polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 6827

Obecnie czytających: 40

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 5450942

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Kolekcja GPiM

  1. Explication des termes d’architecture qui comprend l’architecture, les mathematiques, la geometrie, la mecanique [...], la distribution, la decoration, [...], les bastimens, antiques, sacrez, profanes [...], ensemble les etimologies, les noms latins des termes avec des exemples, des preceptes : le tout par raport à l’art de bâtir : suite du Cours d’Architecture [85]
  2. Zieleń Wrocławia [69]
  3. Opinia o planie generalnym Warszawy [65]
  4. Budowanie Wieyskie : Dziedzicom Dobr Y Possessorom toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach maiącym do Uwagi y Praktyki podane [40]
  5. Geometria praktyczna [39]
  6. Opisanie Polskich Żelaza Fabryk : W Którym świadectwa Historyków wzmiankuiących mieysca Minerałów przytoczone, Przywileie nadane szukaiącym Kruszców w całości umieszczone, początek wyrabiania u nas żelaza odkryty, Rudy Kraiowey czterdzieści ośm gatunków w kolorach właściwych wydane i w szczególności wyłożone, Piece i Dymarki w całym Krolestwie znayduiące się wyliczone, z żelaza Kraiowy zysk okazany, Słownik Kuzniacki, oprocz wyrazów Technicznych, wiele wiadomości zawieraiący przydany [39]
  7. Nauka matematyki do użycia artyleryi francuzkjey. T. 1, Zawiéraiący w sobie fundamenta arytmetyki i jeometryi [29]
  8. Architektura cywilna dla młodzi narodowej w dwóch częściach zawarta. Cz. 1 O Architektury Sztuce i Nauce [28]
  9. Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich iest widzenia godnego y znacznego [26]
  10. Studia socjologiczne nad składem ludnościowym miasta Wrocławia. Wrocław miasto przemian społecznych [26]