WstępBiblioteka Główna Politechniki Warszawskiej przedstawia Bibliografię prac prof. Tadeusza Urbańskiego, która jest częścią realizowanego projektu "Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW".
Bibliografia powstała z myślą utrwalenia i zaprezentowania bogatego dorobku naukowego wybitnego polskiego uczonego o światowej renomie, wieloletniego profesora Politechniki Warszawskiej, patrona Czytelni Naukowej w Bibliotece Wydziału Chemicznego.
Zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Urbańskiego obejmowały m.in. zagadnienia związane z chemią i technologią materiałów wybuchowych, badania nad nitroparafinami oraz chemią związków biologicznie czynnych.

Wykaz publikacji składa się z 6 części: spisu artykułów naukowych, książek, ich fragmentów, patentów, materiałów konferencyjnych oraz innych tekstów, których prof. Tadeusz Urbański jest autorem lub współautorem. Każda część ma układ chronologiczny, a w obrębie roku zastosowany został alfabetyczny układ nazwisk autorów.
Wiekszość opisów zawiera odnośniki do pełnych tekstów publikacji. Wyróżniony tytuł jest linkiem do pełnego tekstu, który przygotowany został w formie PDF.
Pełne teksty publikacji są cyfrowymi kopiami materiałów pochodzących wyłącznie ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zastrzegamy wykorzystanie wszystkich tekstów jedynie do celów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych. Wykluczamy ich wykorzystanie w działalności komercyjnej.

***
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej dziękuje Panu Prezesowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu za wyrażenie zgody na udostępnienie pełnych tekstów artykułów prof. Tadeusza Urbańskiego opublikowanych w "Rocznikach Chemii".
Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem Bibliografii prac prof. Tadeusza Urbańskiego: Pani Dyrektor BG Jolancie Stępniak i Pani Dyrektor Oldze Giwer oraz koleżankom i kolegom z Oddziału Informatyzacji, Pracowni Reprograficznej, Oddziału Udostępniania i Przechowywania Zbiorów, Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Biblioteki Wydziału Chemicznego.

Agnieszka Celejpowrót