polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7209

Obecnie czytających: 90

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 5922700

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147084]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [104358]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [82669]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [57471]
 5. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28150]
 6. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [27335]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [14500]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [13787]
 9. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [12058]
 10. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [11397]
 11. Mosty stalowe nitowane [11070]
 12. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [10495]
 13. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [10031]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [9354]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [7954]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [6225]
 17. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [5839]
 18. Budownictwo wodne. Cz. 1 [5513]
 19. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [5323]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5075]
 21. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5065]
 22. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5006]
 23. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007-31.08.2008 : przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2008 r. [4929]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [4605]
 25. Teorja prądów szybkozmiennych [4452]