Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

A B C D E F G H I - J K M N O P R S T U V - W Z Ż

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

RECENZJE

PATENTY

A
Bryła Stefan Władysław :
Action combinée d’assemblages rivérs et soudés. Zurych, 1934
Premier Congrès des Ponts et Charpentes, Paris 19-25 mai 1932. Rapport final, discussions

Bryła Stefan Władysław :
Additional facts concerning the welded bridge near Łowicz, Poland. Welding, Pittsburgh, 1930, s. 835-838

Bryła Stefan Władysław :
Akcja mobilizacyjna we Lwowie w listopadzie 1918. W: Obrona Lwowa. T. 2. Relacje uczestników. Lwów, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Ameryka. Lwów, Poznań, 1921

Bryła Stefan Władysław :
As construçoes metalicas soldadas. Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1935, nr 9, 10

Bryła Stefan Władysław :
Ausbildung und Herstellung geschweisster Bauten. Berlin, 1936
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau. Zweiter Kongress, Berlin-München 1-11 Oktober 1936, IIIb4 Sonderdruck aus dem Vorbericht
B
Bryła Stefan Władysław :
Badania szwajcarskie nad izolacjami mostowemi. Czasopismo Techniczne, 1931, R. 49, nr 6, s. 93-97 oraz odbitka Lwów, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Badanie jakości połączeń spawanych. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 23, s. 678-682; nr 24, s. 702-707 oraz odbitka Warszawa, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Bâtiment à seize étages en charpente métallique soudée et rivée de la Société d’Assurances Prudential à Varsovie. Le Génie Civil, Paris, 1934, 9 juin, s. 505-507 oraz odbitka Paris, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Le bâtiment de la Chambre Fiscale à Katowice, Pologne. L'Ossature Métallique, Bruxelles, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Le bâtiment de la Sociéte d’Assurances Prudential à Varsovie. L'Ossature Métallique, Bruxelles, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Belki bezprzekątniowe. W: Podręcznik inżynierii. T. 1. Warszawa, 1948, s. 750-756

Bryła Stefan Władysław :
Beschreibung eines geschweissten Stahlskeletts. Across, Bruxelles, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Beton w budownictwie wiejskiem ze 103 rycinami w tekście. Lwów, 1921

Bryła Stefan Władysław :
Beton w budownictwie wiejskim ze 175 rycinami. Wyd. 2. Lwów, Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Beton wibrowany. Czasopismo Techniczne, 1938, T. 56, nr 10, s. 143-149 oraz odbitka Lwów, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Budowa 16-piętrowego gmachu Towarzystwa „Prudential” w Warszawie. Opis ogólny. Przegląd Budowlany, 1932, R. 4, z. 10, s. 204-214 oraz odbitka Warszawa, 1932

Bryła Stefan Władysław :
Budownictwo lądowe. W: Leśnik polski. Podręcznik dla leśników. Red. Stanisław Sokołowski, Jan Szczygielski. Lwów, Warszawa, 1920, s. 242-243; Leśnik polski. Podręcznik dla leśników wraz z kalendarzem na rok 1922. R. 3. Lwów, Warszawa, 1922, s. 237-238

Bryła Stefan Władysław :
Budownictwo w Polsce (1918-1928). Przegląd Techniczny, 1929, T. 67, nr 4/5, s. 140-151 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Budownictwo wobec obrony przeciwlotniczej. Przegląd Techniczny, 1936, T. 75, nr 21, s. 609-611 oraz odbitka Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Budownictwo żelbetowe. Przegląd Budowlany, 1930, R. 2, z. 4, s. 359-365 oraz odbitka [Warszawa, 1931]

C
Bryła Stefan Władysław :
Calcul et construction des bâtiments en acier. Zurych, 1934
Association Internationale des Ponts et Charpentes. Tirage à part du Rapport Final du Premier Congrès de Paris 1932

Bryła Stefan Władysław :
Charpente métallique soudée à la Caisse d’Epargne Postale à Varsovie. Bulletin de la Société des Ingénieurs Soudeurs, Paris, 1933

Bryła Stefan Władysław :
La charpente métallique soudée au chalumeau de l’usine “Perun” á Varsovie. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1938, 7 année, nr 9, s. 379-380

Bryła Stefan Władysław :
Les charpentes en acier soudées dans le batiment. W: Un bel exemple de charpente soudée...la Caisse d’Epargne de Varsovie. [S.l., 1933], s. 7-28

Bryła Stefan Władysław :
Les charpentes métalliques tubulaires. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1934, 3 année, nr 1, s. 11-19

Bryła Stefan Władysław :
Ciężar własny dachów żelaznych, założonych na wieloboku umiarowym. Przegląd Techniczny, 1915, T. 53, nr 15/16, s. 148-149

Bryła Stefan Władysław :
Comments on new Polish Regulations concerning steel welded constructions. Journal of the American Welding Society, New York, 1934

Bryła Stefan Władysław :
La construction soudée du marché couvert de Katowice (Pologne). L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1936, 5 année, nr 10, s. 444-446

Bryła Stefan Władysław :
The cooperating bridge floor. [Liege, 1930]
Congrès International de la Construction Métalique, Liège, septembre 1930, IIIb
D
Bryła Stefan Władysław :
Dach stalowy budynku Sp. Akc. Perun w Warszawie spawany acetylenem. Spawanie i Cięcie Metali, 1938, R. 11, z. 1, s. 3-6 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Daleki wschód. Lwów, 1923

Bryła Stefan Władysław :
Description d’un bâtiment à ossature métallique soudée. Arcos, Bruxelles, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Description du second pont-route soudé de Lowicz (Pologne). Arcos, Bruxelles, 1932

Bryła Stefan Władysław :
Doświadczenia z betonami wykonanymi z polskiego cementu glinowego Alka-Elektro. Przegląd Techniczny, 1938, T. 77, nr 1/2, s. 17-22; nr 4, s. 103-107; nr 6, s. 182-187 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Doświadczenia z połączeniami nitowanemi wzmocnionemi przy pomocy spawania. Czasopismo Techniczne, 1931, R. 49, nr 16, s. 265-274 oraz odbitka Lwów, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Drogi polskiego mostownictwa. W: Polskie Towarzystwo Politechniczne 1877-1937. Księga Pamiątkowa wydana z okazji 60-letniego jubileuszu Towarzystwa. Lwów, 1937, s. 63-65 oraz odbitka Lwów, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Drugi most spawany pod Łowiczem. Spawanie i Cięcie Metali, 1931, R. 4, z. 10, s. 156-158

Bryła Stefan Władysław :
Drugi svarivani most kod Łowicza. Technicki List, Zagrzeb, 1932, nr 22

Bryła Stefan Władysław :
Dźwigary obetonowane w świetle doświadczeń Baesa. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 93, s. 852-858
E
Bryła Stefan Władysław :
L’économie de la soudure dans les construction en acier. Zurych, 1934
Premier Congrès des Ponts et Charpentes Paris, 19-25 mai 1932. Rapport final, discussions

Bryła Stefan Władysław :
The eight-storey welded steel-frame building of the Postal Savings Bank, Warsaw. The Welding Industry, London, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Einige geschweisste Stahlkonstruktionen in Polen. Die Elektroschweissung, Braunschweig, 1930, nr 8 oraz odbitka Berlin, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Ekonomiczne i techniczne walory spawania konstrukcyj stalowych. W: Budownictwo stalowe. Wykłady z kursu urządzonego w styczniu 1935 r. na Politechnice Warszawskiej staraniem polskiego Związku Inżynierów Budowlanych przy poparciu Rady Stalowej. Warszawa, 1935, s. 41-44; Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 12, s. 225-228

Bryła Stefan Władysław :
Ekstensograf Geigera i jego zastosowanie do badania mostów. Inżynier Kolejowy, 1933, R. 10, nr 7, s. 168-171 oraz odbitka Warszawa, [1933]

Bryła Stefan Władysław :
Električno svarivanje źeljeza u gradevinarstvu i kod gradenja mostowa. Technicki List, Zagrzeb, 1928, nr 19

Bryła Stefan Władysław :
Elektrisch geschweisste Brücke. Die Elektroschweissung, Braunschweig, 1932

Bryła Stefan Władysław :
Elektrisch geschweisster Stahlskelettbau in Kattowice. Die Elektroschweisssung, Braunschweig, 1933, H. 1 oraz odbitka Braunschweig, [1933]

Bryła Stefan Władysław :
Das elektrische Schweissen im Eisenbau. Zeitschrift des Österr. Ingenieur - und Architekten – Vereines, Wien, 1928, H. 37/38, oraz odbitka [Wien], 1928

Bryła Stefan Władysław :
Erfahrungen bei ausgeführten Bauwerken in Polen. Berlin, 1936
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau. Zweiter Kongress, Berlin-München 1-11 Oktober 1936, IIId2 Sonderdruck aus dem Vorbericht

Bryła Stefan Władysław :
Essais sur assemblages rivés renforcés par soudure. Mémoires de L’Association Internationale des Ponts et Charpentes, Zurich, 1932, vol. 1, s. 9-18 oraz odbitka Zurich, 1932

Bryła Stefan Władysław :
Essais sur poutrelles renforcées par des raidisseurs soudées à leur âme. Berlin, 1938
Association Internationale des Ponts et Charpentes. Deuxième Congress Berlin-Munich, 1-11 Octobre 1936, VIIa4 Tirage à part extrait du Rapport Final
F
Bryła Stefan Władysław :
The first arc-welded bridge in Europe. Journal of the American Welding Society, New York, 1930, v. 9, nr 5, s. 71-75 oraz odbitka New York, 1930

Bryła Stefan Władysław :
The first arc-welded bridge in Europe. Through-truss highway structure of 88,5-Ft. span built for Polish Government. All members built up of plates, channels and angles, using flux-covered electrodes with 180-amp. and 30 volt current. Engineering News-Record, New York, 1930, vol. 104, nr 16, s. 644-645 oraz odbitka [New York, 1930]

Bryła Stefan Władysław :
The first arc-welded bridge in Europe near Lowicz, Poland The Engineer, London, 1929, September 6th, oraz odbitka London, [1929]

Bryła Stefan Władysław :
First welded structures in Poland. [Liége, 1930]
Congrés International de la Construction Métallique, Liége, Septembre 1930, IIIb
G
Bryła Stefan Władysław :
Germanizowanie techniki polskiej. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 20, s. 660-662 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Die geschweisste Stahlkonstruktion der Markthalle in Kattowitz. Der Stahlbau, Bellage zur Zeitschrift "Die Bautechnik", 1937, 10 Jg., H. 9, s. 71-72 oraz odbitka [Berlin, 1937]

Bryła Stefan Władysław :
Die geschweisste Strassenbrücke bei Lowicz, Polen. Der Bauingenieur, Berlin, 1929, 10 Jg., H. 49/50, s. 878-881 oraz odbitka Berlin, 1929
H
Bryła Stefan Władysław :
Hala targowa w Katowicach. Spawanie i Cięcie Metali, 1937, R. 10, z. 3, s. 46-51 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Honolulu. Wrażenia z podróży. Gazeta Narodowa, 1913 oraz odbitka Lwów, 1913
I - J
Bryła Stefan Władysław :
Influence des raidisseurs soudés aux âmes des poutrelles sur la résistance à la flexion. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1935, 4 année, nr 9, s. 480-490 oraz odbitka Bruksela, 1935

Bryła Stefan Władysław :
The influence of ribs welded to the rolled I-beams upon their resistance. Annales de l’Académie des Sciences Techniques à Varsovie, 1935, T. 1, s. 152-164 oraz odbitka Warsaw, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Izračunavanje podužnih nosača kod svarivanih i željezobetonskih mostowa. Technicki List, Zagrzeb, 1931, nr 15

Bryła Stefan Władysław :
Jeden dzień w Jokohamie. Kartki z podróży po Japonji. Lwów, 1913
K
Bryła Stefan Władysław :
Katastrofa mostu w Hasselt. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 2/3, s. 97-99 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Katastrofy budowlane. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 1986-1991

Bryła Stefan Władysław :
Katastrofy budowlane. Przegląd Techniczny, 1928, T. 66, nr 22, s. 477-481; nr 23, s. 511-515 oraz odbitka Warszawa, 1928

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcja inżynierska gmachu „Prudential House” w Warszawie. Architektura i Budownictwo, 1934, R. 10, nr 9, s. 284-287

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcja inżynierska w chwili obecnej. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 1/2, s. 1-3; nr 3/4, s. 9-10 oraz odbitka Warszawa, 1921

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcja mostów z uwagi na obronę przeciwlotniczą. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 2/3, s. 87-91 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcja stalowa gmachu Marynarki Wojennej w Warszawie. W: II Zjazd Inżynierów Budowlanych w Katowicach 15–17.II.1936. Opis Zjazdu i referaty. Warszawa, 1936, s. 204-209 oraz odbitka [Katowice, 1936]

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcja stalowa podstawy nowego turbogeneratora Elektrowni Warszawskiej. Spawanie i Cięcie Metali, 1938, R. 11, z. 2, s. 34-36

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje spawane w zastosowaniu do budynków bibljotecznych. Spawanie i Cięcie Metali, 1936, R. 9, z. 6, s. 98-101

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje stalowe na II Międzynarodowym Kongresie Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich w Berlinie 1936. Przegląd Budowlany, 1936, R. 8, z. 11, s. 453-454

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Budowle wspornikowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2146-2150

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Budynki fabryczne. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2175-2182

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Budynki szkieletowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2170-2175
Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Mury oporowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2144-2146
Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Schody. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2150-2155

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Silosy. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2188-2192

Bryła Stefan Władysław :
Konstrukcje żelbetowe. Zbiorniki. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2182-2187

Bryła Stefan Władysław :
Ku racjonalnemu obliczaniu konstrukcyj żelbetowych. Cement, 1937, R. 7, nr 6, s. 81-85; nr 7, s. 97-102 oraz odbitka Warszawa, 1937
M
Bryła Stefan Władysław :
Metody badania spoin. Spawanie i Cięcie Metali, 1938, R. 11, z. 5, s. 96-100; z. 6, s. 116-121 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Międzynarodowe Stowarzyszenie Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich. Czasopismo Techniczne, 1934, R. 52, nr 15, s. 245-246

Bryła Stefan Władysław :
Most na rijeci Słudwi pod Łowiczem. Technicki List, Zagrzeb, 1930, nr 19

Bryła Stefan Władysław :
Most na rzece Słudwi pod Łowiczem. (Pierwszy most spawany elektrycznie w Europie). Przegląd Techniczny, 1929, T. 67, nr 26, s. 621-627 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Most přes řeku Sludwu u Lowicze. Zprávy Veřejné Služby Technické, 1930, ročnik XII, čislo 1 oraz odbitka Praha, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Most żelazny spawany elektrycznie na rzece Słudwi pod Łowiczem. Spawanie i Cięcie Metali, 1929, R. 2, z. 11, s. 186-194 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Mostownictwo leśne. W: Leśnik polski. Podręcznik dla leśników. Red. Stanisław Sokołowski, Jan Szczygielski. Lwów, Warszawa, 1920, s. 244-249; Leśnik polski. Podręcznik dla leśników wraz z kalendarzem na rok 1922. Lwów, Warszawa, 1922, s. 239-244

Bryła Stefan Władysław :
Mosty. W: Świat i Życie. T. 3. Warszawa, 1935, s. 723-737

Bryła Stefan Władysław :
Mosty a obrona przeciwlotnicza. Przegląd Techniczny, 1937, T. 75, nr 8, s. 227-231 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Mosty drewniane. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 775-796 oraz odbitka Warszawa, 1928

Bryła Stefan Władysław :
Mosty przewozowe. Lwów, 1913

Bryła Stefan Władysław :
Mosty ruchome. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 976-984

Bryła Stefan Władysław :
Mosty spawane na autostradach niemieckich. Przegląd Techniczny, 1938, T. 76, nr 21-22, s. 763-772 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Mosty stalowe w świetle II Międzynarodowego Kongresu Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich w Berlinie. Wiadomości Drogowe, 1936, R. 10, nr 116/117, s. 691-696 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Mosty tymczasowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 796-805

Bryła Stefan Władysław :
Mosty żelazne o kracie bezprzekątniowej. Odczyt wygłoszony na zebraniu inauguracyjnem Sekcyi Inżynierów Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie dn. 10 grudnia 1913. Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 14, s. 165-168; nr 15, s. 177-181 oraz odbitka Lwów, 1914

Bryła Stefan Władysław :
Mosty żelazne w Europie i w Ameryce. Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 9, s. 108-109

N
Bryła Stefan Władysław :
Najnowsze konstrukcje mostów spawanych. Wiadomości Drogowe, 1933, R. 7, nr 81, s. 777-792 oraz odbitka Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Najnowsze prądy w budownictwie stalowym w świetle II Międzynarodowego Kongresu Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich w Berlinie w 1936 r. Przegląd Techniczny, 1937, T. 75, nr 3, s. 45-48 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Największe momenty i siły poprzeczne mostów drogowych. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 50, s. 675-679; nr 51, s. 695-697 oraz odbitka Warszawa, 1927

Bryła Stefan Władysław :
Najwyższy stalowy budynek szkieletowy w Polsce. Czasopismo Techniczne, 1934, R. 52, nr 1, s. 6-10

Bryła Stefan Władysław :
New Polish regulations concerning welded steel construction. The Modern Engineer, March, April, May, 1934 oraz odbitka Melbourne, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Nieusuwalność lokatorów a ruch budowlany. Przegląd Techniczny, 1934, nr 9, s. 290-292 oraz odbitka Warszawa, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Le nouveau bâtiment de la bibliothèque de l’Université des Jagellons à Cracovie (Pologne). L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1938, 7 année, nr 11, s. 463-467

Bryła Stefan Władysław :
Le nouveau pont-route à charpente soudée de Lowicz, Pologne. Le Génie Civil, Paris, 1932, 18 juin, s. 627

Bryła Stefan Władysław :
Nouvelles prescriptions polonaises concernant les constructions métalliques soudées. Le Génie Civil, Paris, 1933, T. 103, nr 23, s. 548-549 oraz odbitka Paryż, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Nowe drogi budownictwa żelaznego. Przegląd Budowlany, 1930, R. 2, nr 2/3, s. 162-168 oraz odbitka Warszawa, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Nowe polskie przepisy dotyczące spawanych konstrukcji stalowych. Referat wygłoszony na Walnem Zgromadzeniu Stow. dla R. S. i C. M w Stow. Techników w Warszawie, dnia 27 kwietnia 1933 r. Spawanie i Cięcie Metali, 1933, R. 6, z. 7, s. 100-103 oraz odbitka Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Nowe przepisy obliczania konstrukcyj stalowych. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 26, s. 901-905

Bryła Stefan Władysław :
Nowe przepisy obliczania konstrukcyj stalowych PN/B-190. Przegląd Techniczny, 1938, nr 26, s. 901-905 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. W: W rocznicę czterdziestolecia pracy prof. A. Pszenickiego. Warszawa, 1937, s. 8-16

Bryła Stefan Władysław :
Nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 21-22, s. 686-694

Bryła Stefan Władysław :
Nowy gmach Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie o szkielecie spawanym. Przegląd Techniczny, 1933, T. 72, nr 6, s. 145-151; nr 8, s. 199-205 oraz odbitka Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Nowy system pilotów żelazno-betonowych. Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 252
O
Bryła Stefan Władysław :
O hakach w konstrukcjach żelazobetonowych. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 18, s. 581-583 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
O naprężeniach termicznych w połączeniach spawanych. Czasopismo Techniczne, 1936, T. 54, nr 18, s. 317-318 oraz odbitka Lwów, 1936

Bryła Stefan Władysław :
O obliczaniu przekrojów belek o kracie czworokątnej. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 15, s. 198-201 oraz odbitka Lwów, 1911

Bryła Stefan Władysław :
O przekroczeniach większych dróg wodnych. Czasopismo Techniczne, 1913 oraz odbitka Lwów, 1913

Bryła Stefan Władysław :
O rozporządzeniu w sprawie obrony przeciwlotniczej w budownictwie. Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Objašnjenja „Propisa za zavarivanje i izvršenje zavarenih čelǐčnyh konstrukcija u zgradarstvu. Techničkog Lista, Zagrzeb, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Objaśnienia do „Przepisów projektowania i wykonywania stalowych konstrukcyj spawanych w budownictwie”. Spawanie i Cięcie Metali, 1933, R. 6, z. 11, s. 172-173; z. 12, s. 192-193; Spawanie i Cięcie Metali, 1934, R. 7, z. 1, s. 4-7; z. 2, s. 19-23

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie belek o kracie czworokątnej metodą Ed. Joyant’a. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 2, s. 21-23

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie belek statycznie niewyznaczalnych metodą Baszyńskiego. Czasopismo Techniczne, 1918, R. 36, nr 15, s. 152-154 oraz odbitka Lwów, 1918

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie konstrukcyj betonowych ze sztywnemi wkładkami. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 99, s. 385-391

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie konstrukcyj stalowych na podstawie plastyczności materjału w świetle najnowszych doświadczeń. Przegląd Techniczny, 1936, T. 75, nr 3, s. 62-66 oraz odbitka Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie kopuł płaszczowych. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 2, s. 17-21; nr 3, s. 26-32 oraz odbitka Lwów, 1910

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie płatwi przegubowych. Przegląd Techniczny, 1911, R. 49, nr 30, s. 389-392 oraz odbitka Warszawa, 1911

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie podwójnej ramy symetrycznej o słupach utwierdzonych na podporze. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 29/32, s. 141-142; nr 49/52, s. 191-193 oraz odbitka Warszawa, 1920

Bryła Stefan Władysław :
Obliczanie stropów ceglanych zazębionych. Przegląd Budowlany, 1934, R. 6, z. 10, s. 293-297; z. 11, s. 318-321 oraz odbitka Warszawa, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Obliczenie naporu ziemi na przyczółki mostowe. Roboty Publiczne, 1920, R. 2, z. 1, s. 28-29 oraz odbitka Warszawa, 1920

Bryła Stefan Władysław :
Obliczenie pomostu współpracującego. Przegląd Techniczny, 1929, T. 67, nr 22, s. 542-549 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Obliczenie stropów „Pomorze”. Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Obliczenie wykreślne belek o kracie czworokątnej. Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 15, s. 209-211 oraz odbitka Lwów, 1910

Bryła Stefan Władysław :
[Odpowiedź w związku z listem p. inż. Friedsteina]. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 19, s. 641

Bryła Stefan Władysław :
Określenie naprężeń dopuszczalnych na podstawie ilości cementu w betonie. Cement, 1932, R. 3, nr 2, s. 27-28 oraz odbitka Warszawa, 1932

Bryła Stefan Władysław :
On the interdependence between the direction of a force and certain mechanical functions, such as reactions, axial forces, bending moments, etc. Mémoires de l’Association Internationale des Ponts et Charpentes, 1934, vol. 2, s. 33-48 oraz odbitka Zurich, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Organisation des travaux de recherches. Zurych, 1934
Premier Congrès des Ponts et Charpentes Paris, 19-25 mai 1932. Rapport final, discussions

Bryła Stefan Władysław :
Ōshū-ni okeru saisho-no denko ÿosetsu hashi. [Doboku Kakkwai Shi, 1930]] oraz odbitka Tokio, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Ostatnie wyniki badań nad przyczynami katastrofy mostu w Hasselt. Inżynieria i Budownictwo, 1939, R. 2, nr 5, s. 235
Bryła Stefan Władysław :
[Oświadczenie w sprawie artykułu p. inż. Dr. Szelągowskiego w Nr 24 Czasopisma Technicznego 1934]. Listy nadesłane do Redakcji. Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 2, s. 30

Bryła Stefan Władysław :
[Oświadczenie w sprawie artykułu p. inż. Dr. Szelągowskiego w Nr 24 Czasopisma Technicznego 1934 c.d.]. Listy nadesłane do Redakcji. Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 5, s. 84
P
Bryła Stefan Władysław :
Parę słów o naszych przepisach budowy mostów. Czasopismo Techniczne, 1925, R. 43, nr 24, s. 431-432 oraz odbitka [Lwów, 1925]

Bryła Stefan Władysław :
Pierwszy Kongres Zastosowań Stali. Hutnik, 1932, R. 4, z. 5/6/7, s. 170-171

Bryła Stefan Władysław :
Początki żelaznych konstrukcji spawanych w Niemczech. Spawanie i Cięcie Metali, 1929, R. 2, z. 7, s. 112-115 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Podręcznik budownictwa żelaznego. Lwów, 1924

Bryła Stefan Władysław :
Podręcznik statyki budowli dla średnich szkół technicznych ze 150 przykładami i 264 rys. w tekście oraz tablicami pomocniczemi. Warszawa, 1920

Bryła Stefan Władysław :
Podręcznik statyki budowli dla średnich szkół technicznych ze 169 przykładami i 307 rysunkami w tekście oraz 31 tablicami pomocniczemi. Wyd. 2 zm. i rozsz. Lwów , Warszawa, 1925

Bryła Stefan Władysław :
Podręcznik statyki budowli ze 169 przykładami oraz 306 rysunkami w tekście i 23 tablicami pomocniczymi. Wyd. 3 przerobione. Kraków, 1951

Bryła Stefan Władysław :
Pojačanje jedne željezne konstrukcije zavarivanjem. Technicki List, Zagrzeb, 1935, nr 21, 22

Bryła Stefan Władysław :
Polskie przepisy obliczeń statycznych w budownictwie lądowem. Czasopismo Techniczne, 1923, R. 41, nr 9, s. 98-101

Bryła Stefan Władysław :
Polskie ustawodawstwo mostowe. Czasopismo Techniczne, 1927, R. 45, nr 13, s. 202-206 oraz odbitka Lwów, 1927

Bryła Stefan Władysław :
Pomost współpracujący pod działaniem siły skupionej. Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 9, s. 159-164 oraz odbitka Lwów, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Le pont-route métallique soudé à l’arc électrique de Lowicz. [Liége, 1930]
Congrès International de la Construction Métallique, Liége, septembre 1930, IIIb

Bryła Stefan Władysław :
Le pont-route métallique soudé à l’arc électrique de Lowicz (Pologne). Le Génie Civil, Paris, 1929, T. 45, nr 11, s. 250-255 oraz odbitka Paris, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Il ponte metallico di Lowicz, in Polonia: in primo in Europa saldato con l’arco elettrico. Annali dei Lavori Pubblici già Giornale del Genio Civile, 1930, fasc. 12 oraz odbitka Roma, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Les ponts en acier de faible portée. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1935, 4 année, nr 6, s. 366-369

Bryła Stefan Władysław :
Potrzeby polskiego mostownictwa. W: Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1927. Księga Pamiątkowa wydana przez Komisję wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Lwów, 1927, s. 119-121 oraz odbitka Lwów, 1927

Bryła Stefan Władysław :
Le problème des communications en Pologne. Bulletin de la Société Belge d’Etudes et d’Expansion, [Liége], 1929

Bryła Stefan Władysław :
Projekt i wykonanie konstrukcji spawanej. O naprężeniach termicznych w połączeniach spawanych. Przegląd Budowlany, 1936, R. 8, z. 11, s. 462-463

Bryła Stefan Władysław :
Projekt przepisów dotyczących budowy żelaznych konstrukcyj spawanych. Spawanie i Cięcie Metali, 1931, R. 4, z. 7, s. 112-115 oraz odbitka [Warszawa, 1931]

Bryła Stefan Władysław :
Projekt przepisów dotyczących obliczeń statycznych konstrukcyj betonowych i żelbetowych. W: Bryła Stefan, Paszkowski Wacław. Projekt przepisów obliczania i wykonania robót betonowych. Warszawa, 1932, s. 3-8

Bryła Stefan Władysław :
Projekt przepisów dotyczących żelaznych konstrukcyj spawanych w budownictwie lądowem. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2097-2103

Bryła Stefan Władysław :
Projekt zmiany przepisów dotyczących konstrukcyj betonowych i żelbetowych. Cement, 1931, R. 2, nr 6, s. 206-211; nr 7, s. 219-228 oraz odbitka Warszawa, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Protokół badań wytrzymałościowych, dotyczących elektrod Baildon. W: Eletrody Baildon. Nakł. 2, Katowice, 1937, s. 19-27

Bryła Stefan Władysław :
Próby spawanych połączeń na rozciąganie. Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 14, s. 249-251 oraz odbitka Lwów, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Prudential House at Warsaw, Poland. Journal of the American Welding Society, New York, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Przedmowa. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Przekroje rurowe w dzisiejszych konstrukcjach stalowych. Czasopismo Techniczne, 1933, R. 51, nr 5, s. 60-64

Bryła Stefan Władysław :
Przepisy dotyczące obliczania i wykonywania konstrukcyj betonowych i żelbetowych, wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 1934 r. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 2589-2601

Bryła Stefan Władysław :
Przepisy dotyczące obliczeń statycznych w budownictwie lądowem, zatwierdzone przez Ministerstwo Robót Publicznych Rozp. Nr VII. 693/27 z d. 2 września 1927. (Z przykładami). W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1433-1465 oraz odbitka Warszawa, 1928

Bryła Stefan Władysław :
Przepisy projektowania i wykonywania stalowych konstrukcyj spawanych w budownictwie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nr 93 dn. 6 października 1933. Wyd. 2 przer. Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Przepisy projektowania i wykonywania żelaznych konstrukcyj spawanych. (Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr. 93 z dn. 6. X. 1933). W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 2602-2617

Bryła Stefan Władysław :
Przestrzenne powierzchnie wpływowe. Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 15, s. 237-239 oraz odbitka Lwów, 1908

Bryła Stefan Władysław :
Przybliżone obliczenie mostów belkowych połączonych sztywnie z podporami. Czasopismo Techniczne, 1919, R. 37, nr 21, s. 177-178 oraz odbitka [Lwów, 1919]

Bryła Stefan Władysław :
Przyczynek do uogólniania pojęć płaszczyznowych statyki budowli. Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 15, s. 183-185; nr 16, s. 193-197 oraz odbitka Lwów, 1909
R
Bryła Stefan Władysław :
Ramy eliptyczne. Przegląd Techniczny, 1931, T. 70, nr 5, s. 93-98; nr 10, s. 196-199; nr 11, s. 220-223; nr 12, s. 234-238; nr 14, s. 264-267 oraz odbitka Warszawa, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Rekonstrukcje budowli żelbetowych. Czasopismo Techniczne, 1929, R. 47, nr 16, s. 245-251 oraz odbitka Lwów, [1929]

Bryła Stefan Władysław :
Renforcement d’un chevalement au charbonnage „Wujek” (Silésie – Pologne). L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1934, 3 année, nr 9, s. 428-434

Bryła Stefan Władysław :
Le renforcement des charpentes métalliques à l’aide de la soudure. Roma, 1934
XI Congresso Internazionale dell'Acetilene, della Saldatura Autogena e delle Industrie Relative Giugno 1934

Bryła Stefan Władysław :
Résistance des soudures latérales au cisaillement. Mémoires de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Zurich, 1934, vol. 2, s. 21-32 oraz odbitka Zurich, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Results of tests with rolled beams reinforced by the aid of welding. [S.l., 1927] Wyc.: Welding Symposium, Group 4, s. 93-105

Bryła Stefan Władysław :
Rinforzo delle strutture metalliche mediante la saldatura. W: Le renforcement des charpentes métallique à l’aide de la soudure. Roma, 1934, s. 20-30
XI Congresso Internazionale dell'Acetilene, della Saldatura Autogena e delle Industrie Relative

Bryła Stefan Władysław :
Rola odbitki technicznej. Biuletyn Libraria Nova, 1934, nr 4 oraz odbitka Warszawa, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Rozporządzenie o przygotowaniu obrony przeciwlotniczej w budownictwie. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 1, s. 58-61

Bryła Stefan Władysław :
Rozwój konstrukcyj spawanych w Belgji. Spawanie i Cięcie Metali, 1928, R. 1, z. 5, s. 2-5; z. 6, s. 2-5 oraz odbitka Warszawa, 1928

Bryła Stefan Władysław :
Rozwój żelaznych konstrukcyj spawanych w Szwajcarji. Spawanie i Cięcie Metali, 1931, R. 4, z. 7, s. 102-104; z. 8. s. 123-127 oraz odbitka Warszawa, 1931
S
Bryła Stefan Władysław :
Das 16stöckige Prudentialgebäude in Warschau (Polen). Der Bauingenieur, Berlin, 1934, XV Jahrgang, Heft 21/22, s. 221-227 oraz odbitka [S.l., 1934]

Bryła Stefan Władysław :
Short span steel bridges. British Steelwork Association, London, 1936

Bryła Stefan Władysław :
La soudure et les formes des profils laminés. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1937, 6 année, nr 9, s. 416-418 oraz odbitka Bruxelles, [1937]

Bryła Stefan Władysław :
Spawana kładka w Kaletach. Spawanie i Cięcie Metali, 1937, R. 10, z. 8, s. 164-167 oraz odbitka Warszawa, 1937

Bryła Stefan Władysław :
Spawana konstrukcja stalowa hali targowej w Katowicach. Czasopismo Techniczne, 1936, T. 54, nr 14, s. 242-245 oraz odbitka Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Spawane konstrukcje rurowe. Spawanie i Cięcie Metali, 1933, R. 6, z. 9, s. 136-144 oraz odbitka [Warszawa, 1933]

Bryła Stefan Władysław :
Spawane konstrukcje stalowe gmachu F. K. W. w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1935, R. 8, z. 2, s. 22-26; z. 3, s. 49-52 oraz odbitka Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Spawane konstrukcje stalowe w budownictwie. W: Un bel exemple de charpente soudée...la Caisse d’Epargne de Varsovie. [S.l., 1933], s. 29-39

Bryła Stefan Władysław :
Spawane konstrukcje w fabryce Perun w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1936, R. 9, z. 1, s. 8-10

Bryła Stefan Władysław :
Spawane konstrukcje w hucie „Pokój”. Spawanie i Cięcie Metali, 1930, R. 3, nr 9, s. 168

Bryła Stefan Władysław :
Spawane świetliki Gmachu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1929, R. 2, z. 10, s. 166-169 oraz odbitka Warszawa, 1929

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie a gospodarka narodowa. Referat wygłoszony na inauguracji I Polskiego Zjazdu Spawalniczego w auli Politechniki Warszawskiej dn. 21 kwietnia 1939 r. Przegląd Techniczny, 1939, T. 77, nr 10, s. 399-402 oraz odbitka Warszawa, 1939

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie a gospodarka narodowa. Referat wygłoszony na I Polskim Zjeździe Spawalniczym, Warszawa, 21-23 kwietnia br. Życie Techniczne, 1939, R. 15, z. 3/4, s. 104-107

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie a kształty profilów walcowanych. W: II Zjazd Inżynierów Budowlanych w Katowicach 15-17.II.1936. Opis Zjazdu i referaty. Warszawa, 1936, s. 190-192 oraz odbitka Katowice, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie acetylenowe w budownictwie żelaznem. Listy do redakcji. Spawanie i Cięcie Metali, 1928, R. 1, z. 2, s. 24

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie elektryczne żelaza w budownictwie i mostownictwie. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 9, s. 173-175; nr 10, s. 207-212; nr 11, s. 241-243; nr 12, s. 267-270 oraz odbitka Warszawa, 1927

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie konstrukcyj żelaznych jako warunek rozwoju budownictwa żelaznego. Hutnik, 1930, R. 2, z. 4, s. 241-244 oraz odbitka Katowice, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie na II Kongresie Mostów i Konstrukcyj Inżynierskich w Berlinie. Spawanie i Cięcie Metali, 1936, R. 9, nr 10, s. 162-165

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie na Kongresie Mostownictwa i Budownictwa Inżynierskiego w Paryżu. Spawanie i Cięcie Metali, 1932, R. 5, z. 7-8, s. 107-109

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie przy budowie 16-piętrowego gmachu Tow. Prudential w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1933, R. 6, z. 5, s. 60-62

Bryła Stefan Władysław :
Spawanie stali w zastosowaniu do suwnic. Mechanik, 1933, R. 15, z. 7, s. 137-142 oraz odbitka [Warszawa], 1933

Bryła Stefan Władysław :
Sprostowania sprawozdania. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 6, s. 119

Bryła Stefan Władysław :
La stabilité de l’âme des poutres sollicitées à la flexion. Zurych 1934
Premier Congrès des Ponts et Charpentes Paris 1932, 19-25 mai. Rapport final, discussions

Bryła Stefan Władysław :
Stalowe konstrukcje spawane w zastosowaniu do budynków bibljotecznych. Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Stalowe mosty spawane. W: Budownictwo Stalowe. Wykłady z kursu urządzonego w styczniu 1935 r. na Politechnice Warszawskiej staraniem polskiego Związku Inżynierów Budowlanych przy poparciu Rady Stalowej. Warszawa, 1935, s. 61-65

Bryła Stefan Władysław :
Stalowe mosty spawane. Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 12, s. 243-247

Bryła Stefan Władysław :
Stalowo-szkieletowe budownictwo mieszkalne. W: Budownictwo stalowe. Wykłady z kursu urządzonego w styczniu 1935 r. na Politechnice Warszawskiej staraniem polskiego Związku Inżynierów Budowlanych przy poparciu Rady Stalowej. Katowice, 1935 s. 3-7 ; Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 10, s. 157-161

Bryła Stefan Władysław :
Stalowy szkielet spawany Gmachu Marynarki Wojennej w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1936, R. 9, nr 4, s. 62-68 oraz odbitka Warszawa, 1936

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowlana. Cz. I, II, III, IV oraz zeszyt rysunków. Warszawa, 1939 [Wydawnictwo konspiracyjne. Faktyczny rok wydania - 1942]

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Belki bezprzekątniowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1311-1323

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Belki ciągłe o ściance pełnej.Obliczenie analityczne. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1291-1297

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Belki statycznie wyznaczalne o ściance pełnej. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1185-1210

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Kratownice przestrzenne. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1232-1238

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Kratownice statycznie wyznaczalne (izostatyczne). W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1210-1231

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Naprężenia drugorzędne w belkach kratowych. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1249-1256

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Przesunięcia kratownic. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1238-1249

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Ramy. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1304-1311

Bryła Stefan Władysław :
Statyka budowli. Ustroje hiperstatyczne. W: Podręcznik inżynierski w zakresie lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 1256-1270

Bryła Stefan Władysław :
Suwnica spawana o rozpiętości 15 m. Spawanie i Cięcie Metali, 1931, R. 4, z. 1, s. 2-4 oraz odbitka Warszawa, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Systemy dachów więzarowych jako kratownice przestrzenne. Czasopismo Techniczne, 1911, T. 29, nr 8, s. 97-99 oraz odbitka Lwów, 1911

Bryła Stefan Władysław :
Szesnastopiętrowy gmach Tow. Prudential w Warszawie. Przegląd Techniczny, 1932, T. 71, nr 43/44, s. 470-472

Bryła Stefan Władysław :
Świat inżynierski w chwili obecnej. Referat wygłoszony na Zjeździe Delegatów Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej dn. 25 czerwca 1939. Przegląd Techniczny, 1939, T. 77, nr 14/15, s. 589-593; Inżynier Kolejowy, 1939, R. 16, nr 8, s. 327-331
T
Bryła Stefan Władysław :
Teoria potrójnych wiązań wiszących. Czasopismo Techniczne, 1913 oraz odbitka Lwów, 1913

Bryła Stefan Władysław :
Teorya belek dwukrotnie wzmocnionych. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 18, s. 240-241; nr 19, s. 250-252 oraz odbitka Lwów, 1911

Bryła Stefan Władysław :
Torkretowanie. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 2905-2909

Bryła Stefan Władysław :
Tubular steel welded construction in Warsaw (Poland). The Modern Engineer, 1933, 20th July oraz odbitka Melbourne, [1933]

Bryła Stefan Władysław :
Tworzenie systemów statycznie wyznaczalnych zapomocą kratownicy rozszerzonej. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 3, s. 29-32; nr 4, s. 41-44 oraz odbitka Lwów, 1911

Bryła Stefan Władysław :
Typy stalowych mostów drogowych o rozpiętościach 5 do 16 m. Wiadomości Drogowe, 1938, nr 132-133 oraz odbitka Warszawa, 1938
U
Bryła Stefan Władysław :
Ujednostajnienie przepisów technicznych w krajach słowiańskich. Skrót referatu Delegacji Polskiej na VII Kongresie Federacji Inżynierów Słowiańskich w Beogradzie. Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych, 1933, R. 9, nr 2, s. A-64 – A-67

Bryła Stefan Władysław :
Ustroje statycznie niewyznaczalne. Metoda ogólnych równań sprężystości. W: Podręcznik inżynierii. T. 1. Warszawa, 1948, s. 598-616

Bryła Stefan Władysław :
Ustroje statycznie wyznaczalne. W: Podręcznik inżynierii. T. 1. Warszawa, 1948, s. 527-597

Bryła Stefan Władysław :
Uwagi o połączeniach gibkich. Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 21, s. 286-287 oraz odbitka [Lwów, 1911]
V - W
Bryła Stefan Władysław :
Verrières soudées dans un immeuble de Varsovie. Le Soudeur – Coupeur, Paris, 1930, nr 4 avril oraz odbitka [S.l., 1930]

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie artykułu dr Empergera pod tyt. „Nośność belek żelbetowych”. Inżynieria i Budownictwo, 1939, R. 2, nr 3, s. 112-113

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie badania materiałów izolacyjnych do celów budownictwa. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 1, s. 11-12 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie krytyki I. części Podręcznika Inżynierskiego zamieszczonej w Czasopiśmie Technicznem Nr 19. Czasopismo Techniczne, 1925, R. 43, nr 21, s. 387-388

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie norm dla naprężeń dopuszczalnych. [Do artykułu M. T. Hubera w Czasopismie Technicznym nr 20]. Czasopismo Techniczne, 1925, nr 22, s. 401

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie I części „Podręcznika Inżynierskiego”. Czasopismo Techniczne, 1925, R. 43, nr 24, s. 438

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie projektu nowych przepisów obliczania konstrukcyj stalowych. Przegląd Budowlany, 1937, R. 9, nr 7, s. 345-349

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie projektu ustawy o szkołach akademickich. Przemówienie prof. Stefana Bryły na plenum Sejmu w dn. 12.I.1933 r. Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie przepisów dotyczących konstrukcyj inżynierskich w budownictwie i mostownictwie. W: Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877-1927. Księga Pamiątkowa wydana przez Komisję wybraną z łona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Lwów, 1927, s. 102-104 oraz odbitka Lwów, 1927

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie stosowania stali wyborowych w konstrukcjach żelbetowych. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 14/15, s. 485-486 oraz odbitka Warszawa 1937

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie wykonywania konstrukcyj spawanych. Przegląd Budowlany, 1937, R. 9, nr 11, s. 557-558

Bryła Stefan Władysław :
W sprawie zmiany przepisów dotyczących stalowych konstrukcyj spawanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 5, s. 291-293

Bryła Stefan Władysław :
Warunki wykonania i odbioru konstrukcyj stalowych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 6, s. 324-326

Bryła Stefan Władysław :
Weldet steel constructions in Poland in 1934. Welding Symposium, Group 1, Sub-Group a. Electric Welding, 1934, s. 109-115 oraz odbitka Londyn, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Weldet steel frame structures in Poland and regulations concerning them. The Welding Industry, London, 1934, nr 7, s. 219-222 oraz odbitka London, 1934

Bryła Stefan Władysław :
Welding used extensively in tall apartment house in Poland. Engineering News Record, New York, 1934, October 25, s. 524-525 oraz odbitka [New York, 1934]

Bryła Stefan Władysław :
Wkładki specjalne w konstrukcjach żelbetowych. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 10, s. 194-196 oraz odbitka Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Wkładki specjalne w konstrukcjach żelbetowych: (wkładki wydłużone na zimno). W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 2898-2904

Bryła Stefan Władysław :
Wpływ dospojonych przepon na wytrzymałość dźwigarów walcowanych. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 17, s. 326-333 oraz odbitka Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Wpływ kierunku siły na dowolną wielkość mechaniczną. Przegląd Techniczny, 1933, T. 72, nr 2, s. 33-39 oraz odbitka Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Wspaniałe tradycje i perspektywy polskiego żelbetnictwa. Gazeta Handlowa, 1931, nr 269, s. 4

Bryła Stefan Władysław :
[Wstęp]. W: Tabele nośności słupów z rur stalowych osiowo obciążonych. Oprac. na podstawie polskich norm PN/B-190 Henryk Griffel. Katowice, [1939]

Bryła Stefan Władysław :
Wykonanie konstrukcyj spawanych. Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 22, s. 401-408

Bryła Stefan Władysław :
Wysokie domy amerykańskie t.zw. drapacze chmur. Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 20, s. 263-266; nr 24, s. 323-326; nr 26, s. 347-350; nr 28, s. 371-373 oraz odbitka Warszawa, 1914

Bryła Stefan Władysław :
Wystawa prac studentów technicznych szkół w Londynie. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 24, s. 313-314

Bryła Stefan Władysław :
Wytrzymałość spoin bocznych na ścinanie. Czasopismo Techniczne, 1933, R. 51, nr 2, s. 17-22 oraz odbitka Lwów, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Wyznaczenie uzbrojenia w słupach ściskanych mimośrodkowo o przekroju prostokątnym. W: I Polski Zjazd Żelbetników, Warszawa 21-22 XI. 1931 r. [Referat] 3. [Warszawa, 1931]

Bryła Stefan Władysław :
Wyższe szkolnictwo techniczne w Ameryce Północnej. Przegląd Techniczny, 1915, T. 53, nr 33/34, s. 335-336; nr 35/36, s. 350-352; nr 41/42, s. 400-402; nr 45/46, s. 434-436 oraz odbitka Warszawa, 1915

Bryła Stefan Władysław :
Wzmacnianie dźwigarów walcowanych przy pomocy spawania. Przegląd Budowlany, 1933, R. 5, z. 11, s. 341-343 oraz odbitka Warszawa, 1933

Bryła Stefan Władysław :
Wzmacnianie konstrukcyj żelaznych przy pomocy spawania. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 2699-2711

Bryła Stefan Władysław :
Wzmacnianie kratowych konstrukcyj nitowanych przy pomocy spawania. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu zasług doktora Honoris Causa profesora Maksymiljana Thulliego. Lwów, 1931, s. 27-40 oraz odbitka Lwów, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Wzmacnianie mostów stalowych przy pomocy spawania. Czasopismo Techniczne, 1935, R. 53, nr 1, s. 1-8

Bryła Stefan Władysław :
Wzmocnienie wieży wyciągowej na kopalni Wujek. Przegląd Budowlany, 1933, R. 5, z. 5, s. 164-169 oraz odbitka Warszawa, 1933
Z
Bryła Stefan Władysław :
Z podróży po Ameryce. Lwów, 1913

Bryła Stefan Władysław :
Z wycieczki do Ameryki. Bureau of Standards w Waszyngtonie. Czasopismo Techniczne, 1924, R. 42, nr 18, s. 223-225 oraz odbitka [Lwów], 1924

Bryła Stefan Władysław :
Zachowanie się betonów glinowych pod wpływem czynników zewnętrznych. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 2/3, s. 91-97 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław :
Zakłady fabryczne Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów. A) Część budowlana. Czasopismo Techniczne, 1923, R. 41, nr 18, s. 268-272

Bryła Stefan Władysław :
Zasady amortyzacji budynków. Przegląd Budowlany, 1938, R. 10, z. 7, s. 373-381 oraz odbitka [Warszawa, 1938]

Bryła Stefan Władysław :
Zasady projektowania mostów. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 2. Lwów, Warszawa, 1928, s. 751-775

Bryła Stefan Władysław :
Zastosowanie betonu w budowie wysokich domów w Polsce. W: I Polski Zjazd Żelbetników, Warszawa 21-22. XI 1931. [Warszawa, 1931], [Referat] 4 oraz odbitka [Warszawa, 1931]

Bryła Stefan Władysław :
Zastosowanie stali w mostach drogowych o mniejszych rozpiętościach. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 101/102, s. 506-511 oraz odbitka Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław :
Ze słownictwa technicznego. Polemika. Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 8, s. 110-111

Bryła Stefan Władysław :
Die zweite vollständig geschweisste Strassen-Brücke bei Lowicz (Polen). Acros, Berlin, 1932
Ż
Bryła Stefan Władysław :
Żelazne budynki szkieletowe. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 4. Lwów, Warszawa, 1936, s. 3017-3065

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne konstrukcje spawane. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. 3. Lwów, Warszawa, 1932, s. 2083-2103

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne konstrukcje spawane. Zasady obliczenia i elementy połączeń. Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 18, s. 321-328 oraz odbitka Lwów, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne konstrukcje spawane w fabryce „Perun” w Skarżysku. Przegląd Techniczny, 1930, T. 69, nr 12, s. 272-274 oraz odbitka Warszawa, 1930

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne konstrukcje spawane w Gmachu Izby Skarbowej w Katowicach. Spawanie i Cięcie Metali, 1932, R. 5, z. 1, s. 3-6

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne konstrukcje spawane w siedmiopiętrowej oficynie P.K.O w Warszawie. Spawanie i Cięcie Metali, 1930, R. 3, nr 8, s. 140-145 oraz odbitka [Warszawa, 1930]

Bryła Stefan Władysław :
Żelazne mosty spawane. Wiadomości Drogowe, 1931, R. 5, nr 51, s. 541-592 oraz odbitka Warszawa, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Żelbetowe fundamenty gmachu Izby Skarbowej w Katowicach. Przegląd Budowlany, 1931, R. 3, z. 11/12, s. 288-291 oraz odbitka [Warszawa, 1932]

Bryła Stefan Władysław :
Żelbetowe fundamenty 15-piętrowego gmachu T-wa „Prudential” w Warszawie. Przegląd Techniczny, 1931, T. 70, nr 45-46, s. 638-643 oraz odbitka Warszawa, 1931

Bryła Stefan Władysław :
Żelbetowe przepusty ramowe. Przegląd Techniczny, 1921, T. 59, nr 15, s. 97-99 oraz odbitka Warszawa, 1921

Bryła Stefan Władysław :
Żeleznyj most, soorużennyj pri posredstwie elektroswarki na rjekie Słudoń pod Łowiczem (Polsza). Awtogiennoje Dieło, Moskwa, 1931, nr 3

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Doświadczenia z dźwigarami wzmocnionemi przy pomocy spawania. W: II Zjazd Inżynierów Budowlanych w Katowicach 15-17.II.1936. Opis Zjazdu i referaty. Warszawa, 1936, s. 155-159 oraz odbitka [S.l., 1936]

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Essais sur poutres laminées renforcées par soudage. Berlin, 1938
Association Internationale des Ponts et Charpentes. Deuxième Congres Berlin, Munich, 1-11 Octobre 1936, V3 Tirage à part Extriat du Rapport final

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Influence des semelles soudées aux ailes des poutrelles I sur leur résistance á la flexion. L’Ossature Métallique, Bruxelles, 1935, 4 année, nr 4, s. 206-217

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Naprężenia poprzeczne w belkach zginanych. Przegląd Budowlany, 1937, R. 9, nr 4, s. 192-195 oraz odbitka [Warszawa, 1937]

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Rezultaty pomiarów mostu żelaznego o kracie złożonej przy pomocy przyrządów Manet-Rabut’a. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3, 1933, T. 6, z. 3, s. 41-55 oraz odbitka [S.l., 1933]

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Wymiarowanie belek żelbetowych ze sztywnemi wkładkami. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 103/104, s. 664-669 oraz odbitka [Warszawa, 1935]

Bryła Stefan Władysław, Chmielowiec Alfons :
Wzory uproszczone, dotyczące połączeń nitowanych wzmocnionych przy pomocy spawania. Czasopismo Techniczne, 1932, R. 50, nr 18, s. 272-274 oraz odbitka Lwów, 1932

Bryła Stefan Władysław, Griffel Henryk :
Budowa 14-stopiętrowego gmachu o szkielecie stalowym w Katowicach. Czasopismo Techniczne, 1932, R. 50, nr 1, s. 3-11; nr 2, s. 21-25; nr 3, s. 37-43; nr 4, s. 53-58 oraz odbitka Lwów, 1932

Bryła Stefan Władysław, Huber Maksymilian Tytus :
Doświadczenia z wkładkami specjalnemi. W : II Zjazd Inżynierów Budowlanych w Katowicach, 15-17.II. 1936. Opis Zjazdu i referaty. Warszawa, 1936, s. 121-128

Bryła Stefan Władysław, Kunicki Stanisław :
Pierwszy Kongres zastosowań stali. Budownictwo Stalowe, 1932, nr 4, s. 13-14 – dodatek do Czasopisma Technicznego, 1932

Bryła Stefan Władysław, Mayzel Bolesław :
Statyka budowli. Warszawa, 1955

Bryła Stefan Władysław, Paszkowski Wacław :
Projekt przepisów obliczania i wykonania robót betonowych i żelbetowych. Cement, 1932, nr. 6, 7 oraz odbitka Warszawa, 1932

Bryła Stefan Władysław, Poniż Wenczesław :
Wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych mostu drogowego na Sanie w Przemyślu. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 94, s. 13-38 oraz odbitka Warszawa, 1935

Bryła Stefan Władysław, Stankiewicz Henryk :
Dachy płaskie i tarasy. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, T. 1, nr 2/3, s. 169-173 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław, Stankiewicz Henryk :
W sprawie ochrony budowli od wody. Referat zgłoszony na IV Zjazd Inżynierów Budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 1938, R. 1, nr 1, s. 25-27 oraz odbitka Warszawa, 1938

Bryła Stefan Władysław, Suwalski Ludomir :
Beton i żelbet. Warszawa, 1948 ; Wyd. 2. Warszawa, 1954

Bryła Stefan Władysław, Świerczyński Rudolf :
Le bâtiment de l’Amirauté à Varsovie. L’Ossature Metallique, Bruxelles, 1936, 5 année, nr 9, s. 404-413 oraz odbitka Bruxelles, 1936

Moszkowski Wacław, Bryła Stefan Władysław :
Pierwszy polski drapacz chmur. Czasopismo Techniczne, 1923, R. 41, nr 18, s. 248-249.
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZYCH
Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Dach peronowy żelazno-betonowy otrzymał nowy dworzec w Norymberdze [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 258

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: O szybkości wykonania budowli żelazno-betonowych przemawiają dobitnie następujące daty [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 258

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Próby z przegubami betonowymi zrobiono przed wykonaniem paru mostów na Mozeli w Lotaryngii [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 259

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wielkość momentu podporowego belek żelazno-betonowych jest dotychczas kwestyą niezupełnie wyjaśnioną [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 258-259

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Żelazno-betonowy dziesięciopiętrowy budynek w Pittsburgu opisuje Engineering News [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 258

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Koła pędowe z żelazo-betonu wykonano w Zwart Kopjes w Transwaalu w tamtejszym zakładzie pomp [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 17, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Największy komin na świecie budują obecnie w Great Falls nad rzeką Missouri [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 17, s. 268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Niebezpieczeństwo piorunów dla budowli żelazno-betonowych jest o wiele mniejsze niż dla żelaznych [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 17, s. 267-268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Załamanie stropów żelazno-betonowych nastąpiło przy budowie pięciopiętrowego młyna parowego w Tomsku [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 17, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Doświadczenia nad sposobami związania nowego betonu ze starym robił świeżo w Ameryce inż. Raymond B. Perry [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 303

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Kominy z bloków betonowych zaczęła wykonywać w ostatnich czasach brukselska firma Leon Monnoyer & Fils [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 302

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ogromny skład na węgiel z żelazo-betonu wybudowano dla firmy Lehigh & Wilkes Barre w Charlestown [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 303-304

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Parowozownie żelazno-betonowe [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 304

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Trzy mosty żelazno-betonowe kolejowe wybudowano w zarządzie berlińskiej kolei okrężnej [...[ Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 303

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Żelazno-betonowy jaz połączony z mostem kolejowym zbudowano w górach Adirondack w stanie New York [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 20, s. 302-303

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ochrona pilotów drewnianych w wodzie morskiej [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 21, s. 317-318

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Szczególny system budowy betonowych domów zastosowano w Ameryce Północnej w Camp Perry [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 21, s. 317

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wiatę żelazną o rozpiętości 55’17 m (181 stóp) wzniesiono w Hartford [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 21, s. 316-317

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Bulwar żelazno-betonowy buduje się obecnie w porcie w Baltimore [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 22, s. 328

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wytrzymałość budynków żelazno-betonowych na eksplozye [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 22, s. 328

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Żelazobeton do budowy odpieracza fal został zastosowany w Algoma [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 22, s. 328

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Kierunek ubijania betonu [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 24, s. 350

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Projekty żelazno-betonowego mostu we Fryburgu opisane są w Beton u, Eisen z 20 listopada 1908 [...] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 24, s. 350

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Bezpieczeństwo wkładek w betonie od rdzy [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 1, s. 9

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ogromny zbiornik wody z żelazo-betonu wykonano w ubiegłym roku w Indianapolis [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 1, s. 9-10

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wielki wiadukt żelazo-betonowy ma być wzniesiony w Des Moines [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 1, s. 10

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Maszty żelazno-betonowe systemu Williama M. Bailey’a z Richmondu zaczęło wyrabiać Tow. American Concrete Pole Co [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 2, s. 22-23

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Przepisy dotyczące używania pustych bloków betonowych, wydane przez National Association of Cement Users w Ameryce [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 2, s. 23

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Sławny most betonowy nad doliną Wissahickon Creek koło Filadelfii jest na ukończeniu - został już oddany do użytku [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 2, s. 22

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Obliczeniem sklepień betonowych o osi parabolicznej zajmuje się inż. Paweł Gölder [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 3, s. 31-32

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Popiół wulkaniczny jako materyał konstrukcyjny [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 3, s. 32

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ogniotrwałość materyałów budowlanych [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 4, s. 46-47

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Zakład fabryczny z żelazo-betonu wzniesiono obecnie w Donald [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 4, s. 46

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most żelazno-betonowy w York (Anglia) opisuje Concrete and Constructional Engineering [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 6, s. 69

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Rury żelazno-betonowe z wzmocnionymi stykami zaczęła wykonywać firma amerykańska Lock Joint Pipe Co [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 6, s. 69

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Bulwar nadmorski z żelazo-betonu zbudowano niedawno w Jamestown [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 7, s. 80-81

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Produkcya cementu portlandzkiego w Stanach Zjednoczonych Am. Półn [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 7, s. 82

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Spichlerz (silo) żelazno-betonowy w Kosario (Argentyna) opisuje Beton Und Eisen [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 7, s. 81

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wpływ ilości wody na wytrzymałość cementu i betonu znany był oddawna [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 7, s. 82

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Dwa wiadukty żelazno-betonowe kolei Brasso-Fogaraso (Węgry) opisuje Armiertet Beton 1909 [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 8, s. 90

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Jak niepewne są piloty drewniane w użyciu wskazuje inż. Julian Griggs w Engineering News 1909 [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 8, s. 90

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ograniczenie wysokości "drapaczów chmur" jest obecnie bardzo omawiane w kołach inżynierów i architektów amerykańskich [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 8, s. 90

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wiatę żelazno-betonową wzniesiono niedawno we Wrocławiu [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 8, s. 89-90

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wpływ wody bagiennej na beton [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 8, s. 90-91

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Rozkład sił w nitach, łączących pręty sprężyste [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 15, s. 188

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Doświadczenia prof. Kirsch’a, dotyczące przyczepności żelaza do betonu [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 16, s. 198-199

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most na Wiśle w Kwidzyniu, obecnie na ukończeniu, opisuje w krótkości Zentralblatt der Bauverwaltung (1908) [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 16, s. 198

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wysokie domy w Rossyi [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 16, s. 198

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Cement wytrzymały na wpływ wody morskiej otrzymać można podobno przez sproszkowanie [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 21, s. 268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Komisya drogowa stanu Illinos uchwaliła wszystkie mosty poniżej 50 stóp (15-24 m) zamienić na betonowe [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 21, s. 268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Użycie chlorku wapnia do betonu w nizkich temperaturach [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 21, s. 268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wpływ wody morskiej na beton nie został dotychczas dokładnie zbadany [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 21, s. 267-268

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wartość budynków mieszkalnych wystawionych, w 49 większych miastach Stanów Zjednoczonych [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 22, s. 283

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wpływ temperatury na wytrzymałość cementu badał niedawno temu H. L. Sherman [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 22, s. 283

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Betonowe filary mostu Clover Bar Bridge na linii kolejowej Grand Trunk Pacific Railway, zostały niedawno wzniesione [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 24, s. 320

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Natężenia z powodu ciepłoty w konstrukcyach żelazno-betonowych [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 24, s. 320

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Pokłady torfu w Stanach Zjednoczonych [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 24, s. 320

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Produkcya cementu w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach [...] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, nr 24, s. 320

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Dla przeprowadzenia kanałowej rury żelaznej w Santa Monica w Kalifornii użyto oryginalnej konstrukcyi [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 160-161

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Doświadczenia z trzema ogromnemi belkami żelazno-betonowemi opisuje prof. Artur N. Talbot [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 163

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Koszt słupów betonowych i żelazno-betonowych [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 160

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Nowe kształty blachy falistej zgłosił do patentu Knutson [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 162-163

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Rusztowanie mostu żelaznego w Mostizzolo opisuje Der Eisenbau [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 161-162

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wiadukty żelazne linii kolejowej Metz-Vigy-Anzelingen opisuje Zeitschrift für Bauwesen [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 11, s. 163

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most żelazny na rzece Mississippi w St. Louis jest obecnie w toku roboty [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 13, s. 191

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Beton owijany [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Doświadczenia dotyczące wytrzymałości U-ówek opisuje C. Bach [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Handel żelazem Niemiec w latach 1908-1909 [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most drogowy żelazno-betonowy na stacyi Kieritzsch opisuje inż. Haimovici [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most drogowy żelazno-betonowy w Kaltenthal [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most żelazny dla kolei jednotorowej w Junnan na rzece Nam-Ti [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Największy most łukowy żelazno-betonowy trójprzegubowy oddano w kwietniu b. r. do użytku publicznego w Nowej Zeelandyi[...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Nowa wiata fabryki turbin towarzystwa Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 265-266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Pierwszy most ze stali niklowanej w Niemczech oddano do ruchu [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Podniesienie dachu żelaznego [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Podniesienie mostu na Odrze pod Zäkerick opisuje Lauer [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Projekt mostu na rzece św. Wawrzyńca w Quebec’u [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Przesunięcie poprzeczne mostu żelaznego kolejowego opisuje Engineering Record [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Użycie stali niklowanej w budowie mostów [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wiatę betonową opisuje Engineering Record 1909 nr 23 [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 265

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wielki budynek fabryczny firmy Jones and Langhlin Steel opisuje Engineering Record [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wpływ dziur okrągłych i szpar podłużnych w osi obojętnej belek zginanych na wytrzymałość tychże badał inż. Dr C Pfleiderer [...] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 266

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Kanał żelazno-betonowy o długości 20 km w Stanie Washington opisuje Cement Age 1910, nr 11 [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 149

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Most na rzece Charles River opisuje Engineering Record [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 150

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Nowy warsztat fabryki maszyn Humboldta w Cöln-Kalk opisuje Der Eisenbau [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 149

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Przy budowie nowego gmachu wszechnicy fryburskiej znalazł żelazo-beton szerokie zastosowanie [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 150

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Rozporządzenie dotyczące natężeń dopuszczalnych na ciśnienie w betonie ubijanym [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 149-150

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Wielki magazyn Tietza w Brukseli opisuje Le Ciment armé [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 149

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Żelazno-betonową wieżę wodną o objętości 2500m3 wzniesiono niedawno temu w Westerly na Rhode Island [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 149

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Żelazo-beton na wystawie brukselskiej był reprezentowany przez dwa mosty [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 11, s. 150

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Naprawa sklepionych ceglanych przejazdów kolejowych zapomocą wtłaczania cementu [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 16, s. 219

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Ogrzewalnie z uwzględnieniem przyszłej zmiany kolei parowej na elektryczną zaczęto budować w Berlinie [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 16, s. 219

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Zakotwienie sklepień kościoła św. Lamberta w Monasterze [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 16, s. 218-219

Bryła Stefan Władysław :
Sprawozdania z literatury technicznej: Zmniejszanie się zapotrzebowania słupów z żelaza lanego [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 16, s. 218

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Budowa nowego mostu na rzece św. Wawrzyńca w Quebec’u przeszła po długich pertraktacjach w nową fazę [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 313

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Most żelazno-betonowy na rzece Dievenow zbudowano w miejsce starego mostu drewnianego [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 313

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Ochrona od rdzy żelaza w betonie [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 313

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Ochronę pomostu żelaznego przed rdzą radzi Schaper tworzyć przy zastosowaniu bruku drewnianego [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 313-314

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Przyczepność wkładek żelaznych wyginanych falisto lub zygzakowato [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 313

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Zawalenie się wielkiego zbiornika gazowego w Hamburgu [...] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 314

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Żelazobeton [...] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 2, s. 22-23

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Wytrzymałość materiałów budowlanych [...] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 5, s. 60-61

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Konstrukcje żelazne [...] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 13, s. 159-161

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Żelbetowy most drogowy [...] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 16, s. 196-199

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Herbaciarnia hotelu Vancouver jest bardzo ciekawą, a typową w Ameryce konstrukcyą żelazną [...] Czasopismo Techniczne, 1915, R. 32/22, nr 29, s. 318-319

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Rozebranie t.zw. Tower Building w Nowym Yorku dało powód do zaobserwowania zachowania się konstrukcyi żelaznej [...] Czasopismo Techniczne, 1915, R. 32/22, nr 29, s. 319

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Warsztaty mechaniczne firmy Wülfel w Hanowerze składają się z sześciu hal [...] Czasopismo Techniczne, 1915, R. 32/22, nr 29, s. 317

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Wiata działu naukowego na wystawie budowlanej lipskiej w r. 1913 [...] Czasopismo Techniczne, 1915, R. 32/22, nr 29, s. 316-317

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Wiata targowa w Rendsburgu wyróżnia się od innych budynków [...] Czasopismo Techniczne, 1915, R. 32/22, nr 29, s. 317-318

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Betonowe stadyum uniwersytetu Yale w New Haven [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 5-6

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Most do lądowania w Bagnoli [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 6

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Panorama w londyńskim ogrodzie zoologicznym [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 3-4

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Pasaż Mädlera w Lipsku składa się z dwu ramion [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 4

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Podłużne podkłady tramwajowe z żelbetu [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 5

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Silo węglowe w hucie Vulkan zbudowano z żelazobetonu [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 4-5

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Zastosowanie żelaza lanego do budowli betonowych [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 1, s. 6

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Największy most łukowy żelazny na świecie jest to t. zw. „Hell Gate Bridge” w Nowym Yorku [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 5, s. 49

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: O projektowaniu wielkich mostów ze szczególnem uwzględnieniem mostu Quebeckiego [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 5, s. 48

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Ruchome platformy na linach poniżej Niagary [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 5, s. 48-49

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Żelbetowy dach ramowy o rozpiętości 16x20 m wzniesiono w Sulgen [...] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 11, s. 121

Bryła Stefan Władysław :
Wiadomości z literatury technicznej: Pierwszy most spawany w Jugosławji [...] Czasopismo Techniczne, 1933, R. 51, nr 11, s. 178

RECENZJE
Bryła Stefan Władysław :
Andree Ludwig W.: Die Statik des Kranbaues. II Auf. München, Berlin, 1913. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 7/8, s. 81-82

Bryła Stefan Władysław :
Bac Stanisław: Osiedla na torfowiskach. Warszawa, 1930. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1931, R. 49, nr 5, s. 90-91

Bryła Stefan Władysław :
Beton-Kalender 1909. Taschenbuch für den Beton-u. Eisenbetonbau. IV Jahrgang. Berlin, 1908. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 21, s. 319

Bryła Stefan Władysław :
Biernacki J., Nadolski K.: Podręcznik spawacza. Warszawa, 1930. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 19, s. 359

Bryła Stefan Władysław :
Bondy Otto: Ausgewählte Schweisskonstruktionen. Band I, Stahlbau. Berlin, 1930. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 19, s. 359

Bryła Stefan Władysław :
Concrete country residences. Second edition. New York, 1907. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 17/16, s. 268-269

Bryła Stefan Władysław :
Fischer Max: Statik und Festigkeitslehre. Erster Band. Zweite Auflage. Berlin, 1910. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 9, s. 118

Bryła Stefan Władysław :
Foerster Max: Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten. Ein Lehrbuch zum Gebrauch an technischen Hochschulen und in der Praxis. Zwei Bande. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267-268

Bryła Stefan Władysław :
Frank W.: Eisenbetonbau. Stuttgart, 1911. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 9, s. 118

Bryła Stefan Władysław :
Gehler W.: Die Ermittlung der Nebenspannungen eiserner Fachwerkbrücken und das praktische Rechnungsverfahren nach Mohr. Berlin, 1910. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 267

Bryła Stefan Władysław :
Geusen L.: Die Eisenkonstruktionen. Ein Lehrbuch für bau-und maschinentechnische Fachschulen, zum Selbststudium und zum praktischen Gebranch. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1910, R. 28, nr 18, s. 268

Bryła Stefan Władysław :
Haenig A.: Luftschiffhallenbau. Rostock, 1910. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 9, s. 118

Bryła Stefan Władysław :
Handbuch für Eisenbetonbau. III Band. 3 Teil. Berlin, 1908. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 16, s. 260

Bryła Stefan Władysław :
Handbuch für Eisenbetonbau. Vierter Band. Bauansführungen aus dem Hochbau. I Theil. Berlin, 1908. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1908, R. 26, nr 21, s. 319

Bryła Stefan Władysław :
Hotopp Ignacy: Bewegliche Brückers. II Teil die Klappbrücken. Hannover, 1913. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 12, s. 149-150

Bryła Stefan Władysław :
Illustrierte technische Wörterbücher in sechs Sprachen. Band VIII. Der Eisenbetonbau in Hoch- und Tiefbau. München und Berlin, 1910. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 9, s. 118-119

Bryła Stefan Władysław :
Knapp Walter: Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues. Leipzig, 1911. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 21, s. 279

Bryła Stefan Władysław :
Kozierski Stanisław: Estetyka nowoczesnych mostów. Warszawa, 1938. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1938, R. 56, nr 21, s. 320-321

Bryła Stefan Władysław :
Krzyczkowski Dionizy: Budownictwo. Wyd. 3. Lwów, 1939. [Rec.] Inżynieria i Budownictwo, 1939, R. 2, nr 6, s. 283-284

Bryła Stefan Władysław :
Melan Joseph: Der Brückenbau. I Band. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 13, s. 182

Bryła Stefan Władysław :
Le Moniteur des Travaux publics de l’entreprise de l’industrie. Numer specjalny z okazji II Kongresu Mostów: Les ponts hier aujourd’hui et demain. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1929, R. 47, nr 5, s. 79

Bryła Stefan Władysław :
Müller-Breslau Heinrich: Die neueren Methoden der Festigkeitslehre und der Statik der Baukonstruktionnen. Wyd. 4. Lipsk, 1913. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1914, R. 32, nr 3, s. 35

Bryła Stefan Władysław :
Pszenicki Andrzej: Tablice momentów statycznych i bezwładności blach i kątowników używanych w mostownictwie i budownictwie stalowem. Warszawa, 1932. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1932, T. 71, nr 17/18, s. 200

Bryła Stefan Władysław :
Reinforced concrete field handbook. Cleveland, 1909. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1909, R. 27, z. 19, s. 236

Bryła Stefan Władysław :
Rossin Richard: Grundlagen zur Berechnung von Steifrahmen mit bosonderer Rücksicht auf Eisenbeton. Berlin, 1914. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 7/8, s. 82

Bryła Stefan Władysław :
Santarella Luigi: Il cemento armato. Le applicazionialle costruzioni civili ed industriali. Wyd. V. Mediolan, 1936. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1937, T. 75, nr 9, s. 316

Bryła Stefan Władysław :
Santarella L., Miozzi E.: Ponti italiani in cemento armato. Medjolan, 1932. Wyd. 2. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1932, R. 50, nr 13, s. 216

Bryła Stefan Władysław :
Schaper G.: Eiserne Brücken. Ein Lehr-u. Nachschlagebuch für Studierende und Konstrukteure. Berlin, 1911. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1911, R. 29, nr 23, s. 314

Bryła Stefan Władysław :
Schlüter H.: Eisenbetonbau. Rahmen und Gewölbe. Berlin, 1914. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1916, R. 34, nr 7/8, s. 82

Bryła Stefan Władysław :
Schönhofer Robert: Die Haupt-, Neben-und Hilfsgerüste im Brückenbau. Berlin, 1911. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1912, R. 30, nr 2, s. 24

Bryła Stefan Władysław :
Sznerr Alfred: Podręcznik spawania i cięcia metali przy pomocy płomienia acetyleno-tlenowego. T. 1. Materjały i urządzenia. Warszawa, 1929. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 20, s. 382

Bryła Stefan Władysław :
Wierzbicki Witold: Mechanika budowli. Nakład Komisji Wydawn. Br. Pom. Stud.Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 1929. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1930, T. 69, nr 8, s. 180

Bryła Stefan Władysław :
Wzory obliczeń mostów drewnianych pod. red. dr Andrzeja Pszenickiego. Opracowali Z. i R. Dowgirdowie. Warszawa, 1930. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1931, T. 70, nr 6, s. 128

Bryła Stefan Władysław :
Z rosyjskiej literatury o spawaniu i cięciu metali. [Rec.] Czasopismo Techniczne, 1930, R. 48, nr 22, s. 414

PATENTY
Bryła Stefan Władysław :
Sposób montowania konstrukcyj żelaznych. Nr 9691 z dnia 24.11.1928

Bryła Stefan Władysław :
Sposób wykonania węzłów konstrukcyj metalowych przy pomocy spawania. Nr 9438 z dnia 27.09.1928

Bryła Stefan Władysław :
Sposób wykonywania węzłów konstrukcyj stalowych przy pomocy spawania. Nr 12051 z dnia 07.05.1930

Bryła Stefan Władysław :
Sposób wzmacniania dźwigarów profilowych. Nr 13640 z dnia 27.04.1931

Bryła Stefan Władysław :
Sposób wzmacniania konstrukcyj żelaznych. Nr 9692 z dnia 24.11.1928

Bryła Stefan Władysław, Rechowicz Kazimierz :
Sposób budowy schronów opancerzonych, fortyfikacyj i tym podobnych budowli. Nr 21598 z dnia 25.05.1935

powrót