Politechnika Warszawska
logo
Podziękowania





zdjęcie
obraz autorstwa Zdzisława Pawlaka
Podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do powstania bibliografii prac prof. Pawlaka:

- dla Instytutu Podstaw Informatyki PAN (IPIPAN) oraz dla Instytutu Informatyki PW za udzieloną mi ogromną pomoc w kompletowaniu prac Pana Profesora Zdzisława Pawlaka.

- szczególne podziękowania dla Pana Profesorowa Jacka Koronackiego, Dyrektorowa IPI PAN  
oraz Profesora Henryka Rybińskiego, Dyrektora Instytutu Informatyki PW za wsparcie inicjatywy uruchomienia strony dokumentującej dorobek naukowy Profesora Pawlaka

- podziękowania dla Pań z Biblioteki IPIPAN:
  Anny Monkiewicz
  Anny Bittner
  Lidii Miernickiej
  Hanny Małgorzaty Werner

- dla pani Bożeny Skalskiej z Instytutu Informatyki PW za udzieloną mi ogromna pomoc w kompletowaniu prac prof. Pawlaka.

       
Andrzej Skowron

powrót

Warszawa, sierpień 2010

 
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
BGPW

    Do odczytania dokumentów niezbędny jest Adobe Reader
    Wszystkie publikacje zawarte w bibliografii dostępne są w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej