polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7835

Obecnie czytających: 404

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 8695880

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Historia Politechniki Warszawskiej

Strona1z34

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście [147354]
 2. Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [127260]
 3. Bibliografia publikacji profesora Edwarda Habicha [91064]
 4. Maszyny elektryczne i prostowniki : zarys budowy i działania [70222]
 5. Hydrologia. Cz. 3, Hydrografia i hydrometria wód powierzchniowych [30162]
 6. Bulletin de l'Histoire de l'Art de Culture 1935 nr 3 [28163]
 7. Piśmiennictwo profesora Henryka Mierzejewskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [17557]
 8. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Drewnowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [16871]
 9. Mosty stalowe nitowane [15037]
 10. Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji [13438]
 11. Hydrologja. Cz. 2. Wody gruntowe [13298]
 12. Piśmiennictwo profesora Kazimierza Smoleńskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [12774]
 13. Drogi żelazne : powstanie i organizacja dróg żelaznych. Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia bezpieczeństwa [11999]
 14. Piśmiennictwo profesora Stanisława Kunickiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [11024]
 15. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Jana Zawidzkiego [9030]
 16. Skład osobowy. Rok akademicki 1961-1962 [8099]
 17. Cegła normalna polska wymiarów 27 x 13 x 6 cm obowiązująca z mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca roku 1927 : tablice ilości cegieł, zapraw i ich składników [6971]
 18. Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji [6162]
 19. Budownictwo wodne. Cz. 1 [6068]
 20. Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Kazimierza Klinga [5583]
 21. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1938 nr 1 [5353]
 22. Od Katedry Optyki do Zakładu Inżynierii Fotonicznej Politechniki Warszawskiej, 1953-2008 : historia działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej [5225]
 23. Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej 1915 [5117]
 24. Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1939 nr 2 [5069]
 25. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007-31.08.2008 : przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2008 r. [4960]