polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7624

Obecnie czytających: 231

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 7367268

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

Strona1z34

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147215]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [118869]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [87561]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [64638]
 5. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [29093]
 6. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28157]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [16425]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [15647]
 9. Mosty stalowe nitowane [13721]
 10. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [12919]
 11. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [12300]
 12. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [11743]
 13. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [11742]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [10622]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [8644]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [7225]
 17. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [6591]
 18. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [5971]
 19. Budownictwo wodne. Cz. 1 [5865]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5354]
 21. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5227]
 22. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5088]
 23. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007-31.08.2008 : przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2008 r. [4943]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [4908]
 25. Od Katedry Optyki do Zakładu Inżynierii Fotonicznej Politechniki Warszawskiej, 1953-2008 : historia działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej [4711]