polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7827

Obecnie czytających: 469

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 8599913

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147349]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [126703]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [90728]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [69649]
 5. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [30089]
 6. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28162]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [17455]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [16755]
 9. Mosty stalowe nitowane [14925]
 10. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [13404]
 11. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [13226]
 12. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [12715]
 13. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [11987]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [10995]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [9008]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [7855]
 17. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [6946]
 18. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [6156]
 19. Budownictwo wodne. Cz. 1 [6045]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5566]
 21. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5339]
 22. Od Katedry Optyki do Zakładu Inżynierii Fotonicznej Politechniki Warszawskiej, 1953-2008 : historia działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej [5181]
 23. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5115]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [5056]
 25. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007-31.08.2008 : przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2008 r. [4956]