasticity
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. The theorem on reciprocity for real anisotropic conductors in thermo-magneto-elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1966, vol. 14, nr 3, s. 169-174.
1967
Dynamical problems of thermoelasticity
Nowacki, Witold. Dynamical problems of thermoelasticity. W: Problems of thermoelasticity. Main papers for VIII th European Mechanics Colloquium, October 2 to 5, 1967, Jabłonna near Warsaw, Poland. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakł. Narod. im. Ossolińskich,1967, s. 53-145.
Momentye naprjazenija v termouprugosti
Nowacki, Witold. Momentye naprjazenija v termouprugosti. Prikladnaja mechanika. 1967, T. III, nr 1, s. 3-17.
On the completeness of stress functions in thermoelasticity
Nowacki, Witold. On the completeness of stress functions in thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1967, vol. 15, nr 9, s. 583-591.
Realizacja zadań Polskiej Akademii Nauk w 1966 r.
Nowacki, Witold. Realizacja zadań Polskiej Akademii Nauk w 1966 r. Nauka Polska. 1967, R. 15, nr 4 (70), s. 1-14.
Some theorems of asymmetric thermoelasticity
Nowacki, Witold. Some theorems of asymmetric thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1967, vol. 15, nr 5, s. 289-296.
The problem of the theory of thermal stresses
Nowacki, Witold. The problem of the theory of thermal stresses. W: Problems of thermoelasticity. Main papers for VIII th European Mechanics Colloquium, October 2 to 5, 1967, Jabłonna near Warsaw, Poland. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakł. Narod. im. Ossolińskich,1967, s. 5-52.
Thermal excitations in coupled fields
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Thermal excitations in coupled fields. W: Problems of thermoelasticity. Main papers for VIII th European Mechanics Colloquium, October 2 to 5, 1967, Jabłonna near Warsaw, Poland. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakł. Narod. im. Ossolińskich,1967, s. 188-228.
Twierdzenie o zupełności funkcji naprężeń w termosprężystości
Nowacki, Witold. Twierdzenie o zupełności funkcji naprężeń w termosprężystości. Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki. 1967, nr 1,s. 1-16.
1968
Couple-stresses in the theory of thermoelasticity
Nowacki, Witold. Couple-stresses in the theory of thermoelasticity. W: Irreversible aspects of continuum mechanics and transfer of physical characterisctics in moving fluids. IUTAM Symposia Vienna 1966. Ed. H. Parkus; L.I.Sedov. Wien: Springer-Verlag, 1968, s. 259-278.
Green functions for micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Green functions for micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1968, vol. 16, nr 11-12, s. 555-563.
Green functions for micropolar thermoelasticity
Nowacki, Witold. Green functions for micropolar thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1968, vol. 16, nr 11-12, s. 565-574.
Kierunki rozwojowe i zadania badawcze w dziedzinie mechaniki ciała stałego
Nowacki, Witold. Kierunki rozwojowe i zadania badawcze w dziedzinie mechaniki ciała stałego. Mechanika Teoretyczna i Stosowana. 1968, T. 6, z. 3, s. 251-258.
Naprężenia momentowe w termosprężystości
Nowacki, Witold. Naprężenia momentowe w termosprężystości. Rozprawy Inżynierskie. 1968, T. 16, z. 4, s. 441-471.
On the completeness of stress functions in asymmetric elasticity
Nowacki, Witold. On the completeness of stress functions in asymmetric elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1968, vol. 16, nr 7, s. 309-315.
Podstawowe kierunki działalności Polskiej Akademii Nauk
Nowacki, Witold. Podstawowe kierunki działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1968, R. XVI, nr 4, s. 1-13.
Propagation of rotation waves in asymmetric elasticity
Nowacki, witold. Propagation of rotation waves in asymmetric elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1968, vol. 16, nr 10, s. 493-502.
Rozwój teorii wytrzymałości materiałów w Polsce
Nowacki, Witold. Rozwój teorii wytrzymałości materiałów w Polsce. Mechanika Teoretyczna i Stosowana. 1968, T. 6, z. 4, s. 407-416.
Thermoelastic wave-motions in an infinite body
Nowacki, Witold. Thermoelastic wave-motions in an infinite body. Proceedings of Vibration Problems. 1968, vol. 9, nr 3, s. 207-220.
Twierdzenia wariacyjne niesymetrycznej termosprężystości
Nowacki, Witold. Twierdzenia wariacyjne niesymetrycznej termosprężystości. W: Zagadnienia maszyn przepływowych; wydawnictwo z okazji 40-lecia działalności naukowej profesora Roberta Szewalskiego. Problems of fluid-flow machines; jubilee edition commemorating forty years of scientific activity professor Robert Szewalski.Warszawa: PWN, 1968, s. 571-588.
Twierdzenie całkowe dla falowego równania przewodnictwa cieplnego
Kaliski, Sylwester; Nowacki, Witold. Twierdzenie całkowe dla falowego równania przewodnictwa cieplnego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego. 1968, R. 17, nr 11, s. 15-24.
1969
Formulae for overall thermoelastic deformation in a micropolar body
Nowacki, Witold. Formulae for overall thermoelastic deformation in a micropolar body. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 4, s. 257-262.
Generalized love's functions in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Generalized love's functions in micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 4, s. 247-255.
Generation of waves in an infinite micropolar elastic solid body
Nowacki, W. K.: Generation of waves in an infinite micropolar elastic solid body. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 2, s. 83-90.
Generation of waves in an infinite micropolar elastic solid body I
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: Generation of waves in an infinite micropolar elastic solid body I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 2, s. 75-82.
Green functions for micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Green functions for micropolar elasticity. Proceedings of Vibration Problems. 1969, vol. 10, nr 1, s. 3-19.
Integral theorems for the wave-type heat conductivity equation
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Integral theorems for the wave-type heat conductivity equation. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 6, s. 305-314.
On certain thermoelastic problems in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. On certain thermoelastic problems in micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 5, s. 273-279.
On the completeness of potentials in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. On the completeness of potentials in micropolar elasticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1969, vol. 21, nr 2, s. 107-122.
Płaskie zagadnienia termosprężystości
Nowacki, Witold. Płaskie zagadnienia termosprężystości. W: XV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN I Komitetu Nauki PZITB. Poznań - 1969 - Krynica. Referaty i Komunikaty. T. 1. [Poznań: s.n., ca 1969] (Poznań: Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej), s. 123-133.
Problems of thermoelasticity
Nowacki, Witold. Problems of thermoelasticity. W: Progress in thermoelasticity. VIIIth European Mechanics Colloquium. Warszawa 1967. Ed. W. K. Nowacki. Warszawa: PWN, 1969, s. 9-61.
Propagation of elastic waves in a micropolar cylinder. I
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: Propagation of elastic waves in a micropolar cylinder. I. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 1, s. 39-47.
Propagation of elastic waves in a micropolar cylinder. II
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: Propagation of elastic waves in a micropolar cylinder. II. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 1, s. 49-56.
Propagation of monochromatic waves in an infinite micropolar elastic plate
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: Propagation of monochromatic waves in an infinite micropolar elastic plate. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1969, vol. 17, nr 1, s. 29-37.
The axially symmetrical lamb's problem in a semi-infinite micropolar elastic solid
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: The axially symmetrical lamb's problem in a semi-infinite micropolar elastic solid. Proceedings of Vibration Problems. 1969, vol. 10, nr 2, s. 97-112.
The generation of waves in an infinite micropolar elastic solid
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: The generation of waves in an infinite micropolar elastic solid. Proceedings of Vibration Problems. 1969, vol. 10, nr 2, s. 169-191.
The plane lamb problem in a semi-infinite micropolar elastic body
Nowacki, Witold; Nowacki, W. K.: The plane lamb problem in a semi-infinite micropolar elastic body. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1969, vol. 21, nr 3, s. 241-260.
Thermal excitations in coupled fields
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Thermal excitations in coupled fields. W: Progress in thermoelasticity. VIIIth European Mechanics Colloquium, Warszawa 1967. Ed. W.K. Nowacki. Warszawa: PWN, 1969, s. 83-101.
Thermoelastic waves in an unbounded medium
Nowacki, Witold. Thermoelastic waves in an unbounded medium. W: Problems of hydrodynamics and ontinuum mechanics. Contributions in honor of the sixtieth birthday of academician L.I. Sedov, 14th November 1967. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1969, s. 531-544.
1970
Dinamiceske problemy nesimmetricnoj uprugosti
Nowacki, Witold. Dinamiceske problemy nesimmetricnoj uprugosti. Prikladnaja Mechanika. 1970, T. VI, nr 4, s. 31-50.
Les problemes dynamiques d'elasticite asymetrique
Nowacki, Witold. Les problemes dynamiques d'elasticite asymetrique. Warszawa: PWN, 1970, 25 s. Academie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique a Paris, Conferences, 80.
Miejsce nauki w socjalistycznym społeczeństwie przyszłości
Nowacki, Witold; Chrupek, Zbigniew; Kalabiński, Stanisław [et al.]. Miejsce nauki w socjalistycznym społeczeństwie przyszłości. Nauka Polska. 1970, R. XVIII, nr 4, s. 5-24.
The plane problem of micropolar thermoelasticity
Nowacki, Witold. The plane problem of micropolar thermoelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1970, vol. 18, nr 2, s. 89-96.
The plane problem of micropolar thermoelsticity
Nowacki, Witold. The plane problem of micropolar thermoelsticity. Archiwum Mechaniki Stosowanej. 1970, vol. 22, nr 1, s. 3-26.
Thermal stresses in a micropolar body induced by the action of a discontinuous temperature field
Nowacki, Witold. Thermal stresses in a micropolar body induced by the action of a discontinuous temperature field. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1970, vol. 18, nr 3, s. 125-131.
The "second" plane problem of micropolar elasticity
Nowacki, Witold. The "second" plane problem of micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1970, vol. 18, nr 11, s. 525-532.
Wave equations of thermo-microelasticity
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Wave equations of thermo-microelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1970, vol. 18, nr 3, s. 133-139.
Wave-type equations of thermo-magneto-microelasticity
Kaliski, S.; Nowacki, Witold. Wave-type equations of thermo-magneto-microelasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1970, vol. 18, nr 4, s. 155-158.
1971
Axial-symmetric problems in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Axial-symmetric problems in micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1971, vol. 19, nr 7-8, s. 317-326.
Dynamische Probleme der mikropolaren elastizitatstheorie
Nowacki, Witold. Dynamische Probleme der mikropolaren elastizitatstheorie. Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. 1971, Bd. 51, s. T1-T12.
Plane problems of micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Plane problems of micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1971, vol. 19, nr 6, s. 237-245.
Two-dimensional problem of micropolar magnetoelasticty
Nowacki, Witold. Two-dimensional problem of micropolar magnetoelasticty. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1971, vol. 19, nr 4, s. 161-168.
1972
The "second" axial-symmetric problem in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. The "second" axial-symmetric problem in micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1972, vol. 20, nr 12, s. 517-522.
Zweidimensionale Probleme der mikropolaren Elastostatik
Nowacki, Witold. Zweidimensionale Probleme der mikropolaren Elastostatik. Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. 1972, Bd. 52, nr 10, s. T268-T280.
1973
A distortion problem of micropolar elasticity
Nowacki, Witold. A distortion problem of micropolar elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1973, vol. 21, nr 6, s. 295-303.
1974
Distortion in micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Distortion in micropolar elasticity. W: Topics in applied continuum mechanics. Symposium Vienna, March 1-2, 1974. Ed. J. L. Zeman; F. Ziegler. Wien; Springer-Verlag, [1974], s. 39-57.
Dynamic problems of thermodiffusion in elastic solids
Nowacki, Witold. Dynamic problems of thermodiffusion in elastic solids. Proceedings of Vibration Problems. 1974, vol. 15, nr 2, s. 105-128.
Green function for micropolar elasticity
Nowacki, Witold. Green function for micropolar elasticity. W: Prispevky k teorii stavebnych konstrukcii. Sbornik prac venovanych pamiatke akademika Karola Havelku. Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1974, s. 76-83.
On the Galerkin vectors for the micropolar elasticity
Nowacki, Witold. On the Galerkin vectors for the micropolar elasticity. W: Topics in contemporary mechanics. Luigi Sobrero 65 anniversary volume, Udine 1974. Wien: Springer-Verlag, 1974, s. A175-A178. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No.210.
The linear theory of micropolar elasticity
Nowacki, Witold. The linear theory of micropolar elasticity. W: Micropolar elasticity. Symposium organized by The Department of Mechanics of Solids. June 1972. Ed. W. Nowacki; W. Olszak. Wien: Springer-Verlag, 1974, 1972, s. 1-43. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No.151.
The micropolar thermoelasticity
Nowacki, Witold. The micropolar thermoelasticity. W: Micropolar elasticity. Symposium organized by The Department of Mechanics of Solids. June 1972. Ed. W. Nowacki; W. Olszak. Wien: Springer-Verlag, 1974, 1972, s. 105-137. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No.151.
Three-dimensional problem of micropolar theory of elasticity
Nowacki, Witold. Three-dimensional problem of micropolar theory of elasticity. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1974, vol. 22, nr 5, s. 225-233.
Zbigniew Wasiutyński 1902-1974
Nowacki, Witold. Zbigniew Wasiutyński 1902-1974. Nauka Polska. 1974, R. XXII, nr 4, s. 217-219.
1975
Ondes dans les milieux continus generalises
Nowacki, Witold: Ondes dans les milieux continus generalises. W: Mechanical waves in solids. Ed. J. Mandel; L. Brun. Wien: Springer-Verlag, 1975, s. 255-292. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No 222.
On the stress functions for thermodiffusion in solids
Nowacki, Witold. On the stress functions for thermodiffusion in solids. Rendiconti di Mathematica. 1975, vol. 8, Fasc.2, s. 499-507.
Termodyfuzja w ciele stałym
Nowacki, Witold. Termodyfuzja w ciele stałym. Mechanika Teoretyczna i Stosowana. 1975, T. 13, z. 2, s. 143-158.
Two-dimensional problems of orthogonal grids
Nowacki, Witold. Two-dimensional problems of orthogonal grids. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1975, vol. 23, nr 5, s. 7-13.
1976
Coupled fields in elasticity
Nowacki, Witold. Coupled fields in elasticity. W: Trends in applications of pure mathematics to mechanics. A collection of papers presented at a conference at the University of Lecce, Italy, in May 1975. Ed. Gaetano Fichera. London: Pitman, 1976, s. 263-280.
Distortion problems of elasticity.
Nowacki, Witold. Distortion problems of elasticity. W: Application of Integral Transforms in the Theory of Elasticity. Ed. I. N. Sneddon. Wien: Springer-Verlag, 1976. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No.220, s.171-240.
Dynamics of elastic and viscoelastic systems
Nowacki, Witold. Dynamics of elastic and viscoelastic systems. W: Application of Integral Transforms in the Theory of Elasticity. Ed. I. N. Sneddon. Wien: Springer-Verlag, 1976. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No.220, s.349-420.
1977
Rola ekspertyz naukowych w rozwoju kraju
Nowacki, Witold; Danecki, Jan; Hałoń, Edward [et al.]. Rola ekspertyz naukowych w rozwoju kraju. Nauka Polska. 1977, R. XXV, nr 2, s. 3-16.
Some problems of hemitropic micropolar continuum
Nowacki, J[erzy] Paweł; Nowacki Witold. Some problems of hemitropic micropolar continuum. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. 1977, vol. 25, nr 4, s. 151-159.
Thermal stresses in anisotropic bodies
Nowacki, Witold. Thermal stresses in anisotropic bodies. W: Thermomechanics in solids. A symposium held at CISM, Udine in July 1974. Ed. W. Nowacki; I.N. Sneddon. Wien: Springer-Verlag, 1977, s. 26-54. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No 223.
1978
Some general theorems of thermopiezoelectricity
Nowacki, Witold. Some general theorems of thermopiezoelectricity. Journal of thermal stresses. 1978, vol. 1, nr 2, s. 171-182.
Wydział IV - Nauk Technicznych w 25-leciu Polskiej Akademii Nauk
Nowacki, Witold; Olszak, Wacław; Misztal, Franciszek [et al.]. Wydział IV - Nauk Technicznych w 25-leciu Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska. 1978, R. XXVI, nr 5, s. 23-29.
1979
Foundations of linear piezoelectricity
Nowacki, Witold. Foundations of linear piezoelectricity. Chapter I. W: Electromagnetic interactions in elastic solids. Ed. H. Parkus. Wien: Springer-Verlag, 1979, s. 105-189. International Centre for Mechanical Sciences. Courses and Lectures, No 257.
1981
Nauka polska na drogach odnowy
Nowacki, Witold. Nauka polska na drogach odnowy. Nauka Polska. 1981, R. XXIX, nr 1-2, s. 3-28.