Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

Nestorowicz Melchior Władysław (1880-1939)

Nestorowicz Melchior Władysław: Ankieta w sprawie projektu Ustawy o budowie i utrzymaniu dróg. Roboty Publiczne, 1920, R. 2, nr 6, s. 271-281
[Nestorowicz Melchior Władysław]: Apolinary Przybylski, Ulice i mosty Warszawy. Nakładem autora, Warszawa, 1936. [Rec.] Wiadomości Drogowe, 1936, R. 10, nr 116-117, s. 779-780
Nestorowicz Melchior Władysław: Badania wytrzymałości tłucznia na zgniatanie i na uderzenia. Inżynier Kolejowy, 1937, R. 14, nr 7, s. 292-293
Nestorowicz Melchior Władysław: Badania wytrzymałości tłucznia na zgniatanie i na uderzenia. Przegląd Budowlany, 1937, R. 9, z. 6, s. 306-307
Nestorowicz Melchior Władysław: Badania wytrzymałości tłucznia na zgniatanie i na uderzenia. Przegląd Techniczny, 1937, T. 76, nr 12, s. 438-439
Nestorowicz Melchior Władysław: Bibliografja literatury drogowej słowiańskiej. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 97-98, s. 312-313
Nestorowicz Melchior Władysław: Budowa dróg i roboty ziemne. Wykłady. Rok 1920/21. Warszawa: nakładem Kom. Wyd. Tow. Br. Pom. Stud. Pol. Warsz., [1920]
Nestorowicz Melchior Władysław: Budowa dróg i roboty ziemne. Wykłady. Rok 1921/22. Warszawa: nakładem „Komisji Wydawniczej” Tow. Br. Pom. Stud. Pol. Warsz., 1921
Nestorowicz Melchior Władysław: Budowa i utrzymanie dróg. Cz. 1. Projektowanie dróg. Warszawa: [s.n.], 1935
Nestorowicz Melchior Władysław: Budowa i utrzymanie dróg. Cz. 2. Roboty ziemne. Warszawa: Komisja Wydawnicza Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Polit. Warsz., 1937
Nestorowicz Melchior Władysław: Budowa i utrzymanie dróg, podręcznik dla średniego personelu drogowego. Inż. Emil Bratro, Profesor Politechniki Lwowskiej. Wydanie drugie. 1932. Lwów – Warszawa. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1931, T. 70, nr 45-46, s. 660
Nestorowicz Melchior Władysław: „Les Chaussées modernes” par P. Le Gavrian [...]. Paris 1922, Librarie J. B. Boilliére et Fils. [Rec.] Roboty Publiczne, 1922, z. 2, s. 91
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogi. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. T. 1. Red. Stefan Bryła. Lwów: Ks. Polska B. Połonieckiego, 1927, s. 80-108
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogi kołowe w państwie Rosyjskiem. Przegląd Techniczny, 1908, T. 46, nr 32, s. 389-391; nr 34, s. 411-413; nr 36, s. 431-432; nr 38, s. 451-452; nr 40, s. 475-476
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogi, roboty ziemne i tunele. W/g wykładów autora na II Kursie Wyższej Szkoły Inżynierii w r. szk. 1937/38. Warszawa: Wojskowa Szkoła Inżynierii, 1938
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogi samochodowe (autostrady). Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 295-367
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogi z punktu widzenia obrony państwa. Przegląd Techniczny, 1933, T. 72, nr 21, s. 530-537
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogowy Instytut Badawczy. Samorząd, 1928, R. 10, nr 15, s. 234-238
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogowy Instytut Badawczy. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1928, nr 12. s. 1-7
Nestorowicz Melchior Władysław: Drogowy Instytut Badawczy i jego potrzeby. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 82, s. 1-5
Nestorowicz Melchior Władysław: Fachowość w technice drogowej. Przegląd Techniczny, 1935, T. 74, nr 19. s. 378-379
Nestorowicz Melchior Władysław: Fachowość w technice drogowej. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 103-104, s. 593-596
Nestorowicz Melchior Władysław: Gospodarka szosowa za granicą. Przegląd Techniczny, 1907, T.45, nr 34 s. 406-408; nr 35, s. 415-417; nr 36, s. 422-424
Nestorowicz Melchior Władysław: Inż. Artur Kühnel, profesor Politechniki Lwowskiej: „Drogi, projektowanie, budowa i utrzymanie“. Nakładem wydawnictwa polskiego. Lwów i Poznań, 1922. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1923, T.61, nr 11, s. 104
Nestorowicz Melchior Władysław: Inż. B. Hummel. Rola samorządu w rozwoju kolejek wąskotorowych i innych komunikacji miejscowych. Biblioteka Komunalna Wendego, Warszawa r. 1924, E. Wende i S-ka. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1924, T. 62, nr 27, s. 322
Nestorowicz Melchior Władysław: Inż. Emil Bratro. Profesor Politechniki Lwowskiej. Budowa i utrzymanie dróg, podręcznik dla średniego personelu drogowego. Wydanie drugie 1932, Lwów-Warszawa, nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego. [Rec.] Wiadomości Drogowe, 1931, R. 5, nr 56, s. 1128
Nestorowicz Melchior Władysław: Jak Niemcy znali drogi komunikacyjne w Królestwie Polskiem. Przegląd Techniczny, 1918, T. 56, nr 45-52, s. 235-236
Nestorowicz Melchior Władysław: Jeszcze kilka słów o tymczasowych przepisach o zarządzie drogami kołowemi. Czasopismo Techniczne, 1919, R. 37, nr 18, s. 154-156; nr 19, s. 163-164; nr 20, s. 171-172
Nestorowicz Melchior Władysław: Kształcenie kandydatów do państwowej służby technicznej w Prusach. Przegląd Techniczny, 1909, T. 47, nr 21, s. 254-256
Nestorowicz Melchior Władysław: [List.] W: Księga pamiątkowa I. Ogólno-polskiego Zjazdu Inżynierów Drogowych we Lwowie odbytego w dniach 9 do 11 września 1926 roku. Lwów: Nakładem Uczestników Zjazdu, 1926, s. 10-11
Nestorowicz Melchior Władysław: List do Redakcji. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1930, nr 45 s. 90
Nestorowicz Melchior Władysław: Materiały do budowy i utrzymania dróg w Polsce. Przegląd Techniczny, 1924, T. 62, nr 40, s. 459-461; nr 41-42, s. 471-474; nr 44, s. 491-494; nr 45, s. 506-509
Nestorowicz Melchior Władysław: Materjały do budowy i utrzymania dróg w Polsce. Warszawa: [s.n.], 1924 Odbitka z „Przeglądu Technicznego”
Nestorowicz Melchior Władysław: VII-y Międzynarodowy Kongres Drogowy w Monachium we wrześniu 1934 r. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 92, s. 739-797
Nestorowicz Melchior Władysław: Narodziny Polskiego Kongresu Drogowego. (Wywiad „Polskiego Przemysłu Budowlanego” z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Robót Publicznych, prof. inż. [...].) Polski Przemysł Budowlany, 1928, R. 4, nr 1-2, s. 6-7
Nestorowicz Melchior Władysław: Naturalna powinność drogowa we Francyi. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 1-4, s. 16; nr 5-8, s. 32-33
Nestorowicz Melchior Władysław: O zwołaniu I-go Zjazdu w sprawie dróg kołowych w Polsce. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 17-20, s. 98
Nestorowicz Melchior Władysław: Obecny stan gospodarki drogowej w Polsce w związku z kryzysem gospodarczym. Wiadomości Drogowe, 1932, R. 6, nr 59, s. 79-132
Nestorowicz Melchior Władysław: Od Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1928, nr 17, s. 16-18
Nestorowicz Melchior Władysław: Polski Fundusz drogowy. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1929, nr 28, s. 3-52
Nestorowicz Melchior Władysław: Postanowienia I-go Kongresu międzynarodowego drogowego w Paryżu w 1908 r. Przegląd Techniczny, 1908,T. 46, nr 50, s. 599-601
[Nestorowicz Melchior Władysław]: Problem autostrad europejskich i jego rozwiązanie dla krajów o mniejszej gęstości zaludnienia. (Das Fernstrassen Problem Europas und seine Lösung für Läuder geringerer Bevölkerungsdichte von Prof. Ing. Dr. L. Örley. Wien 1936, Verlag von J. Speinger). [Rec.] Wiadomości Drogowe, 1937, R. 11, nr 118-119, s. 73-74
Nestorowicz Melchior Władysław: Problem budowy dróg samochodowych (autostrad) w Polsce. Drogowiec, 1939, nr 9, s. 8-9
Nestorowicz Melchior Władysław: Problem drogowy w Polsce i możliwości jego rozwiązania. Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, 1927, R. 3, nr 1, s. A1-A32 (oraz odbitka Warszawa, 1927)
Nestorowicz Melchior Władysław: Projekt reorganizacji administracji „Komisji Trzech” w stosunku do administracji drogowej. Przegląd Techniczny, 1926, T. 64, nr 40-41, s. 534-537; nr 43, s. 561-566
Nestorowicz Melchior Władysław: Projekt wprowadzenia myta szosowego na szosach gubernialnych w gub. Kaliskiej. Przegląd Techniczny, 1912, T. 50, nr 20, s. 264-266; nr 21, s. 278-280
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Ćwikiel J.B.: Rezultaty pomiarów ruchu i grubości nawierzchni prowadzonych na drogach bitych w 1930 r. Warszawa, nakładem Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1933
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych do dnia 1 stycznia 1923 r. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: E. Wende i S-ka, 1923, s. 1-2
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 11 listopada 1918 r. do dnia 1 stycznia 1926 r. obowiązujących w dniu 1 stycznia 1929 r. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej w Toruniu, 1930
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 1 stycznia 1923 roku do dnia 1 stycznia 1926 roku. T. 2. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: [s.n.], 1926
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 1 stycznia 1926 r. do dnia 1 kwietnia 1928 r. T. 3. Zabrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: Nakładem i czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej Toruń, 1928
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 1 kwietnia 1928 r. do dnia 1 stycznia 1930 r. T. 4. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: Nakładem Samorządowego Instytutu Wydawniczego, 1930
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 1 stycznia 1930 r. do dnia 1 lipca 1931 r. T. 5. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: Nakładem Samorządowego Instytutu Wydawniczego, 1931
Nestorowicz Melchior Władysław: Przedmowa. W: Zbiór ustaw i rozporządzeń drogowych wydanych od dnia 1 lipca 1931 r. do dnia 1 sierpnia 1933 r. T. 6. Zebrał Melchior Wł. Nestorowicz. Warszawa: Nakładem Samorządowego Instytutu Wydawniczego, 1934
[Nestorowicz Melchior Władysław]: Przegląd literatury drogowej słowiańskiej. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 92, s. 811
[Nestorowicz Melchior Władysław]: Przegląd literatury drogowej słowiańskiej. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 93, s. 871-872
Nestorowicz Melchior Władysław: [Przemówienie.] W: Pierwszy Polski Kongres Drogowy w Warszawie 3- 5 stycznia 1928. Polski Przemysł Budowlany, 1928, R. 4, nr 1-2, s. 18-20
Nestorowicz Melchior Władysław: Przewóz ciężarów po drogach kołowych przy pomocy ciągników (traktorów). Roboty Publiczne, 1919, nr 3, s.31-42
Nestorowicz Melchior Władysław: Rolnictwo a drogi. Inżynieria Rolna, 1926, nr 1, s. 19-27; nr 2 s. 57-74 (oraz odbitka Warszawa, 1926)
Nestorowicz Melchior Władysław: Ruch samochodowy w Polsce. Inżynier Kolejowy, 1933, R. 10, nr 9, s. 227-232
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawa drogowa w Polsce. Zagadnienie gospodarcze. Warszawa: E. Wende i S-ka, 1923
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie. W: Asfalty drogowe, smoły drogowe i nawierzchnie bitumiczne. Wykłady na kursach uzupełniających dla inżynierów drogowych w Drogowym Instytucie Badawczym, luty – marzec 1938 r. Warszawa: Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej, 1938, s. 5-7
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1929, nr 24, s. 3-11
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od chwili powstania 1.III.29 do dnia 1.IV.1930 r. Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn, 1930 nr 1, s. 36-45
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od chwili powstania 1.III.29 do dnia 1.IV.1930 r. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 1930, nr 37, s. 109-118
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od 1.IV.30 r. do 1.IV.31 r. (Drugi rok istnienia). Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn, 1931 nr 2, s. 3-9
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od 1.IV.30 r. do 1.IV.31 r. (Drugi rok istnienia). Wiadomości Drogowe, 1931, R. 5, nr 50, s. 526-533
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od 1.IV.32 do dnia 1.IV.33 r. (Czwarty rok istnienia). Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn, 1933, nr 3, s. 3-9
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres od 1.IV.32 do dnia 1.IV.33 r. (Czwarty rok istnienia). Wiadomości Drogowe, 1933, R. 7 nr 75, s. 424-430
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za okres czasu od 1.IV.33 do dnia 1.IX.33 r. (Piąty rok istnienia). Wiadomości Drogowe 1934, R. 8, nr 92, s. 801-810
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za piąty rok istnienia (1.IV.33 do 1.IX.33 r. i 1.IX.33 do 1.IX.34 r.). Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn. 1935, nr 5, s. 3-12
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za szósty rok istnienia (1.IX.34 – 1.IX.35 r.). Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 103-104, s. 681-685
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za siódmy rok istnienia (1.IX.35 – 31.VIII.36 r.). Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn, 1937, nr 7, s. 3-5
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za siódmy rok istnienia (1.IX.35 – 31.VIII.36 r.). Wiadomości Drogowe, 1937, R. 11, nr 126-127, s. 512-514
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za 8-my rok istnienia (1 IX 36 – 31 VIII 37 r.). Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej. Biuletyn, 1938, nr 8, s. 3-9
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej za 8-my rok istnienia (1 IX 36 – 31 VIII 37 r.). Wiadomości Drogowe, 1938, R.12, nr 132-133, s. 178-184
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z działalności sekcji drogowej Towarzystwa Studjum Technologicznego za czas od chwili powstania (1.III.1934) do 5.I.1935 r. Wiadomości Drogowe, 1935, R. 9, nr 96. s. 190-195
Nestorowicz Melchior Władysław: Sprawozdanie z I-go Zjazdu działaczy w sprawach szosowych w d. 8-12 lutego r. b. w Petersburgu. Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 10, s. 130-132
Nestorowicz Melchior Władysław: Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego. Przegląd Techniczny, 1913, T. 51, nr 30, s. 397-403; nr 31, s. 409-415
Nestorowicz Melchior Władysław: Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego. Z 5-a tablicami i mapą dróg kołowych. Warszawa: nakładem Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 1913
Nestorowicz Melchior Władysław: Technika drogowa a ruch samochodowy. Technika Samochodowa, 1935, nr 8-9, s. 244-247
Nestorowicz Melchior Władysław: Tunele według wykładów autora na II Kursie Wyższej Szkoły Inżynierii w r. szk. 1937/38. Warszawa: Wojskowa Szkoła Inżynierii, 1938
Nestorowicz Melchior Władysław: Ustrój Administracji Drogowej w Polsce. Czasopismo Techniczne, 1925, R. 43, nr 2, s. 19-24; nr 3, s. 37-41; nr 4, s. 57-61; nr 5, s. 69-75; nr 14, s. 243-245; nr 15, s. 266-270
Nestorowicz Melchior Władysław: Vespermann. Nawierzchnie drogowe ze smół i mieszanek smołowo-asfaltowych, przełożył i zaopatrzył dodatkiem p.t. Polskie smoły drogowe i mieszanki smołowo-asfaltowe inż. Włodzimierz J. Górski. Tom II Bibljoteki drogowej wydawanej przez Koło Inżynierów dróg i mostów przy Stowarzyszeniu techników polskich w Warszawie.[1932]. [Rec.] Wiadomości Drogowe, 1932, R. 6, nr 65, s. 775
Nestorowicz Melchior Władysław: W sprawie zbioru zdjęć fotograficznych Drogowego Instytutu Badawczego Polit. Warszawskiej. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 88, s. 406-407
Nestorowicz Melchior Władysław: Współczesna literatura techniczna o drogach kołowych. Przegląd Techniczny, 1909,T. 47, nr 44, s. 489-491; nr 46, s. 516-519
Nestorowicz Melchior Władysław: Współczesna technika budowy i utrzymania dróg gruntowych. Warszawa: skład główny w Centralnem Towarzystwie Rolniczem, 1919
Nestorowicz Melchior Władysław: Wstęp. W: Asfalty drogowe, smoły drogowe i nawierzchnie bitumiczne. Wykłady na kursach uzupełniających dla inżynierów drogowych w Drogowym Instytucie Badawczym, luty – marzec 1938 r. Warszawa: Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej, 1938, s. 3-4
Nestorowicz Melchior Władysław: Z Drogowego Instytutu Badawczego przy Politechnice Warszawskiej. Czasopismo Techniczne, 1937, T. 55, nr 13, s. 232-234
Nestorowicz Melchior Władysław: Zadanie gmin w gospodarce drogowej. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 33-48, s. 177-178
Nestorowicz Melchior Władysław: Zadania samorządu w gospodarce drogowej. Referat inż. [...], wygłoszony na zjeździe przedstawicieli sejmików powiatowych w dniu 31 maja w Warszawie. Roboty Publiczne, 1919, nr 4, s. 28-30
Nestorowicz Melchior Władysław: Zagadnienie gospodarki drogowej miast polskich. Wiadomości Drogowe, 1932, R. 6, nr 64, s. 615-645
Nestorowicz Melchior Władysław: Zagajenie posiedzenia przez prezesa Komitetu Organizacyjnego inż. [...]. W: Prace Pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego 1928 r. Pod red. Leona Borowskiego. Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych. Warszawa: nakładem Stowarzyszenia, 1928
Nestorowicz Melchior Władysław: Zagajenie posiedzenia plenarnego II Polskiego Kongresu Drogowego przez Prezesa Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych prof. [...] (9.IX.1929 r.). W: Prace Drugiego Polskiego Kongresu Drogowego 1929 r. Pod red. Leona Borowskiego. Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych. Warszawa: nakładem Stowarzyszenia, 1929, s. 2-5
Nestorowicz Melchior Władysław: Zagajenie posiedzenia plenarnego IV Polskiego Kongresu Drogowego przez Prezesa Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych prof. [...]. W: Prace IV Polskiego Kongresu Drogowego 1938 r. Pod red. Leona Borowskiego. Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych. Warszawa: nakładem Stowarzyszenia, 1938, s. 2-5
Nestorowicz Melchior Władysław: Ze wspomnień o Prof. A. Wasiutyńskim. Przegląd Techniczny, 1930, T. 69, nr 23-24, s. 478-479
Nestorowicz Melchior Władysław: Znaczenie prac badawczych w budownictwie drogowym i możność ich wykonywania. Technik Polski, 1936, nr 4, s. 86-88
Nestorowicz Melchior Władysław, Lenczewski Samotyja St.: Pomysł drogi stalowej. Wiadomości Drogowe, 1934, R. 8, nr 85, s. 171-176
Nestorowicz Melchior Władysław, Lenczewski Samotyja St.: Pomysł ustroju drogi betonowej. Wiadomości Drogowe, 1933, R. 7, nr 73, s. 305-313

powrót