polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 7624

Obecnie czytających: 204

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-07-09: 7352748

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Doktoraty

Strona1z2

1 | 2
 1. Investigation of micromixing in viscous liquids [27305]
 2. Espacio externo como materia de la arquitectura [23353]
 3. Application of semi-analytical algorithms in the finite-difference time-domain modeling of elektromagnetic radiation and scattering problems [18510]
 4. Metoda projektowania obiektów logistycznych w aspekcie harmonogramowania procesów transportu wewnętrznego [14633]
 5. Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-komputer [11834]
 6. Software Development with Reusable Requirements-Based Cases [10159]
 7. Solid polymeric electrolytes of increased cation transference number [9789]
 8. Badania nad zastosowaniem reakcji Ugiego do syntezy tripeptydów oraz peptoidów o aktywności biologicznej [9340]
 9. Przestrzeń zewnętrzna jako tworzywo architektury [8684]
 10. Statystyczna i geostatystyczna analiza możliwości wykorzystania pomiarów magnetometrycznych do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi [6630]
 11. Analiza i ocena efektów oddziaływania wybranych uciążliwości ruchu drogowego na środowisko miejskie w Warszawie [6626]
 12. Podstawy i zasady projektowania kanalizacji cisnieniowej [5189]
 13. Nowe pochodne kwasu winowego [4284]
 14. Koncepcja modernizacji klasycznych sieci poziomych do wyznaczania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych [4105]
 15. Zastosowanie analizy sygnału impact-echo do oceny jakości zespolenia w układach naprawczych betonu [3929]
 16. Synteza własności mechatronicznego wózka inwalidzkiego jako elementu systemu transportu osób niepełnosprawnych [3841]
 17. Mikromieszanie płynów różniących się lepkością w układach z przepływem laminarnym [3604]
 18. Sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego [3500]
 19. Metoda pobudzenia wybranych efektorów za pomocą selektywnej stymulacji włókien nerwu obwodowego szczura [2980]
 20. Przepuszczalność hydrauliczna zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych [2367]
 21. Ocena wpływu retencji aluwiów na transformację fali wezbraniowej na przykładzie odcinka Wisły od Puław do Magnuszewa [2170]
 22. Metody wspomagania detekcji zmian patologicznych w mammografii [1054]
 23. Dekompozycja obszarowa w dyfuzyjnej tomografii optycznej [1041]
 24. Wpływ aktywacji spoiwa żużlowego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego na właściwości zawiesin twardniejących [793]
 25. System optymalizacji bieżącej punktu pracy procesów technologicznych inspirowany działaniem układu immunologicznego [716]