Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej. 1915

Statut   HTML
Przepisy dla studentów Politechniki Warszawskiej   HTML