polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7132

Obecnie czytających: 51

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 5792987

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Doktoraty

 1. Investigation of micromixing in viscous liquids [27045]
 2. Espacio externo como materia de la arquitectura [19585]
 3. Application of semi-analytical algorithms in the finite-difference time-domain modeling of elektromagnetic radiation and scattering problems [17594]
 4. Metoda projektowania obiektów logistycznych w aspekcie harmonogramowania procesów transportu wewnętrznego [13954]
 5. Software Development with Reusable Requirements-Based Cases [10096]
 6. Solid polymeric electrolytes of increased cation transference number [9544]
 7. Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-komputer [9501]
 8. Badania nad zastosowaniem reakcji Ugiego do syntezy tripeptydów oraz peptoidów o aktywności biologicznej [8888]
 9. Przestrzeń zewnętrzna jako tworzywo architektury [7516]
 10. Analiza i ocena efektów oddziaływania wybranych uciążliwości ruchu drogowego na środowisko miejskie w Warszawie [6228]
 11. Statystyczna i geostatystyczna analiza możliwości wykorzystania pomiarów magnetometrycznych do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi [5970]
 12. Podstawy i zasady projektowania kanalizacji cisnieniowej [4925]
 13. Nowe pochodne kwasu winowego [4000]
 14. Koncepcja modernizacji klasycznych sieci poziomych do wyznaczania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych [3863]
 15. Zastosowanie analizy sygnału impact-echo do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych betonu [3716]
 16. Mikromieszanie płynów różniących się lepkością w układach z przepływem laminarnym [3392]
 17. Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego [3348]
 18. Synteza własności mechatronicznego wózka inwalidzkiego jako elementu systemu transportu osób niepełnosprawnych [3317]
 19. Metoda pobudzenia wybranych efektorów za pomocą selektywnej stymulacji włókien nerwu obwodowego szczura [2748]
 20. Przepuszczalność hydrauliczna zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych [2209]
 21. Ocena wpływu retencji aluwiów na transformację fali wezbraniowej na przykładzie odcinka Wisły od Puław do Magnuszewa [1874]
 22. Metody wspomagania detekcji zmian patologicznych w mammografii [980]
 23. Dekompozycja obszarowa w dyfuzyjnej tomografii optycznej [941]
 24. Wpływ aktywacji spoiwa żużlowego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego na właściwości zawiesin twardniejących [724]
 25. Proces emisji spontanicznej w kryształach fotonicznych [637]