polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 6903

Obecnie czytających: 21

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 5545255

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Kolekcja GPiM

 1. Explication des termes d’architecture qui comprend l’architecture, les mathematiques, la geometrie, la mecanique [...], la distribution, la decoration, [...], les bastimens, antiques, sacrez, profanes [...], ensemble les etimologies, les noms latins des termes avec des exemples, des preceptes : le tout par raport à l’art de bâtir : suite du Cours d’Architecture [106]
 2. Zieleń Wrocławia [74]
 3. Opinia o planie generalnym Warszawy [67]
 4. Opisanie Polskich Żelaza Fabryk : W Którym świadectwa Historyków wzmiankuiących mieysca Minerałów przytoczone, Przywileie nadane szukaiącym Kruszców w całości umieszczone, początek wyrabiania u nas żelaza odkryty, Rudy Kraiowey czterdzieści ośm gatunków w kolorach właściwych wydane i w szczególności wyłożone, Piece i Dymarki w całym Krolestwie znayduiące się wyliczone, z żelaza Kraiowy zysk okazany, Słownik Kuzniacki, oprocz wyrazów Technicznych, wiele wiadomości zawieraiący przydany [49]
 5. Budowanie Wieyskie : Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym do Uwagi y Praktyki podane [47]
 6. Geometria praktyczna [45]
 7. Słońce w architekturze i urbanistyce [35]
 8. Architektura cywilna dla młodzi narodowej w dwóch częściach zawarta. Cz. 1 O Architektury Sztuce i Nauce [33]
 9. Nauka matematyki do użycia artyleryi francuzkjey. T. 1, Zawiéraiący w sobie fundamenta arytmetyki i jeometryi [33]
 10. Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [33]
 11. Problematyka małego miasteczka na przykładzie Nowogrodu n/Narwią [32]
 12. Studia socjologiczne nad składem ludnościowym miasta Wrocławia. Wrocław miasto przemian społecznych [31]
 13. Zasady budowy miast : podręcznik urbanistyczny. Cz. 1 [28]
 14. Algebra czyli nauka o rachunkach lineralnych porządkiem do każdego zrozumienia przystosowanym we dwóch częściach ułożona a ciekawemi i użytecznemi przykładami obiasniona [27]
 15. Budownictwo wiejskie ziem zachodnich : monograficzne opracowanie budownictwa ludowego Ziem Odzyskanych w małych regionach: Puszcza Jansborska, Powiat Skwierzyna, Powiat Szamotuły, Powiat Wrocław, Powiat Pyrzyce [26]
 16. Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Nagrobek Branickich. Widok z przed 1939 roku. Niepołomice [26]
 17. Bibliografia prac dr Mieczysława Orłowicza [25]
 18. L'Agglomération Urbaine de Varsovie [24]
 19. Wstępna opinia o szkicowym planie Warszawy, wykonanym przez B.O.S [23]
 20. Rejony sadownicze Polski [22]
 21. Zabytki architektury i prehistorii województwa lubelskiego [22]
 22. Drogi wodne w gospodarce wodnej Polski. Cz. 1, Obecny i przewidywany udział dróg wodnych w gospodarce zasobami wodnymi Polski [21]
 23. Lokalizacja przemysłu w Polsce a Ziemie Odzyskane [21]
 24. Sprawozdanie z odbudowy MZK. 1945 - 1946 rok [20]
 25. Zestawienia drzew i krzewów z punktu widzenia przyrodniczego [20]