Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

KSIĄŻKI
Drewnowski Kazimierz
Pomiary elektrotechniczne : podręcznik do użytku wyższych szkół technicznych. T. 1, 1. Pomiary wielkości elektrotechnicznych ; 2. Badania przyrządów, materyałów, izolacyi, lamp i akumulatorów. Lwów 1914
Przyrządy i pomiary elektrotechniczne. Cz. 1, wg wykładów Kazimierza Drewnowskiego ; oprac. W. Żochowski. Warszawa 1923
Drewnowski Kazimierz
Materjały i układy izolacyjne wysokiego napięcia. Warszawa 1927
Laboratorjum miernictwa elektrotechnicznego : objaśnienia do ćwiczeń : 1929/30, oprac. pod kierunkiem prof. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa 1929
Laboratorjum wysokich napięć : objaśnienia do ćwiczeń : 1929/30, oprac. pod kier. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa [1929/1930]
Laboratorjum wysokich napięć : objaśnienia do ćwiczeń : 1930/31, oprac. pod kier. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa [1930/1931]
Laboratorjum miernictwa elektrotechnicznego : objaśnienia do ćwiczeń : 1929/30. Dodatek 1933, oprac. pod kierunkiem prof. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa 1933
Drewnowski Kazimierz
Podstawy techniki wysokich napięć. Z. 1. Warszawa 1933
Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa elektrycznego i wysokich napięć. Z. 1, Wstęp do pomiarów elektrycznych, oprac. pod kier. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa 1937
Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa elektrycznego i wysokich napięć. Z. 2, Laboratorium Miernictwa Elektrycznego, oprac. pod kier. Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa 1938
Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa elektrycznego i wysokich napięć. Z. 3, Laboratorium miernictwa elektrycznego II, oprac. pod kierunkiem Kazimierza Drewnowskiego według programu na r. akad. 1938/1939. Warszawa 1939
Drewnowski Kazimierz, Kwiatkowski Eugeniusz, Leśniański Wacław, Suchowiak Lech, Świętosławski Wojciech, Wasilewski Ludwik
Profesor dr. Ignacy Mościcki : życie i działalność na polu nauki i techniki. Warszawa 1939
Drewnowski Kazimierz
Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa. Z. 1, Fale wędrowne. Warszawa 1939
Drewnowski Kazimierz
Elektryczne przyrządy pomiarowe. Z. 1, Własności ogólne. Wzorce. Przyrządy prądu stałego. Warszawa 1939
Drewnowski Kazimierz
Wytrzymałość dielektryczna. Warszawa 1939
Drewnowski Kazimierz
Laboratorium miernictwa elektrycznego. Z. 1, Wstęp do pomiarów elektrycznych : pomiary wstępne. Warszawa 1948
Drewnowski Kazimierz
Laboratorium miernictwa elektrycznego. Z. 2, Pomiary podstawowe. Warszawa 1948
Drewnowski Kazimierz
Laboratorium miernictwa elektrycznego : wstęp do pomiarów elektrycznych, studium przyrządów i układów pomiarowych. Warszawa 1949
Drewnowski Kazimierz
Pomiary elektroenergetyczne i wysokonapięciowe. [wyd. z Pomiarami oświetleniowymi T. Oleszyńskiego]. Warszawa 1950
Drewnowski Kazimierz
Pomiary elektryczne : objaśnienia do ćwiczeń : wstęp do pomiarów elektrycznych : studium przyrządów i układów pomiarowych : pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, magnetycznych i fotometrycznych. Warszawa 1950
Drewnowski Kazimierz
Pomiary elektryczne : podręcznik laboratoryjny do użytku w wyższych szkołach technicznych. Warszawa 1950
Miernictwo elektryczne : program wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w r. 1952 : kurs magisterski. oprac. J. Giebartowski [et al.]; pod kierunkiem Kazimierza Drewnowskiego. Warszawa 1952
ARTYKUŁY
1907
Drewnowski Kazimierz
O zastosowaniach kondensatorów Mościckiego w elektrotechnice. Czasopismo Techniczne, 1907, R. 25, nr 8, s. 121-124
Drewnowski Kazimierz
O zastosowaniach kondensatorów Mościckiego w elektrotechnice (dokończenie). Czasopismo Techniczne, 1907, T. 25, nr 10, s. 157-161
Drewnowski Kazimierz
Prąd stały jako nowy czynnik przy przenoszeniu energii elektrycznej na znaczne odległości [1]. Czasopismo Techniczne, 1907, R. 25, nr 15, s. 233-235
Drewnowski Kazimierz
Prąd stały jako nowy czynnik przy przenoszeniu energii elektrycznej na znaczne odległości [2]. Czasopismo Techniczne, 1907, T. 25, nr 16, s. 241-242
1908
Drewnowski Kazimierz
W sprawie słownictwa elektrotechnicznego, zastosowanego w II tomie „Technika”. Czasopismo Techniczne, 1908, T. 26, nr 7, s. 121-124
Drewnowski Kazimierz
Z wystawy elektrotechnicznej w Marsylii 1908 [1]. Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 23, s. 334-338
Drewnowski Kazimierz
Z wystawy elektrotechnicznej w Marsylii 1908 [2]. Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 24, s. 345-349
1910
Drewnowski Kazimierz
Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [1]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 4, s. 41-45
Drewnowski Kazimierz : Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [2]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 5, s. 55-59
Drewnowski Kazimierz
Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [3]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 6, s. 69-73
Drewnowski Kazimierz
Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [4]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 7, s. 88-92
Drewnowski Kazimierz
Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [5]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 8, s. 108-112
Drewnowski Kazimierz
Postępy na polu przenoszenia energii i trakcyi elektrycznej w Szwajcaryi [6]. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 9, s. 121-127
1911
Drewnowski Kazimierz
Koncesye na wyzyskanie siły wodnej. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 8, s. 115-116
Drewnowski Kazimierz
Kondensatory elektryczne Mościckiego i ich zastosowanie [1]. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 4, s. 48-50
Drewnowski Kazimierz
Kondensatory elektryczne Mościckiego i ich zastosowanie [2]. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 8, s. 95-99
Drewnowski Kazimierz
Kondenzatory elektryczne Mościckiego i ich zastosowanie. Pamiętnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910, 1911, s. 69-81

Międzynarodowa komisya elektrotechniczna. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 3, s. 33-35
Drewnowski Kazimierz
O wytwarzaniu kwasu azotowego z powietrza sposobem J. Mościckiego. Pamiętnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910, 1911, s. 296-298
Drewnowski Kazimierz
O wytwarzaniu kwasu azotowego z powietrza sposobem J. Mościckiego. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 7, s. 81-82
Drewnowski Kazimierz
Postępy i braki elektrotechniki w Galicyi [1]. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 10, s. 130-132
Drewnowski Kazimierz
Postępy i braki elektrotechniki w Galicyi [2]. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 146-148
Drewnowski Kazimierz
Postępy i braki elektrotechniki w Galicyi [3]. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 12, s. 160-161
Drewnowski Kazimierz
Szkolnictwo elektrotechniczne w Galicyi. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 20, s. 263-264
1912
Drewnowski Kazimierz
Najnowsze zdobycze techniki oświetlenia elektrycznego [1]. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 6, s. 75-77
Drewnowski Kazimierz
Najnowsze zdobycze techniki oświetlenia elektrycznego [2]. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30 nr 14, s. 189-190
Drewnowski Kazimierz
Najnowsze techniki oświetlenia elektrycznego [3]. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30 nr 15, s. 204-205
Drewnowski Kazimierz
Statystyka elektrowni miejskich w Galicyi za rok 1911 [1]. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 29, s. 378-381
Drewnowski Kazimierz
Statystyka elektrowni miejskich w Galicyi za rok 1911 [2]. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 30, s. 392-394
Drewnowski Kazimierz
Szkolnictwo elektrotechniczne w Galicyi. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 20, s. 263-264
1917
Drewnowski Kazimierz
Ujednolicenia znakownictwa elektrotechnicznego. Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 35/36, s. 301-302
Drewnowski Kazimierz
Wyższe szkolnictwo elektrotechniczne w Polsce. Przegląd Techniczny, 1917, T. 55, nr 31/32, s. 265-269
Drewnowski Kazimierz
Wyższe szkolnictwo elektrotechniczne w Polsce. Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich w Warszawie w roku 1917, 1917, s. 262-274
1919
Drewnowski Kazimierz
Nowoczesne poglądy na istotę przepięć elektrycznych i ochroną przed niemi [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1919, R. 1, nr 1, s. 6-
Drewnowski Kazimierz
Nowoczesne poglądy na istotę przepięć elektrycznych i ochronę przed niemi [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1919, R. 1, nr 2, s. 24-29
Drewnowski Kazimierz
Nowoczesne poglądy na istotę przepięć elektrycznych i ochronę przed niemi [3]. 1919, R. 1, nr 2, s. 38-
Drewnowski Kazimierz
Nowoczesne poglądy na istotę przepięć elektrycznych i ochronę przed niemi [4]. 1919, R. 1, nr 2, s. 56-
1921
Drewnowski Kazimierz
Fizyczne podstawy wytrzymałości elektrycznej materjałów izolacyjnych. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, nr 14, s. 171-178
Drewnowski Kazimierz
Nowa ustawa francuska o miarach. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, nr 15, s. 192-193
Drewnowski Kazimierz
Słownictwo miernictwa elektrotechnicznego [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, nr 9, 110-111
Drewnowski Kazimierz
Słownictwo miernictwa elektrotechnicznego [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, nr 11, s. 136-138
Drewnowski Kazimierz
Słownictwo techniki wysokich napięć. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, nr 13, s. 163-164
1922
Drewnowski Kazimierz
Przepięcia i urządzenia przeciwprzepięciowe, Przegląd Elektrotechniczny [1]. 1922, R. 4, nr 18, s. 273-278
Drewnowski Kazimierz
Przepięcia i urządzenia przeciwprzepięciowe [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1922, R. 4, nr 19, s. 289-295
Drewnowski Kazimierz : Przepięcia i urządzenia przeciwprzepięciowe [3]. Przegląd Elektrotechniczny, 1922, R. 4, nr 20, s. 305-309
Drewnowski Kazimierz
Przepięcia i urządzenia przeciwprzepięciowe [4]. Przegląd Elektrotechniczny, 1922, R. 4, nr 21, s. 321-323
1923
Drewnowski Kazimierz
Izolatory wysokich napięć [1]. Mechanik, 1923, R. 5, nr 21 s. 216-220
Drewnowski Kazimierz
Izolatory wysokich napięć [2]. Mechanik, 1923, R. 5, nr 23, s. 242-245
Drewnowski Kazimierz
Ujednostajnienie najważniejszych terminów z teorji prądów zmiennych. Przegląd Elektrotechniczny, 1923, R. 5, nr 15, s. 268-270
Drewnowski Kazimierz
W sprawie znakowania podstawowych wielkości używanych w elektrotechnice. Przegląd Elektrotechniczny, 1923, R. 5, nr 19, s. 330
1924
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 9, s. 144-147
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja Oświetleniowa w Genewie, 21 do 25 lipca 1924. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 23, s. 375-380
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja wielkich sieci elektrycznych o bardzo wysokiem napięciu [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 2, s. 34-37
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja wielkich sieci elektrycznych o bardzo wysokiem napięciu [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 3, s. 50-54
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja wielkich sieci elektrycznych o bardzo wysokiem napięciu [3]. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 4, s. 64-68
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z czynności Centralnej Komisji Słownictwa Elektrotechnicznego za II kwartał 1924 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, nr 16, s. 256-257
1925
Drewnowski Kazimierz
Kable wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 23, s. 405-410
Drewnowski Kazimierz
Konferencja międzynarodowa wielkich sieci elektrycznych o wysokiem napięciu [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 19, s. 331-333
Drewnowski Kazimierz
Konferencja międzynarodowa wielkich sieci elektrycznych o wysokiem napięciu [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 21, s. 367-370
Drewnowski Kazimierz
Materjały izolacyjne [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 16, s. 261-268
Drewnowski Kazimierz
Materjały izolacyjne [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 19, s. 325-328
Drewnowski Kazimierz
Materjały izolacyjne [3]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 20, s. 341-348
Drewnowski Kazimierz
Podstawy wytrzymałości elektrycznej [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 9, s. 129-133
Drewnowski Kazimierz
Podstawy wytrzymałości elektrycznej [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 10, s. 145-151
Drewnowski Kazimierz
Prof. dr. Ignacy Mościcki. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, nr 2, s. 28-29
1926
Drewnowski Kazimierz
Izolatory przewodowe wysokiego napięcia [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, nr 6, s. 105-110
Drewnowski Kazimierz
Izolatory przewodowe wysokiego napięcia [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, nr 7, s. 121-126
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (C.E.I.) w Nowym Jorku, 1926 [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, nr 13-14, s. 237-240
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (C.E.I.) w Nowym Jorku, 1926 [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, nr 15, s, 257-261
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (C.E.I.) w Nowym Jorku, 1926 [3]. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, nr 16, s. 272-274
1927
Drewnowski Kazimierz
Izolatory przepustowe i wsporcze wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 1, s. 1-5
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej we Włoszech, we wrześniu 1927 r. [1] Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 21, s. 413-418
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej we Włoszech, we wrześniu 1927 r. [2] Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 22, s. 436-438
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej we Włoszech, we wrześniu 1927 r. [3] Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 23, s. 459-462
Drewnowski Kazimierz
Kongres Międzynarodowej komisji elektrotechnicznej we Włoszech, we wrześniu 1927 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 24, s. 481-490
K. D.
Międzynarodowe organizacje elektrotechniczne. Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, nr 11, s. 232-233
1928
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z posiedzenia Prezydjum Konferencji wielkich sieci elektrycznych o wysokiem napięciu, w Paryżu dnia 7 lipca 1928 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1928, R. 10, nr 20, s. 500-501
1929
Drewnowski Kazimierz
Normalizacja elektrotechniczna w Polsce. Przegląd Elektrotechniczny, 1929, R. 11, nr 12, s. 337-345
1930
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa konferencja wielkich sieci elektrycznych w Paryżu 1929 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1930, R. 12, nr 2, s. 31-33
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z konferencji wielkich sieci elektrycznych w Paryżu 1929 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1930, R. 12, nr 1, s. 6-9
Drewnowski Kazimierz
VII plenarne zebranie Międzynarodowej komisji elektrotechnicznej w Sztokholmie w lipcu 1930 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1930, R. 12, nr 19, s. 524-527
1931
Drewnowski Kazimierz, J. Miłodrowski, S. Szpor
Badanie prądów zmiennych przy wyładowaniach niezupełnych. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, nr 20, s. 621-626
Drewnowski Kazimierz
Determination experimentale de la repartition du champ electrostatique des isolateurs. Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension, Paris, 1931 (Rapport No 24)
Drewnowski Kazimierz, Dunikowski S.
La methode de compensation automatique adaptee a l'investigation des champs electriques. Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension, Paris, 1931 (Rapport 24 bis)
Drewnowski Kazimierz
Pierwsze początki studiów elektrotechnicznych w Politechnice Warszawskiej. XV Lecie Koła Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej 1916-1931, 1931, s. 13-16
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z posiedzenia Biura Konferencji Wielkich sieci elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, nr 7, s. 216-217
Drewnowski Kazimierz
VI Sesja Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych w Paryżu w czerwcu 1931 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, nr 21, s. 650-653
Drewnowski Kazimierz
W sprawie przepisów na próby odbiorcze kabli. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, nr 9, s. 272-274
1932
Drewnowski Kazimierz
Badanie doświadczalne pól elektrycznych wysokiego napięcia [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1932, R. 14, nr 20, s. 623-627
Drewnowski Kazimierz
Badanie doświadczalne pól elektrycznych wysokiego napięcia [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1932, R. 14, nr 21, s. 643-648
Drewnowski Kazimierz, Szpor S.
Badanie rozkładu pola elektrycznego przy wyładowaniach niezupełnych metodą kompensacji pierwszej harmonicznej. Przegląd Elektrotechniczny, 1932, R. 14, nr 1, s. 1-10
Drewnowski Kazimierz
Etude experimentale des champs electriques a haute tension. Congres International d'Electricite, Paris 1932 (2 Section, Rapport No. 24)
1933
Drewnowski Kazimierz
Die Ausmessung elektrischer Hochspannungsfelder mittels Kompensationsmethoden. Archiv fur Elektrotechnik, 27 Bd, 1933, 4 Heft
Drewnowski Kazimierz
Apercu general des methodes d'essai des proprietés des isolants solides. Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension, Paris 1933 (Rapport 4)
Drewnowski Kazimierz, Jakubowski J. L.
O dokładności metody prostownikowej przy pomiarach wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 1933, R. 15, nr 3, s. 53-57
Drewnowski Kazimierz
Prace Sekcji Miernictwa Elektrotechnicznego na kongresie elektrycznym w Paryżu 1932 r. [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1933, R. 15, nr 1, s. 8-11
Drewnowski Kazimierz
Prace Sekcji Miernictwa Elektrotechnicznego na kongresie elektrycznym w Paryżu 1932 r. [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1933, R. 15, nr 2, s. 40-41
1934
Drewnowski Kazimierz, Jakubowski J. L.
Einige Betrachtungen uber die kapazitive Hochspannungsmessung und deren Fehler. Archiv fur Elektrotechnik, 28 Bd, 1934, l Heft
Drewnowski Kazimierz
Nowy pawilon elektryczny Politechniki Warszawskiej. Przegląd Elektrotechniczny, 1934, R. 16, nr 23, s. 656-665
Drewnowski Kazimierz
Prace Ignacego Mościckiego z zakresu techniki wysokich napięć w świetle poglądów ówczesnych i obecnych. Przegląd Elektrotechniczny, 1934, R. 16, nr 23, s. 639-655
Drewnowski Kazimierz, Hoser J.
Zarys organizacji i zakresu prac Instytutu Elektrycznego przy Politechnice Warszawskiej. Przegląd Elektrotechniczny, 1934, R. 16, nr 23, s. 665-668
1935
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z obrad Komitetu i Nomenklatury CEI w Scheveningen (Holandja) w dn. 18, 19, 20 i 21 czerwca 1935 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1935, R. 17, nr 23, s. 669-673
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z zebrania plenarnego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (CEI)w Holandji i Belgji, 17 do 28 czerwca 1935 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1935, R. 17, nr 22, s. 647-649
1936
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie ogólne z Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych w Paryżu 27 czerwca-6 lipca 1935 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1936, R. 18, nr 1, s. 24-26
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z obrad Komitetu 3 Symboli graficznych CEI w Brukseli w dn. 24, 25, 26 czerwca 1935 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1936, R. 18, nr 5, s. 114-115
Drewnowski Kazimierz
Sprawozdanie z zebrań i konferencyj międzynarodowych odbytych w kwietniu 1936 r. Przegląd Elektrotechniczny, 1936, R. 18, nr 10, s. 402-403
1937
Drewnowski Kazimierz
Consideration sur les méthodes de mesure de la repartition du champ electrique des isolateurs a haute tension dans les conditions de regime. Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension, Paris 1937 (Rapport 260)
Drewnowski Kazimierz
Etat actuel de la mesure de tres haute tension. Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension, Paris 1937 (Rapport 121)
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, nr 20, s. 991-993
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja Wielkich Sieci Elektrycznych o Wysokim Napięciu : IX sesja w Paryżu 1937 r. [1]. Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, nr 22, s. 1035-1036
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Konferencja Wielkich Sieci Elektrycznych o Wysokim Napięciu : IX sesja w Paryżu 1937 r. [2]. Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, nr 23, s. 1070-1072
Drewnowski Kazimierz
Stan i widoki elektrycznych pracowni badawczych w Polsce. Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, nr 10, s. 697-700
1938
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (CEI). Przegląd Elektrotechniczny, 1938/39, R. 20, nr 20, s. 700-
Drewnowski Kazimierz
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (CEI). Przegląd Elektrotechniczny, 1938/39, R. 20, nr 21, s. 722-726
1939
Drewnowski Kazimierz
Polski Komitet Elektrotechniczny jako organ prac przepisowych i współpracy międzynarodowej elektryków polskich 1924-1932. Przegląd Elektrotechniczny, 1939, R. 21, nr 12, s. 629-637
powrót