PrzedmowaBibliografia publikacji prof. Witolda Broniewskiego powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW".
Witold Broniewski był uznanym metalurgiem, pionierem badań nad zjawiskiem pełzania metali, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Był również organizatorem Zakładu Metalurgicznego w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszawskiej, którym kierował w latach 1920-1939.

Bibliografia stanowi spis książek, artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz recenzji. W pracy zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk autorów , z dodatkowym podziałem na: prace samodzielne ; z jednym współautorem ; z więcej niż jednym współautorem. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym, z wyszczególnieniem numerów i stron.

Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest albo tytuł pracy, albo – w przypadku publikacji wieloczęściowej – numery stron.
Pełne teksty dokumentów w postaci cyfrowej pochodzą w większości ze zbiorów Biblioteki Głównej PW. Kopie cyfrowe dokumentów zostały wykonane w naszej pracowni digitalizacji.
Dużą grupę stanowią publikacje z biblioteki cyfrowej Francuskiej Biblioteki Narodowej – Gallica Bibliothèque Numérique, w przypadku których linki nie prowadzą do konkretnego artykułu, lecz do rocznika czasopisma, w którym on się znajduje. Pojedyncze odnośniki prowadzą do dokumentów z innych bibliotek cyfrowych.

Dążenie do kompletności spisu było głównym założeniem tworzenia bibliografii, jednak ze względu na dostępność źródeł (materiały sprzed II wojny światowej) oraz brak wcześniejszych opracowań mogło dojść do pominięcia niektórych publikacji, które w przypadku odnalezienia będa dodawane.

Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Witolda Broniewskiego dostępne są w domenie publicznej.

***
Zgromadzone materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowej Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Francuskiej Biblioteki Narodowej. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom w/wym. instytucji za pomoc w wyszukiwaniu, weryfikacji i gromadzeniu materiałów.

Joanna Kamińskapowrót