polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7328

Obecnie czytających: 297

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 6541552

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147152]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [113250]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [85646]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [62039]
 5. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [28471]
 6. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28153]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [15716]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [14964]
 9. Mosty stalowe nitowane [12764]
 10. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [12541]
 11. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [11595]
 12. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [11296]
 13. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [11239]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [10137]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [8329]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [6786]
 17. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [6008]
 18. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [5912]
 19. Budownictwo wodne. Cz. 1 [5720]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5217]
 21. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5135]
 22. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5076]
 23. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007-31.08.2008 : przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2008 r. [4934]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [4771]
 25. Piśmiennictwo profesora Jana Bieleckiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [4526]