Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Ludwika Szperla          Artykuły, książki
1904
Szperl Ludwik : Przyczynek do reakcji utlenienia pinenu i kwasu ?-pinonowego. Chemik Polski. 1904, T. 4, nr 7, s. 121-126
1910
Szperl Ludwik : Ketolakton Wallacha jako produkt utlenienia pinenu. Chemik Polski. 1910, T. 10, nr 12, s. 261-264
1911
Szperl Ludwik : Aleksandr Michajlovi Zajcev i ego chimi eskaja škola. Varšava : [b.w.], 1911
1913
Szperl Ludwik : Materyały do historyi Szkoły Głównej Warszawskiej : Rada Wydziału Matematyczno-Fizycznego, chemicy, pracownia chemiczna. Warszawa : Nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1913
Szperl Ludwik, Urbanowska Z. : Materyały do klasyfikacyi organicznych produktów przyłączenia II. Chemik Polski. 1913, T. 13, s. 272-275
Szperl Ludwik, Gamarnikówna I. : Materyały do klasyfikacyi organicznych produktów przyłączenia III. Chemik Polski. 1913, T. 13, s. 293-297
Szperl Ludwik, Kaminska M. I. : Materyały do klasyfikacyi organicznych produktów przyłączenia IV. Chemik Polski. 1913, T. 13, s. 297-302
1917
Szperl Ludwik, Urbanowska Z. : Działanie siarki na związki organiczne I. Chemik Polski. 1917, T. 15, s. 10-18
Szperl Ludwik, Wierusz-Kowalski T. : Działanie siarki na związki organiczne II. Chemik Polski. 1917, T. 15, s. 19-22
Szperl Ludwik, Wierusz-Kowalski T. : Działanie siarki na związki organiczne III. Chemik Polski, 1917, T. 15, s. 23-27
Szperl Ludwik, Wierusz-Kowalski T. : Działanie siarki na związki organiczne IV. Chemik Polski. 1917, T. 15, s. 28-33
1918
Szperl Ludwik, Wierusz-Kowalski T. : Działanie siarki na związki organiczne V. Chemik Polski. 1918, T. 16, s. 111-114
1922
Szperl Ludwik : Działanie siarki na związki organiczne VI. Roczniki Chemii. 1922, T. 2, s. 291-313
1923
Szperl Ludwik : Chemia ogólna dla 4-ech wydziałów. Warszawa : Nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1923
Szperl Ludwik, Jezierski T. W. : Działanie siarki na związki organiczne VII. Roczniki Chemii. 1923, T. 3, s. 177-183
1925
Świętosławski W., Szperl Ludwik : Wydział Chemji. W: Politechnika Warszawska 1915-1925 : księga pamiątkowa. Pod red. L. Staniewicza. Warszawa, 1925
1926
Szperl Ludwik, Wydrzycki S. : Działanie siarki na związki organiczne VIII. Roczniki Chemii. 1926, T. 6, s. 155-164
Szperl Ludwik : Działanie siarki na związki organiczne IX. Roczniki Chemii, 1926, T. 6, s. 728-737
1930
Szperl Ludwik : Działanie siarki na związki organiczne X. Roczniki Chemii, 1930, T. 10, s. 253-258
Szperl Ludwik : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów I. Roczniki Chemii. 1930, T. 10, s. 510-522
Szperl Ludwik : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów II. Roczniki Chemii. 1930, T. 10, s. 652-656
Szperl Ludwik, Morawski H. : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów III. Roczniki Chemii. 1930, T. 10, 657-666
Szperl Ludwik : Wykład chemji organicznej. Warszawa : [s.n.], 1930
1931
Szperl Ludwik : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów IV. Roczniki Chemii. 1931, T. 11, s. 753-762
Szperl Ludwik : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów V. Roczniki Chemii. 1931, T. 11, s. 884-889
Szperl Ludwik : Początki i rozwój analizy elementarnej. Roczniki Chemii. 1931, T. 11, s. 125-138
1932
Szperl Ludwik, Gradsztain M. : Działanie siarki na związki organiczne XI. Roczniki Chemii. 1932, T. 12, s. 478-481
Szperl Ludwik, Wiorogórski W. : O działaniu selenowodoru na chlorobezwodniki kwasów I. Roczniki Chemii. 1932, T. 12, s. 71-78
Szperl Ludwik, Wiorogórski W. : O aldehydzie selenobenzoesowym. Roczniki Chemii. 1932, T. 12, s. 270-275
Szperl Ludwik : Kwas beta-tionaftoesowy i dwusiarczek dwu-beta-naftoylu. Chemickě Listy. 1932, R. 26, s. 444-446
Szperl Ludwik, Böhm J. : O działaniu selenowodoru na chlorobezwodniki kwasów I. Roczniki Chemii. 1932, T. 12, s. 378-380
Szperl Ludwik : O 9-10-dwuhydroksy-9-10-dwu-?-naftylo-9-10-10-dwuwodorofenantrenie i 2-2-dwu-?-naftoilodwufenylu. Oprac. L. Szperl. [Warszawa, 1932]
1934
Szperl Ludwik, Herszaft J. : Estry kwasu ?-tionaftoesowego. Roczniki Chemii. 1934, T. 14, s. 1238-1242
1935
Szperl Ludwik, Oziębło L. : O działaniu siarkowodoru na chlorobezwodniki kwasów I. Roczniki Chemii. 1935, T. 15, s. 408-413
1936
Szperl Ludwik, Chmielnicka A. : Działanie siarki na związki organiczne XII. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 101-103
Szperl Ludwik, Wasilewska M. : O działaniu amin drugorzędowych na dwusiarczek dwubenzoilu. Roczniki Chemii. 1936, T. 16, s. 207-212
1938
Szperl Ludwik : Działanie siarki na związki organiczne XIII. Roczniki Chemii. 1938, T. 18, s. 804-811
1939
Szperl Ludwik, Rakowski L. : O działaniu benzamidu i acetamidu na dwusiarczek dwubenzoilu. Roczniki Chemii. 1939, T. 19, s. 409-412