Piśmiennictwo profesora Aleksandra Wasiutyńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji


Wasiutyński Aleksander
Badania G. Marie'go nad wahaniami taboru kolejowego. Przegląd Techniczny, 1909, T. 47, nr 34, s. 389-390 ; nr 36, s. 411-412
Wasiutyński Aleksander
Badania nad odkształceniami sprężystymi nawierzchni kolejowej i naprężeniami w szynach na posterunku doświadczalnych Włochy PKP 1932-1936. Warszawa, 1937
Wasiutyński Aleksander
Beobachtungen über die elastischen Formänderungen des Eisenbahngleises. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. Wiesbaden, 1899
Wasiutyński Aleksander
Competition of road transport. Bulletin of the International Railway Congress Association, 1930
Wasiutyński Aleksander
Concurrence des transports automobiles sur router. Rapport a la Session de Madrid 1930 du Congres international des chemins de fer. Bulletin de l'’Assocation international du Congres des chemins de fer, 1930
Wasiutyński Aleksander
Deflection on the permanent way under running trains from observations carried out on the Warsaw-Vienna railway. Bulletin of the International Railway Congress. Brussels, 1898
Wasiutyński Aleksander (W.)
Długość szyn i rozłożenie w nich otworów na bolce. Przegląd Techniczny, 1894, T. 31, nr 3, s. 68-69
Wasiutyński Aleksander
Drogi żelazne
tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacye. Sygnalizacya i urządzenia zabezpieczające.
Warszawa, 1910
Wasiutyński Aleksander
Drogi żelazne
powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa.
Wyd. 2 uzup., Warszawa, 1925
Wasiutyński Aleksander
Godowyje raschody i ekspłoatacjonnaja wirtualnaja dlina russkich żelaznych dorog. Inżenier, Kijow, 1905
Wasiutyński Aleksander
Instrukcja po układkie puti. Postrojka Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Inżynier Juljan Eberhardt, podsekretarz Stanu Ministerstwa Komunikacji. Inżynier Kolejowy, 1927, T. 4, nr 12, s. 363-364
Wasiutyński Aleksander
Józef Gieysztor. [...] Eksploatacja handlowa kolei żelaznych. Warszawa 1925 [Rec.]. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 35, s. 535-536
Wasiutyński Aleksander
Kilka uwag w sprawie przedmowy do dzieła inż. Ingardena p. t. "Rzeki i kanały żeglugowe w b. trzech zaborach". [Polemika] Przegląd Techniczny, 1923, T. 49, nr 6, s. 51-52
Wasiutyński Aleksander
Kolejowy tor. [W:] Wielka Encyklopedja Powszechna Ilustrowana, T. XXXVII. Warszawa, 1905, s. 19-40
Wasiutyński Aleksander
Konkurencja ruchu samochodowego. Inżynier Kolejowy, 1930, T. 7, nr 4, s. 121-125 ; nr 5, s. 159-164 ; nr 6, s. 203-209 oraz odbitka Warszawa, [1930]
Wasiutyński Aleksander
Most czeriez r. Zapadnyj Bug Siedlec-Małkinskoj żeleznoj dorogi. Żurnał Min. Putiej Sooboszcz. Petersburg, 1889
Wasiutyński Aleksander
Nabludenia nad uprutimi deformaciami zeleznodoroznago puti. S.-Peterburg, 1899
Wasiutyński Aleksander
Nabludienia nad wremiennymi deformacjami wierchniaho strojenia puti na Warszawsko-Wienskoj żel. dorogie. Trudy XV Sow. Sjezda Inżynierow Sł. Puti. Moskwa, 1898
Wasiutyński Aleksander
Nabludienia nad wremiennymi deformacjami wierchniaho strojenia puti. Izwiestja Sobranja Inżenierow Putiej Soobszczenja. Petersburg, 1899
Wasiutyński Aleksander
Nabludienia nad wremiennymi deformacjami wierchniaho strojenia puti proizwiedionnyja na Warszawsko-Wienskoj żel. dorogie w 1898 godu. Trudy XVI Sow. Sjezda Inżynierow Sł. Puti.
Wasiutyński Aleksander
Nad grobem Ś. p. Juljana Eberhardta. Inżynier Kolejowy, 1939 T. 16, nr 2, s. 95
Wasiutyński Aleksander
Nieskolko zamieczanij po powodu XXIII-ho wypuska trudow Wysszej Komissji dla issledowanja żeleznodorożnaho dieła. Żeleznodorożnoje Dieło. Petersburg, 1911
Wasiutyński Aleksander
Note on Ballast, with Appendix On the momentary deformations of the track, results obtained from the observations made in 1896 on the Warsaw-Vienna railway. Bulletin of the International Railway Congress, Brussels 1899
Wasiutyński Aleksander
Note sur les deformations momentanées de la voie d’apres les observations faites en 1897 au chemins de fer de Varsovie-Vienne. Bulletin du Congres international des chemins de fer. Bruxelles, 1898
Wasiutyński Aleksander
Note sur la question du ballast: article 9 du questionnaire de la 6-eme session du Congres. Congres international des chemnis de fer la 6-eme session. Paris, septembere 1900. Compte rendu general. Bruxelles 1901-1902. [Bruxelles, 1902]
Wasiutyński Aleksander
Notatki z historji budowy wierzchniej dróg żelaznych. Inżynier Kolejowy, 1926, T. 3, nr 8/9, s. 227-233
Wasiutyński Aleksander
Nowy most kolejowy na Wiśle. Polski Przemysł Budowlany, 1927, T. 3, nr 9/10, s. 190-191
Wasiutyński Aleksander (W.)
Nowy typ szyny Sandberga. Przegląd Techniczny, 1894, t. 31, nr 8, s. 195-196
Wasiutyński Aleksander
Nowy typ szyny stalowej drogi żelaznej Warsz.-Wiedeńskiej ważącej 38 kg metr bieżący (28,3 funta stopa bieżąca). Przegląd Techniczny, 1898, T. 36, nr 29, s. 489-494 ; nr 30, s. 505-509 ; nr 31, s. 521-525 ; nr 32, s. 537-543 ; nr 33, s. 553-559; nr 34, s. 573-578
Wasiutyński Aleksander
Nowyj tip relsa Warszawsko-wienskoj żeleznoj dorogi wiesom 38 kg w pog. metrie (28,3 funta w pog. futie). Warszawa, 1898 ; Żurnał Min. Putiej Soobszcz. Petersburg 1894
Wasiutyński Aleksander
O budowie linji średnicowej węzła kol. Warszawskiego
Na skutek powyższej repliki inż. Ingardena, redakcja otrzymała od prof. Wasiutyńskiego następujące wyjaśnienia. [Polemika].
Przegląd Techniczny, 1923, T. 49, nr 19, s. 188-190
Wasiutyński Aleksander
O fotograficzeskom apparatie dla nabludienij nad wierchnim strojeniem puti. Trudy XIII-oho Sow. Sjezda Inżynierow Sł. Puti. Moskwa, 1896
Wasiutyński Aleksander
O nabludienjach nad wremiennymi deformacjami wierchniaho strojenia puti. Żeleznodorożnoje Dieło. Petersburg, 1898
Wasiutyński Aleksander
O nowom tipie stalnoho relsa Warszawsko-Wienskoj żel. dorogi wiesom 38 kg/m. Trudy XII-oho Sow. Sjezda Inżynierow Sł. Puti. Moskwa, 1895
Wasiutyński Aleksander
O rezultatach nabludienij s cielju opredielenja naiboleje sootwiestwiennych wielczyn uszirienja puti i wozwyszenja narużnaho relsa w kriwych. Trudy XX Sow. Sjezda Inżynierow Sł. Puti. Moskwa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Ob obszczich osnowanjach kotorych sledujet derżat’sia pri wyrabotkie nowych tipow relsow, a także ob izmienienjach sich tipow kotoryja nadleżit wwesti w relsach prednaznaczennych dla gornych uczastkow dorog. Trudy XVII Sow. Sjezda inż. Sł. Puti. Moskwa, 1901
Wasiutyński Aleksander
Ob usilenji reslowych stykow. Trudy Sow. Sjezdow Inż. Sł. Puti. Moskwa, 1894
Wasiutyński Aleksander
Ob usilenji reslowych stykow. Izwiestja Sobr. Inżynierow Putiej Soobszcz. Petersburg, 1896
Wasiutyński Aleksander
Obserwacye nad chwilowemi odkształceniami budowy wierzchniej toru na drodze żelaznej Warsz.-Wiedeńskiej. Przegląd Techniczny 1898, T. 36, nr 46, s. 773-778 ; nr 47, s. 789-798 ; nr 48, s. 805-812 ; nr 50, s. 849-853 oraz odbitka Warszawa, 1899
Wasiutyński Aleksander
Obyknowiennyj pierewod dla relsow wiesom 32 kg/m. Postrojka Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Opredielenje propusknoj sposobnosti żeleznoj dorogi. Inżenier, 1903
Wasiutyński Aleksander
Osnowanja ustrojstwa puti w kriwych. Trudy XV Sow. Sjezda Inżynierow Puti. Moskwa, 1898
Wasiutyński Aleksander
Oznaczanie czasu biegu pociągów. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 11, s. 125-127 ; nr 15, s. 186-190 ; nr 18, s. 217-219 ; nr 20, s. 233-236 ; nr 22, s. 273-276 ; nr 24, s. 295-297
Wasiutyński Aleksander
Po powodu statji N. P. Pietrowa . Postiepiennoje razwitje i sowriemiennoje sostojanje woprosa o napriażenjach wyzywajemych w relsie wertikalnymi siłami i obszczim izgibom relsa. Żeleznodoroznoje Dieło. Petersburg, 1904
Wasiutyński Aleksander
Propusknaja sposobnost’ Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi. Postrojka Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego. Kurjer Warszawski, 1921
Wasiutyński Aleksander
Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 39, s. 239-241 ; nr 40, s. 245-247 ; nr 42, s. 259-262 ; nr 43, s. 266-268 ; nr 49, s. 305-306 ; 1922, T. 60, nr 7, s. 37-39 oraz odbitka Warszawa, 1921
Wasiutyński Aleksander
Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego w dziesięcioleciu 1918-1928. Inżynier Kolejowy, 1928, T. 5, nr 11, s. 395-406
Wasiutyński Aleksander (W.)
Przekroje normalne szyn przyjęte przez wiec inżynierów cywilnych w Ameryce. Przegląd Techniczny, 1894, T. 31, nr 3, s. 60-61
Wasiutyński Aleksander (W.)
Przymocowanie szyny do podkładu drewnianego za pomocą haków śrubowych. Przegląd Techniczny, 1894, T. 31, nr 1, s. 1-3
Wasiutyński Aleksander
Raboty na Iwangorodo-Dombrowskoj żel. dorogie. Sbornik Instituta Inżynierow Putiej Soobszczenja. Petersburg, 1884
Wasiutyński Aleksander
Recherches expérimentales sur les déformations élastiques et le travail de la superstructure des chemins de fer. Paris, 1937
Wasiutyński Aleksander
Samopiszuszczij pribordla nabludienja progiba mostowych ferm pri prochodie pojezdow. Postrojka Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Słownik polskich wyrazów technicznych . Dział 24, poddział 6. Eksploatacja techniczna dróg żelaznych. Warszawa, 1929
Wasiutyński Aleksander
Sprawa przebudowy węzła kolejowego warszawskiego. Kurjer Warszawski, 1930, nr 7-9
Wasiutyński Aleksander
Sprawy słownictwa technicznego. Droga żelazna. Przegląd Techniczny 1924, T. 62, nr 24, s. 279
Wasiutyński Aleksander
Schienenstoss auf zwei Schwellen. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1905
Wasiutyński Aleksander (W.)
Środki stosowane w łukach dla ułatwienia przejścia taboru kolejowego. Przegląd Techniczny, 1894, T. 31, nr 2, s. 28-31 ; nr 4, s. 84-86 ; nr 5, s. 112-113
Wasiutyński Aleksander
Tiechniczeskija usłowia na podstawku striełok i kretowin. Postrojska Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Urawnitielnyj pribor dla putieprowoda otw. 40 saż. na 4-oj wierstie gławnoj linii dla Mosta czerez r. Wartu. Postrojska Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Ustrojstwo relsowoj kolei i prikasajuszczichsia k niej czastiej podwiżnoho sostawa. Trudy XVI Sow. Sjezda Inżynierów Sł. Puti. Moskwa, 1899
Wasiutyński Aleksander
Uzgodnienie przewozu samochodowego z przewozem kolejowym na polskich drogach żelaznych. Inżynier Kolejowy, 1933, T. 10, nr 9, s. 232-236
Wasiutyński Aleksander
W sprawie dojazdu do trzeciego mostu miejskiego. [W:] Sprawy miejskie
pamiętnik Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości m. Warszawy.
Warszawa, 1911, s. 227-235 oraz odbitka Warszawa, 1911
Wasiutyński Aleksander
W sprawie przebudowy węzła kolejowego Warszawskiego. [Polemika]. Przegląd Techniczny, 1920, T. 58, nr 50, s.231
Wasiutyński Aleksander
Wierchnieje strojenje puti Kaliszskaho uczastka Warszawsko-Wienskoj żel. dorogi z relsami wiesom 32 kg/m (23,8 fn/f). Inżenier, 1903
Wasiutyński Aleksander
Wierchnieje strojenje puti s relsami wiesom 32 kg/m (23,8 fn/f). Postrojka Warszawsko-Kaliszskoj żel. dorogi (Album budowy). Warszawa, 1903
Wasiutyński Aleksander
Wittewerb des Kraftwagonverkehrs. Bulletin des Inter. Eisenbahnkongerssvereins. Brussel, 1930
Wasiutyński Aleksander
Z powodu artykułu "Złączenia skówkowe szyn toru kolejowego".[Rec.] Przegląd Techniczny, 1899, T. 37, nr 37, s. 616
Wasiutyński Aleksander
Złącze szynowe na podkładach podwójnych. Przegląd Techniczny, 1906, t. 44, nr 7, s. 74-75
Wasiutyński Aleksander
Znaczenie współczesne dróg żelaznych wobec postępów techniki w zakresie innych komunikacyj. Przegląd Techniczny, 1930, T. 69, nr 23/24, s. 479-481
powrót