Piśmiennictwo profesora Wiesława Chrzanowskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji


Prace własne


Chrzanowski Wiesław : Badania odbiorcze turbiny parowej upustowej 500 KW. Technika Cieplna, 1936, T. 14, nr 1, s. 2-11
Chrzanowski Wiesław : Cewy (bobiny) w połączeniu z tarczą Koepego. Przegląd Techniczny, 1910, T. 48, nr 16, s. 202-203
Chrzanowski Wiesław : Charakterystyczne cechy rozwoju silników cieplikowych w XX-ym wieku. Wykład wstępny, wygłoszony w politechnice lwowskiej d. 11 marca 1912 r. Przegląd Techniczny, 1912, T. 50, nr 47, s. 616-619 ; nr 49, s. 645-649
Chrzanowski Wiesław : Cylindry maszyn spalinowych. Warszawa, 1918
Chrzanowski Wiesław : Cylindry silników spalinowych. Warszawa, Wyd. 2, 1922
Chrzanowski Wiesław : Cylindry wentylowe do pary przegrzanej. Przegląd Techniczny, 1910, T. 48, nr 5, s. 51-53 ; nr 6, s. 71-73
Chrzanowski Wiesław : Czynniki warunkujące rozwój naszego przemysłu. Wykład wygłoszony w Politechnice Warszawskiej na uroczystości inauguracyjnej d. 26 października 1919 r. Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 49/52, s. 179-183 oraz odbitka Warszawa, 1919
Chrzanowski Wiesław : Falowanie gazów spalonych podczas wydmuchu u gazowych maszyn. Czasopismo Techniczne, 1908, T. 26, nr 19, s. 285-289
Chrzanowski Wiesław : Geschwindigkeitsregelung der Dampffördermaschinen. [Berlin], 1910
Chrzanowski Wiesław : Lokomobile parowe na wystawie rolniczej w Düsseldorfie w r. 1907. Czasopismo Techniczne, 1909, T. 27, nr 1, s. 1-5 ; nr 2, s. 14-16 ; nr 3, s. 25-30
Chrzanowski Wiesław : Luźne uwagi o wykształceniu inżyniera-mechanika. Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 18, s. 236-239
Chrzanowski Wiesław : Małe turbiny parowe. Przegląd Techniczny, 1922, T. 60, nr 35, s. 259-261 ; nr 36, s. 267-270
Chrzanowski Wiesław : Młodzież a przemysł. Przegląd Techniczny, 1909, T. 35, nr 42, s. 471-474
Chrzanowski Wiesław : Nie przyczyni się do rozwoju przemysłu technik z tytułem - inżyniera. O naukowy tytuł inżyniera, Warszawa, 1938 ; Wieczór Warszawski, 8.II.1938
Chrzanowski Wiesław : Nowe dążenia w budowie turbin i maszyn parowych. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 15/16, s. 236-241 ; nr 17, s. 257-261 ; nr 19, s. 301-304 ; nr 20/21, s. 309-310 oraz odbitka Warszawa, 1925
Chrzanowski Wiesław : Nowoczesne turbiny parowe. Technika Cieplna, 1928, T. 6, nr 5, s. 71-81 ; nr 6, s. 99-105 ; nr 7, s. 123-129 ; nr 8, s. 147-155 ; nr 11, s. 187-195 ; nr 12, s. 208-210 ; 1929, T. 7, nr 3, s. 33-42 ; nr 4, s. 65-76
Chrzanowski Wiesław : Nowoczesne turbiny parowe. W: Nowoczesne kierunki w budowie elektrowni. Warszawa, 1929
Chrzanowski Wiesław : Nowoczesne turbiny parowe. Odczyt wygłoszony w Stow. Inżynierów i Techników w Katowicach i w Radomiu oraz w Kole Warszawskiem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Warszawa, 1929
Chrzanowski Wiesław : Nowoczesne wykształcenie techniczne inżynierów budowy maszyn. Czasopismo Techniczne, 1908, T. 26, nr 9, s. 155-159
Chrzanowski Wiesław : Nowy typ silnika gazowego wielkiej mocy. Przegląd Techniczny, 1913, T. 51, nr 26, s. 359-361
Chrzanowski Wiesław : O spalaniu gazów w garncach turbin gazowych. Czasopismo Techniczne, 1907, T. 25, nr 9, s. 146-150
Chrzanowski Wiesław : Obecnie dominujące kierunki w budownictwie turbin parowych. Technika Cieplna, 1938, T. 16, nr 7, s.101-110 oraz odbitka Warszawa, 1938
Chrzanowski Wiesław : Obecny stan budowy turbin parowych. Przegląd Techniczny, 1932, T. 71, nr 23/24, s. 249-255 ; nr 27/28, s. 300-305 ; nr 31/32, s. 345-350 oraz odbitka Warszawa, 1932
Chrzanowski Wiesław : Oznaczenie skutku i głównych wymiarów cylindra maszyn spalinowych (gazowych). Lwów, 1916
Chrzanowski Wiesław : Postępy w budowie turbin parowych. Technika Cieplna, 1935, T. 13, nr 5, s. 81-86 ; nr 6, s. 90-96 ; nr 7, s. 105-111 ; nr 8, s. 121-126 ; nr 9, s. 137-141 oraz odbitka Warszawa, 1935
Chrzanowski Wiesław : Praktyczne wykształcenie inżynierów budowy maszyn. Czasopismo Techniczne, 1909, T. 27, nr 15, s. 185-188
Chrzanowski Wiesław : Promieniowe turbiny parowe. Technika Cieplna, 1935, T. 13, nr 1, s. 1-7 ; nr 2, s. 17-21
Chrzanowski Wiesław : Przyczynek do zagadnienia elektryfikacji kraju. Technika Cieplna, 1927, T. 5, nr 12, s. 144-145
Chrzanowski Wiesław : Spółczesne wielkie turbiny parowe. Przegląd Techniczny, 1922, T. 60, nr 41, s. 311-314 ; nr 42, s. 319-322 ; nr 43, s. 331-333 ; nr 44, s. 335-337
Chrzanowski Wiesław : Stawidła dyfuzorowe maszyn parowych. Technika Cieplna, 1936, T. 14, nr 12, s. 177-185
Chrzanowski Wiesław : Stawidła maszyn parowych. Cz. 1, Stawidła suwakowe. Warszawa, 1926
Chrzanowski Wiesław : Stawidła maszyn parowych. Cz. 2, Stawidła zaworowe. Warszawa, 1937
Chrzanowski Wiesław : Stosowanie pary o bardzo wysokiej temperaturze przy średniem ciśnieniu. Technika Cieplna, 1931, T. 9, nr 4, s. 73-78
Chrzanowski Wiesław : Szkic historyczny tłokowych maszyn parowych. Przegląd Techniczny, 1936, T. 75, nr 5, s. 127-134 oraz odbitka [Warszawa, 1936]
Chrzanowski Wiesław : Technika cieplna. Przegląd Techniczny, 1925, T. 63, nr 7, s. 110-112
Chrzanowski Wiesław : Turbinowe siłownie parowe. Przegląd Elektrotechniczny, 1936, T.18, nr 9, s. 284-287
Chrzanowski Wiesław : Turbiny parowe. Warszawa, 1920
Chrzanowski Wiesław : Turbiny parowe. Wyd. 2, Warszawa, 1923
Chrzanowski Wiesław : Uwagi o obecnych typach turbin parowych. Przegląd Techniczny, 1927, T. 65, nr 18, s. 399-401
Chrzanowski Wiesław : Wentyle podziemnych pomp tłokowych. Przegląd Techniczny, 1910, T. 48, nr 34, s. 409-410
Chrzanowski Wiesław : Wybór silnika. Lwów, Warszawa, 1917
Chrzanowski Wiesław : Wybór silnika. Lwów, [1918]
Chrzanowski Wiesław : Wykorzystanie rozprężania (ekspansyi) pary u maszyn wyciągowych. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 19, s. 241-243 ; nr 22, s.289-292
Chrzanowski Wiesław : Z dziedziny budowy mechanizmów silników cieplikowych. Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 41, s. ?-525 ; nr 43, s. 549-552 ; nr 50, s. 633-636 ; nr 52, s. 661-664
Chrzanowski Wiesław : Z dziedziny konstrukcyi kół, napędzających linę wydobywczą. Przegląd Techniczny, 1913, T. 51, nr 39, s. 505-508 ; nr 42, s. 545-548 ; nr 43, s. 559-563 ; nr 44, s. 569-573 ; nr 48, s. 625-627 ; nr 50, s. 652-655
Chrzanowski Wiesław : Z praktyki turbin parowych. Technika Cieplna, 1934, T. 12, nr 12, s. 185-191
Chrzanowski Wiesław : Znaczenie postępu techniki. Dwa przemówienia J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1933, T. 72, nr 1, s. 18-21 oraz odbitka Warszawa, 1933
Chrzanowski Wiesław : Zniszczenie łopatek w czasie postoju turbin parowych. Technika Cieplna, 1930, T. 8, nr 12, s. 235-242 oraz odbitka [S. l., 1930]
Chrzanowski Wiesław : Zniszczenie łopatek w czasie postoju turbin parowych. [Polemika]. Technika Cieplna, 1931, T. 9, nr 3, s. 70-72

Notatki z wykładów


Chrzanowski Wiesław : Notatki z Kursu Maszyn i Turbin Parowych. [Warszawa], 1921
[Chrzanowski Wiesław] : Maszyny parowe. Notatki z wykładów Prof. Dr. Inż. W. Chrzanowskiego wygłoszonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej w roku 1930. [Warszawa, 1930]
[Chrzanowski Wiesław] : Notatki z maszyn wyciągowych w/g wykładów prof. Dr. W. Chrzanowskiego. [Warszawa, 192-?]


powrót