Courtivron, Gaspard (1715-1785) : Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topieniu rudy ; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczen żelaznych ; robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego
Bouchu, Étienne Jean (1714-1773) ; Małachowski, Jacek (Hiacynt) (1737-1821). Wyd. ; Osiński, Józef Herman (1738-1802). Tł.


  Tytuł   s.nlb.1 s.I-IV:   HTML
  Przestroga dla introligatora   s.nlb.2    
  Do Jaśnie Wielmożnego Hyacynta Małachowskiego   s.3    
Rozdz. I. O gatunkach rudy żelastey...   s.1 s.1-29:   HTML
  Część pierwsza. O ciałach maiących w sobie żelazo   s.6    
      §. I. Rudy, z których można żelazo wytapiać   s.6    
      §. II. Rudy czcze żalaza nic nie daiące   s.20    
      §. III. Żelazo zmieszane z różnemi materyałami w ziemi będącemi   s.25    
      §. IV. O żelazie w wodzie znaiduiącym się   s.27    
      §. V. Żelazo, które znaiduie się w zwierzętach i roślinach   s.28    
      Artykuły pierwszy - trzeci   s.29 s.29-38:   HTML
  Część druga. Robota około rudy   s.38 s.38-56:   HTML
      Artykuł I. O wydobywaniu rudy z ziemi   s.39    
      Artykuł II. O czyszczeniu rudy   s.43    
      Artykuł III. O roztopach, które dopomagaią, aby ruda prędzey topniała   s.56 s.56-63:   HTML
Rozdz. II. O używaniu ognia do topienia rudy   s.64 s.64-74:   HTML
  Część pierwsza. O Drzewie i kurzeniu z niego węgli   s.69    
  Część druga. O sprowadzaniu wiatru do pieców, w których żelazo wytapiaią   s.75 s.75-90:   HTML
      Artykuł I. O wietrze, który woda sama sobą sprawuie   s.76    
      Artykuł II. O miechach...   s.82    
Rozdział III. O Piecach wielkich i Dymarkach   s.91 s.91-113:   HTML
  Część pierwsza. Stawianie pieców, i topienie w ich rudy   s.92    
      Artykuł I. O piecach Delfinackich...   s.113 s.113-129:   HTML
      Artykuł II. Piece czyli Dymarki znayduiące się w Nawarrze...   s.114    
      Artykuł III. O piecach będących w Prowincyach Foix, Bearn, i Rousillon   s.116    
      Artykuł IV. O piecach Niemieckich   s.117    
      Artykuł V. Opisanie piecow de l'Andoumois i Poitou itd.   s.123    
      Artykuł VI. Piece w Perigaux, podług opisu P. de S Remy   s.128    
      Artykuł VII. Piece Szampanii, Burgundyi   s.128    
  Część druga. Jakim sposobem pierwszy raz żelazo poznano...   s.130 s.130-135:   HTML
      Artykuł I. Jak pierwszy raz żelazo poznano   s.130    
      Artykuł II Jak robotę około żelaza wydoskonalono   s.133    
  Część trzecia. Budowa pieca, któryby był doskonały   s.135 s.135-159:   HTML
      Artykuł I. Plac na piec   s.136    
      Artykuł II. O murach pieca   s.138    
      Artykuł III. Wysokość pieca   s.139    
      Artykuł IV. O nadpiecku, albo gichcie, albo gaierze   s.141    
      Artykuł V. O materyałach, z których wewnętrzne pieca ściany...   s.141    
      Artykuł VI. Wewnętrzny rozmiar pieca   s.145    
      Artykuł VII. Sposób budowania wewnętrznych części pieca   s.146    
      Artykuł VIII. Przyczyny, dla których radzę...   s.150    
      Artykuł IX. Skutki pieca, który zaleciłem...   s.155    
  Część czwarta. O laniu różnych naczeń żelaznych   s.160 s.160-171:   HTML
      Artykuł I. O laniu w formy w piasku wytłoczone...   s.163    
      Artykuł II. O laniu naczeń żelaznych w glinie   s.166    
      Artykuł III. O odlewaniu w piasku   s.171 s.171-202:   HTML
      Wykład figur   s.202 s.202-216:   HTML
      [Tablice]   po s.216     HTML
Pierwsza klassa   s.217 s.217-237:   HTML
  Jak w Szwecyi rudę przepalaią, czyszczą, i topią   s.237 s.237-261:   HTML
  O fryszerkach szwedzkich, i o fryszowaniu surowcu w Szwecyi   s.277 s.261-285:
s.285-308:
  HTML
  HTML
  O rudzie szwedzkiey bagnistey...   s.308 s.308-329:   HTML
  O rudzie Szwedzkiey jeziorowey, albo rzeczney...   s.316    
  O żelazie szwedzkim zwanym Osmund   s.319    
  W Roslagii iak rudę Danmoryiską przepalaią i topią?...   s.323    
  O fryszerkach Roslagskich...   s.329 s.329-354:   HTML
  Jak we Francyi rudę topią?   s.338    
  Piec około Leodium (Liege)   s.343    
  Sposoby, którymi we Włoszech rudy wyrabiaią...   s.343    
  O rudzie i dymarkach około Lesso i Palagio...   s.346    
  Sposób, którym w Anglii rudę topią...   s.347    
  Sposób, którym rudę topią... w Marylandii...   s.354 s.354-379:   HTML
  Piece i Fryszerki w Moskwie, i na Syberii   s.355    
  O Piecach i Fryszerkach Norwegskich   s.359    
  Jak w Szląsku rudę topią   s.360    
  O topieniu rudy w Saxonii   s.361    
  O topieniu rudy, i fryszowaniu surowcu w Czechach   s.364    
  Jak wytapiaią i fryszuią żelazo w Styryi i Karyntyi   s.366    
  Sposób szczególny, którym około Flactre... rudę topią   s.371    
  Wytapianie rudy według opisu Agricoli   s.374    
  Doświadczenie, czyli rudy nie można topić...   s.375    
  Sposób, którym Indyanie... robią stal   s.379 s.379-404:   HTML
  W Szwecyi, ... iak robią stal   s.380    
  Różne sposoby, któremi można żelazo uczynić miętkie...   s.397    
  O kuciu sztab i prętów cienkich   s.401    
Druga klassa. O rudzie żelastey, i różnych sposobach doświadczenia iey   s.404 s.404-428:   HTML
  O doświadczeniu rudy magnesem   s.404    
  O doświadczaniu rudy w tyglu   s.407    
  Doświadczanie żelaza i rudy...   s.409    
  Doświadczanie, iakie ma przymioty żelazo surowe...   s.411    
  Rudy Szwedzkiey różne gatunki   s.413    
  Hematitus i Schister   s.424    
  [Tablice]   rys.1-9     HTML
Trzecia klassa [część pierwsza]   s.429 s.429-453:   HTML
  O zędrze żelaza lub stali   s.429    
  Szafran żelazny, albo stalowy otwieraiący...   s.430    
  Szafran żelazny, albo stalowy ściskaiący...   s.432    
  Jak robią szafran zdatny do hut szklannych?   s.434    
  Szafran żelazny witrioliczny osłodzony...   s.438    
  Szafran żelazny zrobiony z Antimonium   s.439    
  Mars diaphoreticus, czyli żelazo pot sprawuiące   s.440    
  Regulus żelazny albo stalowy   s.442    
  Tinctura żelazna otwieraiąca...   s.446    
  Tinctura żelazna LUDOVICI   s.449    
  Tinctura żelazna, albo stalowa ściskaiąca...   s.449    
  Woda żelazna podobna do kwaskowatey...   s.451    
Trzecia klassa [cześć druga]   s.454 s.454-463:   HTML
  Kwiat żelazny, albo stalowy   s.454    
  Oley żelazny...   s.454    
  Sol żelazna, albo vitriol z żelaza zrobiony   s.455    
  O hematicie   s.361    
Trzecia klassa [część trzecia]   s.463 s.463-488:   HTML
  Zbiór różnych uwag tyczących się żelaza...   s.463    
  O wodach leczących, w których cząstki żelaza...   s.488 s.488-509:   HTML
Dodatek I. Wyięty z dzieła P. JARS   s.510    
  [część pierwsza]   s.510 s.510-534:   HTML
  [część druga]   s.534 s.534-554:   HTML
  [część trzecia]   s.555 s.555-562:   HTML
Dodatek II, III   s.562 s.562-582:   HTML
Dodatek II. O robieniu i gatunkach stali itd.   s.562    
Dodatek III. Z Dzieła pod tytułem: Descriptions...   s.569    
Dodatek IV. O topieniu rudy przy węglach ziemnych
[+ tablice, Regestr materyi]
  s.574    
  Artykuł I. Opisanie części szopy...   s.575    
  Artykuł II. Wykład części wewnętrznych pieca   s.576    
  Artykuł III. Wykład Fig: 5. 6. 7.   s.577    
  Artykuł IV. Budowa pieca na skwarzenie węgli...   s.577    
  Artykuł V. W jakim piecu węgle skwarzyć?   s.580    
  Artykuł VI. O topieniu rudy żelazney...   s.581    
  Tablice I-III   po s.581 tab.I-III; spis treści:   HTML
  Regestr materyi   spis treści