polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Zawęź wg atrybutów

Zawęź wg kolekcji

Języki opisu

Wyniki wyszukiwania

Szukane:
Tytuł = "Potrzeby miast : w dziedzinie zaopatrzenia w wodę t.j. wodociągów oraz odprowadzania ścieków i wód opadowych t.j. kanalizacji, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych województw (Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego) na tle danych statystycznych"