polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7827

Obecnie czytających: 368

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 8577811

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Doktoraty

Strona1z2

1 | 2
 1. Investigation of micromixing in viscous liquids [27417]
 2. Espacio externo como materia de la arquitectura [24699]
 3. Application of semi-analytical algorithms in the finite-difference time-domain modeling of elektromagnetic radiation and scattering problems [18834]
 4. Metoda projektowania obiektów logistycznych w aspekcie harmonogramowania procesów transportu wewnętrznego [14907]
 5. Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-komputer [12709]
 6. Software Development with Reusable Requirements-Based Cases [10182]
 7. Solid polymeric electrolytes of increased cation transference number [9960]
 8. Badania nad zastosowaniem reakcji Ugiego do syntezy tripeptydów oraz peptoidów o aktywności biologicznej [9493]
 9. Przestrzeń zewnętrzna jako tworzywo architektury [9177]
 10. Statystyczna i geostatystyczna analiza możliwości wykorzystania pomiarów magnetometrycznych do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi [6904]
 11. Analiza i ocena efektów oddziaływania wybranych uciążliwości ruchu drogowego na środowisko miejskie w Warszawie [6819]
 12. Podstawy i zasady projektowania kanalizacji cisnieniowej [5284]
 13. Nowe pochodne kwasu winowego [4473]
 14. Koncepcja modernizacji klasycznych sieci poziomych do wyznaczania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych [4177]
 15. Zastosowanie analizy sygnału impact-echo do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych betonu [4029]
 16. Synteza własności mechatronicznego wózka inwalidzkiego jako elementu systemu transportu osób niepełnosprawnych [4001]
 17. Mikromieszanie płynów różniących się lepkością w układach z przepływem laminarnym [3683]
 18. Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego [3555]
 19. Metoda pobudzenia wybranych efektorów za pomocą selektywnej stymulacji włókien nerwu obwodowego szczura [3069]
 20. Przepuszczalność hydrauliczna zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych [2436]
 21. Ocena wpływu retencji aluwiów na transformację fali wezbraniowej na przykładzie odcinka Wisły od Puław do Magnuszewa [2277]
 22. Dekompozycja obszarowa w dyfuzyjnej tomografii optycznej [1082]
 23. Metody wspomagania detekcji zmian patologicznych w mammografii [1079]
 24. Wpływ aktywacji spoiwa żużlowego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego na właściwości zawiesin twardniejących [806]
 25. System optymalizacji bieżącej punktu pracy procesów technologicznych inspirowany działaniem układu immunologicznego [756]