Piśmiennictwo Profesor Danieli Buzy - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacjiKsiążki

Buza Daniela, Sas Wojciech, Szczeciński Przemysław :
Chemia organiczna : kurs podstawowy. Warszawa, 2006
Buza Daniela, Ćwil Aleksandra :
Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami. Warszawa, 2006


Artykuły

Buza Daniela :
Badanie Przebiegu Reakcji Soli 1, 3-Ditioliowych. Prace Naukowe. Politechnika Warszawska. Chemia, 1981, nr 27
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Cleavage of 2-methoxy-1,3-dithioles by acids. Polish Journal of Chemistry, 1984, T. 58, nr 7-9, s. 775-782
Buza Daniela, Polaczkowa Wanda :
Conjugation in the 1,2,3-triphenylbenzene system. Tetrahedron, 1965, T. 21, nr 12, s. 3409-3415
Buza Daniela, Gryff-Keller Adam, Szymański Sławomir :
Izomeria geometryczna 4’-nitro-∞-fenylochalkonu. Roczniki Chemii, 1971, T. 45, nr 4, s. 549-555
Buza Daniela, Szymoniak Jan :
Hydrolysis of benzo-1,3-dithiolium perchlorate. Roczniki Chemii, 1974, T. 48, nr 5, s.765-776
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Hydrolysis of 4,5-diaryl- and 4-aryl-1,3-dithiolium perchlorates. Polish Journal of Chemistry, 1982, T. 56, nr 10-12, s. 1313-1323
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Insertion of 1,3-dithiolium carbenes into the nitrogen-hydrogen bond of amides and imides. Polish Journal of Chemistry, 1984, T. 58, nr 10-12, s. 1059-1069
Buza Daniela, Polaczkowa Wanda :
Interpretation of UV spectra of isomeric terphenyls and triphenylbenzenes. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Chimiques, 1960, T. 8, s. 531-536
Woliński Jerzy, Buza Daniela, Czerwińska-Fejgin Eugenia, Zamłyński Wacław :
Nowa metoda identyfikacji amin i fenoli. Chemia Analityczna, 1959, T. 4, s. 989-993
Buza Daniela, Polaczkowa Wanda :
O tautomerii oksymów izoforonu. Roczniki Chemii, 1958, T. 32, s. 1097-1106
Buza Daniela, Polaczkowa Wanda :
Orientacja w cząsteczce 1,2,3-trójfenylobenzenu. Roczniki Chemii, 1965, T. 39, nr 4, s. 557-567
Buza Daniela :
Profesor dr hab. Wanda Polaczkowa (1901-1985). Przemysł Chemiczny, 2001, T. 80, nr 9, s. 408-410
Buza Daniela, Adamowicz Halina :
Reaction of benzo-1,3-dithiolium perchlorate with secondary aliphatic amines. Roczniki Chemii, 1976, T. 50, nr 10, s. 1823-1825
Buza Daniela, Krasuski Witold :
Reactions of electron-rich olefins with olium (onium) salts. Roczniki Chemii, 1976, T. 50, nr 11, s. 2007-2010
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Reactions of furan and 2-methylfuran with 1,3-dithiole derivatives. Polish Journal of Chemistry, 1978, T. 52, nr 10, s. 2071-2073
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Reactions of 1,3-dithiolium carbenes in situ with aromatic aldehydes. Polish Journal of Chemistry, 1980, T. 54, nr 4, s. 717-729
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Reactions of 1,3-dithiolium carbenes in situ with N-H acid compounds. Polish Journal of Chemistry, 1980, T. 54, nr 1, s. 145-147
Buza Daniela, Adamowicz-Brejt Halina, Główczyk Joanna :
Reactions of 2-phenyl- and 2-methylbenzo-1,3-dithiolium perchlorates with water. Polish Journal of Chemistry, 1982, T. 56, nr 7-9, s. 991-1000
Buza Daniela, Gryff-Keller Adam, Szymański Sławomir :
Reakcje nadchloranu benzo-1,3-ditioliowego w obecności zasad. Roczniki Chemii, 1970, T. 44, s. 2319-2326
Buza Daniela, Szymański Sławomir :
Reakcje nadchloranu benzo-1,3-ditioliowego z wodą w nieobecności zasady. Roczniki Chemii, 1971, T. 45, s. 501-502
Buza Daniela, Gryff-Keller Adam :
Retrogresja i cyklizacja w reakcji Michaela 4’-nitrodezoksybenzoiny z benzylidenoacetylooctanem. Roczniki Chemii, 1969, T. 43, nr 11, s. 1945-1452
Buza Daniela, Polaczkowa Wanda :
Synteza nitropochodnych 1,2,3-trójfenylobenzenu. Roczniki Chemii, 1965, T. 39, nr 4, s. 545-556
Buza Daniela, Krasuski Witold :
Synthesis of unsymmetrically substituted "electron-rich" olefins. Roczniki Chemii, 1975, T. 49, nr 12, s. 2007-2016
Buza Daniela, Krasuski Witold :
Synthesis of unsymmetrically substituted "electron-rich" olefins. Roczniki Chemii, 1972, T. 46, nr 12, s. 2377-2380
Buza Daniela, Gradowska Wanda :
Synthesis of 4,5-dimethyl-1,3-dithiolium perchlorate. Polish Journal of Chemistry, 1980, T. 54, nr 11-12, s. 2379-2381


Patenty

Jaworski Tadeusz, Zamłyński Wacław, Kwiatkowski Stefan, Buza Daniela, Kotlicki Stanisław, Pieta Stanisław :
a-Arylpropionic acid derivatives. Pol. (1979), PL 104147 B1 19790731
Jaworski Tadeusz, Buza Daniela, Kwiatkowski Stefan, Zamłyński, Wacław, Marucha Ewa, Łopatek Zbigniew :
m-Benzoylacetophenone. Pol. (1981), PL 110234 B1 19800731
Jaworski Tadeusz, Buza Daniela, Kwiatkowski Stefan, Zamlynski Waclaw, Marucha Ewa, Łopatek Zbigniew :
m-Benzoylacetophenone. Pol. (1981), PL 110360 B1 19800731
Jaworski Tadeusz, Buza Daniela, Kwiatkowski Stefan, Zamłyński Wacław, Jerzak Bogdan, Malinowska Iwona :
2-(m-Benzoylphenyl)-a-propionic acid. Pol. (1984), PL 123925 B1 19821231

powrót