polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

W kolekcji Varsaviana
12.02.2019
Nowe obiekty dla osób zainteresowanych historią Warszawy: Informacja Prasowa Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy z lat 1946-1950.
Pokaż treść!
Najpoczytniejsze skrypty - w wersji cyfrowej
12.12.2018
W naszej kolekcji Skrypty rozpoczęliśmy w tym roku udostępnianie w sieci lokalnej naszej biblioteki cyfrowych wersji 50 najpoczytniejszych skryptów, których nakład został już wyczerpany. W 2018 r. udostępnionych zostanie ok. 30 skryptów. 
Zapraszamy do lektury.

Piśmiennictwo Ignacego Mościckiego
12.09.2018
Piśmiennictwo profesora Ignacego Mościckiego, zestawienie bibliograficzne i pełne teksty artykułów i prac badawczych dostępne są w naszej Bibliotece Cyfrowej. Warto zapoznać się nie tylko z dorobkiem naukowym, ale i  z biografią Ignacego Mościckiego, prezydenta II Rzeczpospolitej, ale też chemika, naukowca specjalizującego się w badaniach syntezy związków azotu i metodach rafinacji ropy naftowej.  
Wyświetlanie treści - pliki pdf
21.03.2017
W związku z występującymi problemami w otwieraniu treści publikacji zapisanych w pdf przy korzystaniu z nowej wersji przeglądarki Firefox zaleca się wybieranie opcji 'pozostaw obsługę przeglądarce (pobierz plik)' lub korzystanie z przeglądarek Chrome, Opera, Internet Explorer.
Można też spróbować zmienic ustawienia Mozilli Firefox - instrukcja ze strony Mozilla Suport.

Nowa kolekcja - GPiM
10.03.2017
Zapraszamy do nowej kolekcji GPiM, w której będziemy udostępniać fotografie i maszynopisy pochodzące ze zbiorów dawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
Digitalizacja części przejętych przez BG PW zasobów nastąpiła dzięki dofinansowaniu z programu DUN. W ramach projektu zeskanowane zostały fotografie obiektów architektury sakralnej i maszynopisy z lat 40-60. XX w. dotyczące gospodarki mieszkaniowej, mieszkalnictwa, osadnictwa, urbanizacji, komunikacji miejskiej, ochrony środowiska.


Ponad 6000 publikacji
14.10.2016
Biblioteka Cyfrowa udostępnia już ponad 6000 publikacji.
Sześciotysięczną publikacja okazał się jeden z numerów czasopisma Przemysł Chemiczny z 1926 r.
Dwie nowe bibliografie pełnotekstowe profesorów PW
10.06.2016
Prezentujemy w Bibliotece Cyfrowej piśmiennictwo dwóch profesorów PW: Wandy Polaczkowej (1901-1985), chemika, kierującej Katedrą Chemii Organicznej od 1945 r. i Mieczysława Pożaryskiego (1875-1945), elektryka, dydaktyka, organizatora i animatora środowiska polskich elektryków.
Bibliografie pełnotekstowe obejmują zestawienia bibliograficzne, pełne teksty publikacji naukowych, a także biografie profesorów.
Samoloty i karabiny - cyfrowe wersje plakatów z 2 wystaw
26.01.2016
Zapraszamy do obejrzenia plakatów z 2 wystaw związanych z historią Politechniki Warszawskiej i dorobkiem jej pracowników, inżynierów i konstruktorów:
- "Na skrzydłach czasu – ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej" - plansze z sylwetkami profesorów, nauczycieli akademickich, konstruktorów i pilotów Politechniki Warszawskiej, przygotowana w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW- „Wybitni Konstruktorzy Broni Strzeleckiej Politechniki Warszawskiej" - prezentująca dorobek trzech konstruktorów, pracowników PW

Profesorowie PW w 20-leciu międzywojennym
16.10.2015
Prezentujemy dorobek 101 profesorów 20-lecia międzywojennego w postaci wykazu z linkami do biogramów, bibliografii pełnotekstowych, planszy biograficznych w Bibliotece Cyfrowej oraz planszy w formacie plakatów do wydruku. Dokument dostarcza wielu wartych ocalenia od zapomnienia informacji nt. przedwojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.
Piśmiennictwo profesorów międzywojennych
24.08.2015
Udostępnione zostały kolejne zasoby piśmiennictwa (wraz ze zestawieniami bibliograficznymi) profesorów międzywojennych: Romana Trechcińskiego, Władysława Zawadzkiego, Czesława Domaniewskiego  i Kazimierza Wóycickiego , Józefa Fedorowicza, Stanisława Zwierzchowskiego. Zapraszamy do lektury.
5000 publikacji w BCPW
13.03.2015
5000 publikacji w naszej Bibliotece Cyfrowej! Pięciotysięczną publikacją jest Elektrotechnika Mieczysława Pożaryskiego, wykład prowadzony
w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda w roku akademickim 1913/1914. Mieczysław Pożaryski (1875-1945) był inżynierem elektrykiem, profesorem i wieloletnim dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, autor wielu podręczników i książek z dziedziny elektrotechniki.
Czasopisma z okresu międzywojennego
24.10.2014
Zapraszamy do lektury "Domu, Wnętrza, Mieszkania" i "Przeglądu Budowlanego", czasopism z lat międzywojennych XX w., poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, wyposażeniu i projektom wnętrz i budownictwu jako takiemu.
W nr 1 z 1930 r. "Domu, Osiedla, Mieszkania" artykuł "Dom mieszkalny" Barbary i Stanisława Brukalskich, a w nr 2 z 1929 r. Przeglądu Budowlanego można poczytać o budowie tunelu linii średnicowej węzła kolejowego w Warszawie, a także budowie kolei podziemnej w Warszawie.
BCPW działa w nowej wersji dLibry
05.08.2014
Od sierpnia 2014 r. Biblioteka Cyfrowa PW działa w nowej wersji oprogramowania  dLibra 5.7.2