Piśmiennictwo profesora Antoniego Rogińskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

KSIĄŻKI
Rogiński Antoni
Kreślenie techniczne opracowane na podstawie norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyd. 2 zm. i uzup. Warszawa : nakład autora, 1939
Rogiński Antoni
Kreślenie techniczne opracowane na podstawie polskich norm. Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 1931
ARTYKUŁY
Rogiński Antoni
Der Einfluss von Vakuum und Dampfüberhitzung auf den Dampfverbrauch von Kolbendampfmaschinen und Dampfturbinen. Die Turbine, 1907/8
Rogiński Antoni
Inż. Dieseli i jego silnik. Prace Nowoczerkaskiego oddziału Towarzystwa Technicznego. Nowoczerkask, 1911
Rogiński Antoni
Międzynarodowa Konferencja Normalizacyjna w Zurychu. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 8, s. 106-108 ; nr 9, s. 124-126
Rogiński Antoni
Normalizacja wyrobów przemysłowych w Polsce i zagranicą. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 14, s. 214-216
Rogiński Antoni
O normach materjałów budowlanych. [Listy do Redakcji]. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 25, s. 724
Rogiński Antoni
Obliczanie słupów elektrycznych napisał prof. Stanisław Odrowąż Wysocki. Wydawnictwo Polskiego Komitetu Elektrycznego. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1927, nr 21, s. 427
Rogiński Antoni
Określanie sprawności mechanicznej metodą samohamowania. Przegląd Elektrotechniczny, 1923, R. 5, z. 3, nr 33-36
Rogiński Antoni
Postępy w budownictwie turbin parowych w Rosji. Prace I Zjazdu Mechaników w Jekaterynosławiu, 1909
Rogiński Antoni
Rozchód pary w silnikach tłokowych i turbinach. Inżynier, Kijów, 1907
Rogiński Antoni
W sprawie przepisów odbiorczych dla turbin parowych. Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 1925, R. 1 (dodatek do Przeglądu Technicznego, 1925) nr 11, s. 33N, s. 36N ; nr 12, s. 37N, s. 40N ; nr 13, s. 44N ; nr 14-18, s. 48N
Rogiński Antoni
Wiesław Chrzanowski: Turbiny parowe. Wyd. drugie znacznie rozszerzone, Warszawa, 1923. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1923, T. , nr 24, s. 243-244
Rogiński Antoni
Zastosowanie turbin parowych w cukrownictwie. Wiadomości Zjazdu Cukrowników w Kijowie, 1910

powrót