polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7945

Obecnie czytających: 188

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 9773008

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147523]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [136479]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [95128]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [76540]
 5. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [31373]
 6. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28172]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [18924]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [18058]
 9. Mosty stalowe nitowane [16755]
 10. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [14514]
 11. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [14107]
 12. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [13803]
 13. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [12309]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [11632]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [9430]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [9012]
 17. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [7391]
 18. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [6441]
 19. Budownictwo wodne. Cz. 1 [6388]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5886]
 21. Od Katedry Optyki do Zakładu Inżynierii Fotonicznej Politechniki Warszawskiej, 1953-2008 : historia działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej [5805]
 22. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5510]
 23. Piśmiennictwo profesora Mieczysława Pożaryskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [5476]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [5278]
 25. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5192]