Przedmowa


Feliks Kucharzewski (1849-1935)


Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej przedstawia Bibliografię prac prof. Feliksa Kucharzewskiego z dostępem do pełnych tekstów wybranych publikacji, opracowaną w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”.
Feliks Kucharzewski, wybitny historyk techniki, profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, wieloletni redaktor „Przeglądu Technicznego” był autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnych.
Bibliografia obejmuje książki i artykuły autorstwa bądź współautorstwa Feliksa Kucharzewskiego, opublikowane pod nazwiskiem (A), inicjałami (B) oraz pseudonimem autora (C). W każdej części zastosowano układ alfabetyczny. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym. Nie uwzględniono tłumaczeń.
Bibliografia zawiera odnośniki do pełnych tekstów utworów Feliksa Kucharzewskiego.
Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w PDF jest albo tytuł pracy, albo, w przypadku publikacji wieloczęściowej, numery stron.
Zdigitalizowane materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Wydziału Architektury PW, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Publicznej M. St. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Biblioteki Instytutu Historii UW, Biblioteki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Biblioteki Narodowej w Paryżu.

W pracy wykorzystano m.in. materiały zabrane w Oddziale Informacji Naukowej BG PW oraz następujące prace publikowane:
- Bar A.: Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących T. 2. Kraków, 1936
- Bibliografia dziesięciu tomów Przeglądu Technicznego wydanych w latach 1900-1909. Warszawa, 1914
- Jankowerny W., Jasińska M.: Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1915-1965. Warszawa, 1972
- Piłatowicz J.: Feliks Kucharzewski (1849-1935). Historyk techniki. Warszawa, 1998
- Wawrykiewicz E.: Bibliografia trzydziestu siedmiu tomów Przeglądu Technicznego za lat XXV (1875-1899), Warszawa, 1903

Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Feliksa Kucharzewskiego dostępne są w domenie publicznej.

Alina Połockapowrót